Neuvěřitelná zpoždění autobusů (až 43 minut!!!) v úterý 12. 5. 2015 a (jak jinak) informační impotence ze všech stran

12. května 2015 v 20:00 |  Zajímavosti z provozu
Trocha čísel z úterý 12. 5. 2015 odpoledne.

Spoj linky č. 14 s odjezdem ze zast. Hrotovická (směr Za Rybníkem) - pravidelný odjezd ve 14:34 h, skutečný čas odjezdu 14:58 h; zpoždění 24 minut. U dalších spojů pokračuji stručnějším zápisem.
Spoj l. č. 10, Karlovo náměstí (směr Podklášteří), pravidelně 15:08 h, reálně 15:22 h = 14 min. zpoždění.
Spoj l. č. 10, Karlovo náměstí (směr Podklášteří), pravidelně 15:38 h, reálně 15:51 h = 13 min. zpoždění.

Zastávka Cyrilometodějská pro směr jízdy do centra města: mezi 15:55 h a 15:59 h průjezd spojů linky č. 4, 5 a dalšího spoje linky č. 4 a poté i dalšího spoje linky č. 5. První dva jmenované spoje měly 15 minut zpoždění.

Spoj l. č. 5, Karlovo náměstí (směr Nové Dvory), pravidelně 15:53 h, reálně 16:04 h = 11 min. zpoždění.
Spoj l. č. 13, příjezd na Karlovo náměstí, pravidelně 15:55 h, reálně 16:08 h = 13 min. zpoždění.
Spoj l. č. 14, Karlovo náměstí (směr Stařeč), pravidelně 15:30 h, reálně 16:13 h = 43 (!!!) min. zpoždění.

V 16:25 a 16:26 h odjezd dvou za sebou jedoucích spojů linky č. 5 směr Nové Dvory, v případě prvního spoje se 17 minutami zopoždění, ve druhém případě se 3 minutami zpoždění.

Spoj l. č. 10, Karlovo náměstí (směr Podklášteří), pravidelně 16:30 h, reálně 16:41 h = 11 min. zpoždění.
Spoj l. č. 4, Karlovo náměstí (směr Nové Dvory), pravidelně 16:30 h, reálně 16:44 h = 14 min. zpoždění.
Spoj l. č. 10, Karlovo náměstí (směr Poliklinika), pravidelně 16:47 h, reálně 16:55 h = 8 min. zpoždění.

Spoj l. č. 14, Karlovo náměstí (směr Stop Shop "Třebíč"), pravidelně 16:18 h, reálně 16:56 h = 38 (!) min. zpoždění (přenesení zpoždění ve Starči z předchozího spoje, který měl 43 minut zpoždění)
Spoj l. č. 5, Karlovo náměstí (směr Hřbitov), pravidelně 16:45 h, reálně 17:12 h = 27 (!) min. zpoždění.
Spoj l. č. 4, Karlovo náměstí (směr Nové Dvory), pravidelně 17:00 h, reálně 17:09 h = 9 min. zpoždění

Spoj linky č. 11 s odjezdem v 16:47 h buď vůbec nejel, anebo byl zpožděn o více než půl hodiny.

Nevím, zda jde o jev v tomto ohledu zcela výjimečný, anebo v posledních týdnech (od doby zahájení jednosměrné uzavírky Sportovní ulice) pravidelný; teoreticky bych měl usuzovat, že zcela výjimečný, protože nikde na takováto zpoždění není upozorňováno.

Každopádně - bez ohledu na předchozí, informovanost o tomto jevu (s tím, že by se info zveřejnilo během odpoledne s tím, ať s těmito zpožděními lidé počítají) byla NULOVÁ jak na tzv. oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč", tak i na "oficiálních" stránkách www.doprava-trebic.cz, tak i na tzv. oficiálních internetových stránkách dopravce. A i když například na Karlově náměstí postávala dvojice řidičů MHD Třebíč (jeden při pauze mezi spoji a druhý po skončení služby), tak ne aby aspoň jeden z nich šel říci cestujícím na zastávku určenou pro směr jízdy na Nové Dvory, že autobusy mají okolo 10 - 15 minut zpoždění a například se jménem dopravce za toto omluvili...

A samozřejmě že "inteligentní" označníky na Karlově náměstí na to (pomyslně) čuměly jako kůl v plotě a zobrazovaly časy odjedzů dle pravidelného jízdního řádu, nikoliv dle momentální aktuální provozní situace. Otázkou je, proč tedy vůbec takové "inteligentní" označníky byly pořizovány, když nakonec ani "neumějí" ukazovat reálný čas odjezdu spoje (tzn. i se započítáním případného zpoždění). Protože ten pravidelný čas si mohu vyčíst z vyvěšeného jízdního řádu, že.
 


Aktuální články

Reklama