Autobusy MHD se (dle "oficiálního" FB profilu) vrátí na Karlovo náměstí již 31. 8. ráno a prozrazení něčeho, o čem celé 2 měsíce nevěděl/neinformoval (?) dopravce ani objednatel

27. srpna 2015 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Ani tentokrát se neshoduje info v tiskové zprávě Městského úřadu Třebíč oproti zprávě na tzv. oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" (viz odkaz). Podle prvního odkazovaného článku platí, že Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu v Třebíči informuje občany, že od 1. září již bude na náměstí zajíždět autobusová doprava. Podle druhého odkazovaného článku platí, že Uzavírka Karlova náměstí pro MAD bude ukončena 31. 8. 2015 v 7:00 h. Všechny zastávky se z ul. Vítězslava Nezvala vrátí na původní - Karlovo náměstí.

Také je zajímavé, že v době psaní těchto řádků není na onom FB profilu uvedeno info o výlukovém opatření souvisejícím s uzavírkou zastávky Znojemská ve směru jízdy do centra města (o které se na stránkách www.doprava-trebic.cz napsalo info již 24. 8.).

V jednom z předchozích článků jsem tajuplně uvedl, že není pravdou, že by platilo, že (po dobu přesunu zastávek z Karlova náměstí do ulice Vítězslava Nezvala) "zastávka Komenského náměstí je obsluhována beze změny". Za celé dvě měsíce to asi "nikomu nevadilo", "nikdo si nestěžoval" a zjevně si toho nevšiml nikdo z příslušných pracovníků dopravce ani objednatele (a pokud si všimli, tak nebyli schopni zajistit nápravu). Takže:

V pracovní dny ve 22:15 h panuje situace, že vozidlo, které přijede na spoji linky č. 13 od Jitony, přechází na spoj linky č. 11 jedoucí "po směru hodinových ručiček", tzn. z centra města odjíždí směrem na Podklášteří. Zastávka linky č. 11 ve směru jízdy na Podklášteří je v ul. Vítězslava Nezvala umístěna na jižní straně. Tzn. je potřeba k ní přijet "od západu", tzn. okolo automatu na Heraltickou vodu. Co to znamená v situaci, kdy z této strany musí přijet spoj linky č. 13? Znamená to, že onen spoj linky č. 13 vůbec neobsluhuje zastávku Komenského náměstí. Z principu nemůže - neměl by se pak kudy vrátit, aby do ulice Vítězslava Nezvala zajel z toho správného směru. Musí jet tudy.

Není to o tom, že by tato zkušenost vycházela jen z teoretické úvahy. Naopak - uvědomil jsem si to právě po praktické zkušenosti - a to 16. 7. 2015, když jsem - vlastně nechtěně - oním spojem linky č. 13 mezi zastávkami Bráfova a "Karlovo náměstí" (v ulici Vítězslava Nezvala) jel. Samozřejmě že přes zastávku Komenského náměstí se nejelo. Ani jet nemohlo. Několik dalších zkušeností je ze situace, kdy jsem při přestupu v tomto prostoru zastávek (ovšem šlo o přestup z linky č. 14 na linku č. 5) viděl spoj linky č. 13 (resp. v tu chvíli již "převléknutý" na spoj linky č. 11) viděl u jeho správné zastávky, tzn. v místě, které vylučuje, aby spoj linky č. 13 předtím obsloužil zastávku Komenského náměstí.

Údajem, že "obsluha zastávky Komenského náměstí zůstává (po dobu výluky na Karlově náměstí) beze změny", se dopravce i objednatel dopravy dopustili chybného informování cestujících a je ostudou, že si toho za celé 2 měsíce nikdo (z těch, kdo jsou za tuto práci placeni) nevšiml...

Pozn. je možné, že nejde o jediný spoj, který z takovýchto "technologických" důvodů nemohl obsloužit zastávku Komenského náměstí. Pokud by ovšem těchto spojů bylo více, tím by to bylo celé smutnější.
 


Aktuální články

Reklama