Červenec 2015

Aktualizace oficiálních stránek o "terminálu" aneb jak zodpovědní páni "použily" značku "P + R", o sloupcích na výjezdu z "terminálu" a o pohozené nástěnce s jízdními řády

31. července 2015 v 23:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Už jsem si myslel, že tendenční až prolhané (viz lži typu "Třebíč bude mít jako jediné město na Vysočině a jižní Moravě moderní přestupní terminál" nebo "největší investiční akci za posledních dvacet let v Třebíči - výstavbu přestupního terminálu") stránky www.pttrebic.cz již usnuly na vavřínech, ale nakonec nikoliv. S více než měsíčním zpožděním na nich bylo doplněno schéma spojů a linek odjíždějících z tzv. přestupního terminálu. Samozřejmě ani tady to není bez chyb, jaksi tam chybí údaj o tom, která linka kterým směrem jede; stejně tak tam zcela chybí údaj o stanovišti č. 9.

Novinkou je také tento tendenční "rozhovor", kde se respondent zcela vyhýbá připomenutí toho, že tzv. terminál jaksi svoji předpokládanou funkci ani zdaleka neplní, kritika občanů směrem k málo známému označení "P + R" (samozřejmě ještě horší situace se značkou "K + R" tam je zamlčena) je označena (a to přímo "redaktorkou", která to takto označila sama od sebe!) jako "úsměvná" (ono pokutovat lidi, kteří tam zaparkovali z neznalosti, je spíše k pláči nežli úsměvné); z článku také vyplývá, že dotazovaný tzv. vedoucí je podle tvůrce tohoto "článku" ženou a nikoliv mužem, viz věta Proč jste toto označení použily?.

Stejně tak je zajímavé, že - jak vyplývá z kontextu - o konkrétním značení rozhodovalo Město Třebíč, zatímco např. vloni v září, když jsem představiteli tohoto subjektu psal ve věci nedostatečného/chybného/nesmyslného dopravního značení souvisejícícho s tehdejšími omezeními v Nádražní a Hrotovické ulici, tak mi bylo odpovězeno, že toto rozhoduje Policie ČR...

Ovšem o dalších zajímavostech se na oficiálních stránkách www.pttrebic.cz zapomněli pochlubit, tak to nyní provedu za ně.

Aneb úsměvná chronologie:
- koncem května 2015 je zprovozněn "terminál", kde je i zákazová značka s upozorněním "pozor, překážka ve vzdálenosti 100 metrů", přitom žádná překážka tam není

- počátkem července 2015 se tam ona překážka (nejprve jeden sloupek, později i druhý) instaluje a ještě se tvrdí, že jde o instalaci ve značném předstihu oproti původnímu plánu (aha, původně se počítalo, že "upozornění na neexistující překážku bude existovat několik měsíců a ne jen jeden měsíc?)

... aneb již 9. 7. 2015 (možná i dříve, ale to nemám zdokumetnováno) byla nástěnka s jízdními řády linky č. 1 "odlepena" z místa, kde původně visela, a namísto toho byla střídavě položena na lavičce, postavena na odpakový koš nebo položena na tomtéž koši. A až téměř po třech týdnech to bylo vyřešeno tak, jak to mělo samozřejmě být od počátku, tedy instalací pořádně velké plochy pro jízdní řády přímo na označníku (tzn. tak jako tomu je na jakékoliv jiné zastávce MHD).

Tolik výhradně popis vývoje situací, které už nějakým způsobem "skončily". Už vloni koncem září jsem se zařekl, že nebudu upozorňovat oficiálním způsobem, tzn. podnětem směrem k příslušným osobám, na existující nedostatky. A to poté, co moje upozornění byla druhou stranou označována za "nekonstruktivní" (to těžko, protože věcně popsat kde je chyba + jak to podle mě má být správně, není "nekonstruktivní") nebo když na jedno z jiných upozornění bylo na veřejně přístupných stránkách reagováno takovým způsobem, že jsem následně požádal druhou stranu o vymazání této reakce, k čemuž však nikdy nedošlo. A i na těchto stránkách si sem tam dovolím o některých nedostatcích pomlčet a sám sledovat, za jak dlouho na to přijdou ti, kteří jsou za to zodpovědní a také - proč to nepřiznat, je to přirozené - placeni.

Na závěr průjezd autobusem přes tzv. terminál, 19. 7. 2015 (ovšemže jde o autobus linkový, protože MHD do této části "terminálu" nadále nezajíždí) a mj. čekání na zasunutí sloupků. Tedy, jestli takto dlouho budou čekat na zasunutí i autobusy MHD, tak tedy nevím nevím, co se stíhání "garantovaných" jízdních dob týče.

Mercedes Citaro ev. č. 42 již nejméně 2 měsíce nemá madlo na pravém křídle prostředních dveří

28. července 2015 v 7:00 Zajímavosti z provozu
V pondělí 27. 7. pozdě večer jsem jel Mercedesem Citaro ev. č. 42. A po několika týdnech jsem si tím znovu ověřil něco, o čem jsem se zde dosud nezmiňoval - že na pravém (pravé z pohledu z interiéru autobusu) křídle prostředních dveří nadále chybí madlo, které má usnadňovat výstup z autobusu. O to nepříjemnější pro mě bylo, že jsem vystupoval na zastávce, kde víceméně chybí chodník; a kromě toho (asi se "strašně spěchalo") se začaly dveře zavírat (resp. ne "se začaly", ale někdo je začal zavírat) ve chvíli, kdy jsem sotva dal ruce z (v případě levé ruky) madla, resp. (v případě pravé ruky) "nemadla" (stěny dveří v místě, kde madlo bůhvíproč není pryč. Asi by byl strašný problém počkat pár sekund, radši budeme riskovat přivření...

Jak jsem si nyní ověřil z této fotky pořízené 1. 6. 2015 v prostoru tzv. přestupního terminálu (tedy v první den zajíždění spojů linky č. 1 do tohoto tzv. terminálu), tak již onoho 1. 6. tam příslušné madlo chybělo. Je to z této fotky dobře patrné (srov. se zadními dveřmi a madlem na jejich vnitřní straně).

Dopravce tedy není schopen přinejmenším dva měsíce (možná i déle, ale to nemám ověřené/zdokumentované) instalovat na dveře nové madlo... Ne že bych se tomu divil, v tomto Kocourkově.

Mercedes Conecto s RZ 2E0 5700 na dvou fotkách z Jindřichova Hradce

24. července 2015 v 10:00 Aktualizace fotogalerie
V pondělí 20. 7. 2015 jsem v prostoru autobusového nádraží (nebo vlastně přestupního terminálu? je divné, že se tam pro to používá onen odporný nemoderní název "autobusové nádraží"), nacházejícího se u vlakového nádraží v Jindřichově Hradci, zdokumentoval Mercedes Conecto s registrační značkou 2E0 5700, který v Třebíči jezdíval od sklonku roku 2008 (od doby přesunu z "icomácky sesterského" ČSAD Ústí nad Orlicí) do podzimu roku 2012 (kdy byl přesunut, opět v rámci koncernu ICOM, právě do Jindřichova Hradce).

Autobus tedy nadále jezdí na spojích MHD Jindřichův Hradec a jeho exteriér vypadá téměř stejně jako na konci jeho třebíčského působení - tedy mj. i s červenými proužky. Jediné dva malé rozdíly jsou v tom, že na autobusu již není dvojice nálepek s evidenčním číslem 31 (pochopitelně) + na pravém boku pochopitelně není napsáno "TRADO MAD", ale "ČSAD Jindřichův Hradec".


Není bez zajímavosti, že v MHD Jindřichův Hradec je u části spojů garantováno nasazení nízkopodlažního vozidla. Je to zajímavé, že u této "dcery" ICOMu to možné je, zatímco u "dcery" zvané TRADO MAD to možné není. Nabízejí se dvě vysvětlení, z nichž pravdivé může být buď jedno z nich, nebo obě dvě:
- v ČSAD Jindřichův Hradec je schopnější vedení než v TRADO MAD
- na jindřichohradeckém městském úřadu jsou schopnější představitelé, schopní dokopat dopravce k této věci (na rozdíl od třebíčského městského úřadu, kde k tomu nebyl dopravce dokopán ani téměř tři roky od chvíle, kdy ta garance ze strany dopravce zcela zmizela)...

O další vylhané anketě - o změně pořadí zastávek na Karlově náměstí na sklonku roku 2013 (3. část) aneb proč jsem vlastně 5. 12. 2013 zdokumentoval ono neuvěřitelné ujetí spoje linky č. 11, který div nepřejel dvojici cestujících

20. července 2015 v 8:00
(dokončení článku na pokračování - viz 1. část a 2. část)

V dané situaci, kdy lidé již byli manipulováni vylhanými argumenty (blíže popsanými v odkazovaných předchozích částech totoho "článku na pokračování"), jsem tedy psal zástupci objednatele s připomínkami v této věci. Už jen "dokopání" oné osoby k odpovědi na tuto věc bylo složité - e-mail odeslaný mnou 21. 11. 2013 této osobě prý vůbec nepřišel; na e-mail odeslaný 1. 12. 2013 tato osoba odpověděla na jiné věci v něm psané, ale odpověď na tuto věc byla vynechána; až po dalším připomenutí jsem se 4. 12. 2013 dočkal oné neuvěřitelné odpovědi, že, cituji doslovně:

Co se týká ankety, jejím iniciátorem je p. XXXX XXXXX**, student Gymnázia. Prosím obraťte se na něj, zkuste s ním probrat Váš názor, přizpůsobím se.
** Pozn. nemám rád uvádění konkrétních jmen a příjmení, proto jsem jméno i příjmení oné osoby zaměnil za písmena "X". Nemluvě o tom, že např. to, že 70 metrů je 70 metrů a ne 30 metrů, není "názor" (= věc, u které se nedá objektivně říci, zda je nebo není pravdou), ale verifikovaná skutečnost.

I když jsem považoval za nechutný přístup, že se musím nějakého studenta gymnázia doprošovat o probrání toho, že většina argumentů je vylhaných, a to ve chvíli, kdy anketa již dávno běží a lidé se podle vylhaných argumentů rozhodují, tak jsem oné osobě napsal e-mail. A odpověď - žádná nikdy nedorazila. Aneb totální blokáda možnosti něco ovlivnit a prolomit hráz argumentační manipulace... Kdybych tehdy nebyl vázán určitými pracovními vazbami, tak bych o té nepravdivosti tehdy napsal zde na blogu, ale považoval jsem to tehdy za nekorektní - s vědomím, že takové věci (stejně jako další připomínky) je nutné řešit interně. Nenapadlo by mě, že v té interní cestě stojí takovéto překážky...

Nezávisle na tom jsem se snažil v tu dobu více sledovat dění v prostoru zastávek na Karlově náměstí, abych měl o to odpovědnější postoj k tomu, jaká varianta případné změny pořadí zastávek by byla nejvhodnější (pozn. ona anketa o žádném variantním zpracování nehovořila, tam byly jen dvě možnosti - buď zachovat stávající stav "A - B - C", anebo přehodit pořadí zastávek na "B - C - A". A skončilo to pořízením dvou videí - jednak jak spoj linky č. 4 jedoucí na Nové Dvory doslova před nosem ujede přípojným spojům linek č. 1 a 14 z Boroviny a o čtvrt hodiny ještě daleko odpornější situace, kdy spoj linky č. 11 ujede dvěma přestupujícím cestujícím tak, že je div nepřejede (navíc k rozjezdu spoje došlo s několikasekundovým náskokem).

V těchto situacích se o to více ukázala vylhanost argumentů o tom, jak údajně závisí na pořadí zastávek v otázce ujetí/neujetí přípoje. Ale kdepak - spoj linky č. 5, ze kterého ony dvě ženy chtěly přestoupit na spoj linky č. 11, zastavil hned vedle spoje linky č. 11. Blíže už to být nemohlo. A stejně to ke stihnutí přestupu nestačilo...

S vědomím, že jak u dopravce, tak u objednatele se děje něco velmi, velmi podivného, jsem tehdy na další sledování a dokumentaci dění v prostoru zastávek na Karlově náměstí rezignoval a pouze z pozice "řadového občana" jsem 6. 12. 2013 (což byl den, kdy se ona tzv. anketa uzavírala, tzn. ani nebylo možné dále otálet) napsal na "anketní adresu" tento text:

Dobrý den,

ve stručnosti píši svůj názor na vyhlášené téma ankety.

Předně, mám tyto výhrady k uvedeným údajným smyslům a kladům změny:
- Není pravda, že "maximální vzdálenost přestupů mezi autobusy by se (po navržené změně) zkrátila ze současných 70 metrů na 30 metrů" (což je údaj uvedený na internetových stránkách doprava-trebic.cz, jakož i na letáčcích na zastávkách). Naopak zde (http://www.trebic.cz/mesto-zjistuje-nazor-cestujicich-v-mad-na-odjezdy-ze-zastavek-na-karlove-namesti/d-18086) je (pravdivě) uvedeno "Pozitivním přínosem navrhovaného přesunu by byla skutečnost, že maximální vzdálenost přestupů mezi autobusy páteřních linek by se zkrátila ze současných 70 metrů na 30 metrů."
​Vzhledem k tomu, že na Karlově náměstí je potřeba při "rozjezdech" (X:00/X:15/X:30/X:45 h) přestupovat i z nepáteřních linek nebo na tyto linky, nelze případnou změnu označit za výhodu.

- ​​ Dalším zavádějícím argumentem je "Rapidně by se snížila možnost, že spoj cestujícím ujede". Jak jsem popsal v předchozím bodě, tak v určitém případě (konkrétně při přestupu z linky č. 1 na linku č. 10 ve směru z Boroviny na Podklášteří) by dle navržené varianty zůstala ona 70-metrová vzdálenost. Naopak i při velmi krátké přestupní vzdálenosti může autobusový přípoj ujet přestupujícím lidem doslova před nosem, viz https://www.youtube.com/watch?v=zlo7WaTqHu4
Tzn. Skutečnou eliminaci "možnosti, že cestujícím spoj ujede", přinese jen větší disciplinovanost řidičů. Bez ohledu na rozmístění zastávek.

- Ad argument "Díky rychlejším přestupům by došlo k lepšímu dodržování jízdního řádu" - opět platí, že navržená varianta nepřináší odstranění té přestupní relace, u níž činí přestupní vzdálenost na Karlově náměstí oněch 70 metrů.​​
Lepšího dodržování jízdního řádu lze také dosáhnout případnou úpravou jízdních dob a časových poloh tak, aby se staly realističtějšími (i s ohledem na to, jaké pořadí příjezdu do, resp, výjezdu z, prostoru zastávek je nejefektivější).

Anketní otázka je postavena pouze na srovnání dvou variant - stávající varianta (kterou lze pomyslně označit jako "A-B-C") vs. navržená varianta, která spočívá ve změně pořadí zastávek na "B-C-A". Pochopitelně existují i další varianty změny pořadí zastávek, z nichž některé by znamenaly lepší výsledky ve zkrácení přestupních vzdáleností i větší "logiku pořadí příjezdů/odjezdů do/z prostoru zastávek).

Stávající uspořádání zastávek je v několika ohledech nelogické, ale domnívám se, že navržená varianta "B-C-A" není nejvýhodnější variantou změny. Měly by být zváženy další varianty změn pořadí zastávek. Ruku v ruce s touto změnou pořadí by mělo dojít (má-li dojít k dosažení stanoveného kritéria včasnosti jízd) k úpravě jízdních řádů tak, aby byly v souladu se stanoveným pořadím jednotlivých zastávek na Karlově náměstí.

Svévolné ujetí spoje linky č. 14 ze zastávky Bráfova s cca 80sekundovým náskokem a stupidní chování řidiče spoje linky č. 13 (který jsem po onom ujetí potřeboval použít), zastávka Bráfova 16. 7. 2015 ve 22:10 - 22:11 h

16. července 2015 v 23:00 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 16. 7. 2015 ve 22:10 - 22:11 h jsem byl účastníkem jedné z nejodpornějších a nejstupidnějších situací, které jsem kdy v tzv. MHD Třebíč zažil. Zde přináším bodový popis:

- Osobní vlak od Brna zastavil (počítám okamžik cuknutí) na třebíčském nádraží již ve 22 h 08 min. 16 sek. (tedy skoro s minutovým náskokem). Vím tedy, že do odjezdu spoje linky č. 14 ze zastávky Bráfova zbývají skoro 4 minuty a že nemusím ani příliš spěchat.

- Na Bráfovu ulici jsem došel (počítám roh domu) ve 22 h 10 min. 26 sek. V tu chvíli již v zastávce Bráfova stál jeden autobus a druhý se k ní blížil. Měl jsem za to, že ten stojící je spoj linky č. 13 (pravidelný odjezd z Bráfovy ve 22:10 h) a ten přijíždějící že bude spoj linky č. 14 (pravidelný odjezd z Bráfovy ve 22:12 h), ale záhy jsem zjistil, že opak je pravdou!

- Spoj linky č. 14 vzápětí svévolně odjel ze zastávky Bráfova s cca 80sekundovým náskokem. Mířím tedy k druhému autobusu - spoji linky č. 13. I ten se však v tu chvíli již rozjížděl ze zastávky Bráfova! Zamával jsem na něj s pokynem, ať okamžitě zastaví, což se stalo. A v tom okamžiku začala stupidita nejstupidnější. Viz dále.

- Řidič spoje linky č. 13 okamžitě začal (před ostatními cestujícími!) nadávat, co si dovoluji jej zastavovat mimo zastávku. Že on jede včas. Namítl jsem, že to sice ano, ale že spoj linky č. 14 odjel s téměř dvouminutovým náskokem. A řidič řekl neuvěřitelnou věc - že to není jeho problém, že to je přece jiný autobus. Aha, takže stejný dopravce, stejná MHD, ale každý si asi hrabe na svém písečku... Neuvěřitelné.

- Následovalo vyhrožování (opět před ostatními cestujícími) téhož řidiče násilím (nesouvisející s onou situací, ale s tvorbou mých stránek) a argumentační uhýbání typu "vy zase bijete černochy". Tento tzv. řidič si snad ani neuvědomil, že nebýt svévolného ujetí spoje linky č. 14, tak bych neměl nejmenší potřebu jej takto zastavovat. Až po delším otálení se tento řidič uvolil mi vydat jízdenku (pobyt autobusu v zastávce se poněkud protáhl, což jistě bude dohledatelné záznamem z GPS, je-li používán).

Je neuvěřitelné, co si tzv. dopravce MHD Třebíč dovoluje - svévolně s jedním spojem ujet s náskokem cca 1 minuty a 20 sekund, a když tedy chci jako náhradu použít jiný spoj, tak ještě začne řidič nadávat, co si dovoluji jej zastavovat (= de facto dostanu vynadáno kvůli tomu, že jiný autobus odjel s náskokem). Namísto aby se - když už nic jiného - omluvil za svého kolegu, který svévolně opustil zastávku Bráfova s oním cca 80sekundovým náskokem (tedy v okamžiku, kdy dle jízdního řádu ještě ani neměl odjet ze zastávky Nemocnice).

Přemýšlím, kdy ono svévolné předčasné odjíždění spoje linky č. 14 ze zastávky Bráfova okolo 22:10 - 22:12 h skončí. Asi nikdy, když k němu opakovaně dochází i 3,5 roku od chvíle, kdy jsem na tuto věc začal upozorňovat (resp. tehdy ještě šlo o linku č. 8 a zastávku Nádražní, ale situace byla obdobná)...

Jak dopravce po cca 2 týdnech opravil aspoň jednu z cca 4 chyb v jízdních řádech v ul. V. Nezvala + spoj linky č. 5 v 19 h s 6min. zpožděním (navzdory "nenástupu" u pošty)

16. července 2015 v 8:00 Zajímavosti z provozu
... aneb ani 9. den existence tohoto prostoru nebyl dopravce schopen vyvěsit aktuálně platný jízdní řád linky č. 31 (byl vyvěšen neaktuální jízdní řád, kde chybějí dva spoje zřízené až od 1. 2. 2015), stejně tak u linky č. 1 je vyvěšen jízdní řád neobsahující nácestnou zastávku "Železniční stanice"; kromě toho u linky č. 10 není uvedeno ani slovo o tom, že tato linka končí jízdu už na zastávce Václavské náměstí.

K mému překvapení (resp. ona to měla být samozřejmost již od počátku) už dopravce aspoň aktualizoval jízdní řád linky č. 31 (k přelepení jízdního řádu tedy došlo někdy mezi 7. 7. a 14. 7.) alespoň v té věci, že dvojice spojů zavedených až od 1. 2. 2015 už tam je uvedena. Jinak všechny ostatní chyby (popsané v prvním odstavci) pokračují...

Zajímavé, že tento spoj měl takové zpoždění. Vždyť u pošty přeci nezastavoval pro nástup cestujících, takže jízdní doby by měly být garantované, jak vyplývá z citace Pro cestující, jedoucí linkami 4, 5, 11 a 12 ze zastávky Cyrilometodějská ve směru do centra, je připravena zastávka před hlavní poštou v ulici Smila Osovského. Zastávka funguje pouze v tomto směru. Některé občany navíc udivilo, že je pouze výstupní. "Dopravce nám sdělil, že v okamžiku, kdy by tam bylo možné také nastupovat, nebude moci garantovat jízdní doby. Byl by významně porušován jízdní řád," (...) (zdroj). Kvůli tomuto zpoždění se tento spoj potkal s "přípojným" spojem linky č. 1 jedoucím do Domků před "Fórem" (namísto zajištění přestupní vazby v prostoru zastávek v ulici Vítězslava Nezvala)...
Neslavný konec displeje, který měl ve vestibulu vlakového nádraží oznamovat odjezdy spojů linky č. 1

13. července 2015 v 8:00 Zajímavosti z provozu
Koncem března 2015, po téměř sedmi měsících, začal displej ve vestibulu železniční stanice Třebíč opět ukazovat správné údaje - aktuální odjezdy spojů linky č. 1, aktuální čas a také samozřejmě název zastávky, které se ony odjezdy týkají - tedy zastávky Nádražní (vývoj o situace o dlouhodobé neschopnosti objednatele i dopravce zajistit správné fungování jedné obyčejné obrazovky jsem před časem popisoval v tomto článku. Právě ten aktuální čas byl po mnoho měsíců problémem, protože "si nikdo nevšiml" a "nikdo si nestěžoval", že na displeji nebyl na podzim přetočen čas na "zimní". Takže až změna času na konci března tuto chybu "napravila".

Jenže - neuplynul ani týden a už se vyskytl problém - z displeje zmizel název zastávky, ze které uvedené spoje odjíždějí (tzn. název zastávky Nádražní), kromě toho došlo ke změně grafiky na tomto displeji (což ovšem z hlediska funkčnosti nevadí). Tento stav trval po celý duben 2015.

A na přelomu dubna a května 2015 přestal displej de facto fungovat, protože údaje s jednotlivými spoji se staly téměř neviditelnými. Zatímco datum a čas zůstaly plně zřetelné. Ani na tuto věc si zjevně "nikdo nestěžoval" a "nikomu nevadily"? :-) Této nefunkčnosti si nebyla schopna všimnout (anebo si všimla, ale nebyla schopna zajistit nápravu) osoba, která v první polovině května o pár metrů dále přelepovala tzv. informativní tabuli o tzv. přestupním terminálu (přitom investorem tzv. terminálu je stejný subjekt, který objednává a platí i třebíčskou MHD)...

V této nefunkční podobě displej zůstal až do přelomu května a června 2015, kdy došlo k úplnému vypnutí této obrazovky. Že by si té chyby všiml někdo z papalášů, kteří tam byli 29. 5. při tzv. slavnostním otevření tzv. přestupního terminálu? :-) No ale je divné, že si té chyby nevšiml (resp. přinejmenším ji nedokázal napravit) zástupce investora tohoto "terminálu" (Město Třebíč), který cca v polovině května (možná i dříve) aktualizoval vývěsku o tzv. terminálu, tzn. byl přítomen na nádraží a mohl si všimnout i de facto nefunkčního displeje. Divné.

A 8. 6. 2015 již byl displej zcela odstraněn. Zbylo po něm jen několik děr ve zdi... Přitom klidně mohl fungovat dál i po otevření tzv. přestupního terminálu - jen by namísto odjezdů spojů ze zastávky Nádražní ukazoval odjezdy ze zastávky Železniční stanice...

Chronologický vývoj výše popisované situace je obrazově zdokumentován na tomto videosestřihu.

O "stále se snižujícím průměrném stáří autobusů" a dalších zajímavostech na stránkách www.doprava-trebic.cz

9. července 2015 v 8:00
Rok se s rokem sešel a nedávno nadešla polovina roku 2015 - tedy chvíle, kdy se nejlépe vypočítává průměrné stáří autobusů (protože z dostupných údajů není zřejmé, ve kterém měsíci toho kterého roku byly pořízeny, tzn. je nejvhodnější používat střední hodnotu - tedy přesně polovinu roku). Přesně před rokem jsem v tomto článku vypočítal, že průměrné stáří autobusů MHD Třebíč k 1. 7. 2014 činí (za předpokladu, že autobusy byly uváděny do provozu "průměrně" v polovině toho kterého roku) 6,44 let.

Uplynul rok a průměrné stáří se navýšilo na 7,44 let... Protože žádný nový autobus MHD pořízen nebyl, stejně tak nebyl vyřazen žádný starý (pokud nepočítáme "dvoudvéřák", jenž byl v minulých měsících nasazován na nelicencovanou linku k DDM + údajně prý o některých víkendech i na MHD; O. K., pokud bychom jej započítali, pak by se průměrné stáří vozového parku MHD Třebíč snížilo na hodnotu cca 7,2)...

Připomínám slova z oficiálních stránek www.doprava-trebic.cz: V současnosti je přeprava cestujících zajištěna 25 autobusy, které denně najezdí více než 3000 km. Ve vozovém parku se nacházejí různé značky a typy autobusů jezdících jak na naftu, tak na stlačený zemní plyn. Jejich průměrné stáří je kolem osmi let a stále se snižuje.
Stále se snižující stáří autobusů? Kdepak, naopak to míří zpátky k těm průměrným osmi letům.

Tím více výsměšně znějí i další slova z týchž stránek Garanci nízkopodlažních spojů nelze doplnit přímo do JŘ, protože jízdní řád není v tuto chvíli pevně vázán na konkrétní autobusy. Město Třebíč a dopravce se nicméně snaží o pravidelnou obnovu vozového parku tak, aby v budoucnosti byly provozovány v MAD Třebíč pouze nízkopodlažní autobusy - protože jaksi za posledního 1,5 roku nebylo obnoveno lautr nic (+ pochopitelně platí, že slova typu "nelze doplnit přímo do JŘ" jsou stupidní výmluvou dopravce, kterou následně papouškuje i objednatel - stačí se porozhlédnout např. do brněnské MHD nebo i do integrované dopravy Jihomoravského kraje, kde samozřejmě nízkopodlažnost je v přiměřeném rozsahu garantována).

Zajímavý je údaj na podstránce o dopravci - viz odkaz: V roce 2003 bylo průměrné stáří vozového parku v Třebíči 9,15 roku a byl převážně složen z autobusů značky Karosa. V současné době je v provozu 5 plynových autobusů 3 x TEDOM, 2 x Mercedes-Benz; 10 naftových vozidel Mercedes-Benz a 12 vozidel KAROS - průměrné stáří je 7,9 roku.

Aneb v polovině roku 2015 je jako "současná doba" označován stav platný v roce 2011 (kdy již bylo v provozu 10 Mercedesů, ale ještě i 12 Karos, zato ještě žádný MAN)... Přitom stránky www.doprava-trebic.cz vznikly až počátkem září 2012 (současně s tzv. optimalizací MHD Třebíč), tzn. popisovaný stav se s existencí těch stránek úplně minul...

Neméně zajímavá je sekce "investice a technika", kde si lze přečíst mj. text Příkladem péče o pohodlí cestujících v MHD může být loňská investice 125 milionů korun do, v rámci ČR zcela ojedinělého, nákupu 35 autobusů se speciální plošinu, umožňující bezproblémový nástup vozíčkářů. Jednak, tím "loňská" jistě není myšlen rok 2014 (tzn. jde o zastaralou informaci), ale hlavně - ty (linkové - dvoudvéřové) autobusy se zvedací plošinou jsou výsměchem, protože normální dopravci jdou cestou pořizování nízkopodlažních linkových autobusů. Tzn. ano, ICOM je v této věci v negativním slova smyslu ojedinělý. Nemluvě o tom, že tyto autobusy jsou tak jako tak nasazovány na "vesnickou" linkovou autobusovou dopravu, tzn. s "péčí o pohodlí cestujících v MHD" toto vůbec nesouvisí.

Na závěr perlička ze sekce "zaměstnanost":
V rámci zaměstnanosti u společností TRADO-MAD a TRADO-BUS mohu konstatovat, že stav zaměstnanců je od roku 2003 takřka konstantní a je možno naši společnost na Třebíčsku označit za zaměstnavatele středního charakteru. Minimální úbytek pracovních míst, byl dán optimalizací THP procesů. Počet řidičů, ale zůstal v podstatě stejný.
Vizitkou dobrého zaměstnavatele jistě nejsou masivnější odchody řidičů. A nutno dodat, že v poslední době těch řidičů odešlo (+ pravda, mnoho jiných přišlo) vcelku dost...

Ptáčkové už (prý) v tzv. terminálu nenarazí, jak do "terminálu" prý nesmějí ani vybrané spoje "čtyřky", zatímco "výletnické" autobusy tam zajíždět mohou (?), o rozpisu stanovišť a o policejní presumpci viny

5. července 2015 v 7:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Mercedes Conecto ev. č. 23 v tzv. přestupním terminálu, v pozadí dvojice Mercedesů Intouro společnosti TRADO BUS... aneb zatímco "kvůli hlukovým limitům" údajně nesmí do tzv. přestupního terminálu zajet byť jeden jediný spoj linky č. 4 nebo 10 nebo 13 (ani o víkendech, kdy je i stávající počet tam zajíždějících autobusů nižší než v pracovní dny, tzn. dalo by se z toho usoudit, že existuje rezerva do maximálního limitu stanoveného hygienickou stanicí), tak dvojice autobusů pro výletníky tam zajet může... Přestup oněch výletníků z vlaku na autobus je zdokumentován na prvních třech fotkách tohoto alba.

"Skrytá kamera" bdí nad (ne)provozem v tzv. přestupním terminálu... aneb zatímco nikdo nebyl schopen zajistit vyznačení "zebry" na místě, které jinak vypadá jako přechod pro chodce; stejně tak neuměl zajistit, aby na dvou vývěskách (pro tento účel zjevně vybudovaných) byl např. rozpis, ze kterého stanoviště jezdí jednotlivé regionální autobusové linky; tak naopak "fízlování", to "někomu" jde. Asi aby "někdo" mohl sledovat a pak pokutovat nešťastníky, kteří neznají význam (teprve nedávno zřízené) dopravní značky "K+R"...

Které linky a spoje PAD zajížd(ěj)í na termnál? Je zajímavé, že až v tomto článku (na neoficiálních stránkách) je poprvé zveřejněn (byť v nevelkém rozlišení) plánek s rozpisem, ze kterého stanoviště která linka "PAD" jezdí. Takže - nulová informovanost na oficiálních stránkách MěÚ Třebíč (www.trebic.cz), nula informací na oficiálních stránkách o terminálu www.pttrebic.cz, ani slovo o této věci na stránkách dopravce www.tradobus.cz, "ani ň" na byť jedné z dvojice tabulí přiléhajících k budově vlakového nádraží...

Je zajímavé, že když stejný "autor" o měsíc dříve psal o tom, jak linkové autobusy začnou do tzv. terminálu zajíždět od 14. 6. + že linky č. 4, 10 a 13 začnou zajíždět do tzv. terminálu od 1. 7. 2015, tak nic o žádných problémech s hlukovými limity nepsal. Podivné - vždyť o této věci se muselo vědět už v předstihu, to není věc, která by spadla z nebes na poslední chvíli...

Odkazovaný plánek s rozmístěním zastávek v tzv. terminálu je nepřesný, protože z něj jednak není patrný směr jízdy (např. linka 790692 má dva různé označníky a není patrné, ze kterého se odjíždí směrem do Moravských Budějovic a ze kterého jedou autobusy pouze na třebíčské autobusové nádraží), a hlavně - u spojů není uvedeno, které z nich jezdí jen v pracovních dnech a které jen o víkendech. Takový smíchaný nepřehledný mišmaš. Snad jediným drobným pozitivem je, že u toho plánku je uveden zdroj, odkud "autor" čerpal - což by mělo být samozřejmostí ve všech případech, ale u některých jedinců tomu tak bohužel nebývalo.

Zajímavé je toto tvrzení v článku (v tom "Které linky a spoje PAD 'zajíždí' na terminál?"): Prozatím není možné do přestupního terminálu zavést další spoje kvůli stanovisku Krajské hygienické stanice, neboť v areálu stále probíhají dokončovací práce.
Nějak jsem si nevšiml, co že se tam ještě dokončuje (+ nota bene jaký by tato věc měla mít vliv na počet spojů, které tam mohou dle KHS zajíždět). Ostatně, i zástupce investora (tzn. Městského úřadu Třebíč) už počátkem května tvrdil, že stavebně bude terminál hotov k 20. 5. Ledaže by šlo o tyto "dokončovací práce":

www.trebic.cz: Na přestupním terminálu ptactvo nenarazí... aneb o tom, že od 16. 6. 2015 do tohoto terminálu začaly jezdit (byť jen v usmoleném počtu cca 20 - 25 spojů denně) jezdit regionální autobusy, o tom se Město nezmíní ani slovem. Zato o podivné ochraně ptáčků (mimochodem - proč k tomu došlo až po více než měsíci od okamžiku dosazení oněch protihlukových zábran + proč - přinejmenším co se stavu k 26. 6. 2015 týče - jen u některých stěn?) se chlubit budeme...

(...) dopravní značka "P+R" vychází z anglického "Park and Ride". "Označení znamená, že cestující zaparkuje auto a dále pokračuje hromadnou dopravou," upřesnil ředitel městské policie Ladislav Prvák a dodal, že budování parkovišť s tímto označením je důležitým nástrojem pro podporu veřejné hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů.
"V případě, že řidič využije parkoviště "P+R" k jinému účelu, stává se podezřelým ze spáchání dopravního přestupku. Na takto zaparkované auto může být umístěna Výzva pro podání vysvětlení a řidič musí prokázat, že hromadnou dopravu v určitou hodinu a den zaparkování vozidla použil. Bloková pokuta v tomto případě může činit až 2.000 korun," (...)

Úžasná slova - pokud tedy městská policie posoudí, že podle jejího názoru jsem tam neparkoval za účelem dalšího použití např. vlakové dopravy, tak já budu muset tzv. Městské policii prokazovat svoji nevinu - tzn. že jsem veřejnou dopravu v dané situaci použil... Rád používám traťové jízdenky, které nejsou "papírové", ale jsou nahrány na In-Kartě. Už se těším, jak bude "městská policie" shánět čtečku In-Karty, aby si mohla ověřit, že mám platnou jízdenku. No jo, ale co když bude protiargumentovat, že jsem mohl mít den volna a namísto jízdy vlakem jsem tam zaparkoval auto za jiným účelem? Kdepak, než riskovat policejní buzeraci (a raději si předem shánět svědky, kteří mi pak snad dosvědčí, že jsem jel veřejnou dopravou), budu raději parkovat na místech, která nejsou značena "P+R". Protože takovou buzeraci riskovat nechci.

Tento článek přidávám do nově založené rubriky s názvem "Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu". Zařazuji do něj nejen jej, ale i dříve vyšlé články s touto tématikou. Přeci jen, "největší dopravní stavba za posledních 20 let" si samostatnou rubriku zaslouží. :-)

Provoz u "hlavní" pošty a na ulici Vítězslava Nezvala v první den výlukového opatření (29. 6. 2015) aneb neschopnost dopravce vyvěsit do prostoru zastávek vždy aktuálně platné jízdní řády

1. července 2015 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
Hned v první den platnosti výlukového opatření týkajícícho se neobslouhování prostoru zastávek na Karlově náměstí jsem zdokumentoval nejzásadnější věci související s tímto opatřením. Začal jsem v prostoru jednosměrné a ryze výstupní zastávky v ulici Smila Osovského, u "hlavní" pošty:
Pozn. podotýkám, že auto, které je na fotce zobrazeno, vyjíždělo ze dvora hlavní pošty, nikoliv že by tam parkovalo.

Fotky pořízené na Karlově náměstí (nejen v prostoru zastávek, jenž vlastně už žádným prostorem zastávek není) jsem vložil do tohoto alba. Elektronické "inteligentní" označníky vypnuty, v prostoru zastávek namísto autobusů auta, dolní strana náměstí jednosměrná...

Poté jsem pořídil cca 10 fotek v ulici Vítězslava Nezvala, zde odkazuji na některé z nich.
TEDOM C12G ev. č. 22 odstavený na konci prostoru zastávek - asi za 8 minut vyjede na spoji linky č. 31 do Račerovic a Budíkovic. Jde o spoj, který o prázdninách nejezdí, tzn. toho dne předposlední vyjetí před dvouměsíční pauzou.

Jak je z fotky patrné, tak zastávky na jižní straně prostoru nejsou vybaveny žádným vyvýšeným nástupním prostorem, tzn. nepohodlně se tam nastupuje "přímo ze země", což není vhodné zejména pro lidi s pohybovým omezením nebo pro maminky s kočárky.

Prostor zastávek byl z obou stran předpisově vyznačen zákazem vjezdu, přesto tudy (za ten krátký čas, který jsem tam strávil) projelo nejedno auto...

TEDOM C12G ev. č. 44 odjíždí na spoji linky č. 10, cílovou zastávkou spoje je dle čelního displeje Poliklinika. Že tam linka č. 10 již od 16. 6. nejezdí a že namísto toho končí jízdu již na Václavském náměstí? To je dopravci asi jedno a namísto toho uvádí takovéto neaktuální a nepřesné informace...

Mercedes Citaro ev. č. 41 na spoji do Přibyslavic Tento spoj (s odjezdem z Karlova náměstí v 16:16 h) jezdí od 1. 2. 2015. Předtím nejezdíval. A když se podíváme na vyvěšený jízdní řád linky č. 31, tak zjistíme, že podle tohoto jízdního řádu tento spoj ani jet nemá. Jak je to tak možné? Protože dopravce vyvěsil do tohoto provizorního prostoru zastávek jízdní řád platný k 1. 7. 2014, tzn. tento spoj (+ ještě též spoj jedoucí do Přibyslavic v 7:30 h) tam není vůbec uveden. Naopak tam je ještě uvedeno zajíždění do Pocoucova, které bylo k 1. 2. 2015 zrušeno...

jízdní řád linek č. 1, 10 a 14 pro směr jízdy do Domků - i u linky č. 1 vyvěsil dopravce jízdní řád platný k 1. 7. 2014, tím pádem v seznamu zastávek chybí zastávka "Železniční stanice". A na celém označníku nenajdete ani slovo o tom, že linka č. 10 končí jízdu již na Václavském náměstí a že na konečnou u polikliniky vůbec nejede...

(...) Pro cestující, jedoucí linkami 4, 5, 11 a 12 ze zastávky Cyrilometodějská ve směru do centra, je připravena zastávka před hlavní poštou v ulici Smila Osovského. Zastávka funguje pouze v tomto směru. Některé občany navíc udivilo, že je pouze výstupní. "Dopravce nám sdělil, že v okamžiku, kdy by tam bylo možné také nastupovat, nebude moci garantovat jízdní doby. Byl by významně porušován jízdní řád," (...)

Velmi zajímavá citace vedoucího představitele objednatele. Z tohoto tvrzení vyplývá, že "díky" tomu, že na zastávce u pošty není možné nastupovat, jsou tedy jízdní doby garantovány a na jakékoliv zpoždění, jakož i rozvázání přípojů (byť by to bylo v době, kdy se dle "nepsané garance" čeká, budu písemně upozorňovat. Pokud jsou jízdní doby (dle tohoto vyjádření) garantované, tak na to mám právo.