Město Třebíč se (po již udělených "botičkách") uráčilo vysvětlit význam "K+R" + o neschopnosti tzv. Městské policie

22. června 2015 v 11:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
24 dní po tzv. slavnostním otevření tzv. Přestupního terminálu Třebíč a přinejmenším 13 dní od chvíle, kdy na daném místě již Městská policie Třebíč nasazovala botičky za nedodržení předepsané značky (viz odkaz), se konečně město uráčilo o té nové (= tedy přiznání, že kdo dělal autoškolu dříve než nedávno, tak ji ani nemusí znát) značce trochu informovat. Viz tento odkaz.

V tentýž den se na stránkách "Třebíčského deníku" objevil článek na totéž téma, viz odkaz. To si "hlídací pes demokracie" všiml brzo - čekal bych, že u "největší dopravní stavby za posledních 20 let" budou novináři rádi sledovat všechny její zajímavosti. Nebo že by to tak velká stavba ve skutečnosti nebyla? Ostatně, zdá se že tzv. novináři si dosud nevšimli toho fiaska s rozsahem autobusových spojů, které tam "zatím" zajíždějí...

Doufám, že město (resp. jím zřizovaná tzv. policie) aspoň bude mít "koule" na to, aby vrátila pokuty těm lidem, kteří tam v dobré víře zaparkovali - na jednom z pěti oněch "113 nových parkovacích míst" (aneb investor se vychloubá 113 "novými" parkovacími místy a jen ten kdo umí číst mezi řádky zjistí, že 5 z těchto míst de facto ani není parkovacích; a že dalších 52 míst slouží výhradně pro lidi, kteří k vlaku, případně autobusu, dojedou autem, které tam pak zaparkují.

Dalším projevem stupidity je i vysvětlení, proč byly vyznačeny žluté pruhy na výjezdu z tzv. přestupního terminálu do Nádražní/Znojemské ulice. Viz citace z tzv. tiskové zprávy MěÚ Třebíč:

Další novinkou pro řidiče je vodorovné značení "Žluté zkřížené čáry", které vyznačují úsek na komunikaci, na kterém nesmí řidič zastavit vozidlo a ani na něj vjet. Toto značení je umístěno na ulici Nádražní z důvodu umožnění příjezdu na dopravní terminál. "Chování řidiče v takto označeném úseku je obdobné, jako jízda křižovatkou, kdy řidič vozidla nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Vyjma případů kdy důvodem zastavení vozidla je plnění povinnosti umožnit chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky na přechodu pro chodce nebo povinnost dát přednost v jízdě při odbočování vlevo," vysvětlil Prvák a dodal, že zastavení na žlutých zkřížených čárách může být potrestáno blokovou pokutou až do výše 2.000 korun.

Jinými slovy - žluté pruhy jsou zbytečné, protože stejně toto chování již je z dřívějších dob regulováno jedním z pravidel silničního provozu. Ironií je, že když před tímto žlutým prostorem (tedy ještě v prostoru podjezdu pod nádražím) zastaví autobus, tak tím bude blokován průjezd protijedoucích autobusů/nákladních vozidel, protože podjezd pod nádražím je na takovéto míjení autobusů/nákladních vozidel příliš úzký. A je vůbec zajímavé, že k tomu vyznačení došlo až teď - vždyť Oldřichova a Nádražní ulice existovaly už předtím. Změnou pro tuto křižovatku je jen to, že zde odbočuje do "terminálu" linka č. 1. Což ale je daleko méně spojů než kolik jich odbočuje např. z Jejkovské brány do prostoru zastávek na Karlově náměstí, kde přitom žádný "žlutý prostor" vyznačen není...

Dva příklady mých zkušeností s tzv. Městskou policicí: v roce 2004 jsem časně ráno (cca 5:20 h) šel přes přechod před obchodním domem Máj ("Septik") na Komenského náměstí. Již fungovaly semafory a šel jsem na zelenou. Byl jsem jediný kdo přecházel, ulice byly v tu chvíli témě prázdné. Z Jihlavské brány v tu chvíli odbočoval vlevo vůz Městské policie. Zastavil přímo na "zebře". tzn. znemožnil mi přejít na druhý chodník. Policista-řidič řekl "Běžte na chodník" (no to bych rád, ale jejich auto mi v tom bránilo). Když popojeli, došel jsem na chodník. Vyděšeně jsem řekl "Ale já jsem tam měl zelenou!" Policista-spolujezdec nato odvětil "Můžete jít". Zjevně onen "policista-řidič" nevěděl, že zelené světlo svítí v danou chvíli zároveň pro auta jedoucí z Jihlavské brány i pro chodce jdoucí přes přechod u vchodu do obchodního domu Máj. Neznalost ale neomlouvá a tak platí, že naopak policista se dopustil přestupku, že mi nedal na přechodu přednost, ale na tento přechod vjel.

Druhá zkušenost je z roku 2014. Šel jsem z mého domu (resp. bytu v panelovém domě) na první ranní vlak. Mohlo být cca 3:25 h. Venku na silnici jsem si všiml, že jsem zapomněl kapesník. Vrátil jsem se pro něj domů a vzápětí šel opět ven s cílem na vlakovém nádraží. A najednou před domem stojí auto Městské policie a "policista-řidič" se dotazuje "Vy tady bydlíte, v tomto baráku?" "Ano, samozřejmě." "A nějaký doklad na to máte?" Vytáhl jsem občanský průkaz a tím mě tzv. policista konečně přestal zdržovat.

Zajímalo by mě, co kdybych bydlel např. již jinde a trvalé bydliště měl pořád hlášené na staré adrese? Nebo co kdybych odcházel z návštěvy od přítelkyně (tzn. opět z bytu, kde nemám hlášeno bydliště)? Policie by mě předvedla na služebnu?
Jojo, ale udělovat pokuty za neznalost pofidérní značky (jejíž význam předtím beztak neznali ani oni), to tzv. Městské policii jde...

Možná by si tzv. Městská policie mohla najít jiný snadný způsob udělování pokut - například buzeraci řidičů za to, že zcela nezastavili při výjezdu z Vltavínské ulice, z "vedlejší" Nádražní ulice, jakož i (dokonce dvakrát) při výjezdu z parkoviště u nemocnice. Protože na všech uvedených místech je nově osazena "STOPka" namísto dřívějšího "trojúhelníku". Také podivné. Jako by se náhle výrazně zhoršily na těchto (v prvních dvou, resp. de facto třech, případech jde o křižovatky již dříve existující) křižovatkách náhle zhoršily rozhledové poměry...
 


Aktuální články

Reklama