Postřehy z prvních dní provozu tzv. přestupního terminálu aneb jak již někteří řidiči doplatili na provoz tzv. terminálu pokutou za parkování na "parkovišti" K+R

13. června 2015 v 18:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V prvních dvou týdnech provozu tzv. přestupního terminálu jsem si všiml (kromě věcí popsaných již v předchozích článcích) i těchto zajímavosti:

- Na parkovišti "K+R" (nedaleko schodů nad Chlumeckého ulicí) byla zaparkována auta, u kterých rozhodně nešlo o "přivézt někoho na vlak, vysadit jej a pak s ním odjet". Toho se chytli policejní příslušníci a začali již "botičkovat"... Na jednom z míst vyhrazených pro zdravotně postižené parkoval v jednu chvíli služební vůz nějakých montérů. Jako by nemohli zastavit kdekoliv jinde. Na parkovišti "P+R" umístěného naproti vchodu do budovy okresního soudu jsem viděl zaparkovaný služební vůz s logem jedné blízké provozovny (= nelze předpokládat, že jde o využití "zaparkuj (auto) a jeď (dále vlakem nebo autobusem)", tzn. de facto jde o porušení vyhrazeného parkování).

- Jedna cestující si správně všimla, že jedna zastávka slouží pro linku č. 1 v obou směrech jízdy, což vzhledem k tomu, že v sedle pracovního dne jedou přes tuto zastávku dva spoje linky č. 1 v pouze tříminutovém rozestupu (X:06 - X:09 h, resp. X:36 - X:39 h), může nastat, že si nepozorný cestující splete autobus a pojede opačným směrem než by chtěl. Nutno dodat, že podobné úskalí je již od dřívějška i na zastávce ZŠ Na Kopcích.

- Taktéž byla tato cestující (která bydlí zřejmě někde poblíž zastávky Nádražní ve směru jízdy z centra města) zmatena z toho, že netušila, že zastávka Nádražní ve směru jízdy z centra města je nadále obsluhována MHD po celý den. Nedivím se, že byla v takovýchto rozpacích, protože z výlukového opatření to takto víceméně vyplývá - kdybych neznal okolnosti, tak bych si také myslel, že zastávka Nádražní ve směru jízdy z centra města je obsluhována jen mezi 22. a 6. hodinou.

- O hrozbě "ťukanců" v prostoru zúženém podivným "středovým prahem" jsem psal již v minulém článku.

- V souvislosti s přidáním nové zastávky na trase linky č. 1, byly přelepeny jízdní řády této linky na všech zastávkách této linky. A nutno dodat, že hůře to dopadnout nemohlo. Dopravce totiž vyvěsil verzi jízdních řádů, kde je jízdní řád pro pracovní školní dny a pro pracovní prázdninové dny spojen do jednoho. "Přehlednější" už to být nemohlo, luštit pak poznámky, který že spoj "jede pouze v pracovní školní dny" a který "nejede 'pouze' (?) v pracovní školní dny"...

- Jeden cestující marně 1. června hledal, odkud že ta linka č. 1 jezdí. Stál na východním konci tzv. přestupního terminálu, u velkého displeje, kde byl uveden seznam autobusových spojů odjíždějících z tzv. přestupního terminálu (tedy v tom seznamu byly uvedeny jen spoje linky č. 1, protože nic jiného do tzv. terminálu nezajíždí, že). Nevšiml si, že u jednotlivých spojů je uvedena i číslice "9", která označuje, že linka č. 1 odjíždí od stanoviště č. 9. Ale i kdyby si toho všiml, tak by stejně jen tak snadno nenašel, kde že se ono "stanoviště č. 9" nachází; toto číslo je na označníku uvedeno velmi nenápadně, viz tato fotka. Stejného marného hledání, kdy jeden muž procházel celý tzv. terminál, jsem byl svědkem i 12. 6.

- Nikde v prostoru tzv. přestupního terminálu není vyznačen přechod pro chodce. Dokonce ani nad schody vedoucími z Chlumeckého ulice - tedy v místě, kde je chodník (resp. obrubník) snížen tak, jak to u přechodů pro chodce bývá. Žádná "zebra" tam ale vyznačena není. A nikde východněji už ani nenajdete odobnou "sníženinu obrubníků"; nejbližší další je až na křižovatce na Purkyňově náměstí (naproti výjezdu z nemocnice).

 


Aktuální články

Reklama