Neslavný konec displeje, který měl ve vestibulu vlakového nádraží oznamovat odjezdy spojů linky č. 1

13. července 2015 v 8:00 |  Zajímavosti z provozu
Koncem března 2015, po téměř sedmi měsících, začal displej ve vestibulu železniční stanice Třebíč opět ukazovat správné údaje - aktuální odjezdy spojů linky č. 1, aktuální čas a také samozřejmě název zastávky, které se ony odjezdy týkají - tedy zastávky Nádražní (vývoj o situace o dlouhodobé neschopnosti objednatele i dopravce zajistit správné fungování jedné obyčejné obrazovky jsem před časem popisoval v tomto článku. Právě ten aktuální čas byl po mnoho měsíců problémem, protože "si nikdo nevšiml" a "nikdo si nestěžoval", že na displeji nebyl na podzim přetočen čas na "zimní". Takže až změna času na konci března tuto chybu "napravila".

Jenže - neuplynul ani týden a už se vyskytl problém - z displeje zmizel název zastávky, ze které uvedené spoje odjíždějí (tzn. název zastávky Nádražní), kromě toho došlo ke změně grafiky na tomto displeji (což ovšem z hlediska funkčnosti nevadí). Tento stav trval po celý duben 2015.

A na přelomu dubna a května 2015 přestal displej de facto fungovat, protože údaje s jednotlivými spoji se staly téměř neviditelnými. Zatímco datum a čas zůstaly plně zřetelné. Ani na tuto věc si zjevně "nikdo nestěžoval" a "nikomu nevadily"? :-) Této nefunkčnosti si nebyla schopna všimnout (anebo si všimla, ale nebyla schopna zajistit nápravu) osoba, která v první polovině května o pár metrů dále přelepovala tzv. informativní tabuli o tzv. přestupním terminálu (přitom investorem tzv. terminálu je stejný subjekt, který objednává a platí i třebíčskou MHD)...

V této nefunkční podobě displej zůstal až do přelomu května a června 2015, kdy došlo k úplnému vypnutí této obrazovky. Že by si té chyby všiml někdo z papalášů, kteří tam byli 29. 5. při tzv. slavnostním otevření tzv. přestupního terminálu? :-) No ale je divné, že si té chyby nevšiml (resp. přinejmenším ji nedokázal napravit) zástupce investora tohoto "terminálu" (Město Třebíč), který cca v polovině května (možná i dříve) aktualizoval vývěsku o tzv. terminálu, tzn. byl přítomen na nádraží a mohl si všimnout i de facto nefunkčního displeje. Divné.

A 8. 6. 2015 již byl displej zcela odstraněn. Zbylo po něm jen několik děr ve zdi... Přitom klidně mohl fungovat dál i po otevření tzv. přestupního terminálu - jen by namísto odjezdů spojů ze zastávky Nádražní ukazoval odjezdy ze zastávky Železniční stanice...

Chronologický vývoj výše popisované situace je obrazově zdokumentován na tomto videosestřihu.
 


Aktuální články

Reklama