O další vylhané anketě - o změně pořadí zastávek na Karlově náměstí na sklonku roku 2013 (3. část) aneb proč jsem vlastně 5. 12. 2013 zdokumentoval ono neuvěřitelné ujetí spoje linky č. 11, který div nepřejel dvojici cestujících

20. července 2015 v 8:00
(dokončení článku na pokračování - viz 1. část a 2. část)

V dané situaci, kdy lidé již byli manipulováni vylhanými argumenty (blíže popsanými v odkazovaných předchozích částech totoho "článku na pokračování"), jsem tedy psal zástupci objednatele s připomínkami v této věci. Už jen "dokopání" oné osoby k odpovědi na tuto věc bylo složité - e-mail odeslaný mnou 21. 11. 2013 této osobě prý vůbec nepřišel; na e-mail odeslaný 1. 12. 2013 tato osoba odpověděla na jiné věci v něm psané, ale odpověď na tuto věc byla vynechána; až po dalším připomenutí jsem se 4. 12. 2013 dočkal oné neuvěřitelné odpovědi, že, cituji doslovně:

Co se týká ankety, jejím iniciátorem je p. XXXX XXXXX**, student Gymnázia. Prosím obraťte se na něj, zkuste s ním probrat Váš názor, přizpůsobím se.
** Pozn. nemám rád uvádění konkrétních jmen a příjmení, proto jsem jméno i příjmení oné osoby zaměnil za písmena "X". Nemluvě o tom, že např. to, že 70 metrů je 70 metrů a ne 30 metrů, není "názor" (= věc, u které se nedá objektivně říci, zda je nebo není pravdou), ale verifikovaná skutečnost.

I když jsem považoval za nechutný přístup, že se musím nějakého studenta gymnázia doprošovat o probrání toho, že většina argumentů je vylhaných, a to ve chvíli, kdy anketa již dávno běží a lidé se podle vylhaných argumentů rozhodují, tak jsem oné osobě napsal e-mail. A odpověď - žádná nikdy nedorazila. Aneb totální blokáda možnosti něco ovlivnit a prolomit hráz argumentační manipulace... Kdybych tehdy nebyl vázán určitými pracovními vazbami, tak bych o té nepravdivosti tehdy napsal zde na blogu, ale považoval jsem to tehdy za nekorektní - s vědomím, že takové věci (stejně jako další připomínky) je nutné řešit interně. Nenapadlo by mě, že v té interní cestě stojí takovéto překážky...

Nezávisle na tom jsem se snažil v tu dobu více sledovat dění v prostoru zastávek na Karlově náměstí, abych měl o to odpovědnější postoj k tomu, jaká varianta případné změny pořadí zastávek by byla nejvhodnější (pozn. ona anketa o žádném variantním zpracování nehovořila, tam byly jen dvě možnosti - buď zachovat stávající stav "A - B - C", anebo přehodit pořadí zastávek na "B - C - A". A skončilo to pořízením dvou videí - jednak jak spoj linky č. 4 jedoucí na Nové Dvory doslova před nosem ujede přípojným spojům linek č. 1 a 14 z Boroviny a o čtvrt hodiny ještě daleko odpornější situace, kdy spoj linky č. 11 ujede dvěma přestupujícím cestujícím tak, že je div nepřejede (navíc k rozjezdu spoje došlo s několikasekundovým náskokem).

V těchto situacích se o to více ukázala vylhanost argumentů o tom, jak údajně závisí na pořadí zastávek v otázce ujetí/neujetí přípoje. Ale kdepak - spoj linky č. 5, ze kterého ony dvě ženy chtěly přestoupit na spoj linky č. 11, zastavil hned vedle spoje linky č. 11. Blíže už to být nemohlo. A stejně to ke stihnutí přestupu nestačilo...

S vědomím, že jak u dopravce, tak u objednatele se děje něco velmi, velmi podivného, jsem tehdy na další sledování a dokumentaci dění v prostoru zastávek na Karlově náměstí rezignoval a pouze z pozice "řadového občana" jsem 6. 12. 2013 (což byl den, kdy se ona tzv. anketa uzavírala, tzn. ani nebylo možné dále otálet) napsal na "anketní adresu" tento text:

Dobrý den,

ve stručnosti píši svůj názor na vyhlášené téma ankety.

Předně, mám tyto výhrady k uvedeným údajným smyslům a kladům změny:
- Není pravda, že "maximální vzdálenost přestupů mezi autobusy by se (po navržené změně) zkrátila ze současných 70 metrů na 30 metrů" (což je údaj uvedený na internetových stránkách doprava-trebic.cz, jakož i na letáčcích na zastávkách). Naopak zde (http://www.trebic.cz/mesto-zjistuje-nazor-cestujicich-v-mad-na-odjezdy-ze-zastavek-na-karlove-namesti/d-18086) je (pravdivě) uvedeno "Pozitivním přínosem navrhovaného přesunu by byla skutečnost, že maximální vzdálenost přestupů mezi autobusy páteřních linek by se zkrátila ze současných 70 metrů na 30 metrů."
​Vzhledem k tomu, že na Karlově náměstí je potřeba při "rozjezdech" (X:00/X:15/X:30/X:45 h) přestupovat i z nepáteřních linek nebo na tyto linky, nelze případnou změnu označit za výhodu.

- ​​ Dalším zavádějícím argumentem je "Rapidně by se snížila možnost, že spoj cestujícím ujede". Jak jsem popsal v předchozím bodě, tak v určitém případě (konkrétně při přestupu z linky č. 1 na linku č. 10 ve směru z Boroviny na Podklášteří) by dle navržené varianty zůstala ona 70-metrová vzdálenost. Naopak i při velmi krátké přestupní vzdálenosti může autobusový přípoj ujet přestupujícím lidem doslova před nosem, viz https://www.youtube.com/watch?v=zlo7WaTqHu4
Tzn. Skutečnou eliminaci "možnosti, že cestujícím spoj ujede", přinese jen větší disciplinovanost řidičů. Bez ohledu na rozmístění zastávek.

- Ad argument "Díky rychlejším přestupům by došlo k lepšímu dodržování jízdního řádu" - opět platí, že navržená varianta nepřináší odstranění té přestupní relace, u níž činí přestupní vzdálenost na Karlově náměstí oněch 70 metrů.​​
Lepšího dodržování jízdního řádu lze také dosáhnout případnou úpravou jízdních dob a časových poloh tak, aby se staly realističtějšími (i s ohledem na to, jaké pořadí příjezdu do, resp, výjezdu z, prostoru zastávek je nejefektivější).

Anketní otázka je postavena pouze na srovnání dvou variant - stávající varianta (kterou lze pomyslně označit jako "A-B-C") vs. navržená varianta, která spočívá ve změně pořadí zastávek na "B-C-A". Pochopitelně existují i další varianty změny pořadí zastávek, z nichž některé by znamenaly lepší výsledky ve zkrácení přestupních vzdáleností i větší "logiku pořadí příjezdů/odjezdů do/z prostoru zastávek).

Stávající uspořádání zastávek je v několika ohledech nelogické, ale domnívám se, že navržená varianta "B-C-A" není nejvýhodnější variantou změny. Měly by být zváženy další varianty změn pořadí zastávek. Ruku v ruce s touto změnou pořadí by mělo dojít (má-li dojít k dosažení stanoveného kritéria včasnosti jízd) k úpravě jízdních řádů tak, aby byly v souladu se stanoveným pořadím jednotlivých zastávek na Karlově náměstí.
 


Aktuální články

Reklama