Postřehy ze slavnostního otevření tzv. přestupního terminálu (2. část)

1. června 2015 v 8:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Pokračování tohoto článku.

V pátek 29. 5. jsem nádraží a tzv. přestupní terminál navštívil nejen ráno, ale i odpoledne.

- Je štěstí, že realizace stavby zvané "Revitalizace trati Zastávka u Brna - Okříšky" doznala ročního skluzu, protože jinak by v této době buď probíhala výstavba ostrovního nástupiště a podchodu v žst. Třebíč (= omezený počet provozuschopných kolejí = nemožnost zvláštních jízd a "zabrání" koleje vystavenými vozy), anebo by probíhala výluka jinde než v Třebíči (například mezi Náměští a Zastávkou), tzn. o to problematičtěji by se historické vozy do/z Třebíče dostávaly.

- Přestože na třebíčském nádraží dosud jsou (díky zdržení tzv. revitalizace trati - viz předchozí bod) čtyři tzv. dopravní koleje (po tzv. revitalizaci to budou již jen tři), musel RegioSpider s motivem města Třebíče na určitou dobu zajet na odstavnou kolej tak, aby nepřekážel pravidelnému provozu. Konkrétně tomu bylo mezi 14. a 15. hodinou, tedy v době, kdy se v Třebíči v jednu chvíli setkají tři pravidelné vlaky (pozn. čtvrtá z dopravních kolejí patřila pendlující parní lokomotivě).

- Mnoho lidí nevědělo, co znamenají dopravní značky "P+R" a "K+R" (kterými je v prostoru celého tzv. terminálu vymezeno celkem 52, resp. 5, parkovacích míst). Jedni lidé dodali, že odpověď na význam značek údajně nevěděli ani příslušníci Městské policie Třebíč, kteří na celou akci chvílemi dohlíželi.

- Na tomto místě jsem chtěl napsat něco neuvěřitelného, nad čím zůstává rozum stát, ale zatím o tom psát nebudu.

V sobotu 30. 5. 2015 jsem v odpoledních hodinách navštívil vlakové nádraží a přilehlý tzv. přestupní terminál znovu. Je zajímavé, že v autobusovém spoji, kterým jsem na zastávku Bráfova přijel, se při nástupu v jedné zastávce ptali lidé řidiče, zda tento spoj už zajíždí k vlakovému nádraží. Malí Jardové - nevšimli si informace, že linka č. 4 začne do tzv. terminálu jezdit (doufejme) až od 1. 7. 2014...

- I v sobotu 30. 5. 2015 byla v prostoru tzv. přestupního terminálu vystavena stejná vozidla jako o den dříve, tedy mj. i MAN Lion´s City ev. č. 32.

- Hlavně jsem byl zvědav, jakým kouzelnickým trikem se povede odjet s oním historickým vlakem "z Třebíče do Náměště mezi 15. a 16. hodinou". Samozřejmě, žádný trik se nekonal. Vzhledem k tomu, že o víkendu není na vladislavském nádraží přítomen výpravčí (a kvůli jednomu zvláštnímu vlaku nedošlo - chválabohu - k výjimce v této věci), musel zvláštní vlak počkat na čas, kdy mezi Třebíčí a Studencem nejede žádný pravidelný vlak.

Tento čas nastal přibližně v 15:43 h. Až v tento čas mohl zvláštní vlak (odvoz historických exponátů ze třebíčského nádraží) z Třebíče odjet. Nicméně, na studeneckém nádraží musel tento vlak počkat na křižování s protijedoucím rychlíkem, takže ze Studence vyjel cca v 16:16 h. Do Náměště mohl dojet, když dobře, v 16:25 - 16:30 h. Nic jiného se ovšem nedalo předpokládat - takovýto stav byl nevyhnutelný. A kdo předpokládal jiný vývoj, ten zjevně nezná provozní, ekonomické a legislativní souvislosti.

Mnoho lidí, kteří se tímto vlakem svezli z Třebíče do Náměště, se pak vrátila do Třebíče v osobním vlaku č. 4816 (do Třebíče přijíždí v 17:15 h). A zaslechl jsem v tomto vlaku dotazy "Už čtyřka pojede přímo od nádraží?" Ale kdepak - od nádraží bude jezdit (doufejme) až od 1. 7. 2015. A ne tak úplně od nádraží, ale od relativně odlehlé zastávky na východním okraji tzv. terminálu (u hrázděného skladiště). A tak jako tak bude odjíždět až cca v 17:39 h, tedy dlouhých 24 minut po příjezdu tohoto osobního vlaku do Třebíče...
 


Aktuální články

Reklama