O další vylhané anketě - o změně pořadí zastávek na Karlově náměstí na sklonku roku 2013 (2. část) aneb podobu "ankety" určuje student gymnázia?

8. května 2015 v 8:00
Přináším pokračování tohoto článku pojednávajícího o vylhané tzv. anketě ze sklonku roku 2013 a připomínajícího tím, že tzv. anketa o zajíždění autobusů do tzv. přestupního terminálu (z počátku roku) nebyla první anketou s manipulativně zamlčenými nebo naopak chybně vyřčenými "argumenty".

Po přečtení té tzv. ankety (která byla vyvěšena jak na internetu, tak i například na zastávkách na Karlově náměstí) jsem tehdy (přelom listopadu a prosince 2013) napsal představiteli objednatele dopravy (se kterým jsem tehdy tak jako tak byl v pracovním kontaktu, tzn. nepsal jsem jen kvůli tomuto), že argumenty uvedené v anketě jsou dle mého silného přesvědčení nepravdivé, resp. polopravdivé.

A odpověď onoho představitele mne nemile překvapila - že tvůrcem ankety je jistý student gymnázia (pozn. jména obou popisovaných osob samozřejmě znám, ale není mým stylem uvádět konkrétní jména ve svých článcích), že se mám tedy v této věci obrátit na něj, prodiskutovat to s ním a že představitel objednatele se výsledku tohoto jednání přizpůsobí.

Jinými slovy - vylhaná "anketa" tak jako tak bude viset na internetu a na zastávkách dál (a lidé podle těchto manipulativních údajů budou již "zpracováni"), já na tom nic nezměním a zároveň se ještě musím doprošovat nějakého studenta gymnázia o setkání a diskusi nad tím, že jeho "argumenty", které tam uvedl, jsou vylhané.

A jinými slovy - pokud nějaký student gymnázia přijde s byť sebevylhanějším nápadem, tak bez připomínek a korekcí mu ten nápad bude zveřejněn. Neměl bych nic proti tomu, kdyby tatáž osoba s tímto nápadem přišla, ale před zveřejněním by došlo k poopravení oněch vylhaných argumentů (a mj. by se před zveřejněním třeba přišlo na to, že nejvhodnější pořadí zastávek je ještě docela jiné než to, které bylo oním tzv. studentem navrženo). Ale bohužel... A nutno dodat, že to nebylo poslední situací, kdy ten samý objednatel dopravy tomu samému tzv. studentovi bez připomínek takříkajíc zveřejnil něco, co je plné chyb. Ale to už je úplně jiné téma.


 


Aktuální články

Reklama