Provoz autobusů na křižovatce v Nádražní ulici (zúžené kvůli nástřiku podivného vodorovného značení) na fotkách z 28. 5. 2015 ráno

28. května 2015 v 9:00 |  Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 28. 5. 2015 jsem okolo 6. hodiny ranní pořídil několik fotek dokumentujících provoz autobusů v prostoru křižovatky ulice Nádražní, Janouškovy a Oldřichovy; tato křižovatka byla v té době průjezdná pouze v polovičním profilu, a to ze zajímavého důvodu - v jednom z jízdních pruhů totiž byl proveden nástřik vodorovného značení upozorňujícího na něco, co je tak jako tak zakotveno v pravidlech silničního provozu - tedy že řidič automobilu nesmí vjet do křižovatky ve chvíli, kdy situace za křižovatkou je taková, že by řidič se svým autem zůstal stát v křižovatce.

Rozdíl je asi v tom, že tato křižovatka holt bude výjezdem z "jediného moderního přestupního terminálu nejen na Vysočině, ale i na celé jižní Moravě", resp. "největší dopravní stavby za posledních 20 let". Tak asi proto se to musí oznamovat takto "dvojmo".

Vytvoření tohoto značení mělo za následek nemožnost vjezdu do Oldřichovy ulice. Je to zvláštní - na žádném z verifikovaných informačních zdrojů (stránky www.uzavirkytrebic.cz, www.trebic.cz, ani www.dopravniinfo.cz) nebylo nic o tom, že Oldřichova ulice (a vzhledem k jednosměrkám toto platí i pro polovinu Eliščiny ulice) bude 28. 5. ráno de facto uzavřena (resp. nebude možné do jí vjet).

Čekání na průjezd protijedoucích vozidel (čekání před oním čerstvě nastříkaným a kuželi ohraničeným prostorem) se odehrávalo v nejhorším možném místě - v podjezdu pod vlakovým nádražím, který je sám o sobě užší, tzn. dvě širší vozidla (například autobusy) se zde nevyhnou. A to vše v ranní špičce pracovního dne, a to v situaci, kdy provoz Nádražní ulicí je silnější než obvykle, neboť jsou uzavřeny dvě rampy nadjezdu u nemocnice.

Provoz autobusů MHD vyhýbajících se oněm kuželům je zdokumentován na těchto fotkách:
Mercedes Citaro ev. č. 39 zepředu a zezadu.
 


Aktuální články

Reklama