Červen 2015

Prázdninová otevírací doba předprodeje TRADO MAD a připomenutí uzavírky v Přibyslavicích 4. 7. odpoledne

30. června 2015 v 20:00
Přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Pracovní doba na prázdniny (od 1.7.2015 do 23.8.2015):
06:00 - 15:30 (přestávka 11:00-11:30)
V době 14:30 - 15:30 předprodejní kancelář TRADO-MAD, s.r.o. vydává jízdenky s místenkou za kancelář TRADO-BUS, s.r.o.

Ve stejný den (30. 6. 2015) byla na týchž stránkách zveřejněna i další krátká zpráva:
Připomínáme, že dne 4. 7. 2015 budou od 13:00 do 19:00 na lince 31 zrušeny zastávky Přibyslavice a Přibyslavice, kolonie.

To je hezké, že se to takto připomíná. Jaký rozdíl oproti loňskému roku, kdy ani o červnové (7. a 8. 6.) uzavírce, ani o záříjové (6. a 7. 9.) uzavírce, nebylo nikde ani slovo (ani v autobusech, ani na třebíčských zastávkách, ani na žádné ze tří oficiálních internetových stránek). Když jsem se 7. 9. 2015 stal cestujícím poškozeným touto neinformovaností, nedovedla mi odpovědná osoba od objednatele zdůvodnit, z jakého důvodu nezajistila informovanost aspoň na stránkách zřizovaných objednatelem ani v září, ani předtím v červnu...

Prázdninový provoz a upozornění na nepřehledné jízdní řády linky č. 1 na zastávkách

29. června 2015 v 14:00 Zajímavosti z provozu
Připomínám, že v pracovních dnech od 1. 7. do 31. 8. jezdí autobusy MHD Třebíč dle jízdních řádů uvedených ve sloupcích "pracovní dny - prázdniny". V praxi to znamená, že interval páteřních linek je ve špičce mírně prodloužen; zato například u linek č. 11, 12 nebo 31 znamená prázdninové omezení problém větší - v prodloužení intervalu v jedné části dne na dvojnásobek nebo v uspíšení odjezdu posledního spoje o tři čtvrtě hodiny, respektive v podobě nejedoucího jediného odpoledního spoje.

Obzvláště pozorní ale musíte být, pokud chcete o prázdninách použít linku č. 1. Protože její jízdní řády na jednotlivých zastávkách této linky mají od 1. 6. 2015 (kdy došlo ke změně jízdního řádu v souvislosti s nově zavedeným zajížděním této linky do tzv. přestupního terminálu) nepochopitelně jiný formát, a to takový, že sloupec "pracovní dny - prázdniny" chybí! Cestující tedy musejí "luštit", který spoj má kterou "značku" a poté si dle vysvětlivek ověřit, jestli ona značka znamená, že spoj jede pouze ve školních pracovních dnech, anebo naopak pouze o pracovních prázdninových dnech...

Dost by mě zajímalo, co vedlo dopravce k této nepochopitelné změně, která bezpochyby znamená zhoršení přehlednosti jízdního řádu. Celá dlouhá léta to šlo, psát odděleně školní dny vs. prázdninové dny. Tak proč to najednou "nejde"?
A neméně mě zajímá, co na takovouto změnu říká (+ proč okamžitě nezařídila nápravu) osoba, která coby pracovnice objednatele a plátce dopravy má na starosti právě MHD.

Popisované jízdní řády se zhoršenou přehledností jsem zdokumentoval na zastávkách Karlovo náměstí, Sucheniova, Železniční stanice a Poliklinika, jednotlivé fotky najdete v tomto albu.

Poslední dokumentace prostoru zastávek na Karlově náměstí před uzavírkou aneb ujíždění doslova před nosem aneb neveřejná "garance čekání" a podivné výjimky z této "garance"

28. června 2015 v 12:00 Zajímavosti z provozu
Poslední fotkou, kterou jsem pořídil v prostoru zastávek na Karlově náměstí před jeho dlouhodobým uzavřením pro MHD, je fotka Karosy B952 ev. č. 47 na lince č. 5. V pozadí je vidět značku "Zákaz stání" s dodatkovou tabulkou vymezující její platnost na období od 29. 6. do 3. 8. 2015. Přesně v tomto období bude probíhat 1. etapa rekonstrukce kanalizace a i v této etapě se prostor zastávek stane zčásti parkovištěm, zčásti průjezdným prostorem, pro osobní auta (sic!).

Nedlouho poté jsem na témže místě zdokumentoval, jak onen spoj linky č. 5 ujíždí doslova před nosem mírně zpožděnému spoji linky č. 1; následně tento spoj linky č. 1 ujel opět doslova před nosem spoji linky č. 4 jedoucímu s téměř 3minutovým zpožděním. Viz toto video. Ale ovšem, "dopravce má ostré obraty na konečných", jak zní oficiální výmluva ze strany dopravce (ovšem tuto výmluvu následně papouškuje i objednatel). Skutečnost je taková, že popisovaný spoj linky č. 5 má u Nového hřbitova 11minutovou pauzu; popisovaný spoj linky č. 1 má na obratišti Za Rybníkem 6minutovou pauzu. Takže časová rezerva slušná.

Mimochodem, nikde dosud není uvedeno, v jakých že částech dne a v jaké výši (kolik minut) jsou čekací doby na Karlově náměstí (potažmo od 29. 6. v náhradním prostoru v ulici Vítězslava Nezvala) garantovány. Tzv. vedoucí představitel objednatele se před časem vymlouval, že tomuto zveřejnění brání jakési legislativní překážky (vždy však zapomněl dodat, o jaké překážky jde). Tatáž osoba mi v září 2014 říkala, že i když tedy je čekání v době od 18 do 6 h v pracovní dny (+ o víkendu celodenně) "nepsaně garantováno", tak že u jednoho ranního spoje (ale nedovedla si ta osoba vzpomenout na to, o jaký konkrétní spoj jde) toto čekání bylo zrušeno poté, co si jedna cestující stěžovala, že jí kvůli tomuto vyčkávání ujíždí linkový autobus směrem na Jihlavu (tzn. že tato osoba si "lajzne" takto ostrý přestup z MHD jedoucí na zastávku Komenského náměstí na linkový autobus odjíždějící z autobusového nádraží).

Zajímavé - jednotlivci s takovýmto podivným požadavkem (kdy lze argumentovat, že linkové autobusy jedoucí do Jihlavy předtím obslouží i Hájek a Nové Dvory, tzn. že tato osoba může jet autobusem již odtud) je vyhověno, zatímco jiné požadavky (kdy těch potenciálních dotčených cestujících je i více) jsou "nesystémové", "nekonstruktivní" apod.

Sečteno, podtrženo: kdo si myslíte, že v pracovní dny od 18 do 6 h máte přestup na Karlově náměstí garantováno čekání přípojů, tak se můžete v některých případech mýlit. O které konkrétní případy jde, to se ale veřejně nedozvíte (když to z hlavy neví ani vedoucí osoba příslušného útvaru objednatele...). A samozřejmě od toho září 2014 se mohla situace změnit v tom smyslu, že začaly platit další "nečekací výjimky", o kterých se opět nikdo z běžných cestujících nedozví...

S ohledem na výše popisované ujíždění přípojů doslova před nosem zní o to výsměšněji argumenty tvůrce tzv. ankety, který na sklonku roku 2013 manipulativně argumentoval, že změna pořadí některých zastávek na Karlově náměstí bude znamenat výrazné snížení rizika, že lidem přípoj ujede. Každému rozumně myslícímu člověku je jasné, že pořadí zastávek hraje v této věci roli jen v případě, že by šlo o nechutné ujetí stylem "autobus již zastavil, lidé přecházejí k přípoji a ten jim mezitím ujede před nosem, div je při tom nepřejde" (ovšem šlo by o bezpečné přejetí, protože dle vyjádření objednatele jsou prostory zastávek bezpečné co se týče přestupu mezi autobusy; zatímco přestup na Komenského náměstí je bezpečný méně). Což samozřejmě platí jen v menšině všech ujetí (daleko více situací je typu "přípojný autobus se rozjel ve chvíli, kdy zpožděný přípojový autobus ještě v prostoru zastávek nezastavil").

Karlovo náměstí od 29. 6. do (předpoklad) 12. 10. 2015 zcela bez MHD aneb o "méně bezpečném" přestupu na Komenského náměstí

25. června 2015 v 8:00 Mimořádnosti v provozu
Nepamatuji si, že by v průběhu posledních 25 let nastala situace, že by po více než max. 2 dny nezajížděly autobusy MHD Třebíč na Karlovo náměstí. Leč, nyní tomu tak bude zřejmě po dobu cca 3,5 měsíce. Viz sdělení na stránkách www.doprava-trebic.cz:

Z důvodu rekonstrukce kanalizace na Karlově náměstí a umožnění zachování obsluhy obchodů zásobováním, dojde k vyloučení městské autobusové dopravy z hlavního přestupního uzlu v centru města. Zastávka Karlovo náměstí bude v jízdních řádech všech linek nahrazena náhradní na ulici Vítězslava Nezvala. V tomto místě bude možné přestoupit na ostatní linky MAD. Bezpečněji než na Komenského náměstí.

Navíc budou autobusy, jedoucí ze zastávky Cyrilometodějská do centra, zastavovat i na zastávce u hlavní pošty. Bude zde ale možný pouze výstup.

Začátek první etapy a autobusové výluky bude již 29. 6. 2015. První dvě etapy budou probíhat celé letní prázdniny. V současné době je v jednání varianta, která by umožnila návrat autobusových zastávek na začátku školního roku zpět na Karlovo náměstí. O dalším průběhu samozřejmě budeme informovat.

Přepis obdobného sdělení v podobě, v jaké je vyvěšeno v autobusech, na zastávkách, ale i tady:

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ MAD
Uzavírka Karlova náměstí
Termín: od 29. 6. 2015 4:00 hod do 12. 10. 2015 24:00 hod.

Všechny zastávky na Karlově náměstí jsou zrušeny a přesunuty na ul. Vítězslava Nezvala. Zastávky budou rozmístěny po obou stranách a přehledně popsány číslem linky a směrem, kterým daný autobus pojede. Zastávky na Komenského náměstí zůstanou beze změny! U hlavní pošty bude umístěna výstupní zastávka pro linky 4, 5, 11, 12, které pojedou ze zastávky Cyrilometodějská ve směru Vítězslava Nezvala.

Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky.

Několik postřehů:
- ze schémat uzavírky na Karlově náměstí si nejsem jist, zda je úplné vyloučení MHD z náměstí skutečně nutné ve 2. etapě stavby (ovšem, třeba se pletu)

- Ve větě Navíc budou autobusy, jedoucí ze zastávky Cyrilometodějská do centra, zastavovat i na zastávce u hlavní pošty. je chyba - ta čárka mezi slovy "autobusy" a "jedoucí" být nemá.

- Velmi zajímavý je údaj Zastávka Karlovo náměstí bude v jízdních řádech všech linek nahrazena náhradní na ulici Vítězslava Nezvala. V tomto místě bude možné přestoupit na ostatní linky MAD. Bezpečněji než na Komenského náměstí. Že by najednou začal dopravce čekat na byť mírně opožděné přípoje (a že ta zpoždění budou, vlivem této uzavírky!)? Nebo "oficiální stránky" radí lidem, že než v pracovní den dopoledne stihnout "méně bezpečný" (a to i v situaci, kdy je použito přechodu pro chodce krytého semaforem???) přestup např. z linky č. 4 na linku č. 5 (pro cestu z Domků do Boroviny) na Komenského náměstí, je lepší si "bezpečně" tento přípoj nechat ujet v bláhovém předpokladu přestupu na zastávkách v ulici Vítězslava Nezvala?

Ostatně, totéž platí i pro bezvýlukový stav - bylo by naivní, spoléhat v pracovní dny dopoledne na krajně nejistý přestup mezi linkami č. 4 a 5 (pro cestu z Domků do Boroviny nebo naopak z Boroviny do Domků) na Karlově náměstí. Daleko jistější je (obykle s několikaminutovou časovou rezervou) přestup již na "méně bezpečném" Komenského náměstí.

Zajímavé také je, že přestup na Komenského náměstí se tedy tímto označuje za málo bezpečný, přitom od 3. 9. 2012 do 30. 11. 2012 byla právě na Komenského náměstí předpokládána jednominutová (!) přestupní doba (22:17 - 22:18 h) mezi spojem linky č. 13 a spojem linky č. 14 v relaci Jitona (ev. obecně Nová průmyslová čtvrť) - Borovina (alespoň mi to tehdy takto napsal vedoucí ideový tvůrce tzv. optimalizace MHD Třebíč a tím pádem i tvůrce popisovaného stavu). Divné - předpokládat takto krátký přestup na tak málo bezpečném místě (kdy alternativou při nestihnutí přestupu je půlhodinové čekání na další spoj...


Bezplatná doprava na tzv. veletrh Fortel v Borovině (26. a 27. 6. 2015)

24. června 2015 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Ve dnech 26. a 27. června 2015 bude v Borovině probíhat veletrh Fortel. V tyto dny bude v provozu speciální autobusová linka mezi zastávkami Karlovo náměstí a Borovina, BOPO.

Odjezdy z Karlova náměstí, označníku linek 12 a 31:
pátek 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
sobota 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Odjezdy ze zastávky Borovina, BOPO:
pátek 13:30 14:30 15:30 16:30
sobota 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30

Jízda touto linkou je zdarma.

Hodně by mě zajímalo, proč jsou sobotní odjezdy stanoveny z Karlova náměstí na celou hodinu, když přípoje z ostatních stran města přece přijíždějí o čtvrt a o tři čtvrtě. I když - jestli cílovou zastávkou je "Borovina, BOPO" (ach, ten zastaralý název), tak tam stejně MHD jezdí... Jediný rozdíl u této linky tedy je jízda tzv. zdarma (= cestující se ani zčásti nepodílejí na pokrytí nákladů)

Objízdná trasa linek č. 1 a 14 v Domcích na fotkách z 31. 5. 2015

24. června 2015 v 7:00 Aktualizace fotogalerie
V tuto chvíli jsou i dva jiné články, které bych na tomto místě zveřejnil, ale popořadě - konečně už musí dojít ke zveřejnění článku, který mám napsaný (a v hotové verzi čekající na zveřejnění) již asi 2,5 týdne. Tak tedy:

V neděli 31. 5. 2015 jsem provedl drobnou foto- i video-dokumentaci provozu linek č. 1 a č. 14 na objízdné trase přes zastávku Znojemská "u Alfy" + přes Družstevní ulici. Toho dne jsem si ještě myslel, že do konce tohoto výlukového opatření zbývá již jen týden (oznámení o prodloužení výluky o dalších 2,5 měsíce bylo zveřejněno až o 3 dny později) a proto jsem dokumentaci neodkládal, byť vyšla na víkendový den, tzn. den, kdy provoz MHD je výrazně slabší a za daný čas lze zdokumentovat daleko méně autobusů než v pracovních dnech.

V prostoru zastávek stojí odstaven jiný MAN - s ev. č. 48. Je zajímavé, že tyto autobusy, které byly pořízeny v časovém rozestupu 11 měsíců (12/2011 vs. 11/2012), mají odlišný údaj na zádi o eventuální maximální rychlosti - u staršího je to 85 km/h, u novějšího jen 80 km/h.Mercedes Conecto ev. č. 56 na zastávce Družstevní (linka č. 14, mimochodem - o víkendu přes tuto zastávku jezdí jen několik málo spojů linky č. 14, ostatní pak končí jízdu už u Stop Shopu) a následně odjezd z této zastávky (na videu).

Město Třebíč se (po již udělených "botičkách") uráčilo vysvětlit význam "K+R" + o neschopnosti tzv. Městské policie

22. června 2015 v 11:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
24 dní po tzv. slavnostním otevření tzv. Přestupního terminálu Třebíč a přinejmenším 13 dní od chvíle, kdy na daném místě již Městská policie Třebíč nasazovala botičky za nedodržení předepsané značky (viz odkaz), se konečně město uráčilo o té nové (= tedy přiznání, že kdo dělal autoškolu dříve než nedávno, tak ji ani nemusí znát) značce trochu informovat. Viz tento odkaz.

V tentýž den se na stránkách "Třebíčského deníku" objevil článek na totéž téma, viz odkaz. To si "hlídací pes demokracie" všiml brzo - čekal bych, že u "největší dopravní stavby za posledních 20 let" budou novináři rádi sledovat všechny její zajímavosti. Nebo že by to tak velká stavba ve skutečnosti nebyla? Ostatně, zdá se že tzv. novináři si dosud nevšimli toho fiaska s rozsahem autobusových spojů, které tam "zatím" zajíždějí...

Doufám, že město (resp. jím zřizovaná tzv. policie) aspoň bude mít "koule" na to, aby vrátila pokuty těm lidem, kteří tam v dobré víře zaparkovali - na jednom z pěti oněch "113 nových parkovacích míst" (aneb investor se vychloubá 113 "novými" parkovacími místy a jen ten kdo umí číst mezi řádky zjistí, že 5 z těchto míst de facto ani není parkovacích; a že dalších 52 míst slouží výhradně pro lidi, kteří k vlaku, případně autobusu, dojedou autem, které tam pak zaparkují.

Dalším projevem stupidity je i vysvětlení, proč byly vyznačeny žluté pruhy na výjezdu z tzv. přestupního terminálu do Nádražní/Znojemské ulice. Viz citace z tzv. tiskové zprávy MěÚ Třebíč:

Další novinkou pro řidiče je vodorovné značení "Žluté zkřížené čáry", které vyznačují úsek na komunikaci, na kterém nesmí řidič zastavit vozidlo a ani na něj vjet. Toto značení je umístěno na ulici Nádražní z důvodu umožnění příjezdu na dopravní terminál. "Chování řidiče v takto označeném úseku je obdobné, jako jízda křižovatkou, kdy řidič vozidla nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Vyjma případů kdy důvodem zastavení vozidla je plnění povinnosti umožnit chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky na přechodu pro chodce nebo povinnost dát přednost v jízdě při odbočování vlevo," vysvětlil Prvák a dodal, že zastavení na žlutých zkřížených čárách může být potrestáno blokovou pokutou až do výše 2.000 korun.

Jinými slovy - žluté pruhy jsou zbytečné, protože stejně toto chování již je z dřívějších dob regulováno jedním z pravidel silničního provozu. Ironií je, že když před tímto žlutým prostorem (tedy ještě v prostoru podjezdu pod nádražím) zastaví autobus, tak tím bude blokován průjezd protijedoucích autobusů/nákladních vozidel, protože podjezd pod nádražím je na takovéto míjení autobusů/nákladních vozidel příliš úzký. A je vůbec zajímavé, že k tomu vyznačení došlo až teď - vždyť Oldřichova a Nádražní ulice existovaly už předtím. Změnou pro tuto křižovatku je jen to, že zde odbočuje do "terminálu" linka č. 1. Což ale je daleko méně spojů než kolik jich odbočuje např. z Jejkovské brány do prostoru zastávek na Karlově náměstí, kde přitom žádný "žlutý prostor" vyznačen není...

Dva příklady mých zkušeností s tzv. Městskou policicí: v roce 2004 jsem časně ráno (cca 5:20 h) šel přes přechod před obchodním domem Máj ("Septik") na Komenského náměstí. Již fungovaly semafory a šel jsem na zelenou. Byl jsem jediný kdo přecházel, ulice byly v tu chvíli témě prázdné. Z Jihlavské brány v tu chvíli odbočoval vlevo vůz Městské policie. Zastavil přímo na "zebře". tzn. znemožnil mi přejít na druhý chodník. Policista-řidič řekl "Běžte na chodník" (no to bych rád, ale jejich auto mi v tom bránilo). Když popojeli, došel jsem na chodník. Vyděšeně jsem řekl "Ale já jsem tam měl zelenou!" Policista-spolujezdec nato odvětil "Můžete jít". Zjevně onen "policista-řidič" nevěděl, že zelené světlo svítí v danou chvíli zároveň pro auta jedoucí z Jihlavské brány i pro chodce jdoucí přes přechod u vchodu do obchodního domu Máj. Neznalost ale neomlouvá a tak platí, že naopak policista se dopustil přestupku, že mi nedal na přechodu přednost, ale na tento přechod vjel.

Druhá zkušenost je z roku 2014. Šel jsem z mého domu (resp. bytu v panelovém domě) na první ranní vlak. Mohlo být cca 3:25 h. Venku na silnici jsem si všiml, že jsem zapomněl kapesník. Vrátil jsem se pro něj domů a vzápětí šel opět ven s cílem na vlakovém nádraží. A najednou před domem stojí auto Městské policie a "policista-řidič" se dotazuje "Vy tady bydlíte, v tomto baráku?" "Ano, samozřejmě." "A nějaký doklad na to máte?" Vytáhl jsem občanský průkaz a tím mě tzv. policista konečně přestal zdržovat.

Zajímalo by mě, co kdybych bydlel např. již jinde a trvalé bydliště měl pořád hlášené na staré adrese? Nebo co kdybych odcházel z návštěvy od přítelkyně (tzn. opět z bytu, kde nemám hlášeno bydliště)? Policie by mě předvedla na služebnu?
Jojo, ale udělovat pokuty za neznalost pofidérní značky (jejíž význam předtím beztak neznali ani oni), to tzv. Městské policii jde...

Možná by si tzv. Městská policie mohla najít jiný snadný způsob udělování pokut - například buzeraci řidičů za to, že zcela nezastavili při výjezdu z Vltavínské ulice, z "vedlejší" Nádražní ulice, jakož i (dokonce dvakrát) při výjezdu z parkoviště u nemocnice. Protože na všech uvedených místech je nově osazena "STOPka" namísto dřívějšího "trojúhelníku". Také podivné. Jako by se náhle výrazně zhoršily na těchto (v prvních dvou, resp. de facto třech, případech jde o křižovatky již dříve existující) křižovatkách náhle zhoršily rozhledové poměry...

V autobuse MAN Lion´s City ev. č. 45 je zakázáno používání mobilního telefonu (ovšem k čemu tam potom je wi-fi připojení?)

19. června 2015 v 23:00 Zajímavosti z provozu
Neobvyklé zajímavosti jsem si všiml v interiéru autobusu MAN Lion´s City ev. č. 45. Na rozdíl od ostatních autobusů MHD, kde je uveden symbol přeškrtnutého mobilního telefonu a pod ním text "platí pro řidiče autobusu; prosíme o totéž cestující", tak v MANu ev. č. 45 je přeškrtnutý mobilní telefon uveden bez doprovodného textu, tzn. zákaz bez jakýchkoliv diskusí. Viz tato fotka. Hodně by mě zajímalo, jakou pokutu za porušení tohoto "zákazu" cestující dostane. A v jakém bodu tzv. smluvních přepravních podmínek bude mít taková pokuta oporu. Tím více když tento "zákaz" platí pouze v jednom jediném vozidle.

Dále stojí za zmínku, že tento autobus je jedním z těch, které jsou (údajně - dle nálepky na vozidle) vybaveny wi-fi připojením. Takže naladit internet na notebooku a pustit si z internetu něco se zvukem (hudba, film) teoreticky mohu, ale naladění internetu v mobilním telefonu by rušilo? Stejně tak vadí i telefonování? A co takhle zakázat lidem, aby si v autobusech spolu povídali? To přeci také ruší. Je jedno, zda jde o hovor do telefonu nebo o hovor k osobě, která je přímo v autobuse. Ba co hůře - při hovoru dvou osob v autobuse jsou tam slyšet obě osoby. Zatímco při telefonickém hovoru se hlas té druhé osoby nešíří interérem autobusu...

------------------------------------------------
Pozn. k 20. 6. 2015 v 19:15 h: v původní verzi článku jsem chybně předpokládal, že ona podivná nálepka se zákazem je umístěna i v interiéru MANu ev. č. 36; následně jsem zjistil, že šlo o chybné zjištění. V textu článku i v nadpisu jsem tuto chybnou skutečnost opravil; v názvu odkazu na článek ji již opravit bohužel nelze.

Zavedení obsluhy tzv. přestupního terminálu linkami č. 4, 10 a 13 odsunuto, "když dobře", na 1. 10. 2015!

17. června 2015 v 14:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Přepis tzv. tiskové zprávy z oficiálních stránek Města Třebíče. Zpráva byla vydána 17. 6. 2015.

Od října budou na terminál zajíždět další linky, o víkendech i na zastávku Hřbitov

Krajská hygienická stanice potvrdila požadavek na dodržení prozatímního maximálního počtu autobusových spojů, které obsluhují Přestupní terminál.

"Jelikož nám Krajská hygienická stanice nepovolila výjimku, bude avizované prodloužení linek č. 4, 10 a 13 k železničnímu nádraží posunuto až na termín 1. 10. 2015. K tomuto datu dojde zároveň k zavedení autobusových spojů k DDM v Třebíči-Borovině a k posílení víkendové obsluhy zastávky Hřbitov linkou č. 11," informoval vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb(...)

Jinými slovy - šaškárna pokračuje. Za více než rok, kdy se ví o tom, že od jara 2015 budou do tzv. terminálu jezdit (městské i "vesnické") autobusy, není příslušný úřad schopen si zajistit výjimku, není možné to zajistit ani od 1. 7. 2015 (zvláštní, že o tomto úskalí nebylo v žádné z předchozích zpráv informováno - aneb lhaní lidem, že posun z 1. 6. na 1. 7. byl způsoben výhradně nezajištěným financováním závleků těchto spojů? protože o tomto problému musel tento úřad vědět dlouho dopředu), ale od 1. 10. 2015 to jistě mávnutím kouzelného proutku půjde. :-)

Je zajímavé, že i v této tzv. tiskové zprávě naprosto chybí informace o tom, že od 16. 6. 2015 jezdí cca 20 - 25 denně spojů regionální autobusové dopravy do prostoru tzv. přestupního terminálu. Asi to nestojí za řeč? :-)

Jaké štěstí, že například průtah Rafaelovou ulicí mohly auta (a s odstupem času i autobusy) začít využívat ihned od prvního dne provozu, v neomezeném počtu vozidel a samozřejmě celodenně, tzn. i v nočním období. A přesto někdo má tu drzost, nazývat "největší dopravní stavbou (asi v Třebíči?) za posledních 20 let" onen tzv. přestupní terminál, do kterého nakonec nemůže skoro nic zajíždět...

Od 16. 6. 2015 zavedena (v naprosté tichosti) obsluha "terminálu" linkovými ("vesnickými") autobusy (v počtu pouhopouhých cca 20 spojů denně)

17. června 2015 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Sice jde o informaci, která se netýká MHD, ale k třebíčské autobusové dopravě to patří, tak tedy: v naprosté tichosti co se týče informování předem (data do IDOSu nahrána s pouze jednodenním předstihem; nulová informovanost na stránkách dopravce http://www.icomtransport.cz/trado-bus/, nulová informovanost na oficiálních stránkách o tzv. přestupním terminálu http://www.pttrebic.cz/), byl v úterý 16. 6. 2015 (tzn. s dvoudenním zpožděním oproti dříve avizovanému termínu) zahájen provoz autobusů tzv. PAD ("vesnická" linková autobusová doprava) v prostoru tzv. přestupního terminálu. Stalo se tomu tak 18 dní po tzv. slavnostním otevření tohoto tzv. terminálu.

Počet linek, které do tzv. terminálu zajíždějí, je spočitatelný na prstech rukou zdravého člověka. Počet spojů každé linky, které do tzv. terminálu zajíždějí, je (snad s výjimkou jedné linky) spočitatelný na prstech jedné ruky. Součet činí přibližně dvacet autobusových spojů v pracovní den (a to za celý den!!!). Docela škoda slov. Ale ne že bych se tomu divil, byť výše odkazované oficiální stránky hlásaly "Vyšší atraktivita veřejné dopravy - taktové propojení v novém přestupním uzlu" nebo "dojde k napojení vlakových spojů na 31 stěžejních linek meziměstské dopravy". Ale skutek utek.

Fotky jízdních řádů (žádný není vynechán, tzn. jde o úplný výčet) + několik dalších fotek pořízených 16. 6. 2015 před polednem v prostoru tzv. přestupního terminálu, najdete pod tímto odkazem.

Autobusy na objízdné trase linky č. 4 v Kosmákově ulici na fotkách z 29. 5. 2015

16. června 2015 v 10:00 Aktualizace fotogalerie
Fotky umístěné do galerie obrázků počátkem června jsou tématicky různorodě zaměřené a jedním z témat je drobná dokumentace spojů linky č. 4 na objízdné trase (z důvodu uzavírky ramp nadjezdu u nemocnice, která probíhala od 1. 4. do 10. 6. 2015) v Kosmákově ulici (na Březinovu ulici už se tak nějak nedostalo, ale nevadí - tam mám zdokumentován spoj linky č. 4 už ze září 2012, kdy tudy linka č. 4 jezdila v situaci, kdy 11. 9. 2012 byla Hrotovická ulice u PSJ kvůli stavebním pracím jednosměrná, ale kvůli kolapsu dopravy byla hned od 12. 9. 2012 obnovena obousměrnost, ovšem "jednosměrkové" výlukové opatření - tzn. právě jízda linky č. 4 ve směru jízdy do centra města - zůstalo nepochopitelně zachováno a trvalo po celou dobu uzavírky, tzn. až do 31. 10. 2012) provedená v pátek 29. května 2015 ráno.


Mercedes Conecto ev. č. 35:

Postřehy z prvních dní provozu tzv. přestupního terminálu aneb jak již někteří řidiči doplatili na provoz tzv. terminálu pokutou za parkování na "parkovišti" K+R

13. června 2015 v 18:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V prvních dvou týdnech provozu tzv. přestupního terminálu jsem si všiml (kromě věcí popsaných již v předchozích článcích) i těchto zajímavosti:

- Na parkovišti "K+R" (nedaleko schodů nad Chlumeckého ulicí) byla zaparkována auta, u kterých rozhodně nešlo o "přivézt někoho na vlak, vysadit jej a pak s ním odjet". Toho se chytli policejní příslušníci a začali již "botičkovat"... Na jednom z míst vyhrazených pro zdravotně postižené parkoval v jednu chvíli služební vůz nějakých montérů. Jako by nemohli zastavit kdekoliv jinde. Na parkovišti "P+R" umístěného naproti vchodu do budovy okresního soudu jsem viděl zaparkovaný služební vůz s logem jedné blízké provozovny (= nelze předpokládat, že jde o využití "zaparkuj (auto) a jeď (dále vlakem nebo autobusem)", tzn. de facto jde o porušení vyhrazeného parkování).

- Jedna cestující si správně všimla, že jedna zastávka slouží pro linku č. 1 v obou směrech jízdy, což vzhledem k tomu, že v sedle pracovního dne jedou přes tuto zastávku dva spoje linky č. 1 v pouze tříminutovém rozestupu (X:06 - X:09 h, resp. X:36 - X:39 h), může nastat, že si nepozorný cestující splete autobus a pojede opačným směrem než by chtěl. Nutno dodat, že podobné úskalí je již od dřívějška i na zastávce ZŠ Na Kopcích.

- Taktéž byla tato cestující (která bydlí zřejmě někde poblíž zastávky Nádražní ve směru jízdy z centra města) zmatena z toho, že netušila, že zastávka Nádražní ve směru jízdy z centra města je nadále obsluhována MHD po celý den. Nedivím se, že byla v takovýchto rozpacích, protože z výlukového opatření to takto víceméně vyplývá - kdybych neznal okolnosti, tak bych si také myslel, že zastávka Nádražní ve směru jízdy z centra města je obsluhována jen mezi 22. a 6. hodinou.

- O hrozbě "ťukanců" v prostoru zúženém podivným "středovým prahem" jsem psal již v minulém článku.

- V souvislosti s přidáním nové zastávky na trase linky č. 1, byly přelepeny jízdní řády této linky na všech zastávkách této linky. A nutno dodat, že hůře to dopadnout nemohlo. Dopravce totiž vyvěsil verzi jízdních řádů, kde je jízdní řád pro pracovní školní dny a pro pracovní prázdninové dny spojen do jednoho. "Přehlednější" už to být nemohlo, luštit pak poznámky, který že spoj "jede pouze v pracovní školní dny" a který "nejede 'pouze' (?) v pracovní školní dny"...

- Jeden cestující marně 1. června hledal, odkud že ta linka č. 1 jezdí. Stál na východním konci tzv. přestupního terminálu, u velkého displeje, kde byl uveden seznam autobusových spojů odjíždějících z tzv. přestupního terminálu (tedy v tom seznamu byly uvedeny jen spoje linky č. 1, protože nic jiného do tzv. terminálu nezajíždí, že). Nevšiml si, že u jednotlivých spojů je uvedena i číslice "9", která označuje, že linka č. 1 odjíždí od stanoviště č. 9. Ale i kdyby si toho všiml, tak by stejně jen tak snadno nenašel, kde že se ono "stanoviště č. 9" nachází; toto číslo je na označníku uvedeno velmi nenápadně, viz tato fotka. Stejného marného hledání, kdy jeden muž procházel celý tzv. terminál, jsem byl svědkem i 12. 6.

- Nikde v prostoru tzv. přestupního terminálu není vyznačen přechod pro chodce. Dokonce ani nad schody vedoucími z Chlumeckého ulice - tedy v místě, kde je chodník (resp. obrubník) snížen tak, jak to u přechodů pro chodce bývá. Žádná "zebra" tam ale vyznačena není. A nikde východněji už ani nenajdete odobnou "sníženinu obrubníků"; nejbližší další je až na křižovatce na Purkyňově náměstí (naproti výjezdu z nemocnice).


Linka č. 10 nebude od 16. 6. do 20. 8. 2015 obsluhovat zastávku Poliklinika (nebo "Poliklinika Vltavínská"?)

12. června 2015 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení, které jsem již 12. 6. dopoledne viděl vyvěšené na Karlově náměstí (zatímco na ani jedné ze tří oficiálních internetových stránek není vyvěšeno do okamžiku psaní těchto řádků, resp. na dvou z nich k tomu jistě záhy dojde, jen o těch třetích stránkách - konkrétně stránkách dopravce http://www.icomtransport.cz/trado-mad/ je škoda pomlčet. Sdělení záměrně přepisuji doslovně, včetně názvu neexistující zastávky "Polikinika Vltavínská".

Uzavírka křižovatky ul. Václavské nám. - Demlova - Švabinského - Štefánikova - Svatopluka Čecha

Termín: od 16. 6. 2015 7:00 hod do 20. 8. 2015 20:00 hod

Linka č. 10 - zastávka Poliklinika Vltavínská bude zrušena bez náhrady!
Zastávky Václavské náměstí v obou směrech budou přesunuty cca 10 m od křižovatky ul. Zahradníčkova - Václavské náměstí viz. přenosný označník.

Počáteční a konečná zastávka bude Václavské náměstí.
Časy z Václavského nám. budou zachovány dle platného jízdního řádu!

Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky.Mercedes Conecto ev. č. 23 již bez "tabla" (byť údajně "se předpokládalo" jeho setrvání nejméně do konce června 2015) na fotce pořízené v tzv. přestupním terminálu 8. 6. 2015

12. června 2015 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V jednom z předchozích článků jsem pouze slovně popisoval, že pokud jsem si 6. 6. 2015 večer všiml z protijedoucího autobusu dobře, tak Mercedes Conecto ev. č. 23 již je bez "pojízdného tabla". O dva dny později jsem se o této věci ujistil stoprocentně a zdokumentoval jsem ji i na tuto fotku, pořízenou na zastávce "Železniční stanice" na okraji tzv. přestupního terminálu.

Je zajímavé, že v tomto tzv. článku je uvedeno Po ulicích Třebíče tablo jezdí od začátku května a předpokládá se, že bude k vidění minimálně do konce června. Rozhodně nebude "k vidění do konce června" a "k vidění" nebylo ani v okamžiku vydání článku (článek byl vydán 9. 6. 2015).

Zajímavá je i informace (je-li pravdivá, na rozdíl od výše uvedeného "se předpokladu") Zajímavá myšlenka se zalíbila také majiteli třebíčských autobusů TRADO - MAD, který poskytnul pronájem plochy bez poplatků. Ano. Takže za dodatečný vozokilometr (ve chvíli, kdy jde o "využití tak jako tak jedoucího autobusu a tak jako tak jedoucího řidiče) si dopravce účtuje plnou palbu ve formě jednotkové ceny za vozokilometr, ale tuto reklamu zveřejní zdarma.

Nebo že už by si dopravce vydělal v tomto ohledu dost za odporný, výhledu z autobusu bránící, polep "Fränkische"?

Linky č. 4, 10, 13 a 14 od 10. 6. 2015 od 14:00 h již bez objízdné trasy

10. června 2015 v 21:00 Mimořádnosti v provozu
Kurzívou přepisuji strohé sdělení, které se na oficiálních stránkách (zde kopie z www.doprava-trebic.cz) objevilo téměř současně se vstupem tohoto sdělení v platnost (ještě že jsem dnes nespoléhal na večerní přestup z vlaku na MHD č. 4, zbytečně bych šel na zastávku Nádražní a odtud pak zpátky na Bráfovu, pokud vůbec je info o dřívějším ukončení výluky na zastávce Nádražní nějak výrazněji uvedeno.

Uzavírka ul. Sportovní končí. Od 14:00 provoz linek vrácen do původních tras.

I tak to mimochodem znamená, že zatímco první etapa prací skončila o 10 dní dříve než bylo plánováno, tak druhá etapa skončila jen pět dní před původně stanoveným datem ukončení, tzn. druhá etapa de facto byla o 5 dní ve skluzu (trvala měsíc a 5 dní namísto původně plánovaného rovného měsíce).

Autobusy MHD Třebíč v první den zajíždění linky č. 1 do (nadále rozestavěného???) tzv. přestupního terminálu na fotkách z 1. 6. 2015 aneb jak jedna údajná "hrozba ťukanců" byla nahrazena jinou, obdobnou hrozbou

10. června 2015 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Pondělí 1. června bylo prvním dnem, kdy zajížděly autobusy MHD Třebíč (přesněji řečeno - "zatím" jen linka č. 1) do tzv. přestupního terminálu (přesněji řečeno - de facto jen na jeho západní okraj). Toho dne jsem provedl i drobnou fotodokumentaci autobusů v těchto místech - kam jezdily naposledy v létě roku 1999, kdy, kvůli výměně povrchu vozovky v horní části Bráfovy ulice, jezdily autobusy odklonem právě přes tehdejší nákladový prostor železniční stanice Třebíč.

Prvním pravidelným spojem, který jsem v prostoru tzv. přestupního terminálu zdokumentoval, byl spoj linky č. 1 s pravidelným odjezdem ze zastávky "Železniční stanice" v 8:36 h. Spoj však měl více než 2minutové zpoždění, a protože jsem potřeboval toho dne z Třebíče odjet vlakem v 8:39 h, musel jsem fotku i video pořídit z interiéru vlaku. A je patrné, že kdo by chtěl stihnout přestup z MHD na vlak, mohl by splakat nad výdělkem podobně jako starší muž, který ten vlak těsně nestihl (byť on zřejmě z MHD nepřestupoval, leč šel podobně na poslední chvíli).

Večer jsem pak ve "vedlejší" části Nádražní ulice + v zastávce "Železniční stanice" zdokumentoval MAN Lion´s City ev. č. 45 (viz tato fotka + 3 další fotky v téže galerii). Z odkazované fotky je patrná i zákazová značka "Zákaz vjezdu všech vozidel" s dodatkovou tabulkou "mimo vozidel stavby", umístěná před hlavní částí tzv. přestupního terminálu. To je ale velmi zarážející - vždyť podle "oficiální ideologie" byl tzv. přestupní terminál stavebně dokončen již okolo 20. května; v pátek 29. května byl slavnostně otevřen, tak jakápak "stavba"???

O necelou půlhodinu později jsem v témže prostoru zdokumentoval (a nejen já; v tu chvíli tam byl přítomen i jeden redaktor MF Dnes) MAN Lion´s City ev. č. 21. A to včetně zajímavosti na odjezdu z celého prostoru, kdy namísto vměstnávání (a potenciálního "ťukance" s osobními auty) mezi podivný "středový práh" a zaparkovaná auta, projel autobus tímto místem tak, že "středový práh" byl pod autobusem. Viz tato fotka která je jednou z celkem tří fotek tohoto autobusu pořízených v té chvíli v tzv. přestupním terminálu; k těm dalším dvěma se můžete jednoduše "proklikat").

V této souvislosti si vzpomínám na (nebývale střízlivý, na rozdíl od většiny jiných, v této věci velmi servilních, článků) článek z loňského dubna, kde je (na rozdíl od vylhaností o "112 nových parkovacích místech") uvedeno, že navýšení počtu parkovacích míst je oproti výchozímu stavu minimální, ovšem s dodatkem vedoucího pracovníka citovaného slovy "Musíme se držet norem a omezeného prostoru, který máme. Dnes tam auta parkují, jak chtějí, proto se jich tam nacpe až 110. Bývají ale ťukance." Zajímavé - přitom výsledný stav po dokončení tzv. přestupního teminálu je takový, že ve snaze vyhnout se "ťukanci" u "středového prahu", jezdí autobusy raději bezpečněji, ale ne tak, jak si tvůrci tzv. terminálu představovali.

Nakolik úzký je prostor mezi oním "středovým prahem" a zaparkovanými vozidly, je dobře ilustrováno na této fotce Karosy B952 ev. č. 47 (jde o jednu ze dvou fotek pořízených v té době v tzv. terminálu; k té druhé se také můžete snadno "proklikat"). Upřímně, vůbec se nedivím těm řidičům, kteří si netroufnou takovýmto úzkým prostorem projet a riskovat tím "ťukanec".Budíkovice budou od 15. 6. do 24. 6. 2015 bez obsluhy MHD

9. června 2015 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
Desetidenní uzavírka silnice z Týna do Budíkovic znamená vznik výlukového opatření pro linku č. 31 MHD Třebíč, která je po této silnici vedena. Opatření bylo provedeno způsobem pro objednatele i dopravce nejjednodušším, ale zároveň také nejméně příjemným pro cestující. Viz přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Z důvodu rekonstrukce silnice do Budíkovic budou od 15. 6 do 24. 6 na lince 31 zrušeny zastávky Dubina hájenka, Budíkovice rozc. a Budíkovice v obou směrech bez náhrady.

Viz též tento odkaz.

Postřehy ze slavnostního otevření tzv. přestupního terminálu (3. část) aneb jak "odbor dopravy" neznal odpověď na žádnou ze základních otázek

8. června 2015 v 8:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
(Pokračování dvou předchozích článků s touto tématikou)

- Při otevření byly k dispozici letáčky rozdávané dvojicí oblečenou do reflexních vest s textem "Městský úřad Třebíč - odbor dopravy". Čekal bych, že když jde od lidi od odboru dopravy, budou znát odpovědi na základní otázky týkající se tzv. přestupního terminálu, např. proč do tzv. terminálu nebude zajíždět (přinejmenším ve směru jízdy z centra města) linka č. 14, dále proč nebylo zajíždění spojů linek č. 4, 10 a 13 do tzv. terminálu zajštěno již od 1. 6. 2015; stejně jako základní otázka typu "Podle jakého klíče (kolik minut od/do jízdy návazného vlaku) byly vybírány (nejen v MHD, ale i v regionální dopravě) spoje, které do tzv. terminálu zajedou". Odpovědi na tyto otázky (kteréžto jsem jim na místě položil) onen "odbor dopravy" (přinejmenším dvojice, která tam byla v pátek 29. 5. odpoledne) neznal(a).

- Na rozdávaných letáčcích nebyly obsaženy základní informace, které by například odpovídaly na některé z předchozích otázek. Ani tam nebylo info o jízdě zvláštního vlaku v sobotu odpoledne (odvoz historických vozidel z Třebíče, kde byly po ty dva dny vystaveny). Tzn. o ryze aktuálních věcech mnoho informací chybělo, zato se tam objevilo "důležité info" typu "po dokončení vysokorychlostní trati Praha - Brno + modernizaci navazujících tratí, očekává se vedení přímých vlaků Praha - Jihlava - Třebíč - Znojmo ve 2hodinovém intervalu" (tedy něco, co bude aktuální - když dobře - tak za 20 let)...

- Ony letáčky opět obsahovaly nepravdivé údaje o roku pořízení fotek; fotka pořízená nejpozději v roce 2011 je na tom "letáčku" datována rokem 2012; ještě zjevnější je chyba u další přiložené fotky, která dokumentuje demolici bývalého skladiště (proběhlo koncem března 2014); i u této fotky je uveden rok pořízení 2012.

- K nahlédnutí u oné dvojice s vestami s logem "Městský úřad Třebíč, odbor dopravy" bylo i údajné budoucí rozmístění jednotlivých regionálních autobusových linek na jednotlivé zastávky tzv. přestupního terminálu. Zjevně šlo o totéž rozmístění, jaké bylo navrženo již koncem roku 2014 v jedné studii k této věci. Je zajímavé, že mezitím se situace změnila (linka č. 4 ve směru z centra města má zastavovat jinde než jak bylo uvedeno v té studii; kromě toho má - na rozdíl od stavu popisovaného v té studii - zajíždět do tzv. terminálu i linka č. 10 + linka č. 13), přesto byl při otevření tzv. terminálu prezentován již neaktuální stav.

- Zpráva na tzv. oficiálních stránkách www.pttrebic.cz je poněkud krátká, přesto bohužel není bez chyb. Motorový vůz RegioSpider má typové označení 841, nikoliv 844. A ve zprávě je odkaz na reportáž tzv. veřejnoprávní České televize, kde znovu zaznívají nepravdivé informace typu "největší dopravní investice za posledních 20 let", resp. "113 nových parkovacích míst". Asi dle rčení, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Několik drobných postřehů z provozu

7. června 2015 v 8:00 Zajímavosti z provozu
Několik krátkých postřehů:

- Ve středu 3. 6. jezdil na nelicencované lince k DDM Mercedes Intouro s RZ 3J4 6534. Tedy nikoliv inzerovaný "midibus". Bohužel, co jsem měl toho dne možnost vidět, tak využití zcela nulové. :-(
Mercedes Intouro jsem v prostoru zastávek na Karlově náměstí viděl i v několika dalších dnech, tzn. zřejmě i v těchto situacích šlo o vůz nasazovaný na onu nelicencovanou linku k DDM.

- Pokud jsem si v té rychlosti všiml správně, tak Mercedes Conecto ev. č. 23 již 5. 6. 2015 neměl polepení s námětem "pojízdné tablo".

- Nálepka na boku autobusu se sdělením "(Městský úřad) Třebíč podporuje veřejnou dopravu" chybí nejen na Mercedesu "Fränkische" Citaro ev. č. 28 (viz můj předchozí článek), ale i na Karose B952 ev. č. 47.

- Pokud jsem při soustavnějším pozorování provozu provedeném 3. 6. 2015 odpoledne na Karlově náměstí nic nepřehlédl, tak na žádném z autobusů MHD není žádné nové reklamní polepení.

- Krátce připomenu událost, kterou jsem v půli května neměl možnost zdokumentovat - po několik dní v půli května 2015 probíhala rekonstrukce zastávky linek č. 4, 5 a 11 na Karlově náměstí. Pokud jsem situaci pochopil správně, tak po dobu rekonstrukce byla tato zastávka dočasně přesunuta o několik desítek metrů západněji.

- Info o prodloužení výlukového opatření v Demlově ulici se 4. 6. objevilo i na dvojici oficiálních stránek spravovaných objednatelem; dle vyjádření jedné z těchto stránek je příčinou onoho prodloužení uzavírky o 2,5 měsíce (!) nadcházející výstavba kruhového objezdu na Václavském náměstí.

Tolik několik drobných "střípků". Samozřejmě je i několik dalších "střepů", kde každý z nich si zaslouží samostatný článek. Jen na to sepsání v posledních třech dnech nějak nebyl čas.

Odporný "výhled" z polepeného Citara ev. č. 28 aneb marná snaha zdokumentovat cestu autobusem po Sportovní ulici (3. 6. 2015) a setrvalá neschopnost dopravce aktualizovat své internetové stránky

3. června 2015 v 23:00 Zajímavosti z provozu
Ve středu 3. června 2015 jsem měl za cíl, zdokumentovat z jedoucího autobusu cestu objízdnou trasou přes Sportovní ulici, kde již probíhají dokončovací práce na rekonstrukci povrchu vozovky.

Moje snaha ale byla marná, protože na "mém" spoji jel Mercedes Citaro ev. č. 28 s odpornou celovozovou reklamou. Výhled z interiéru autobusu je silně omezen a takříkajíc z toho bolejí oči. Podobně bolejí oči i z pohledu na video pořízené z interiéru vozidla. Nahrávání bylo zapnuto na zastávce Hrotovická a vypnuto na křižovatce Rafaelovy ulice s Brněnskou ulicí.

Je to vůbec zajímavé. Zvenku ten autobus vůbec nevypadá jako městský. Ani na něm není zřetelně uveden název dopravce (malou, s reklamou splývající nálepku na pravém boku nepočítám). Stejně tak ani na autobusu již není nalepeno sdělení "(Městský úřad) Třebíč podporuje veřejnou dopravu" (viz odkaz); nálepka s tímto sdělením na tomto autobusu (stejně jako na všech ostatních v MHD Třebíč) dříve bývala, viz odkaz). Stejně tak se domnívám, že výhled řidiče z tohoto autobusu je horší než v případě autobusů bez podobné odporné tzv. celovozové reklamy.

Ale asi je dopravci i objednateli lhostejné, že přeprava v takovémto autobuse připomíná přepravu v autobuse vězeňském. Ostatně, o tom, že to je lhostejné objednateli a plátci MHD Třebíč, jsem se od příslušného představitele de facto dozvěděl už vloni v polovině září (že prý nevadí, že na tom autobuse nejsou vnější znaky typické pro MHD Třebíč a že je věcí dopravce, jak "jeho" autobusy vypadají).

Neméně stupidní jsou vyjádření typu "tak tím autobusem nejezděte, když se vám výhled z něj nelíbí" od osoby, jež je tzv. "vedoucím autobusové dopravy" jiné z "dcer" dopravce ICOM Transport, a. s. (tedy dopravce, kde internetové stránky jedné jeho "dcery" TRADO MAD byly naposledy aktualizovány koncem září 2014 a od té doby je tato dcera "neschopna" vést své vlastní internetové stránky, viz http://www.icomtransport.cz/trado-mad/).

A jak vidno, tak u té jiné "dcery", jíž je citovaná osoba "vedoucím autobusové dopravy", není na tom internetová stránka oné "dcery" o nic lépe, co se týče aktuálnosti informací (v případě TRADO BUS například chybějící info o aktuálních výlukových jízdních řádech autobusů jedoucích z Třebíče směrem na Pocoucov nebo informace o zavedení nových víkendových spojů - od 1. 1. 2015 - např. na lince TRADO BUS z Třebíče do Moravských Budějovic)... Tuto věc by si měl "vedoucí autobusové dopravy" hlídat, namísto protizákaznických vyjádření typu "komu se to nelíbí, ten ať autobusem nejezdí".

Konec uzavírky + výlukového opatření v Demlově ulici prodloužen ze 7. června až na 20. srpna (!)

3. června 2015 v 19:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení, které je v tuto chvíli vyvěšeno v interiéru většiny autobusů (ovšem v době psaní tohoto článku dosud neuvedeného ani na jedné z trojice tzv. oficiálních stránek, z toho jedné spravované dopravcem a dvou spravovaných objednatelem). Uvádím jej kurzívou a záměrně provádím doslovný předpis, tzn. včetně chyb stylistických i týkajících se nesmyslné větné stavby:

Prodloužení:
Uzavírky ulice Demlova

Termín: od 7. 6. 2015 20:00 hod do 20. 8. 2015 20:00 hod

Linka č. 1, 14 -
zastávka Demlova bude zrušena v obou směrech. Náhradní zastávka bude Družstevní v obou směrech. Zastávka Znojemská (směr k Poliklinice) bude Znojemská (u Alfy).

Objízdná trasa: Družstevní-Znojemská a zpět

Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky.

-----------------------------------------------------

Hodně by mě zajímalo, co se tak vážného stalo, že výlukové opatření je prodlouženo z původních necelých 2 měsíců na více než 4 měsíce. Navíc když už u té předchozí výluky se uvádělo, že Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky...Linky č. 10, 13 a 14 na nesmyslné objízdné trase přes Sportovní ulici na fotkách z 12. 5. 2015 aneb Jak "plynovou objížďkou" jely i "neplynové" autobusy

3. června 2015 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Se zpožděním přináším doprovodný článek (resp. napsaný jej mám už asi od 25. 5., ale přednost ve zveřejnění dostaly jiné články) k fotkám dokumentujícím v úterý 12. 5. 2015 spoje linek č. 10, 13 a 14 na (nesmyslné, leč existencí CNG-autobusů + ignorací možných alternativních řešení "vynucené") objízdné trase přes Sportovní, Brněnskou a Cyrilometodějskou ulici. V první části ale přidám odkazy na dvojici fotek pořízenou o 2 dny dříve.

Mercedes Citaro ev. č. 39 na lince č. 4 na zastávce Nádražní aneb objízdná trasa linky č. 4. Z fotky je patrné, jak tento "provizorní" (upravený do této podoby v září 2014) záliv není určen pro autobusy, neboť je nedostatečně široký a ani jeho tvar se příliš nepřátelí s přirozenou trajektorií autobusu při výjezdu ze zálivu.

MAN Lion´s City ev. č. 36 na Purkyňově náměstí aneb průhled dočasně jednosměrnou silnicí, přesněji řečeno její čerstvě "zrevitalizovanou" podélnou polovinou.

TEDOM C12G ev. č. 22 po sjetí z "východní" rampy nadjezdu aneb linka č. 13 na objízdné trase. O 3 minuty později jsem tento autobus zdokumentoval o několik stovek metrů dále i zezadu - ano, tak pomalu se toto vozidla i další vozidla touto ulicí "courala", při poskakování před semaforem na křižovatce s Brněnskou ulicí.

MAN Lion´s City ev. č. 49 na spoji linky č. 14 jedoucím s cca 24minutovým (!) zpožděním. I tento spoj postál v dolní části Sportovní ulice dost dlouho, a proto jsem jej zdokumentoval opakovaně - v koloně zezadu, v koloně zepředu, při odbočení ze Sportovní ulice do Rafaelovy ulice a před odbočením z Rafaelovy ulice do "západní" části Brněnské ulice.

Karosa B932E ev. č. 46 na spoji linky č. 10 jedoucím objízdnou trasou okolo bývalého (a v roce 2013 zbouraného) areálu společnosti Domino v Bněnské ulici. Viz též pohled zezadu, kde v levé části je patrná budova autosalonu Ford vybudovaného na místě dřívěší staré stavby v obdbobné době, kdy došlo k demolici bývalého areálu Domino. Spoj má cca 14 minut zpoždění.

Mercedes Citaro CNG ev. č. 25 jedoucí na spoji linky č. 10 projíždí zastávku Kaufland. Ano, pouze projíždí - protože, dle oficiálního vyjádření, tzv. dispečer nesouhlasil se zdejším zastavování spojů jedoucích tudy po objízdné trase, protože by se tím navyšovalo zpoždění. Ano, tento konkrétní spoj by tím zastavením navýšil své zpoždění z cca 14 minut na 14,5 minuty. No fuj, neexistuje. Tentýž autobus zdokumentovaný o několik okamžiků i zezadu.

TEDOM C12G ev. č. 22 opět na objízdné trase linky č. 13 - tentokrát v ulici Smila Osovského, u klášterní zdi.

TEDOM C12G ev. č. 44 na objízdné trase linky č. 14 - jde o spoj jedoucí se 43 minutami (!) zpoždění. Ulice Smila Osovského, u "dělnického domu". Následuje pohled zezadu na tentýž autobus, který mezitím dojel k budově pošty.

Sečteno, podtrženo - během 12. 5. jsem zdokumentoval 6 různých autobusových spojů, z toho 2 byly vedeny "ne-CNG autobusy", které by úplně normálně projely podjezdem pod Nádražní ulicí. Trasa těch spojů by byla kratší, tedy pro objednatele levnější a pravděpodobně by tyto spoje měly i nižší zpoždění. Uvážíme-li, že u linky č. 13 je obsluha zastávky Hrotovická a tím pádem nevyhnutelná jízda právě Sportovní ulicí akceptovatelná, tak jsme dokonce na bilanci 2neplynových spojů oproti 2 plynovým, co se spojů linek č. 10 a 14 týče.

Ale kdepak, namísto rozumného uvažování se "automaticky" nasměrovaly všechny spoje linek č. 10 i 14 na trasu přes Sportovní ulici...

Postřehy ze slavnostního otevření tzv. přestupního terminálu (2. část)

1. června 2015 v 8:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Pokračování tohoto článku.

V pátek 29. 5. jsem nádraží a tzv. přestupní terminál navštívil nejen ráno, ale i odpoledne.

- Je štěstí, že realizace stavby zvané "Revitalizace trati Zastávka u Brna - Okříšky" doznala ročního skluzu, protože jinak by v této době buď probíhala výstavba ostrovního nástupiště a podchodu v žst. Třebíč (= omezený počet provozuschopných kolejí = nemožnost zvláštních jízd a "zabrání" koleje vystavenými vozy), anebo by probíhala výluka jinde než v Třebíči (například mezi Náměští a Zastávkou), tzn. o to problematičtěji by se historické vozy do/z Třebíče dostávaly.

- Přestože na třebíčském nádraží dosud jsou (díky zdržení tzv. revitalizace trati - viz předchozí bod) čtyři tzv. dopravní koleje (po tzv. revitalizaci to budou již jen tři), musel RegioSpider s motivem města Třebíče na určitou dobu zajet na odstavnou kolej tak, aby nepřekážel pravidelnému provozu. Konkrétně tomu bylo mezi 14. a 15. hodinou, tedy v době, kdy se v Třebíči v jednu chvíli setkají tři pravidelné vlaky (pozn. čtvrtá z dopravních kolejí patřila pendlující parní lokomotivě).

- Mnoho lidí nevědělo, co znamenají dopravní značky "P+R" a "K+R" (kterými je v prostoru celého tzv. terminálu vymezeno celkem 52, resp. 5, parkovacích míst). Jedni lidé dodali, že odpověď na význam značek údajně nevěděli ani příslušníci Městské policie Třebíč, kteří na celou akci chvílemi dohlíželi.

- Na tomto místě jsem chtěl napsat něco neuvěřitelného, nad čím zůstává rozum stát, ale zatím o tom psát nebudu.

V sobotu 30. 5. 2015 jsem v odpoledních hodinách navštívil vlakové nádraží a přilehlý tzv. přestupní terminál znovu. Je zajímavé, že v autobusovém spoji, kterým jsem na zastávku Bráfova přijel, se při nástupu v jedné zastávce ptali lidé řidiče, zda tento spoj už zajíždí k vlakovému nádraží. Malí Jardové - nevšimli si informace, že linka č. 4 začne do tzv. terminálu jezdit (doufejme) až od 1. 7. 2014...

- I v sobotu 30. 5. 2015 byla v prostoru tzv. přestupního terminálu vystavena stejná vozidla jako o den dříve, tedy mj. i MAN Lion´s City ev. č. 32.

- Hlavně jsem byl zvědav, jakým kouzelnickým trikem se povede odjet s oním historickým vlakem "z Třebíče do Náměště mezi 15. a 16. hodinou". Samozřejmě, žádný trik se nekonal. Vzhledem k tomu, že o víkendu není na vladislavském nádraží přítomen výpravčí (a kvůli jednomu zvláštnímu vlaku nedošlo - chválabohu - k výjimce v této věci), musel zvláštní vlak počkat na čas, kdy mezi Třebíčí a Studencem nejede žádný pravidelný vlak.

Tento čas nastal přibližně v 15:43 h. Až v tento čas mohl zvláštní vlak (odvoz historických exponátů ze třebíčského nádraží) z Třebíče odjet. Nicméně, na studeneckém nádraží musel tento vlak počkat na křižování s protijedoucím rychlíkem, takže ze Studence vyjel cca v 16:16 h. Do Náměště mohl dojet, když dobře, v 16:25 - 16:30 h. Nic jiného se ovšem nedalo předpokládat - takovýto stav byl nevyhnutelný. A kdo předpokládal jiný vývoj, ten zjevně nezná provozní, ekonomické a legislativní souvislosti.

Mnoho lidí, kteří se tímto vlakem svezli z Třebíče do Náměště, se pak vrátila do Třebíče v osobním vlaku č. 4816 (do Třebíče přijíždí v 17:15 h). A zaslechl jsem v tomto vlaku dotazy "Už čtyřka pojede přímo od nádraží?" Ale kdepak - od nádraží bude jezdit (doufejme) až od 1. 7. 2015. A ne tak úplně od nádraží, ale od relativně odlehlé zastávky na východním okraji tzv. terminálu (u hrázděného skladiště). A tak jako tak bude odjíždět až cca v 17:39 h, tedy dlouhých 24 minut po příjezdu tohoto osobního vlaku do Třebíče...