Linky č. 10, 13 a 14 na nesmyslné objízdné trase přes Sportovní ulici na fotkách z 12. 5. 2015 aneb Jak "plynovou objížďkou" jely i "neplynové" autobusy

3. června 2015 v 0:00 |  Aktualizace fotogalerie
Se zpožděním přináším doprovodný článek (resp. napsaný jej mám už asi od 25. 5., ale přednost ve zveřejnění dostaly jiné články) k fotkám dokumentujícím v úterý 12. 5. 2015 spoje linek č. 10, 13 a 14 na (nesmyslné, leč existencí CNG-autobusů + ignorací možných alternativních řešení "vynucené") objízdné trase přes Sportovní, Brněnskou a Cyrilometodějskou ulici. V první části ale přidám odkazy na dvojici fotek pořízenou o 2 dny dříve.

Mercedes Citaro ev. č. 39 na lince č. 4 na zastávce Nádražní aneb objízdná trasa linky č. 4. Z fotky je patrné, jak tento "provizorní" (upravený do této podoby v září 2014) záliv není určen pro autobusy, neboť je nedostatečně široký a ani jeho tvar se příliš nepřátelí s přirozenou trajektorií autobusu při výjezdu ze zálivu.

MAN Lion´s City ev. č. 36 na Purkyňově náměstí aneb průhled dočasně jednosměrnou silnicí, přesněji řečeno její čerstvě "zrevitalizovanou" podélnou polovinou.

TEDOM C12G ev. č. 22 po sjetí z "východní" rampy nadjezdu aneb linka č. 13 na objízdné trase. O 3 minuty později jsem tento autobus zdokumentoval o několik stovek metrů dále i zezadu - ano, tak pomalu se toto vozidla i další vozidla touto ulicí "courala", při poskakování před semaforem na křižovatce s Brněnskou ulicí.

MAN Lion´s City ev. č. 49 na spoji linky č. 14 jedoucím s cca 24minutovým (!) zpožděním. I tento spoj postál v dolní části Sportovní ulice dost dlouho, a proto jsem jej zdokumentoval opakovaně - v koloně zezadu, v koloně zepředu, při odbočení ze Sportovní ulice do Rafaelovy ulice a před odbočením z Rafaelovy ulice do "západní" části Brněnské ulice.

Karosa B932E ev. č. 46 na spoji linky č. 10 jedoucím objízdnou trasou okolo bývalého (a v roce 2013 zbouraného) areálu společnosti Domino v Bněnské ulici. Viz též pohled zezadu, kde v levé části je patrná budova autosalonu Ford vybudovaného na místě dřívěší staré stavby v obdbobné době, kdy došlo k demolici bývalého areálu Domino. Spoj má cca 14 minut zpoždění.

Mercedes Citaro CNG ev. č. 25 jedoucí na spoji linky č. 10 projíždí zastávku Kaufland. Ano, pouze projíždí - protože, dle oficiálního vyjádření, tzv. dispečer nesouhlasil se zdejším zastavování spojů jedoucích tudy po objízdné trase, protože by se tím navyšovalo zpoždění. Ano, tento konkrétní spoj by tím zastavením navýšil své zpoždění z cca 14 minut na 14,5 minuty. No fuj, neexistuje. Tentýž autobus zdokumentovaný o několik okamžiků i zezadu.

TEDOM C12G ev. č. 22 opět na objízdné trase linky č. 13 - tentokrát v ulici Smila Osovského, u klášterní zdi.

TEDOM C12G ev. č. 44 na objízdné trase linky č. 14 - jde o spoj jedoucí se 43 minutami (!) zpoždění. Ulice Smila Osovského, u "dělnického domu". Následuje pohled zezadu na tentýž autobus, který mezitím dojel k budově pošty.

Sečteno, podtrženo - během 12. 5. jsem zdokumentoval 6 různých autobusových spojů, z toho 2 byly vedeny "ne-CNG autobusy", které by úplně normálně projely podjezdem pod Nádražní ulicí. Trasa těch spojů by byla kratší, tedy pro objednatele levnější a pravděpodobně by tyto spoje měly i nižší zpoždění. Uvážíme-li, že u linky č. 13 je obsluha zastávky Hrotovická a tím pádem nevyhnutelná jízda právě Sportovní ulicí akceptovatelná, tak jsme dokonce na bilanci 2neplynových spojů oproti 2 plynovým, co se spojů linek č. 10 a 14 týče.

Ale kdepak, namísto rozumného uvažování se "automaticky" nasměrovaly všechny spoje linek č. 10 i 14 na trasu přes Sportovní ulici...
 


Aktuální články

Reklama