Poslední dokumentace prostoru zastávek na Karlově náměstí před uzavírkou aneb ujíždění doslova před nosem aneb neveřejná "garance čekání" a podivné výjimky z této "garance"

28. června 2015 v 12:00 |  Zajímavosti z provozu
Poslední fotkou, kterou jsem pořídil v prostoru zastávek na Karlově náměstí před jeho dlouhodobým uzavřením pro MHD, je fotka Karosy B952 ev. č. 47 na lince č. 5. V pozadí je vidět značku "Zákaz stání" s dodatkovou tabulkou vymezující její platnost na období od 29. 6. do 3. 8. 2015. Přesně v tomto období bude probíhat 1. etapa rekonstrukce kanalizace a i v této etapě se prostor zastávek stane zčásti parkovištěm, zčásti průjezdným prostorem, pro osobní auta (sic!).

Nedlouho poté jsem na témže místě zdokumentoval, jak onen spoj linky č. 5 ujíždí doslova před nosem mírně zpožděnému spoji linky č. 1; následně tento spoj linky č. 1 ujel opět doslova před nosem spoji linky č. 4 jedoucímu s téměř 3minutovým zpožděním. Viz toto video. Ale ovšem, "dopravce má ostré obraty na konečných", jak zní oficiální výmluva ze strany dopravce (ovšem tuto výmluvu následně papouškuje i objednatel). Skutečnost je taková, že popisovaný spoj linky č. 5 má u Nového hřbitova 11minutovou pauzu; popisovaný spoj linky č. 1 má na obratišti Za Rybníkem 6minutovou pauzu. Takže časová rezerva slušná.

Mimochodem, nikde dosud není uvedeno, v jakých že částech dne a v jaké výši (kolik minut) jsou čekací doby na Karlově náměstí (potažmo od 29. 6. v náhradním prostoru v ulici Vítězslava Nezvala) garantovány. Tzv. vedoucí představitel objednatele se před časem vymlouval, že tomuto zveřejnění brání jakési legislativní překážky (vždy však zapomněl dodat, o jaké překážky jde). Tatáž osoba mi v září 2014 říkala, že i když tedy je čekání v době od 18 do 6 h v pracovní dny (+ o víkendu celodenně) "nepsaně garantováno", tak že u jednoho ranního spoje (ale nedovedla si ta osoba vzpomenout na to, o jaký konkrétní spoj jde) toto čekání bylo zrušeno poté, co si jedna cestující stěžovala, že jí kvůli tomuto vyčkávání ujíždí linkový autobus směrem na Jihlavu (tzn. že tato osoba si "lajzne" takto ostrý přestup z MHD jedoucí na zastávku Komenského náměstí na linkový autobus odjíždějící z autobusového nádraží).

Zajímavé - jednotlivci s takovýmto podivným požadavkem (kdy lze argumentovat, že linkové autobusy jedoucí do Jihlavy předtím obslouží i Hájek a Nové Dvory, tzn. že tato osoba může jet autobusem již odtud) je vyhověno, zatímco jiné požadavky (kdy těch potenciálních dotčených cestujících je i více) jsou "nesystémové", "nekonstruktivní" apod.

Sečteno, podtrženo: kdo si myslíte, že v pracovní dny od 18 do 6 h máte přestup na Karlově náměstí garantováno čekání přípojů, tak se můžete v některých případech mýlit. O které konkrétní případy jde, to se ale veřejně nedozvíte (když to z hlavy neví ani vedoucí osoba příslušného útvaru objednatele...). A samozřejmě od toho září 2014 se mohla situace změnit v tom smyslu, že začaly platit další "nečekací výjimky", o kterých se opět nikdo z běžných cestujících nedozví...

S ohledem na výše popisované ujíždění přípojů doslova před nosem zní o to výsměšněji argumenty tvůrce tzv. ankety, který na sklonku roku 2013 manipulativně argumentoval, že změna pořadí některých zastávek na Karlově náměstí bude znamenat výrazné snížení rizika, že lidem přípoj ujede. Každému rozumně myslícímu člověku je jasné, že pořadí zastávek hraje v této věci roli jen v případě, že by šlo o nechutné ujetí stylem "autobus již zastavil, lidé přecházejí k přípoji a ten jim mezitím ujede před nosem, div je při tom nepřejde" (ovšem šlo by o bezpečné přejetí, protože dle vyjádření objednatele jsou prostory zastávek bezpečné co se týče přestupu mezi autobusy; zatímco přestup na Komenského náměstí je bezpečný méně). Což samozřejmě platí jen v menšině všech ujetí (daleko více situací je typu "přípojný autobus se rozjel ve chvíli, kdy zpožděný přípojový autobus ještě v prostoru zastávek nezastavil").
 


Aktuální články

Reklama