Srpen 2015

Postřehy z tzv. přestupního terminálu a z Karlova náměstí z 30. 8. 2015 - předvečera zahájení, resp. ukončení, výlukových opatření

31. srpna 2015 v 2:00 Zajímavosti z provozu
V předvečer zahájení jednoho výlukového opatření a naopak ukončení jiného výlukového opatření, jsem se po bezmála čtyřdenním cestování vrátil vlakem do Třebíče. V prostoru tzv. přestupního terminálu jsem si všiml následujícího:

- Konečně "někoho" napadlo, dolepit na jednotlivá stanoviště jízdní řády linkových autobusů. Jízdní řády linkových autobusů zde chyběly cca od začátku srpna (poté, co došlo k náhradě maličkých vývěsek poněkud většími vývěskami). Stav ze 7. 8. 2015, kdy na žádném z osmi "PADových" stanovišť nebyl vyvěšen jízdní řád - viz odkaz.

- Sdělení o konání výluky + o podobě výlukového opatření je na stanovišti č. 9 vlepeno přímo do jízdního řádu linky č. 1 pro směr jízdy do Boroviny. Tzn. kdo chtěl v neděli 30. 8. večer, případně 31. 8. ráno mezi 6. a 7. hodinou něco vyčíst z jízdního řádu, tak má smůlu.

- Náhradní zastávkou pro linku č. 1 ve směru jízdy do centra města skutečně je stanoviště č. 8. Tzn. nikoliv stanoviště umístěné nejblíže nemocnici (jak bylo původně - ovšem chybně - napsáno na oficiálních stránkách), ale naopak stanoviště umístěné (co se týče té řady zastávek u protihlukové stěny) naopak neblíže nádražní budově.

Poté jsem došel na Karlovo náměstí, kde mě zaujalo:
- Ze všech označníků již zmizelo info o konané výluce. Tzn. teoreticky hrozilo, že neznalá osoba zde bude čekat již 30. 8. večer na autobusový spoj - protože v danou chvíli už by nebylo z čeho vyčíst, že až do 31. 8. ráno tudy autobusy nejezdí.

- Na rozdíl od června, nyní již na zastávce pro linky č. 1, 10 a 14 směr Horka-Domky není vyvěšeno info o zkrácení linky č. 10 jen po zastávku Václavské náměstí (mimochodem, to info tehdy správně odhadlo - na rozdíl od vývěsek v autobusech nebo na internetu - že výlukové opatření potrvá až do konce října; pro připomenutí viz odkaz.

- Vcelku náhodou jsem si všiml další zajímavosti, nad jejímiž okolnostmi ale zůstává rozum stát. Tato zajímavost si rozhodně zaslouží samostatný článek, proto o ní v tuto chvíli pomlčím.

Sérii fotek dokumentujících výše uvedené zajímavosti jsem nahrál do nového alba na "Rajčeti", viz odkaz.

Autobusy MHD se (dle "oficiálního" FB profilu) vrátí na Karlovo náměstí již 31. 8. ráno a prozrazení něčeho, o čem celé 2 měsíce nevěděl/neinformoval (?) dopravce ani objednatel

27. srpna 2015 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Ani tentokrát se neshoduje info v tiskové zprávě Městského úřadu Třebíč oproti zprávě na tzv. oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" (viz odkaz). Podle prvního odkazovaného článku platí, že Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu v Třebíči informuje občany, že od 1. září již bude na náměstí zajíždět autobusová doprava. Podle druhého odkazovaného článku platí, že Uzavírka Karlova náměstí pro MAD bude ukončena 31. 8. 2015 v 7:00 h. Všechny zastávky se z ul. Vítězslava Nezvala vrátí na původní - Karlovo náměstí.

Také je zajímavé, že v době psaní těchto řádků není na onom FB profilu uvedeno info o výlukovém opatření souvisejícím s uzavírkou zastávky Znojemská ve směru jízdy do centra města (o které se na stránkách www.doprava-trebic.cz napsalo info již 24. 8.).

V jednom z předchozích článků jsem tajuplně uvedl, že není pravdou, že by platilo, že (po dobu přesunu zastávek z Karlova náměstí do ulice Vítězslava Nezvala) "zastávka Komenského náměstí je obsluhována beze změny". Za celé dvě měsíce to asi "nikomu nevadilo", "nikdo si nestěžoval" a zjevně si toho nevšiml nikdo z příslušných pracovníků dopravce ani objednatele (a pokud si všimli, tak nebyli schopni zajistit nápravu). Takže:

V pracovní dny ve 22:15 h panuje situace, že vozidlo, které přijede na spoji linky č. 13 od Jitony, přechází na spoj linky č. 11 jedoucí "po směru hodinových ručiček", tzn. z centra města odjíždí směrem na Podklášteří. Zastávka linky č. 11 ve směru jízdy na Podklášteří je v ul. Vítězslava Nezvala umístěna na jižní straně. Tzn. je potřeba k ní přijet "od západu", tzn. okolo automatu na Heraltickou vodu. Co to znamená v situaci, kdy z této strany musí přijet spoj linky č. 13? Znamená to, že onen spoj linky č. 13 vůbec neobsluhuje zastávku Komenského náměstí. Z principu nemůže - neměl by se pak kudy vrátit, aby do ulice Vítězslava Nezvala zajel z toho správného směru. Musí jet tudy.

Není to o tom, že by tato zkušenost vycházela jen z teoretické úvahy. Naopak - uvědomil jsem si to právě po praktické zkušenosti - a to 16. 7. 2015, když jsem - vlastně nechtěně - oním spojem linky č. 13 mezi zastávkami Bráfova a "Karlovo náměstí" (v ulici Vítězslava Nezvala) jel. Samozřejmě že přes zastávku Komenského náměstí se nejelo. Ani jet nemohlo. Několik dalších zkušeností je ze situace, kdy jsem při přestupu v tomto prostoru zastávek (ovšem šlo o přestup z linky č. 14 na linku č. 5) viděl spoj linky č. 13 (resp. v tu chvíli již "převléknutý" na spoj linky č. 11) viděl u jeho správné zastávky, tzn. v místě, které vylučuje, aby spoj linky č. 13 předtím obsloužil zastávku Komenského náměstí.

Údajem, že "obsluha zastávky Komenského náměstí zůstává (po dobu výluky na Karlově náměstí) beze změny", se dopravce i objednatel dopravy dopustili chybného informování cestujících a je ostudou, že si toho za celé 2 měsíce nikdo (z těch, kdo jsou za tuto práci placeni) nevšiml...

Pozn. je možné, že nejde o jediný spoj, který z takovýchto "technologických" důvodů nemohl obsloužit zastávku Komenského náměstí. Pokud by ovšem těchto spojů bylo více, tím by to bylo celé smutnější.

Autobusy MHD by se měly na Karlovo náměstí vrátit již od 1. 9. + prozrazení chyby ze stránek www.doprava-trebic.cz

26. srpna 2015 v 10:00
Tisková zpráva Městského úřadu Třebíč vydaná 26. 8. 2015 ráno praví (mimo jiné): Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu v Třebíči informuje občany, že od 1. září již bude na náměstí zajíždět autobusová doprava.

Škoda jen, že při této příležitosti nebylo na těch samých stránkách doplněno, že se začátkem uzavírky zastávky Znojemská (ve směru jízdy do centra města) se to má jinak než v dosud nejaktuálnějším článku na týchž stránkách (podle kterého měla tato uzavírka začít již 24. 8. 2015).

Na závěr prozradím, o co šlo na konci tohoto článku - mohu to prozradit již nyní, protože už během 25. 8. došlo k opravě chyby (ovšem oprava to byla nenápadná, bez upozornění na to, že se předtím spletli - ostatně podobně nenápadně se na týchž stránkách vloni opravoval údaj o začátku výlukového opatření v Nádražní ulici; stejně tak nenápadně zmizel v červnu 2014 seznam spojů s garantovanou nízkopodlažností) - v původním textu bylo uvedeno, že náhradní zastávkou pro linku č. 1 bude v tzv. přestupním terminálu "stanoviště č. 8 (nejblíže nemocnici)". Samozřejmě mi bylo jasné, že to je nesmysl, protože stanoviště č. 8 je naopak nejblíže nádražní budově. Naopak stanoviště č. 6 by bylo (v daném směru jízdy) nejblíže nemocnici.

A hle, údaj "nejblíže nemocnici" z těch stránek během 25. 8. zmizel. Je to jasně patrné z tohoto srovnání (ty screeny si dělám proto, aby se někdo nemohl vymlouvat, že k žádné chybě "určitě nedošlo"). Otázkou je, koho vůbec napadlo, že by stanoviště č. 8 v prostoru "největší dopravní stavby za posledních 20 let bylo nejblíže nemocnici". Také je otázkou, zda jde o tu samou osobu, která pak tento údaj vyvěsila na internetové stránky, anebo jestli si tím pádem nevšimla chyby i tato osoba.

Asi bych to neřešil, kdyby takovéto chyby byly zcela výjimečné. Ale ony se bohužel vyskytují v téměř všech obdobných sděleních...

Uzavírka zastávky Znojemská začne až 31. 8. 2015 - přepis "oficiálního sdělení" + můj komentář

25. srpna 2015 v 1:00 Mimořádnosti v provozu
V pondělí 24. 8. 2015 jsem se opět vracel do Třebíče osobním vlakem č. 4852 s příjezdem na třebíčské nádraží ve 22:09 h a rozhodl jsem se vyčkat na nejbližší spoj MHD, kterým je dle doporučení tzv. vedoucího představitele z útvaru, který je objednatelem a plátcem třebíčské MHD, spoj linky č. 4 s odjezdem ze zastávky Bráfova ve 22:40 h. Protože se mi ale nechtělo čekat téměř půl hodiny na vlakovém nádraží, rozhodl jsem se jít pěšky na zastávku Kubišova, odkud tento spoj jede již ve 22:33 h.

A cestou jsem tedy šel i okolo zastávky, která měla být dle této tiskové zprávy z oficiálních stránek Městského úřadu Třebíč od 24. 8. 2015 uzavřena - tedy okolo zastávky Znojemská pro směr jízdy do centra města, ovšem toto info bylo v rozporu se skutečností, že na oficiálních internetových stránkách nebylo ani toho dne ráno uvedeno žádné info o tom, že by mělo toho dne začít nějaké výlukové opatření s tímto spojené. A opravdu - zastávka zjevně v provozu, jak je patrné i z této trojice ilustračních fotek (datum a čas jejich pořízení je uveden pod každou jednotlivou fotkou).

Po návratu domů po 23. hodině jsem na stránkách www.doprava-trebic.cz zjistil, že právě během poledne nebo odpoledne 24. 8. bylo vydáno výlukové opatření počítající s uzavírkou této zastávky, ovšem s platností až od 31. 8. 2015. Kurzívou uvádím doslovný přepis textu z uvedených stránek:

Od 31. 8 (7:00) předběžně do 25. 9. 2015 bude rekonstruována zastávka Znojemská ve směru do centra a přilehlé chodníky.

Pro linku 1 bude náhradní zastávkou Kubišova, zastávka Železniční stanice ve směru do centra bude přemístěna na stanoviště č. 8 (nejblíže nemocnici). Spoje mezi 5. a 6. hodinou ranní budou místo na dopravním terminálu zastavovat na zastávce Bráfova.

Linka 14 zastaví až na zastávce Březinova.

Nutno dodat, že v okamžiku vydání tohoto článku není na stránkách Města Třebíče vydána žádná zpráva, která by aktualizovala/zneplatnila výše odkazovanou - a s realitou se míjející - tiskovou zprávu.

Otázkou je, proč objízdná trasa linky č. 1 vede takto okolo nemocnice a nikoliv Březinovou ulicí + následně podjezdem pod Nádražní ulicí. Ledaže by se (přinejmenším po část onoho období ohraničeného 31. srpnem a 25. zářím) rekonstruovalo i něco jiného než pouze a jen prostor zastávky Znojemská - ovšem o tom není na stránkách www.doprava-trebic.cz uvedeno ani slovo...

Komentář mě napadá ještě k jedné informaci z výše citované zprávy, ale prozatím k této věci pomlčím.

Zahradníčkova není Okrajová, Karlovo náměstí není Demlova a nezveřejněné výlukové opatření 2 dny před "revitalizací" zastávky Znojemská

22. srpna 2015 v 2:00
Do galerie na "Rajčeti" jsem do tohoto minialba vložil tři fotky. Na dvou z nich je zdokumentována Zahradníčkova ulice bez jakýchkoliv zaparkovaných aut. Ovšem - na obou stranách a v celé délce je na ní stanoven zákaz stání a to z toho důvodu, že ulice je objízdnou trasou pro automobily namísto uzavřené křižovatky na Václavském náměstí. Je zvláštní, že nyní "nevadí" takovýto zákaz pro tuto celou ulici, zatímco (zřejmě jen jednosměrný) zákaz stání v Okrajové ulici by vloni od 18. 8. do 26. 9. (výlukové opatření kvůli jednosměrné uzavírce Hrotovické ulice) "vadil" a z tohoto důvodu tehdy "nemohla" linka č. 4 jezdit logičtější (z hlediska snahy obsloužit celou oblast, přes kterou tato linka jezdí v bezvýlukovém provozu) objízdnou trasou...

Podle této tiskové zprávy, má dojít od 24. 8. do 25. 9. k "revitalizaci" (aneb nesmyslné použití "módního" názvu namísto daleko smysluplnějšího názvu "rekonstrukce") zastávky Znojemská pro směr jízdy do centra města, což má mít za následek, cituji, Tato uzavírka si vyžádá změnu trasy linkových autobusů a autobusů městské dopravy. Trasa bude vedena po ulicích Kubišova a Hrotovická.Autobusová zastávka bude po dobu uzavírky přemístěna na ulici Kubišova.

Je ovšem s podivem, že ani v okamžiku psaní těchto řádků, tedy cca 48 hodin před začátkem platnosti výlukového opatření, není o tomto opatření na žádné ze tří oficiálních internetových stránek ani slovo...

Podle tohoto článku má přece jen dojít ke stavu, kdy již při 3. etapě rekonstrukce Karlova náměstí má na toto náměstí opět jezdit MHD, ovšem tato etapa nemá začít 1. 9., jak bylo původně plánováno, ale až cca v polovině září.
Nezbývá než zopakovat - v případě Karlova náměstí bylo naprosto správně naplánováno výlukové opatření MHD pro všechny stavební etapy naráz (proč také ne, když opatření je pro všechny etapy stejné), zatímco u opatření pro Demlovu ulici, jakož i pro křižovatku na Václavském náměstí, se nepochopitelně vytvářela tři, resp. dvě, výluková opatření, která se od sebe v jednotlivých etapách vůbec nelišila...


"Překvapivé" prodloužení uzavírky v Domcích a tím pádem i "překvapivé" prodloužení výlukového opatření na linkách č. 1 a 10

18. srpna 2015 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis strohého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

V rámci další fáze uzavírek v Domcích (revitalizace sídliště, výstavba kruhového objezdu, inženýrské sítě) bude pokračovat výluka linky 10 k Poliklinice a odklon linek 1 a 14 z Demlovy ulice. Výluková opatření budou stejná jako v předchozí fázi. Předpokládané ukončení prací je 30. října.

Předem nutno dodat, že toto sdělení je na oněch stránkách pěkně "schované", protože není uvedeno hned na úvodní stránce coby nejnovější zpráva - protože vzápětí po vložení tohoto oznámení, bylo na stránky přidáno i další oznámení - o nějaké nové autobusové lince do Hradce Králové (ani tam nemají uvedeno, o jakého půjde dopravce), mimochodem toto oznámení jsem tam viděl již v pondělí 17. 8. večer, pak ale zmizelo, aby se na těch stránkách během úterního odpoledne znovu objevilo, ovšem až po napsáni infa o "překvapivém" prodloužení výlukového opatření na linkách č. 1, 10 a 14.

Samozřejmě mě to prodloužení výluky nepřekvapuje - z toho co jsem na oné křižovatce viděl při mé návštěvě 16. 8. 2015, mi bylo jasné, že tohle se nedá dokončit do čtyř dnů - že kruhový objezd není ani rozestavěn. Jen mě udivuje, že toto nebylo známo již daleko dříve - vždyť už na začátku se dalo do výlukového opatření napsat, že dotčené autobusové linky pojedou odklonem/budou končit o zastávku dříve až do konce října. Je jedno, zda mezitím dojde k jiné etapě rekonstrukce. Na Karlově náměstí mají mezi 29. červnem a 12. říjnem proběhnout hned tři etapy rekonstrukce, ale výlukové opatření pro MHD (ovšem s chybami - ale ani po téměř dvou měsících si asi "nikdo nestěžoval") platí pro všechny etapy naráz (pochopitelně).

Takto to vyznívá o to směšněji, když jedno opatření pro linky č. 1 a 14 platilo od 13. 4. do 7. 6. s dodatkem, že "Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky. Pak tedy následovalo sdělení, že opatření se prodlužuje i na období od 7. 6. do 20. 8. s tím, že Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky. No a teď se to celé prodlužuje až do konce října (tzn. linka č. 1 nepojede přes zastávku Demlova 6,5 měsíce!). Ale třeba i v nyní nově vydaném opatření se objeví sdělení, že Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky. :-)MAN Lion´s City na objízdné trase okolo Václavského náměstí na fotkách ze 16. 8. 2015 (prý 4 dny před ukončením výlukového opatření)

16. srpna 2015 v 17:00 Aktualizace fotogalerie
Až dva měsíce po zahájení uzavírky křižovatky na Václavském náměstí jsem provedl drobnou fotodokumentaci linky č. 10 na dočasné konečné zastávce na Václavském náměstí, jakož i v místech, kudy MHD obvykle nejezdí - tedy v jednom kratším úseku ulice Svatopluka Čecha a Hladíkovy ulice. Dlouho jsem tuto dokumentaci odkládal, nicméně vědomí, že výlukové opatření má (dle vývěsek v autobusech, jakož i dle údajů na internetových stránkách) skončit již 20. 8., tak již nebylo možné v této věci dále otálet.

Odkazy na trojici fotek pořízených 16. 8. 2015. Na všech fotkách figuruje MAN Lion´s City ev. č. 38.
Jak je patrné, tak na čelním displeji je uvedena konečná zastávka Poliklinika, přitom do této zastávky už linka č. 10 celé 2 měsíce nejezdí... To není možné to jednoduše přenastavit? V jiných městech při (byť kratších) výlukách běžná věc...

Pohled na "rozestavěný kruhový objezd", respektive křižovatku, po které by dle aktuálně platného (v době vydání tohoto článku) výlukového opatření měly již za 4 dny opět začít jezdit autobusy, je zdokumentován (ze všech pěti přilehlých ulic) na této sérii fotek na "Rajčeti".

Komentář ke dvěma písemným projevům protizákaznického přístupu pracovníků dopravce

13. srpna 2015 v 8:00
V nedávné době jsem se setkal se dvěma případy, kdy protizákaznický přístup pracovníků dopravce je projeven nikoliv ústně (takových případů je mnoho), ale dokonce písemně.


Jdi do prd*le už s tímhle. Sakra, v tento čas busy na sebe nečekají a pokud by mi někdo klepal na dveře, tak bych se na něj taky vybodl. Ano, ta paní to udělá třeba jednou za měsíc toto, ale řidičovi tam takhle někdo klepe 20x za den na dveře. Prostě neexistuje... Zavřou se dveře, bus jede. A srát na nějakých šest vteřin nebo co. Dobře, prosím, pokud by to asi bylo dodrženo, ty paní by stihly přestoupit. Ale sme sakra ve městě, kde jede další bus za několik minut. Pokud ne ten stejný, tak nějaká podobná linka, nebo jdu kurva pěšky.

Toto píše údajný řidič MHD ("údajný" píši proto, že to jméno mi nic neříká, ale O. K., zřejmě jde o novějšího řidiče). Tak si to rozeberme:
- Mám s tímto jít do prd*le. Aha, takže na toto neuvěřitelné ujíždění se nesmí ani upozorňovat? Ale ale. Že by na tom nebylo něco košer (přinejmenším z lidského hlediska)?

- "V tento čas busy na sebe nečekají" - a kde že je toto napsané? NIKDE není napsáno, v jakých částech dne že se čeká a kdy ne. Namísto toho jen jakési vykrucování představitele objednatele dopravy, že prý ve zveřejnění této informace brání nějaká vyhláška (vždy však zapomněl dodat která)...

- "Prostě neexistuje". Jojo, radši někoho přejedeme... A za této situace si Město Třebíč ještě troufá ve stejné době vyhlásit vylhanou anketu, podle které se při přehození pořadí zastávek "rapidně sníží pravděpodobnost, že lidem autobus při přestupu ujede".

- A srát na nějakých šest vteřin nebo co - no to je mi jasné, že na toto řidiči v mnoha případech se*ou a svévolně ujíždějí i s více než minutovým náskokem - viz mé opakované zkušenosti z 22:10 - 22:12 h na zastávce Bráfova.

- Prý jsme ve městě, kde další bus jede za několik minut... Tak jednak, 15 minut není "několik minut". Dále - ty ženy jely na Koutkovu, kam další autobus jede až za hodinu (tzn. pokud jely dříve, musely na Koutkovu dojít z jiné zastávky, například ze zastávky Týn nebo Nová). A hlavně - čekací doby v denní době v pracovní dny neexistují ani u spojů linek, které jedou jen jednou za několik hodin (linky č. 12, 13, 31).

- ... "nebo jdu kur*va pěšky" - aneb údajný pracovník dopravce radí lidem, ať služeb tohoto dopravce nevyužijí. To už snad ani nestojí za komentář.

Druhým "komentářem k rozboru" je komentář k mému příspěvku na FB profilu z 3. 6. 2015, viz první položka shora tady (opět přepisuji jen tu "jakž takž věcnou" část):
Tak do Citara nesedej a oči Tě bolet nebudou. Raději se projdi a nech své oči na krasné třebíčské krajině. Dozajista bude Tvůj výhled citlivých oči mile překvapen jak lahodný balzám Ti to způsobí

Pominu-li, že ve věku blížícího se 30 letům si nehodlám nechat tykat jen tak od nikoho, tak platí, že tato osoba, která je - dle údajů ve svém profilu - vedoucím autobusové dopravy TRADO BUS (tzn. provozovatele linkových "vesnických" spojů na Třebíčsku), tak:
- Dle "logiky" autora komentáře platí, že o tom, zda (ne)pojedu autobusem, bych se měl rozhodovat až podle toho, které vozidlo přijede. A pokud to bude otřesně polepené Citaro ev. č. 28, tak až v tu chvíli se rozhodnout, že tedy nepojedu. V opačném případě, pokud pojede jakýkoliv jiný autobus, naopak autobusem jet mám.

- Opět i zde jde o ukázku neuvěřitelného přístupu typu "tak tedy nevyužívejte služeb naší sesterské společnosti" - tzn. odrazování od eventuální tržby pro sesterskou společnost TRADO MAD.

- Na druhou stranu, od "vedoucího", který ani není schopen zajistit pravidelnou aktualizaci internetových stránek dopravce, jakož i kompletní vyvěšení jízdních řádů na všechny zastávky, nelze čekat inteligentnější vyjádření. Ona osoba vyjadřuje ve druhé části komentáře obavu, že jeho komentář smažu. Ale kdepak, naopak - nechť je věčným důkazem protizákaznického přístupu tohoto dopravce.

Měl jsem na tomto místě připraven komentář k jednomu dalšímu "vyjádření", ale to až někdy jindy, v jiném mém článku.
Dvoudveřové Citaro již zřejmě mimo MHD, jedna z dalších (vícero) chyb na zastávkách v ul. V. Nezvala opravena a o 1 - 2 cestujících v autobusech

10. srpna 2015 v 7:00 Zajímavosti z provozu
Vypadá to, že nasazování dvoudveřového Citara s RZ 5J2 4177 na spoje MHD Třebíč (ke kterému na jaře 2015 občasně docházelo) je již minulostí - nejenže jsem na oběhu, na který byl tento autobus nasazován, vídal v poslední době opět jen autobusy TRADO MAD, ale dvoudveřové Citaro jsem naopak nedávno spatřil na spoji s označením smluvní přepravy do jaderné elektrárny - viz tato fotka z 30. 7. 2015.

Ve čtvrtek 6. 8. 2015 večer jsem po delší době (poprvé od 14. 7. 2015) sledoval detailněji podobu jízdních řádů vyvěšených v prostoru zastávek v ulici Vítězslava Nezvala a jak jsem zjistil, tak dopravce někdy mezi tím 14. 7. a 6. 8. nahradil neplatnou verzi jízdních řádů linky č. 1 platnou verzí (ta předchozí byla zastaralá - ve výčtu zastávek chyběla zastávka "Železniční stanice"). Ovšem nová verze obsahuje stejný nešvar, jaký je u ostatních jízdních řádů linky č. 1 na ostatních zastávkách - totiž sloučení verzí "pracovní dny" a "pracovní dny - prázdniny do jednoho sloupce.

Další chyby ale v prostoru zastávek zůstaly - o neobsluhování zastávky Polikinika linkou č. 10 není na příslušné zastávce uvedeno ani slovo, stejně tak zůstává v jízdním řádu i další chyba, kterou nebudu zveřejňovat, protože od toho snad existují kvalifikovaní pracovníci dopravce a objednatele, aby na to přišli sami. A stejně tak platí, že není pravda, že by "zastávka Komenského náměstí byla obsluhována beze změny", jak je nepravdivě tvrzeno ve výlukovém opatření. Ale opět ani v tomto případě nebudu konkrétní, toto musejí znát ti, kdo jsou za to placeni (a ne že ani nebudou po 2 - 3 dnech od proběhlé výluky vědět, jaká výluka se vlastně konala, jak tomu bylo u odpovědné osoby v případě přibyslavické výluky v září 2014).

Sérii fotek pořízených v prostoru zastávek v ul. Vítězslava Nezvala jsem nahrál do tohoto alba.

Zajímavou fotku jsem pořídil 7. 8. 2015 ve 12:36 h z osobního vlaku stojícího u nástupiště přiléhajícímu k tzv. přestupnímu terminálu - spoj linky č. 1 jedoucí v trase Za Rybníkem - Poliklinika vezl jednoho jediného cestujícího! Viz odkaz. Z fotky je patrná i nová reklama (resp. spíše jde o takový větší leták) na oční optiku; tato reklama je vyvěšena na boku většího počtu autobusů (v tuto chvíli si nejsem jist kompletností výčtu autobusů s touto reklamou, tzn. nebudu uvádět konkrétně).

V sobotu 8. 8. 2015 jsem opět přijel po 22. hodině vlakem do Třebíče, vlak zastavil v Třebíči ve 22 h 09 min. 45 sek., ale já jsem se zařekl, že nebudu utíkat kvůli kr*t*novskému přístupu příslušného objednatele a nikam utíkat nebudu. Zároveň se mi ale nechtělo půl hodiny čekat (ostatně, ani by to nebylo možné v čekárně ČD, protože ta je v tu dobu v sobotu již uzamčena), takže jsem nakonec šel pěšky. U "hlavní" pošty jsem poté cca ve 22:18 h zahlédl spoj linky č. 5 (kterým bych jel, pokud bych přestup stihl), ve kterém jeli 2 (slovy DVA) cestující.

Gratuluji těmto cestujícím (kteří zajisté jeli - jak svého času "argumentovala" odpovědná osoba - z práce, např. z Jitony nebo Tipy, a ty dvě minuty zdržení odpovídající posunutí "rozjezdu" v centrálním přestupním bodu by je velmi iritovalo a prý kvůil tomu psali stížnosti), že byli v cíli své cesty o 2 minuty dříve. Ovšem vlastně nemohlo jít o pracovníky Jitony nebo Tipy, protože v sobotu ani linka č. 13 nejezdí a ruku v ruce s touto skutečností je zřejmé, že v sobotu se v Jitoně ani Tipě takto nepracuje...


Tři dny za sebou (27. 7. - 29. 7.) přijet v osobním vlaku č. 4852 aneb tři ukázky kr*t*novského přístupu ke "zlepšeným návaznostem vlaků a MHD" údajně vzniklým již s tzv. optimalizací MHD Třebíč (2. část)

7. srpna 2015 v 8:00
(pokračování předchozího článku)

V úterý 28. 7. jsem tedy těsně stihl onen přesun ve 22:10 - 22:12 h z vlaku na MHD, byť jde o přesun vpravdě kr*t*novský (namísto hvězdiček si doplňte samohlásky dle svého vkusu). Neméně zajímavé to ale bylo o den dříve i o den později, kdy v obou dnech přijel popisovaný osobní vlak do Třebíče s cca 5minutovým zpožděním, tzn. přestup na spoj linky č. 14 tím pádem padl. Další spoj MHD "mnou požadovaným" směrem jede ze zastávky Bráfova ve 22:40 h a jde o spoj linky č. 4.

Odpovědný představitel objednatele mi svého času v této věci napsal (krom minule zmíněných vět typu "ale nezhoršilo se to" nebo "nikde není psáno, že se přestupní vazby z vlaků na MHD zlepšily ve všech případech") něco ve smsyslu, že "kdo potřebuje nebo kdo neumí chodit rychle, může počkat na nádraží a až po té necelé půlhodině sejít na zastávku Bráfova a jet ve 22:40 h".

Ona osoba zapomněla na to, že jednak toto počínání nepřipadá v úvahu v neděli, protože v neděli tento spoj nejede.
Dále tato osoba patrně zapomněla na to, že vestibul vlakového nádraží se ve 22:30 h zamyká, tzn. část toho čekání se stejně již musí odehrávat ve venkovním prostoru (bez ohledu na počasí). Tato skutečnost se v roce 2015 dále změnila v případě sobotních dní, kdy v sobotu se vestibul nádraží zamyká již ve 21:00; otevřen je pak na krátkou dobu až okolo půlnoci. Tzn. v sobotu by se celé čekání (opět bez ohledu na počasí) odehrávalo ve venkovních prostorách.

Takto jsem na nádraží čekal jak 27. 7., tak i 29. 7. Nebylo to poprvé, podobně jsem čekal i několikrát. A v téměř všech případech se stalo, že již po odjezdu posledního vlaku (tedy ve 22:23 h) vstoupil do vestibulu "sekuriťák", že vestibul se zamyká a mám jej opustit. Vždy jsem oponoval, že vestibul se zamyká ve 22:30 h a že jej opustím až v tento čas. Sice mi vždy bylo vyhověno, ale je mi nepříjemné takto vůbec muset odpovídat. Zejména když si uvědomím, že to čekání na nádraží je (viz výše zmíněná odpověď odpovědné osoby) takříkajíc posvěceno představitelem objednatele MHD.

Pokud kdykoliv příště zazní od "sekuriťáka" dříve než ve 22:30 h upozornění typu "zamyká se, odejděte", tak mu sdělím e-mailovou adresu onoho představitele objednatele s tím, ať se o této skutečnosti u tohoto představitele informuje. Už se mi to vysvětlení nebude chtít pro příště opakovat z mých vlastních úst.

Tři dny za sebou (27. 7. - 29. 7.) přijet v osobním vlaku č. 4852 aneb tři ukázky kr*t*novského přístupu ke "zlepšeným návaznostem vlaků a MHD" údajně vzniklým již s tzv. optimalizací MHD Třebíč (1. část)

4. srpna 2015 v 7:00
Od pondělí 27. 7. do středy 29. 7. 2015 jsem se tři dny za sebou vracel do Třebíče večerním osobním vlakem č. 4852 s pravidelným příjezdem do Třebíče ve 22:09 h. V pondělí a ve středu byla včasná jízda tohoto vlaku narušena výrazným zpožděním protijedoucího večerního rychlíku č. 669 (jede z Plzně do Brna, jeho pravidelný odjezd z Třebíče je v 19:24 h), který měl v pondělí před Brnem 32minutové zpoždění, ve středu cca 36minutové zpoždění (což znamenalo, že "můj" osobní vlak č. 4852 musel v určené stanici čekat na průjezd tohoto zpožděného rychlíku); zatímco v úterý bylo zpoždění tohoto rychlíku "jen" asi 23minutové, takže osobní vlak č. 4852 nebyl jeho zpožděním ovlivněn.

Takže v úterý jsme v Třebíči zastavili ve 22:10 h. Proč ne ve včasných 22:09 h? Protože motorový vůz možná měl drobnější technický problém, rozjezdy ze stanic probíhaly pomaleji, ze studeneckého nádraží jsme se rozjížděli nadvakrát. Leč, výsledkem bylo, že přestupní doba z vlaku na MHD se scvrkla ze tří minut na dvě minuty. Tedy o jednu třetinu... No, těsně jsem to stihl. Člověk nesmí koukat vpravo vlevo a spěchat. Jo, to je to proklamované "zlepšení návazností mezi vlaky a MHD"... I toho dne jsem, v rámci ochrany svých zájmů, zdokumentoval tento přesun na video, viz tento odkaz. Autobus jel včas, tzn. nejen s náskokem, tzn. v tomto ohledu nelze nic vytýkat dopravci.

Marná sláva, je to nedůstojné. Čekat "v pozoru" u dveří vlaku, po zastavení ihned zrychlit krok a honem honem o dvě ulice níže na Bráfovu. Ještě bych to chápal, kdyby se objednatel svého času (při spuštění tzv. optimalizace MHD) nevychloubal, jak se údajně zlepšují návaznosti mezi vlaky a MHD. A když já coby cestující poškozovaný touto těsnou vazbou opakovaně píši v této věci odpovědnému představiteli objednatele, tak odpovědí je vykrucování typu "no, ta vazba se nezhoršila" (to je mi jedno, psalo se o zlepšení), "nikde nebylo psáno, že se to zlepšuje ve všech částech dne" (taky zajímavé; kdy se ty vazby vlastně zlepšily? naopak např. u linky č. 10 se o víkendech zhoršily) nebo "lidé z Jitony a Tipy si stěžovali, že do cíle dojeli pozdě".

Poslední výrok si zaslouží samostatný odstavec. Tímto argumentem se totiž jmenovaná osoba dopustila slušné manipulace. Lidé z Jitony a Tipy si bezesporu stěžovali na podzim 2012 na to, že pozdněvečerní spoj linky č. 13 dojede na Karlovo náměstí ve 22:20 h, čímž mu tam ostatní přípoje o 5 minut ujedou. A logicky tito pracovníci požadovali posun té "třináctky" o 5 minut zpět. Nikdo nedodá, že tito pracovníci by zcela jistě nepsali žádné stížnosti ve chvíli, kdyby onen spoj linky č. 13 nadále přijížděl na Karlovo náměstí až ve 22:20 h, ale ostatní přípoje by z náměstí odjížděly také až ve 22:20 h. Ale tato okolnost už by se manipulátorům nehodila do krámu. Takový kr*t*novský přístup, jak lze označit drobnou slovní hříčkou.

Na tento můj podnět (tzn. že je nanevýš logické, posunout "rozjezd" na náměstí z 22:15 na 22:20 h) bylo onou zodpovědnou osobou odepsáno, že by to bylo nesystémové, že "rozjezdy" jsou jasně stanoveny na "čtvrt" a "tři čtvrtě". Hm, ale že víkendový "rozjezd" šlo posunout z 5:45 h na 5:40 h, to už se nám taky nehodí do krámu, že.

Skutečností je, že běžní cestující píší stížnosti/podněty jen na skutečně ty nejodpornější a opakované stupidity. Mezi které to nesmyslné ujíždění ve 22:15 - 22:20 h spoji linky č. 13 (které nakonec existovalo téměř 3 měsíce - od 3. 9. do 30. 11. 2012) patří. Jinak lidé ponechali bez stížnosti objednateli například i nezajetí spoje na Palackého (žena, která tam chtěla 17. 4. 2014 odpoledne nastoupit) nebo neinformování na příslušném označníku o neobsluhování zastávky Nemocnice ve směru jízdy z centra města (muž z Mohelna, který tam chtěl 4. 9. 2014 ráno nastoupit). O to nesmyslněji zní, když někdo tvrdí, že by pracovníci Jitony/Tipy posílali opakované stížnosti na pouhou časovou polohu o 5 minut pozdější, pokud by zároveň byly zajištěny návaznosti na náměstí.

V opačném případě by muselo platit, že v říjnu 2014, kdy (kvůli jednosměrné uzavírce horní části Hrotovické ulice) přijížděl spoj linky č. 13 na Karlovo náměstí opět až ve 22:20 h, ale všechny přípoje na něj čekaly, přišla opět vlna stížností pravidelných cestujících jezdících tímto spojem? Že žádné stížnosti nebyly? Tím více je jasné, že lidem ten posun o 5 minut nevadí. Jediné co jim vadilo, bylo ono stupidní ujíždění o 5 minut praktikované onoho podzimu 2012.

Tolik první část tohoto pojednání. Druhou část popíši v dalším článku.