Postřehy ze slavnostního otevření tzv. přestupního terminálu (3. část) aneb jak "odbor dopravy" neznal odpověď na žádnou ze základních otázek

8. června 2015 v 8:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
(Pokračování dvou předchozích článků s touto tématikou)

- Při otevření byly k dispozici letáčky rozdávané dvojicí oblečenou do reflexních vest s textem "Městský úřad Třebíč - odbor dopravy". Čekal bych, že když jde od lidi od odboru dopravy, budou znát odpovědi na základní otázky týkající se tzv. přestupního terminálu, např. proč do tzv. terminálu nebude zajíždět (přinejmenším ve směru jízdy z centra města) linka č. 14, dále proč nebylo zajíždění spojů linek č. 4, 10 a 13 do tzv. terminálu zajštěno již od 1. 6. 2015; stejně jako základní otázka typu "Podle jakého klíče (kolik minut od/do jízdy návazného vlaku) byly vybírány (nejen v MHD, ale i v regionální dopravě) spoje, které do tzv. terminálu zajedou". Odpovědi na tyto otázky (kteréžto jsem jim na místě položil) onen "odbor dopravy" (přinejmenším dvojice, která tam byla v pátek 29. 5. odpoledne) neznal(a).

- Na rozdávaných letáčcích nebyly obsaženy základní informace, které by například odpovídaly na některé z předchozích otázek. Ani tam nebylo info o jízdě zvláštního vlaku v sobotu odpoledne (odvoz historických vozidel z Třebíče, kde byly po ty dva dny vystaveny). Tzn. o ryze aktuálních věcech mnoho informací chybělo, zato se tam objevilo "důležité info" typu "po dokončení vysokorychlostní trati Praha - Brno + modernizaci navazujících tratí, očekává se vedení přímých vlaků Praha - Jihlava - Třebíč - Znojmo ve 2hodinovém intervalu" (tedy něco, co bude aktuální - když dobře - tak za 20 let)...

- Ony letáčky opět obsahovaly nepravdivé údaje o roku pořízení fotek; fotka pořízená nejpozději v roce 2011 je na tom "letáčku" datována rokem 2012; ještě zjevnější je chyba u další přiložené fotky, která dokumentuje demolici bývalého skladiště (proběhlo koncem března 2014); i u této fotky je uveden rok pořízení 2012.

- K nahlédnutí u oné dvojice s vestami s logem "Městský úřad Třebíč, odbor dopravy" bylo i údajné budoucí rozmístění jednotlivých regionálních autobusových linek na jednotlivé zastávky tzv. přestupního terminálu. Zjevně šlo o totéž rozmístění, jaké bylo navrženo již koncem roku 2014 v jedné studii k této věci. Je zajímavé, že mezitím se situace změnila (linka č. 4 ve směru z centra města má zastavovat jinde než jak bylo uvedeno v té studii; kromě toho má - na rozdíl od stavu popisovaného v té studii - zajíždět do tzv. terminálu i linka č. 10 + linka č. 13), přesto byl při otevření tzv. terminálu prezentován již neaktuální stav.

- Zpráva na tzv. oficiálních stránkách www.pttrebic.cz je poněkud krátká, přesto bohužel není bez chyb. Motorový vůz RegioSpider má typové označení 841, nikoliv 844. A ve zprávě je odkaz na reportáž tzv. veřejnoprávní České televize, kde znovu zaznívají nepravdivé informace typu "největší dopravní investice za posledních 20 let", resp. "113 nových parkovacích míst". Asi dle rčení, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.
 


Aktuální články

Reklama