Září 2015

Jak linka č. 1 v sobotu 19. 9. 2015 nezajížděla (nesmyslné opatření) do tzv. přestupního terminálu + protiřečící si údaje na displejích

29. září 2015 v 9:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V sobotu 19. 9. 2015 byly k vidění zajímavé provozní situace nejen na Václavském náměstí + v podobě (cestujícím předem zamlčenému) nezajíždění autobusů ke Stop Shopu, ale i v prostoru tzv. přestupního terminálu. Vlastně, toho dne tam nebylo (co se týče MHD Třebíč) vidět vůbec nic. A to úplně zbytečně. Jak jsem i předem odhadoval v závěrečné části tohoto článku, tak neexistoval důvod k tomu, aby linka č. 1 v sobotu 19. 9. 2015 do tzv. přestupního terminálu nezajížděla (pozn. to, že toho dne zastavovala linka č. 1 mimořádně u nemocnice, nemá s nezajížděním do "terminálu" nic společného, protože tyto dvě věci se v dané situaci vzájemně nevylučovaly).

Do tzv. terminálu bylo po celého 19. 9. možné bezproblémově zajíždět ve směru od nemocnice, což pro obsluhu "terminálu" městskou dopravou stačilo. Ostatně, ve směru jízdy do centra města byl tento závlek linkou č. 1 v předchozích třech dnech (16. - 18. 9.) prováděn. Dobře je to patrné z tohoto videozáznamu (a jak je i vidět, tak dokonce ani nebyly vysunuty sloupky, které mají "nepovolaným vozidlům" bránit ve vjezdu do tzv. terminálu).

A jak je dobře patrné z této fotky, tak na displeji v tzv. terminálu byly spoje linky č. 1 vypsány tak, jako by tam měly i 19. 9. zajíždět; a až v posledním řádku byla uvedena poznámka, která měla oznámit, že 19. 9. tedy linka č. 1 do terminálu "kvůli (neexistujícím) stavebním pracím nezajíždí". Jenže namísto "19. 9." tam bylo uvedeno "19. 6.", tzn. z toho displeje se dalo usuzovat, že MHD linka č. 1 tam 19. 9. normálně zajíždí...

Z tohoto videa pořízeného 19. 9. ze spoje linky č. 1 jedoucího ve směru z centra města do Domků je patrné, že nezajíždění do "terminálu" mělo i další nepříjemný důsledek. Displej v interiéru autobusu samozřejmě "nevěděl" o tomto jednodenním výlukovém opatření, proto ukazoval jako následující zastávku právě zastávku "Železniční stanice". Dvojice lidí jedoucí k nemocnici zřejmě počítala s tím, že nejprve se tedy zajede do "terminálu", což se nestalo; a pak byl problém s tím, že neměli "zazvoněno" a autobus zastávku Nemocnice projel...

Objízdná trasa tzv. přestupní terminálem skončila dle www.doprava-trebic.cz 26. 9. 2015 v 18:00 h (ve skutečnosti tomu bylo jinak) a upozornění na další chybu ve výlukovém opatření pro linku č. 14

26. září 2015 v 23:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis stručného sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz (které se ale na těchto stránkách neobjevilo v deklarovaných 18 hodin, ale někdy cca mezi 20. a 22. hodinou):

Ukončení uzavírky Bráfovy (26.09.2015)
18:00
Výkopové práce na Bráfově ulici již byly ukončeny, autobusové linky MAD Třebíč se v dotčeném úseku vrátily do svých původních tras.

Nicméně, skutečnost byla taková, že:
- Bráfova ulice byla pro individuální dopravu plně průjezdná již v 17:20 h (nebo i dříve)

- spoj linky č. 4 s odjezdem z Bráfovy v 17:20 h jel již přes Bráfovu, "díky" čemuž "ujel" dvěma lidem, kteří na tento spoj čekali v tzv. přestupním terminálu a chtěli jet na Kubišovu

- v situaci, kdy si toho všimla žena čekající na stanovišti č. 8 na spoj linky č. 4 jedoucí na Nové Dvory, raději přešla na zastávku Bráfova; ovšem co se nestalo - spoj linky č. 4 v 17:40 h (stejné vozidlo jako o 20 minut dříve - Mercedes Citaro ev. č. 39) jel pro změnu tzv. přestupním terminálem, tzn. i této ženě tento spoj "ujel"; stejně tak tento spoj "ujel" další ženě, která rovnou šla na zastávku Bráfova s argumentem, že "auta už tudy jezdí, takže tím pádem tudy už určitě pojede i autobus"

- ta žena, která před 17:40 h takto přešla z tzv. terminálu na Bráfovu ulici, předtím volala na číslo (aby se ujistila o správnosti svého konání) 568 606 609, které je uvedeno na vyvěšených jízdních řádech. Dle údaje na stránkách www.doprava-trebic.cz, má toto číslo patřit dipečerovi TRADO MAD. Ovšem žena se nikomu nedovolala - nikdo nebyl na tom čísle 568 606 609 k zastižení...

- v 17:50 h naopak spoje linek č. 10 a 14 jely ještě přes tzv. přestupní terminál

Dále platí, že:
- i v těch 17:15 - 17:45 h byly na zastávkách Bráfova i Železniční stanice uvedeny údaje odpovídající tomu, že výlukové opatření je stále v platnosti

- naopak na displeji v tzv. terminálu vůbec nebyly uvedeny spoje linek č. 4, 10 a 14
Prase aby se v tom vyznalo. Stejně jako ve skoro každém výlukovém opatření v MHD Třebíč.

Video dokumentující mnohé z výše uvedeného - viz odkaz.

Mimochodem, ač by se mohlo zdát, že výčet chyb, které se v informovanosti vůči cestujícím v poslední době staly, je velmi dlouhý, tak není (z hlediska toho, co jsem na těchto stránkách již popsal) konečný. Na stránkách www.doprava-trebic.cz (stejně jako ve výlukových letácích), chybí informace, že je u linky č. 14 zrušena i obsluha "jedné ze dvou zastávek Znojemská".

Pro vysvětlení - ty spoje linky č. 14, které jedou až k poliklinice/už od polikliniky, jedou v bezvýlukovém provozu přes zastávku Znojemská dvakrát (nejen při jízdě mezi zastávkami Březinova a Stop Shop, ale i při jízdě mezi zastávkami Stop Shop a Demlova). Vlivem dlouhodobé uzavírky Demlovy ulice, může zastávku Znojemská obsloužit konkrétní spoj jen jedenkrát (a to při jízdě mezi zastávkami Březinova a Stop Shop).

Aneb další chyba v informovanosti o lince č. 14...

S cca 3,5týdenním (!) zpožděním došlo k aktualizaci plánku o "terminálu"; jak si vedoucí představitel za celých 8 dní nevšiml chyby v (jím komentovaném) článku a další doplnění mých předchozích článků

26. září 2015 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
S přibližně tříapůltýdenním (!) zpožděním, byl na oficiální stránky o tzv. přestupním terminálu doplněn seznam linkových autobusových spojů v "navýšené" verzi od 30. 8. 2015 (platí pro spoje TRADO BUS), resp. od 1. 9. 2015 (platí pro spoje dopravce ZDAR). Viz odkaz. Jak je patrné, tak u toho textu není uvedeno přesné datum, kdy byl tento text na stránky vložen, ale namísto toho je uvedeno jen obecné datum "září 2015". Asi proto, aby to nevypadalo tak hloupě, že nikdo ze zodpovědných osob nebyl po několik týdnů schopen zařídit tuto aktualizaci a dost možná platí, že na to přišli až díky mému článku z 22. 9. 2015?

Aby bylo průkazné, že 22. 9. 2015 (tzn. nejméně 3 týdny od chvíle, kdy to bylo žádoucí zveřejnit) ještě nebyli tvůrci stránek o tzv. přestupním terminálu schopni tuto základní informaci uvést, udělal jsem 22. 9. 2015 screen příslušné stránky, který najdete pod tímto odkazem.

Neméně zajímavý je i druhý screen v témže albu. Jde o komentář "vedoucí" osoby příslušného útvaru veřejné správy. Komentář byl napsán 11. 9. 2015 ráno a jde o komentář k letáku informujícím o výlukovém opatření mj. pro 19. 9. 2015. Je tedy zřejmé, že "vedoucí" osoba nebyla schopna ani v tu chvíli, ani během dalších 8 dní (11. - 19. 9. 2015), si všimnout (+ zajistit nápravu) chyby spočívající v neuvedení zastávky Stop Shop do seznamu zastávek, které 19. 9. nebudou obsluhovány. Z vyjádření "(...) zůstane vyloučení zastávky Znojemská ve směru do centra u linky č. 1" to dokonce vypadá, jako by tato osoba nevěděla o existenci linky č. 14. Protože vyloučení zastávky Znojemská se pochopitelně týkalo nejen linky č. 1, ale i linky č. 14.

Na začátku tohoto článku jsem poznamenal, že jsem se mylně domníval, že Znojemská ulice bude uzavřena také již od 16. 9. (tzn. stejně jako Nádražní ulice). Zpětně jsem si uvědomil, na základě jaké informace jsem si tuto věc (chybně) myslel. Šlo o informaci ze stránek www.uzavirkytrebic.cz, kde byla uzavírka vymezena na termín 16. - 21. 9. 2015.

Je pravděpodobné, že uzavírka (i pro individuální dopravu) nakonec probíhala po poněkud kratší časový úsek než je na těchto stránkách (zřízených Městským úřadem Třebíč speciálně pro lepší informovanost občanů). Ovšem to už se z těch stránek nedozvíme, protože onen článek z 2. 9. 2015 je dosud nejnovějším (!) článkem z těchto stránek. Tzn. o dalších věcech jako např. prodloužení uzavírky silnice na Pocoucov, informace o jejím zprovoznění nebo právě o upřesnění uzavírky v Domcích, o tom už odpovědné osoby informovat "zapomněly"...

Poznámka k mému článku pojednávajícím mj. o návaznostech mezi vlaky a MHD v tzv. přestupním terminálu - v odpoledních hodinách 23. 9. 2015 jsem do něj připsal text ledaže by to "o hodinu dříve" znamenalo "hodinu před odjezdem vlaku", ale pak tedy jde o nepřesnou formulaci v článku a každopádně pro ni platí to, co píši ve druhé části tohoto článku (a tou druhou částí mám na mysli popsání rozdílnosti přestupní doby "z MHD na vlak" oproti přestupní době "z vlaku na MHD"; tím "o hodinu dříve" je myšlen výrok zastupitelky města Třebíče, cituji z novinového článku, Do Brna jede rychlík každou druhou hodinu ve 23 minut, osobní vlak ve 39. Se čtyřkou z druhé strany města se ani k jednomu, ani k druhému nedostanete. Když cestuji na Slovensko s batohem, musím z domu vyjíždět o hodinu dříve, abych spoj stihla.

Pak by šlo o přesné vyjádření ve smyslu (jak jsem i já přirovnal) "chci-li v pracovní dny dopoledne jet od hotelu Atom na rychlík do Brna, musím vyjet v 10:27 h (byť rychlík jede až v 11:24 h) protože pozdější čas odjezdu už mi nedává jistotu, že se na nádraží dostanu včas", ovšem tento stav platí jen v situaci, kdy objednatel + dopravce nejsou schopni zajistit garanci návazností na Karlově náměstí v pracovní dny dopoledne (+ totéž platí pro pozdní odpoledne), protože jinak by bylo možné pro cestu na nádraží bez obav použít linku č. 5 (odjezd ze zastávky Dřevařské závody v 10:55 h) + přestup na Karlově náměstí na linku č. 1 (příjezd do tzv. přestupního terminálu v 11:06 h). Každopádně pro variantu "jízda linkou č. 4 z Nových Dvorů + přestup na osobní vlak do Brna" je tvrzení paní zastupitelky nepravdivé za jakékoliv okolnosti.

Ovšem někteří lidé nejedou "pouze" s batohem, ale s těžkou taškou na kolečkách. A v případě ujetí spoje/přípoje (způsobeného například nejednoznačnými, zavádějícími jízdními řády) jim nejbližší spoj nejede za čtvrthodinu, ani za půlhodinu, ale až za tři hodiny. Ale o tom až v jiném, samostatném článku.

Výlukové opatření způsobené neplánovanou uzavírkou části Bráfovy ulice (26. a 27. 9. 2015) + komentář

24. září 2015 v 15:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis tohoto sdělení z oficiálního profillu "MAD Třebíč" (nejde o přepis zcela doslovný, dovolil jsem si z něj odstranit stylistické chyby):

Uzavírka ul. Bráfova - havárie
Termín: od 26. 9. 2015 7:00 h do 27. 9. 2015 24:00 h

Karlovo náměstí -> Poliklinika:
Linky č. 4, 10, 14 - zastávka Bráfova zrušena.
Náhradní zastávka bude Železniční stanice, stanoviště č. 9

Poliklinika -> Karlovo náměstí:
Linky č. 4, 10, 14 - zastávky Nemocnice, Bráfova zrušeny.
Náhradní zastávka bude Železniční stanice, stanoviště č. 8.

Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky.

Dle uvedeného textu to tedy znamená, že na rozdíl od období od 16. do 18. 9. 2015, bude tentokrát možné zajíždět do tzv. přestupního terminálu i před 6. hodinou + po 22. hodině. A to přesto, že jde o obdobi před koncem zkušebního provozu tzv. terminálu, který byl (soudě z dostupných zpráv) stanoven na 30. 9. 2015.

Velmi zajímavá bude v tomto ohledu situace ve 22:09 - 22:12 h, kdy se naskytne jedinečná možnost lépe stihnout přestup z vlaku od Brna (do Třebíče přijede ve 22:09 h) na spoj linky č. 14 (ze stanoviště č. 8 v tzv. přestupním terminálu by měl odjíždět - soudě z citovaného textu - ve 22:12 h). Škoda, že takováto situace bude existovat jen po tyto dva dny.

Ovšem zejména v neděli večer už bych vnímal (pokud bych takto chtěl přestoupit) nejistotu, zda nedošlo k onomu zkrácení termínu uzavírky a jestli tedy linka č. 14 nejede opět z Bráfovy ulice. Takto to bude muset být o "cestě z vlaku na 'stanoviště č. 8', tam zjistit (snad to z uvedených informací bude patrné), zda ještě výluka je nebo už ne; a pokud by nebyla, tak honem dolů na Bráfovu, to vše během maximálně 3 minut...".

Linka k DDM bude (kvůli "pivním slavnostem") v pátek 25. 9. 2015 mimo provoz

24. září 2015 v 7:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis stručné zprávy z oficiálního FB profilu "MAD Třebíč":

V pátek 25. 9. 2015 bude z důvodu konání akce Beerhouse zrušena autobusová doprava Karlovo náměstí - DDM a zpět.

A já dodávám: je velmi dobře, že takovéto "pivní" akce se konají v místě, kde dopravu narušují jen minimálně. Je dobře, že tzv. "pivní slavnosti" se už po několik let na Karlově náměstí (což vždy znamenalo i omezení pro MHD) nekonají.

Navýšení počtu spojů MHD obsluhujících "terminál" (od 1. 10. 2015) + Kdo může již nyní zlepšit návaznosti mezi MHD a vlaky

23. září 2015 v 7:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Zatímco navýšení počtu linkových ("vesnických") autobusů se koncem srpna 2015 událo zcela bez povšimnutí médií + bez jakékoliv zveřejnění této informace investorem "terminálu" (Městský úřad Třebíč) nebo "hlavním" dopravcem (TRADO BUS; viz můj předchozí článek), tak navýšení počtu spojů MHD naplánované na 1. 10. 2015 je medializováno vcelku v předstihu. Viz článek vydaný 22. 9. 2015 v "Třebíčském deníku".

Už to tak vypadá, že od 1. 10. skutečně do tzv. přestupního terminálu bude zajíždět v MHD v rozsahu, v jakém si jej objednatel (Městský úřad Třebíč) přeje - tzn. mj. s nepochopitelným ignorováním linky č. 14... Ale o přesné podobě změn ještě jistě bude vydána podrobnější informace na "oficiálnějších" stránkách. Nyní se chci zaměřit na jiné údaje uvedené v odkazovaném článku. Citace uvádím kurzívou, svůj komentář k nim uvádím běžným písmem.

Návaznost MAD na vlakové spoje je podle zastupitelky za KSČM Danuše Milotové zatím špatná. "Do Brna jede rychlík každou druhou hodinu ve 23 minut, osobní vlak ve 39. Se čtyřkou z druhé strany města se ani k jednomu, ani k druhému nedostanete. Když cestuji na Slovensko s batohem, musím z domu vyjíždět o hodinu dříve, abych spoj stihla," tvrdí Milotová.
(...)
Kromě změny jízdních řádů probíhá jednání o změnách časů vlakového spojení mezi Třebíčí a Brnem v obou směrech. Je zde návrh na posílení spěšných vlaků a rychlíků. Na to by měla následně navazovat městská doprava, aby došlo ke sladění jízdních řádů," popsal proces místostarosta Pavel Pacal.

Zastupitelka Milotová nejen že asi nechce v rámci MHD přestupovat (i když by chtěla jet rychlíkem, který z Třebíče odjíždí 24 minut po liché celé hodině, tak může k nádraží přijet linkou č. 1 v 50 minut po liché celé hodině, tzn. z Nových Dvorů jet na Karlovo náměstí linkou č. 5, tzn. odjezd z bydliště max. o 30 minut dříve než by byl linkou č. 4, ale rozhodně ne o uváděnou hodinu; ledaže by to "o hodinu dříve" znamenalo "hodinu před odjezdem vlaku", ale pak tedy jde o nepřesnou formulaci v článku a každopádně pro ni platí to, co píši ve druhé části tohoto článku).

Ale v případě přestupu z MHD na osobní vlak nemá zastupitelka Milotová pravdu vůbec. Jestliže linka č. 4 přijede pod vlakové nádraží v čase 20 minut po celé hodině, tak na přestup na osobní vlak vychází 19 minut, tzn. čas dostatečný na to, aby nebylo potřeba jet "o hodinu dříve". A vyjádření místostarosty Pacala je také dost nelogické. Proč? Vysvětlím na příkladu uvedeném zastupitelkou Milotovou.

O víkendu tedy platí stav, kdy linka č. 4 zastaví na Bráfově (resp. od 1. 10. tedy přímo v tzv. terminálu) v čase X:20 h (= 20 minut po jakékoliv celé hodině). Rychlík na Brno odjíždí z Třebíče v L:24 h; osobní vlak na Jihlavu v L:25 h (= 24, resp. 25 minut po liché celé hodině). Ano, 4 - 5 minut (s rizikem více než hodinového čekání na další vlakový spoj) je na přestup málo, aby se na to dalo spoléhat. To každopádně. Ale pozor, teď přijde ta zajímavější část.

Rychlík od Brna přijíždí do Třebíče v čase S:30 h, zatímco osobní vlak od Jihlavy přijede do Třebíče v S:23 - S:30 h (tzn. v čase 23 - 30 minut po sudé celé hodině). Na přestup na linku č. 4 (směr Nové Dvory, potažmo - po přestupu na linku č. 5 - i do Boroviny) zbývá nejméně 10 minut, protože odjezd spoje linky č. 4 ze zastávky Bráfova (resp. od 1. 10. snad už přímo z tzv. terminálu) je v X:40 h.

Pokud by však došlo k uspíšení časových poloh všech víkendových spojů MHD o cca 4 minuty, rázem by byla situace jiná. Na přestup z linky č. 4 na rychlík do Brna by najedou vycházelo 8 minut, což už je čas, na který se dá spoléhat (tím více v situaci, kdy linka č. 4 zastaví přímo u vlakového nádraží). Tam vychází i rezerva pro zakoupení jízdenky.

V opačném směru jízdy, tzn. při přestupu z rychlíku od Brna na linku č. 4 směr Nové Dvory, by se sice přestupní doba zkrátila z 10 minut pouze na 6 minut, ale tento rozdíl bude zčásti setřen ve chvíli, kdy linka č. 4 pojede přes tzv. terminál (= kratší přestupní doba z vlaku na MHD). A k úplnému setření tohoto rozdílu by došlo, pokud by byla pro linku č. 4 na zastávce Železniční stanice garantována (přinejmenším o víkendech celodenně + kromě toho i v pracovních dnech večer) cca 3minutová čekací doba (nad rámec času pravidelného odjezdu ze zastávky Železniční stanice) při mírném (cca 6 - 8minutovém) zpoždění přípojného rychlíku.

Tolik vyřešení problematiky víkendového + večerního provozu. Co se týká stavu např. v pracovní dny dopoledne (8 - 13 h) nebo později odpoledne (16:30 - 19:30 h), tak tam je (bez ohledu na přesnou časovou polohu spojů MHD) především důležité, mít garantovány (ano, i v těchto částech pracovního dne!) návaznosti (v limitu nejméně 3 min. nad rámec pravidelného odjezdu spoje) na Karlově náměstí. Tzn. tak, aby přestupní doba mezi MHD a vlakem byla nejvýše čtvrthodinová.

A ne jako dnešní stav, že když chci např. od hotelu Atom jet autobusem MHD na nádraží a pak např. v 11:24 h rychlíkem do Brna, tak bych musel od Atomu odjet již v 10:27 (!) h, protože riskovat jízdu linkou č. 5 od Dřevařských závodů (odjezd v 10:55 h) by se nemuselo vyplatit - stačí drobné zpoždění, tím pádem mi na Karlově náměstí ujede přípojný spoj linky č. 1; dalším spojem v tomto směru jízdy je až spoj linky č. 4 s příjezdem na Bráfovu (resp. od 1. 10. snad do "terminálu") v 11:20 h a tam už by ten přestup na vlak nemusel (v případě zpoždění toho spoje linky č. 4) vyjít.

Sečteno, podtrženo - v otázce zlepšení návazností z MHD na vlaky platí, že "míč je na straně městského úřadu" a ke zlepšení může dojít již nyní (resp. dokonce k němu mohlo dojít i v minulosti, byť tehdy ještě nebyl v provozu tzv. přestupní terminál). Stačí "jen":

- posunout časové polohy (přinejmenším víkendových) spojů o 4 minuty zpět. Žel, živě si představuji "argumentaci" odpovědných osob, jak "nelze" mít "rozjezdy" na Karlově náměstí již v X:11 a X:41 h, ale že "musí zůstat" onen "tradiční" čas X:15 a X:45 h) + pokud možno zajistit, aby řidiči MHD byli informováni o zpoždění vlaků a podle toho případně krátce počkali na zastávce "Železniční stanice")

- zajistit garanci (nejméně 3minutovou) čekání (na mírně zpožděné autobusové přípoje) na Karlově náměstí i v pracovní dny cca od 8 do 13 h, resp. od 16:30 do 19:30 h

V prvním bodě jde o věc, kterou má městský úřad plně ve svých rukou; ve druhém bodě jde o záležitost závisející na (ne)schopnosti městského úřadu + dopravce třebíčské MHD. Rozhodně však ne (jak by vyznívalo z vyjádření zastupitelky Milotové + místostarosty Pacala) na časových polohách vlakových spojů. V této věci to skoro vypadá jako snaha shodit "vinu" na někoho jiného.

Tím více když uvážíme, jak se městský úřad staví k zajištění vazby mezi vlaky a MHD ve 22:10 - 22:12 h, kdy by postačilo posunutí časové polohy autobusových spojů o 2 - 3 minuty, ale příslušné odpovědné osoby toto nebyly schopny zajistit ani tři roky po provedené optimalizaci MHD, která (dle tehdejších vyjádření) měla přinést zlepšení návazností mezi vlaky a MHD.

Stejně jako nebyly schopny zajistit ani jeden z bodů popsaných v odrážkách výše.
Nepochopitelné informační embargo k navýšení počtu "vesnických" autobusových spojů zajíždějících do tzv. přestupního terminálu (změna platí již od 30. 8. 2015)

22. září 2015 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Od 30. 8. 2015 došlo k navýšení počtu linkových ("vesnických") autobusových spojů zajíždějících do tzv. "Přestupního terminálu Třebíč". Namísto dřívějších cca 20 spojů (což byl stav platný od 16. 6. 2015 do konce srpna 2015), zajíždí do tzv. terminálu od 30. 8. 2015 cca 50 spojů denně (v obou případech jde o přibližný stav v pracovní školní dny).

Mnoho jízdních řádů linkových autobusů tedy bylo k 30. 8. 2015 aktualizováno a v té nové verzi vyvěšeno i na jednotlivé označníky v tzv. přestupním terminálu (po několik předcházejících týdnů, tzn. po většinu srpna, na označnících v "terminálu" jízdní řády vůbec nevisely, viz odkaz). Označníky s již vyvěšenými aktuálními jízdními řády jsem 31. 8. 2015 zdokumentoval na sérii fotek, které najdete v tomto albu (pozn. datum a čas pořízení fotek jsou uvedeny pod každou jednotlivou fotkou).

Ale rozhodl jsem se tehdy (koncem srpna 2015) o této zajímavé změně prozatím pomlčet (= nepsat o tom článek ani nezveřejňovat příslušné fotky) a namísto toho sledovat, kdy o této změně bude informováno na oficiálních stránkách zřizovaných Městským úřadem Třebíč - tedy investorem této stavby, o které představitelé Městského úřadu hovořili jako o "jediném moderním přestupním terminálu na Vysočině i na celé jižní Moravě" (vyložená nepravda), resp. o "největší dopravní stavbě (myšleno asi v rámci Třebíče) za posledních 20 let" (silně spekulativní tvrzení).

Jenže jak se ukázalo, vydání jednoduchého oznámení o tom, že od 30. 8. 2015 je počet linkových spojů zajíždějících do tzv. přestupního terminálu navýšen, to bylo nad síly tvůrců všech následujících "oficiálních" internetových stránek (a nutno dodat, že situace se v této věci nezměnila dodnes, tzn. ani po více než třech týdnech):

- V první řadě oficiální stránky o tzv. přestupním terminálu, uvádějící (v okamžiku vydání tohoto článku) zastaralé info popisující stav k 16. 6. 2015 (tzn. z doby, kdy do "terminálu" jezdilo 2x - 2,5x méně linkových autobusových spojů než nyní). Neuvěřitelné. K čemu ty stránky v takovém případě vlastně jsou???

- Stránky www.doprava-trebic.cz, jejichž zřizovatelem je rovněž Městský úřad Třebíč. Kdo by namítal, že tyto stránky se věnují pouze informacím o MHD, tomu odpovídám, že (kromě toho, že o mnoha změnách/mimořádnostech v MHD vůbec nebyly schopny informovat) nikoliv, viz např. info o nové lince Třebíč - Hradec Králové nebo o lince k Domu dětí a mládeže.

- Oficiální facebookový profil "MAD Třebíč", jehož zřizovatelem je také Městský úřad Třebíč. I zde bylo psáno o nové lince Třebíč - Hradec Králové, tzn. informace přesahující rámec MHD Třebíč. Titulním obrázkem je dokonce právě pohled na tzv. přestupní terminál**, ale žádné info o nově navýšenému počtu spojů zajíždějících do "terminálu" tam uvedeno není a nebylo.

- Oficiální stránky Městského úřadu Třebíč www.trebic.cz, a to ani v sekci "aktuality", ani v sekci "tiskové zprávy". Přitom samotnému otevření tzv. přestupního terminálu bylo na těchto stránkách věnováno (na přelomu května a června) hodně prostoru. Ale zveřejnit pak info o zřízení/navýšení počtu linkových autobusových spojů zajíždějících do tzv. terminálu, to ne-e...

- Pro oficiální facebookový profil Městského úřadu Třebíč platí téměř to samé co pro stránky www.trebic.cz; rozdíl je v tom, že na tomto profilu je poslední info o "terminálu" z 29. 4. 2015, a to ve smyslu Už za měsíc bude otevřen přestupní terminál v Třebíči.

- A v neposlední řadě samozřejmě i oficiální stránky dopravce TRADO BUS. Ovšem jak je z odkazu patrné, tak tento dopravce nebyl schopen na svých stránkách informovat ani o červnovém zavedení obsluhy "terminálu" svými cca 20 spoji; no a stejně tak nebyl schopen koncem srpna napsat o tom, že tento počet je navýšen cca na 50 spojů (v pracovní školní dny). Ale je zjevné, že na těchto stránkách chybí těch informací daleko více; jeden příklad za všechny - nulové info o (několikaměsíční a ve dvou různých etapách provedené) objízdné trase související s přestavbou silnice II/360 do Pocoucova.

** Ironií je, že autor FB profilu "MAD Třebíč" vložil obrázek "terminálu" coby svůj titulní obrázek právě 16. 6. 2015, tzn. v den, kdy do tzv. přestupního terminálu poprvé zajely pravidelné "vesnické" linkové spoje. Tzn. vložit fotku (pořízenou bezmála o 3 týdny dříve, a to při otevření "terminálu") bylo možné, ale napsat o tom, že dochází k zavedení obsluhy "terminálu" linkovými autobusy, to možné nebylo (?)

Zajímavost nakonec: znamená to tedy, že počet autobusových spojů zajíždějících během konkrétního dne do tzv. přestupního terminálu se "ze dne na den" zvýšil přibližně o 30 a stalo se tak navzdory několika dřívějším prohlášením Městského úřadu Třebíč, ze kterých jako by vyplývalo, že vzhledem k hygienickým limitům už nesmí do "terminálu" zajet byť jediný spoj nad rámec těch, které tam jezdily v době vydání oněch prohlášení (zejména druhá polovina června 2015)...

Teoreticky by mě mělo těšit, že moje stránky jsou první, které informují o navýšení počtu linkových spojů do tzv. přestupního terminálu.
Prakticky mě to moc netěší, protože tohoto prvenství bylo dosaženo jen "díky" neschopnosti a pokrytectví odpovědných osob především z Městského úřadu Třebíč.

Linka č. 10 pojede od 22. 9. 2015 opět až na zastávku Poliklinika ("Vltavínská?") a protichůdné znění informací o "MHD 22. 9. 2015 zdarma"

21. září 2015 v 15:00 Mimořádnosti v provozu
Od úterý 22. 9. 2015 bude (po více než tříměsíčním výlukovém opatření) konečnou a výchozí zastávkou linky č. 10 opět zastávka Poliklinika. Spoje linky č. 10 budou zřejmě jezdit stejnou trasou, jakou jezdily autobusy MHD již 19. 9. 2015 - tzn. přes tuto provizorní zastávku na Václavském náměstí a přes dokončenou část kruhového objezdu. Viz tento leták na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč". Mimochodem, i tento leták obsahuje název neexistující zastávky "Poliklinika Vltavínská".

Ve stejnou chvíli (21. 9. 2015 před polednem) se na tomtéž profilu objevil i tento leták s textem "v úterý 22. 9. 2015 bude jízda ve všech autobusech TRADO MAD, s. r. o., 'zdarma'". Tedy informace protichůdná vůči tomuto letáku ze stránek www.doprava-trebic.cz, z jehož textu "MAD po celý den v Třebíči zdarma" vyplývá (jak jsem již psal v jednom z předchozích článků), že ve Starči, Nové Vsi, Přibyslavicích, Kožichovicích (Žďárského ulice) nebo Stříteži (Stop Shop "Třebíč") MHD "zdarma" (přesněji řečeno: bez vydávání jednorázových jízdenek) nebude...

P. S. Očekával bych, že když všichni zodpovědní lidé selhali při tvorbě výlukového opatření, tak že na onom profilu zazní omluva za komplikace způsobené lidem jedoucím v sobotu autobusem do Stop Shopu. Ale jak se zdá, tak objednatel se za svoji nepochopitelnou chybu omlouvat nechce... :-(

Ostatně, i předchozí oprava chyby (resp. neúplné informovanosti) u tohoto opatření proběhla v naprosté tichosti - původní opatření zveřejněné 10. 9. 2015 bylo o 6 dní později skryto a nahrazeno (bez jakékoliv poznámky "pozor, změna" či "pozor, přidání doplňujících informací") tímto sdělením obsahujícím dvě "nové" informace; ovšem bohužel se nestalo, že by si autor onoho FB profilu všiml (když už si toho nebyl schopen všimnout nikdo jiný z odpovědných osob), že u linky č. 14 nedává logiku, kudy by se 19. 9. měla dostat ke Stop Shopu.


Několik postřehů z výlukového opatření na Václavském náměstí a okolí (19. 9. 2015) aneb Jak neschopnost dopravce i objednatele způsobila nepříjemnosti lidem jedoucím do Stop Shopu

20. září 2015 v 1:00 Zajímavosti z provozu
Uplynulo 19. září 2015. Uplynul den, který se zařadil mezi (z mého pohledu) nejneuvěřitelnější, co se neschopnosti dopravce (TRADO MAD), ale i objednatele (odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč) týče. Neschopnosti uvést do výlukového opatření něco tak jednoduchého, čím kompletní výčet "vlivem výluky neobsluhovaných" zastávek MHD bezesporu je. Nuž, zde několik postřehů týkajících se oné situace na Václavském náměstí, spojů linky č. 14 atd. z 19. 9. 2015:

- Zastávka Václavské náměstí byla umístěna do polohy patrné na této fotce. Detailní pohled na jízdní řád linky č. 14 vyvěšený na Václavském náměstí dokládá, že dopravce v tomto jízdním řádu uvádí skutečné pořadí zastávek tak, jak 19. 9. 2015 skutečně byly obsluhovány - tzn. Poliklinika - Václavské náměstí - Březinova a dále již po obvyklé trase. Takže dopravce předem věděl, že ke Stop Shopu se 19. 9. jezdit nebude. Ale že by tuto skutečnost uvedl ve svém výlukovém opatření? Kdepak.

- Z odkazovaného jízdního řádu vyplývá, že z Václavského náměstí odjížděly jen ty spoje linky č. 14, které mají začínat jízdu už u polikliniky. Nikoliv spoje, které jsou výchozí od Stop Shopu. V tom případě mi ale není jasné, jaká zastávka byla jejich výchozí zastávkou. Až Březinova?

- V autobusech MHD lidé navzájem hovořili o tom, jak že to je s obsluhou Stop Shopu a kudy vlastně "čtrnáctka" pojede, aby se ke Stop Shopu dostala. Vzhledem k tomu, že v tu chvíli ("v terénu" jsem byl od 13:45 do 14:45 h) jsem už věděl, že ke Stop Shopu se nejezdí, informoval jsem o tomto ty cestující, u kterých jsem si všiml, že o tomto hovořili. Je to patrné mj. z tohoto videa pořízeného ve spoji linky č. 1 odjíždějícím ve 13:45 h z Karlova náměstí (matka se synem vystoupili na zastávce Březinova s tím, že půjdou nakoupit do Stop Shopu a zpět že by se svezli "čtrnáctkou"; tak jsem je vyvedl z omylu).

- Vzhledem k neprovedení závleku ke Stop Shopu, musely si spoje linky č. 14 jedoucí ve směru do centra města odstát dlouhý pobyt na zastávce Březinova. Například u spoje s odjezdem ze zastávky Poliklinika ve 14:11 h činil onen prostoj téměř 5 minut. Během tohoto prostoje jsem ale pohovořil se ženou ze Starče, která jela se svým synkem rovněž do Stop Shopu. Ze Starče vyjeli v 11 hodin. Na displeji autobusu byla napsána obvyklá cílová zastávka "Stop Shop".

A až před Václavským náměstím se dozvěděli (nejen tato matka se synem, ale - jak paní řekla - i vcelku dost dalších lidí jedoucích tím spojem do Stop Shopu), že do Stop Shopu ten autobusový spoj vůbec nejede... A z Václavského náměstí je to k onomu obchodnímu centru slušný kus cesty. A to vše neočekávaně - aniž by na to mohli být připraveni nebo aby případně svoji návštěvu Stop Shopu o den odložili. Ovšem při neschopnosti dopravce + objednatele zajistit, aby o neobsluhování zastávky Stop Shop bylo informováno v příslušném výlukovém opatření, tomu bylo jinak... :-(Upozornění na pravděpodobné neobsluhování zastávky Stop Shop v sobotu 19. 9. 2015!

19. září 2015 v 11:00 Mimořádnosti v provozu
Zpráva na základě čerstvého infa přímo z terénu - spoj linky č. 14 s odjezdem ze zastávky Poliklinika v 10:11 h nejel přes zastávku Stop Shop!

Dle mých informací jel od polikliniky přes Václavské náměstí na Březinovu, kde "vyčkal na čas" a dále pokračoval již dle své obvyklé trasy přes zastávky Kosmákova, Hrotovická, Nemocnice atd. Potvrzují se tím moje pochybnosti popsané v tomto článku.

Je dost dobře možné, že k obsluze zastávky Stop Shop dnes nedojde ani u žádného z dalších spojů linky č. 14, a to přesto, že ve výlukových opatřeních (jejichž správnost je na bedrech jak dopravce, tak si tuto věc musí být schopna ohlídat např. i tzv. referentka MěÚ Třebíč pro MHD, pro kterou - připomínám - je MHD Třebíč jedinou kompetenční záležitostí, tzn. "soustředí se jen na MHD a ničím jiným se nemusí zabývat") není o této věci uvedeno ani slovo!

------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatek k článku dopsaný v 19. 9. 2015 v 15:15 h: Po sledování provozu na vlastní oči, potvrzuji vše z výše uvedého. Ke Stop Shopu se 19. 9. (zřejmě po celý den) nejezdí! I spoje, které u Stop Shopu začínají/končí jízdu, jsou vedeny "jinam", tzn. snad na Václavské náměstí (?)

Kudy vlastně v sobotu 19. 9. pojede linka č. 14?

19. září 2015 v 0:00
K pochybám o (ne)přesnosti či (ne)úplnosti výlukových opatření zveřejněných jednak v autobusech, jednak na (Městským úřadem Třebíč zřizovaných) stránkách www.doprava-trebic.cz a oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" přidávám další pochybnost, týkající se provozu linky č. 14 v sobotu 19. 9. 2015.

Aktualizované výlukové opatření uvádí pro linku č. 14, že, cituji: zastávky Družstevní, Znojemská budou zrušeny. Náhradní zastávka bude Václavské náměstí (přenosný označník), Březinova!
Ty údaje pro náhradní zastávku jsou platné společně pro linky č. 1, 4 i 14.

Je zajímavé, že ani není uvedeno, za kterou zastávku linky č. 14 má být zastávka Václavské náměstí náhradou. Za Družstevní? O. K., ale pak musí platit, že při cestě od polikliniky ke Stop Shopu pojede spoj linky č. 14 nejprve přes Václavské náměstí a potom... Kudy? Vždyť Znojemská ulice má být (a to od křižovatky s Bezručovou/Kosmákovou ulicí až po křižovatku se Spojovací ulicí) neprodyšně uzavřena; o této neprodyšnosti svědčí i fakt, že výlukové opatření se týká i linky č. 4 (nemožnost přejet z Družstevní ulice do Kubišovy ulice). Tím více by bylo divné, kdyby najednou linka č. 14 mohla jet částí Znojemské ulice přinejmenším od křižovatky s Družstevní ulicí po křižovatku se Spojovací ulicí.

Ale v situaci, kdy stejně bude muset spoj linky č. 14 jet od polikliniky na Václavské náměstí a až pak ke Stop Shopu, by stejně jel po delším úseku Znojemské ulice než jen od Družstevní po Spojovací. Nebo že by Václavské náměstí bylo náhradní zastávkou za Znojemskou? To moc nesedí - vždyť na zastávce Znojemská ve směru jízdy do centra města linka č. 14 od 31. 8. do (předpoklad) 25. 9. ani nezastavuje, tzn. v tomto směru jízdy by ani nebylo co nahrazovat. A i kdyby ano, tak by to znamenalo, že linka č. 14 pojede od polikliniky přes Družstevní (ovšem proč tam tedy nebude moci zastavit?) ke Stop Shopu (s tím, že tedy ovšem projede přes část uzavřené Znojemské ulice), odkud se bude muset vrátit na Václavské náměstí, aby obsloužila tamní provizorní zastávku...

Tolik hypotézy počítající s tím, že linka č. 14 pojede po uzavřeném úseku (nebo aspoň jeho části) Znojemské ulice. Druhou možností je, že po uzavřeném úseku nepojede, ale tím pádem by se cesta od polikliniky ke Stop Shopu stala velmi obtížnou; spoje linky č. 14 by musely jet výraznou oklikou ulicemi Vltavínská - Svatopluka Čecha - Křížkovského - Březinova - Hrotovická - Spojovací - Stop Shop a pak zpět Hrotovickou ulicí směrem k nemocnici, ovšem tím pádem by došlo k prohození pořadí zastávek na této lince (zastávka Stop Shop by byla obsloužena až po obsluze zastávky Březinova, což je nepřípustné; ve výlukovém opatření o tomto není ani slovo, tzn. musí být tímto spojem umožněna i přeprava od Stop Shopu na Březinovu.

Sečteno, podtrženo: žádná z variant mi nedává logiku. Buď nebude moci linka č. 14 obsloužit všechny zastávky ze čtveřice Stop Shop, Poliklinika, Březinova, Kosmákova; anebo je sice obslouží, ale ne v pořadí stanoveném jízdním řádem; anebo platí, že sice linka č. 14 bude moci obsloužit všechny zastávky, ale tím pádem i platí, že tato linka mohla projet rekonstruovaným úsekem Znojemské ulice a je tím pádem otázkou, proč např. linka č. 4 (obousměrně) nebo linka č. 1 (v jejím případě jen ve směru jízdy do centra města) musely jet objížďkou.

Provozní zajímavosti ze 17. 9. 2015

18. září 2015 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Několik postřehů z 17. 9. 2015:

- V tomto článku jsem to neodhadl přesně - netušil jsem, že 17. 9. bude uzavřena jen "hlavní" Nádražní ulice a nikoliv (byť jen část) Znojemské ulice; tím pádem také linka č. 1 jezdí ve směru z centra města jinudy než jsem předpokládal, a to touto trasou (tedy co se týče provozu od 6 do 22 hodin; v "nočním" provozu stejně musí jet tato linka ve směru z centra města jinudy, pravděpodobně Březinovou ulicí).

- Na zastávkách Bráfova jsou umístěny i výlukové jízdní řády pro linku č. 1 (pro období od 22 do 06 h), ale se zajímavým rozdílem - zatímco ve směru jízdy z centra města je tato zastávka vyznačena jako "Bráfova" (tzn. výlukový jízdní řád uzpůsoben změně trasy), tak ve směru jízdy do centra města je vyznačena jako "Železniční stanice" (tzn. dle názvu zastávky, ve které by se zastavovalo, kdyby se mohlo do tzv. přestupního terminálu zajíždět i mezi 22. a 6. hodinou?).

- Na spoji linky k DDM jedoucím z Karlova náměstí v 15:20 h jel Mercedes Intouro s RZ 3J4 6534. Pokud jsem viděl dobře, tak počet cestujících byl, bohužel, roven nule.

- V prostoru tzv. přestupního terminálu jsem byl svědkem situace, kdy jedna paní (která přestupovala na linkový autobus z vlaku) spadla do pasti dopravce TRADO BUS. Ale o tom až v nějakém samostatném článku.

Výše popisované zajímavosti jsou zdokumentovány na fotkách vložených do tohoto alba na "Rajčeti".

A na závěr postřeh týkající se změny na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč": dřívější info o výlukovém opatření souvisejícím s uzavírkou Nádražní/Znojemské ulice zcela zmizelo a během 17. 9. dopoledne bylo nahrazeno tímto letákem, který (na rozdíl od předchozí verze) již obsahuje údaj o zastavování linky č. 1 v sobotu 19. 9. na zastávce Nemocnice + údaj o tom, že náhradní zastávkou linky č. 1 za zastávku Nádražní v noci na 17., 18. a 19. 9. je zastávka Bráfova; druhý jmenovaný údaj byl během 17. 9. doplněn i do letáku na stránkách www.doprava-trebic.cz.

Doplnění informace o náhradní zastávce pro linku č. 1 od 22 do 6 h + upoutávka na tzv. Den bez aut

17. září 2015 v 0:00
V tomto článku jsem mj. připomínal, že jak v informačním letáku na stránkách www.doprava-trebic.cz, tak i v letáku na FB profilu "MAD Třebíč", chybí info o tom, jak bude řešena náhradní obsluha za zastávku Nádražní (ve směru z centra města) mezi 22. a 6. hodinou. Nyní mohu doplnit, že (dle - opět "pokoutně" doplněného) infa na stránkách www.doprava-trebic.cz, cituji, V době od 22:00 do 6:00 budou autobusy místo zastávky Železniční stanice obsluhovat Bráfovu.

Ovšem hned další řádek je opět matoucí, cituji: Z důvodu dne otevřených dveří v nemocnici bude navíc celý den linka č. 1 mimořádně zastavovat na blízké zastávce. Jednak není upřesněno datum konání této akce, ale hlavně - to zastavení linky č. 1 u nemocnice není "navíc", ale namísto zastavení v (resp. závleku do) tzv. přestupního terminálu neboli zast. Železniční stanice.

Na oficiálním profilu "MAD Třebíč" není z výše uvedeného upřesněno vůbec nic a navíc, například tam zcela chybí info o probíhající uzavírce zastávky Znojemská (pro směr jízdy do centra města) a s ní souvisejícími opatřeními na linkách č. 1 a 14.

Na stránkách www.doprava-trebic.cz je vyvěšena i upoutávka k tzv. Dni bez aut naplánovanému na 22. 9. 2015. Kromě několika odpoledních akcí na Karlově náměstí, bude po celý den, cituji z letáku, MAD po celý den v Třebíči zdarma. Z logiky věci vyplývá, že ve Starči, Nové Vsi, Přibyslavicích, ba i Kožichovicích (Žďárského ulice) nebo Stříteži (Stop Shop "Třebíč") MHD "zdarma" (přesněji řečeno: bez vybírání jízdného za jednorázové jízdenky) nebude (?). Nebo je sdělení na onom letáku napsáno (stejně jako valná většina podobných "oficiálních" informací) nepřesným a zavádějícím způsobem?

Druhým přiloženým letákem je informace o tom, že v prostoru tzv. přestupního terminálu je možné zaparkovat jízdní kolo. V této věci si ovšem kladu otázku, proč k takovéto propagaci dochází až 3,5 měsíce po otevření tohoto tzv. terminálu (nemluvě o tom, že nyní začíná chladnější - a tím pádem pro jízdu na kole méně vhodná - polovina roku). Navíc, z vlastní dřívější zkušenosti soudím, že tato "parkovací místa" pro kola jsou řešena velmi nevhodně, protože nejsou zastřešena, tzn. zaparkované kolo není chráněno proti eventuálnímu slunečnímu svitu (problém zejména pro sedlo - není příjemné jet na kole, do jehož sedla předtím pražilo slunce) nebo dešťovým srážkám.

A oficiální stránky dopravce TRADO MAD neinformují o ničem z výše uvedeného; jak je z odkazu patrné, tak od konce září 2014 byly stránky více než 8 měsíců bez jakékoliv aktualizace; v červnu 2015 byly přidány alespoň tři (tehdy aktuální) informace o tehdy se konajících uzavírkách, ale od té doby opět ticho po pěšině (nebylo tam ani slovo např. o výlukovém opatření na Karlově náměstí). Ovšem upoutávku na jakousi výroční akci koncernu ICOM Transport tam vložit nezapomněli...

Od 15. 9. 2015 opět v provozu linka k DDM + komentář

15. září 2015 v 0:00 Změny jízdních řádů
Od 15. 9. 2015 je znovu v provozu bezplatná linka jedoucí bezzastávkově v trase Karlovo náměstí - DDM Třebíč.
Jízdní řád pro směr jízdy z Karlova náměstí k DDM: odkaz
Jízdní řád pro směr jízdy od DDM na Karlovo náměstí: odkaz

Žel, stejně jako na jaře tohoto roku, je i v této verzi jízdních řádů uvedena zlověstná poznámka "Odjezdové časy se mohou mírně měnit", což de facto znamená, že pokud spoj této linky odjede z příslušné zastávky např. o 5 minut dříve než je uvedeno v jízdním řádu, tak se vlastně "nic nestalo", protože cestující na to byli upozorněni.

Neexistuje důvod, proč by jakýkoliv spoj této linky měl odjíždět s náskokem oproti času uvedenému v tomto jízdním řádu. Pokud je tímto upozorněním myšleno, že na lince může docházet ke zpožděním (odjezd se zpožděním je tolerovatelný, na rozdíl od nepřípustného odjezdu s náskokem), pak jednak platí, že upozornění je napsáno zavádějícím způsobem, a jednak by pak bylo otázkou, proč obdobné upozornění nebylo vydáno pro nynější výlukové opatření na lince č. 1, která (vlivem vedení objízdnou trasou) nabírá v úseku mezi poliklinikou a Karlovým náměstím několikaminutová zpoždění (vlivem čehož mj. na Karlově náměstí dochází k nestíhání přípoje na linku č. 5 i jiné linky).

Utajená změna jízdního řádu linky č. 12 (platná již od 1. 8. 2015)

13. září 2015 v 10:00 Změny jízdních řádů
V několika předchozích článcích jsem tajuplně naznačoval něco o dalším případu neuvěřitelného informačního embarga, které se stalo v létě roku 2015 a které mi silně připomíná podobné embargo o přibyslavických uzavírkách v roce 2014. Nuže:

30. srpna večer jsem si (při pořizování této fotky) všiml, že jízdní řád linky č. 12 vypadá jinak než dříve. Že stejně jako u linky č. 1 jsou sloupce "pracovní (školní) dny" a "pracovní dny - prázdniny" naprosto nesmyslně a hlavně nepřehledně sloučeny do sloupce jednoho. Následně jsem si všiml údaje, že tato verze jízdního řádu platí až od 1. 8. 2015 - tzn. že k tomuto datu došlo k jeho změně. A vzápětí jsem si všiml i oné změny - že poslední prázdninový spoj nově odjíždí z Karlova náměstí až v 17:15 h, zatímco do 31. 7. 2015 byl odjezd již v 16:45 h.

Což o to, změna to je naprosto správná (ono to celé bylo tragikomické - do tzv. optimalizace MHD jezdil poslední spoj do Ptáčova z Karlova náměstí vždy v 17:30 h, ale při tzv. optimalizaci někoho napadlo to posunout již na 16:45 h a spoustě lidí tím zkomplikovat cestování z práce zpět do Ptáčova; až při "doplňkových změnách MHD" došlo k opětovnému posunutí času odjezdu zpět na 17:30 h, ovšem jen ve školní dny, zatímco o prázdninách zůstal čas odjezdu 16:45 h - jako by potřeby občanů okolo 17. hodiny byly odvislé od toho, zda dětem a mládeži o pár hodin dříve končí nebo nekončí školní vyučování...).

Ovšem nepochopitelná je neinformovanost o této změně, o které jsem se (viz výše) i já dozvěděl vcelku náhodou. O této změně totiž neviselo žádné info na vývěskách v autobusech. Stejně tak se o této změně neobjevilo žádné info na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč". O neinformovanosti na oficiálních stránkách dopravce je škoda mluvit, protože tam těch výlukových opatření nebylo uvedeno daleko více.

Ale nejzajímavější je v této věci případ stránek www.doprava-trebic.cz. Jednotlivé změny (jak změny jízdních řádů, tak i oznámení o výlukových opatřeních) jsou tam inzerovány v krátkých samostatných sděleních v sekci "Novinky" (viz odkaz). Jak je z odkazu patrné, tak mezi 30. červnem a 18. srpnem nepřibyla v této sekci žádná nová zpráva.

Až jiná sekce, totiž změny v jízdních řádech, uvádí strohé sdělení Od 1. srpna 2015 se posouvá odjezd posledního spoje linky 12 do Ptáčova v prázdninových jízdních řádech. Nově pojede v 17:15 z Karlova náměstí a zpět z Ptáčova v 17:30.

Ovšem jakým způsobem je uvádí - bez jakéhokoliv nadpisu a mimo chronologický sled (nejnovější informace vždy bývaly zcela nahoře, ale zde platí, že změny provedené k 1. 6. 2015 jsou umístěny výše než změna provedená k 1. 8. 2015). Skoro to vypadá, jako by toto info bylo dopsáno o hodně později než kdy vstoupilo v platnost. "Tichost" dopsání této změny je nápadně podobná tichosti zmizení spojů s garantovanou nízkopodlažností, jejichž seznam ze stejné stránky zmizel okolo 20. 6. 2014.

Ostatně, stejně "pokoutně" zmizel seznam "garantovaně nízkopodlažních" spojů i z této galerie na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" (ke zveřejnění seznamu došlo v lednu roku 2014, tzn. byl by na konci sekce "2014", ale již tam nic není; ovšem ani na těchto stránkách nebyl vydán doprovodný článek typu "pozor - rušíme garanci nízkopodlažnosti, tzn. kdo si toho "zmizení" nevšiml, mohl by si dodnes myslet, že u části spojů je nízkopodlažnost garantována).

Výlukové opatření související s uzavírkou Nádražní a Znojemské ulice (16. - 19. 9. 2015) + můj komentář

11. září 2015 v 7:00 Mimořádnosti v provozu

Uzavírka ul. Nádražní / ul. Znojemská
Termín: od 16. 9. 2015 7:00 hod. do 19. 9. 2015 7:00 hod.
Linka č. 1 - zastávka Železniční stanice odjezd vždy ze stanoviště č. 8

Termín: od 19. 9. 2015 7:00 hod. do 19. 9. 2015 24:00 hod.
Linka č. 1 - zastávky Družstevní, Znojemská, Kubišova, Železniční stanice ZRUŠENY.
Linka č. 4 - zastávky Družstevní, Kubišova, U Kotelny, U Lípy ZRUŠENY.
Linka č.14 - zastávky Družstevní, Znojemská ZRUŠENY.

Náhradní zastávky budou Václavské náměstí (přenosný označník), Březinova.
Linka č. 1 bude 19. 9 celý den navíc zastavovat i na zastávce Nemocnice.
Objízdná trasa: Vltavínská, Sv. Čecha, Křížkovského, Březinova, Hrotovická.

Na základě postupujících stavebních prací může dojít ke zkrácení termínu uzavírky.

Pro srovnání viz též výlukové opatření z oficiálního FB profilu "MAD Třebíč", v němž však chybí řádek Linka č. 1 bude 19. 9 celý den navíc zastavovat i na zastávce Nemocnice...

Aneb na dvou oficiálních stránkách zřizovaných Městským úřadem Třebíč se v tentýž den objeví výlukové opatření související s toutéž uzavírkou, přesto se tato opatření od sebe mírně liší... A v obou výlukových opatřeních schází údaj o tom, jakým způsobem bude nahrazena obsluha zastávky Železniční stanice v době od 22 do 6 h ("hlavní" Nádražní ulice bude zjevně uzavřena; kdyby tomu tak nebylo, tak by přece nemuselo být vydáno opatření, že linka č. 1 i ve směru jízdy z centra města zastavuje na stanovišti č. 8)

Vcelku se dá odvodit, kudy že bude MHD po dobu těchto uzavírek jezdit; linka č. 1 bude od 16. 9. do ranních hodin 19. 9. jezdit ve směru z centra města zřejmě touto trasou. V souladu s dřívější informací pro motoristy, budou linky č. 1, 4 a 14 jezdit 19. 9. přes staveniště kruhového objezdu na Václavském náměstí.

Jako naprosto nesmyslné se mi jeví zrušení obsluhy zastávky "Železniční stanice" v sobotu 19. 9. 2015. Pro takovéto zrušení obsluhy neexistuje jediný racionální důvod (do tzv. přestupního terminálu lze zajet z východní části, ostatně takto to bude zjevně praktikováno i od 16. do 18. 9.).

Naopak neexistuje racionální důvod pro zastavování linky č. 1 v sobotu 19. 9. u nemocnice. Stránky www.doprava-trebic.cz uvádějí, že Z důvodu dne otevřených dveří v nemocnici bude navíc celý den linka č. 1 mimořádně zastavovat na blízké zastávce, ovšem to je nesystémové - jednak je to zjevně na úkor obsluhy tzv. přestupního terminálu touto linkou a jednak, jestliže se nemocnice musí po všechny ostatní dny v roce obejít bez obsluhy linkou č. 1, tak neexistuje důvod, proč by se bez ní nemohla obejít v den konání "dne otevřených dveří". Ostatně, v prakticky tentýž čas je o víkendech zastávka Nemocnice obsluhována linkou č. 10.
Jak nakonec dva lidé těsně stihli přestoupit z vlaku na spoj linky č. 14 v sobotu 5. 9. 2015 ve 22:12 h

8. září 2015 v 12:00
V sobotu 5. 9. 2015 jsem se do Třebíče opět vracel osobním vlakem č. 4852, který má do Třebíče přijet ve 22:09 h, ale toho dne přijel s cca 1,5minutovým zpožděním, čímž se přestupní doba na spoj linky č. 14 (kdy je nutný pěší přesun z nádraží na zastávku Bráfova) scvrkla na pouhou cca 1,5 minutu.

Ale jedna cestující (resp. nakonec i další z cestujících, ale to jsem v té chvíli ještě nevěděl) si nedala říci a stejně se pokusila ten přestup stihnout. Zrychlila krok dolů po schodech a dále po vozovce Chlumeckého ulicí. V tu chvíli jsem zapnul nahrávání, protože jsem tušil, že může jít o zajímavou situaci. A také že ano - když porovnám čas pořízení videa se skutečným časem (včetně odečtení odchylky mírně nepřesného nastavení času v mém nahrávacím zařízení), tak spoj linky č. 14 odjel ze zastávky Bráfova s náskokem okolo 15 - 20 sekund oproti času 22 h 12 min. 00 sek. Pak to dopadlo tak, že tato dobíhající-přestupující cestující musela do tohoto autobusu nastoupit již mimo zastávku; nakonec ale tento autobus stihl(a?) i další přestupující cestující.

Jako by se zbortil svět, kdyby se ten čas odjezdu spoje linky č. 14 (jakož celého "rozjezdu" na Karlově náměstí) měl posunout byť jen o 2 minuty (na pozdější čas). Tím více když odpovědné osoby, které tvrdí, že toto "nejde", se před časem chubili tím, jak jim šlo o zlepšení přestupních vazeb mezi vlaky a MHD (za kterýmžto účelem si mj. prosadili stavbu svého "dítěte" v podobě tzv. Přestupního terminálu Třebíč).

A určitě platí, že "žádný z těchto cestujících přestupujících ve 22:10 h z vlaku na autobus si na tuto věc u objednatele nestěžoval" (zato "kdyby spoj jel o 2 minuty později, tak by si na to mnoho dalších lidí stěžovalo", jak vyplývá z jednoho někdejšího vyjádření objednatele MHD).

Výše popisovaná situace z 5. 9. 2015 (22:11 - 22:13 h) je zdokumentována na tomto videu.

Rozporuplné informace o časovém vymezení uzavírky/výlukového opatření v Přibyslavicích aneb o (ne)vědomostech odpovědné osoby od objednatele

6. září 2015 v 14:00
Je tomu právě rok, co jsem se setkal s neuvěřitelnou situací, kdy nejen dopravce (TRADO MAD), ale ani objednatel (Městský úřad Třebíč) nebyli schopni sebemenším způsobem informovat o "pouťovém" výlukovém opatření, které se konalo 6. a 7. 9. 2014 (+ zpětně jsem tehdy zjistil, že totéž bylo konáno + stejně tak nebylo o tomto nijak informováno již i 7. a 8. 6. 2014). Následně, když jsem 9. 9. 2014 šel přímo za osobou, která má na Městském úřadu Třebíč na starosti MHD (a jde o jedinou její kompetenci, tzn. dalo by se říci, že se soustředí výhradně na MHD a tím pádem musí v MHD fungovat všechno jako na drátkách. A neexistuje, aby nebylo informováno o některém z výlukových opatření).

Z úst výše jmenované osoby (která se na tuto pozici dostala na sklonku roku 2013; nevšiml jsem si, že by tomuto jmenování předcházelo výběrové řízení na tuto pozici a "jistě je jen náhodou", že jméno a příjmení té osoby je naprosto shodné se jménem a příjmením jedné třebíčské zastupitelky, resp. můj zdroj informací tvrdí, že to shoda okolností není, nýbrž že jde o velmi přímý příbuzenský vztah) tehdy vyšly perly jako například:

- "Já nevím, jaká výluka se před těmi 2 - 3 dny konala. Něco mimořádného?" (aneb zodpovědná osoba si nedovede vzpomenout na to, jakou výluku mám na mysli, nevěděl to ani "vedoucí" představitel, za kterým si ona osoba šla promptně pro radu; až poté jsem prozradil, že mám na mysli situaci z Přibyslavic).

- "Aha, Přibyslavice, už vím! Ale já jsem dopravci psala, ať o tom na svých stránkách napíše!" (ale již nezkontrolovala, že dopravce o tom nic nenapsal ani na svých stránkách, ani na vývěskách v autobusech; stejně tak je pak otázkou, proč od té doby došlo k mnoha dalším případům, kdy dopravce na svých internetových stránkách nepsal o výlukových opatřeních)

- (položil jsem dotaz, proč nebylo zajištěno informování o této výluce na "městských" stránkách www.doprava-trebic.cz nebo facebookovém profilu "MAD Třebíč, načež z úst oné osoby zaznělo) "No a kolik lidí ty stránky sleduje?" (Jak to mám vědět a proč bych to vlastně měl vědět? Každopádně na nich mělo být informováno o této věci!)

- A následně tato osoba začala hledat na oficiálních stránkách s uzavírkami silnic - s tím, že na těchto stránkách prý info o přibyslavické uzavírce bylo a že jsem to měl najít tam. Oponoval jsem přímo na místě, že jednak není mojí povinností sledovat stránky s uzavírkami a jednak se uzavírky silnic nemusejí shodovat s opatřeními pro autobusovou dopravu, protože mnohdy bývá stanoveno, že uzavírka platí pro individuální dopravu, zatímco autobusy mají vjezd povolen.

Každopádně - toto připomenutí píši i proto, abych se jednak podělil se čtenáři svých stránek o to, jak také mohou vypadat odpovědi "zodpovědné osoby" a také proto, abych připomněl, že kdybych se dnes, 6. 9. 2015, měl řídit radou popsanou v poslední odrážce, tak bych si myslel, že se 6. 9. 2015 žádné výlukové opatření v Přibyslavicích nekoná.

Protože info na oficiálních stránkách www.dopravniinfo.cz uvádí, že uzavírka hlavní silnice v Přibyslavicích se koná 6. 9. 2015 od 6:30 do 17:00 h. Tedy začátek uzavírky až po jízdě ranního spoje linky č. 31; a konec uzavírky ještě před jízdou podvečerního spoje linky č. 31. Tzn. z tohoto by vyplývalo, že linky č. 31 se tato uzavírka vůbec nedotkne. A toto info bylo vydáno Městským úřadem Třebíč, tzn. stejným subjektem, který i zveřejnil (již na jaře 2015) info o výlukovém opatření pro linku č. 31 v neděli 6. 9. 2015.

Ovšem stejně je otázkou - proč se tedy vůbec linky č. 31 to výlukové opatření toho 6. 9. dotklo, když okolo 6. hodiny ranní, resp. 18. hodiny večerní, bude silnice v Přibyslavicích ještě, resp. už, otevřena. Nabízí se otázka, zdali vůbec to výlukové opatření (spočívající v tom, že linka č. 31 končí/začíná jízdu už u MANN+HUMMEL, tzn. nezajíždí na přibyslavickou náves) bylo 6. 9. realizováno. Ovšem pokud nebylo, pak je otázkou, proč na oficiálních stránkách nedošlo k upozornění, že dochází ke změně (již dříve vyhlášeného) výlukového opatření...

"Nejlépe" to bylo vyřešeno na vývěsce v Mercedesu Citaro ev. č. 39. Jak jsem se před pár dny přesvědčil, tak tamní vývěska uvádí, že přibyslavické opatření platí nejen 6. 9., ale i 5. 9. (pozn. v květnu 2015 bylo vydáno výlukové opatření počítající s omezením na lince č. 31 pro oba uvedené dny, ale o pár dní později došlo ke změně s tím, že opatření bude platit jen 6. 9., ovšem v některých autobusech zjevně "zapomněli" toto sdělení aktualizovat)...

Škoda, že je dnes (6. 9. 2015) takové nevlídné počasí. Jinak bych si ten čas udělal a pro zajímavost se jel do Přibyslavic podívat, jak že to nakonec dopadlo. :-)

Prozrazení dopravce linky Třebíč - HK, o "předčasném" ukončení uzavírky Sportovní ulice a připomenutí přibyslavické uzavírky

3. září 2015 v 8:00
Doplním informaci, která není uvedena ani na stránkách Městského úřadu Třebíč, ani na stránkách www.doprava-trebic.cz, ba ani na oficiálním profilu "MAD Třebíč" - (a ani "článek" na stránkách www.trebicsky-denik.cz, viz odkaz, tuto informaci neuvádí - není divu, tyto "články" obvykle bývají víceméně kopiemi tiskových zpráv, aniž by se "novináři" zamysleli nad tím, jestli v tom článku tím pádem nechybí nějaká důležitá informace) - totiž že dopravcem nově zřízené autobusové linky Třebíč - Hradec Králové je společnost TRADO BUS, s. r. o. (součást koncernu ICOM Transport, a. s. Viz jízdní řád na IDOsu a kupodivu viz i zpráva na stránkách dopravce TRADO BUS; uvedení této zprávy na tyto stránky znamená jejich aktualizaci po cca 14 měsíční (!) nečinnosti v tvorbě těchto stránek.

Na počátku roku 2015 jsem v jednom článku psal, jak se v IDOSu nadále objevují linky č. 795032 a 795033 (kterým licenci udělil Městský úřad Třebíč, díky čemuž měly stejné předčíslí - 795 - jako mají i linky MHD Třebíč) - tzv. Postbus, ačkoliv provoz těchto dvou linek byl ukončen již v půli prosince roku 2014. Zpětně mohu nyní doplnit, že (v tu chvíli již několik měsíců neplatné) jízdní řády těchto linek zmizely z IDOSu počátkem května 2015 (při aktulizaci jízdních řádů třebíčské MHD).

V červnu jsem zde opomněl napsat svůj údiv nad touto tzv. tiskovou zprávou o "předčasném" ukončení uzavírky Sportovní ulice. Přesněji řečeno, můj údiv spočíval nad tvrzením "Původně jsme předpokládali, že Sportovní bude otevřená až od 25. června. Městu se podařilo dohodnout s investorem a díky jeho vstřícnému přístupu i příznivému počasí nakonec práce skončily o dva týdny dříve".

Již při zahájení výlukového opatření, tzn. na přelomu března a dubna 2015, bylo na oficiálních stránkách www.dopravni-info.cz uvedeno, že uzavírka má trvat do 15. 6. Tentýž termín byl uveden i ve výlukovém opatření pro MHD. Tzn. práce skončily oproti původnímu předpokladu o 4, nikoliv o 14 dní dříve. Tzn. ten 25. červen coby údajný "původní předpoklad" je údajem míjejícím se s tím, co bylo skutečně předpokládáno.

A k údaji o příznivém počasí lze ironicky poznamenat, že v létě roku 2015 bylo počasí příznivější než kdy jindy, přesto se jaksi nepovedlo dokončit uzavírku silnice II/360 mezi Třebíčí a Pocoucovem v řádném termínu...

Na tomto místě připomínám, že v neděli 6. 9. 2015 se koná výluka na lince č. 31 - spoje, které obvykle jezdí do Přibyslavic, jsou toho dne ukončeny již na zastávce MANN+HUMMEL (pokud se tedy nestala nějaká "změna změny", což ale nepředpokládám, jinak by se o této věci snad již objevilo nějaké info).

Je tomu rok od chvíle, kdy jsem se (nejen já) dostal do nepříjemné situace vinou totálního informačního embarga (jak ze strany dopravce TRADO MAD, s. r. o., tak i ze strany objednatele - Městského úřadu Třebíč) ohledně tehdejší "pouťové" výluky na lince č. 31 v Přibyslavicích. Doufal jsem tehdy, že určité kroky, které byly i přislíbeny tzv. vedoucí osobou od objednatele dopravy, povedou k tomu, že už se NIKDY nestane, že by o nějaké změně v třebíčské MHD panovalo naprosté informační embargo (přinejmenším co se týče stránek zřizovaných Městským úřadem). Zmýlil jsem se. Ale o tom až v nějakém dalším, samostatném článku.

Zastávka Nádražní (ve směru jízdy z centra města) od 2. 9. do (předpoklad) 21. 9. vždy od 6 do 22 bez obsluhy MHD

1. září 2015 v 20:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz. Nutno dodat, že je zarážející, že k internetovému zveřejnění tohoto výlukového opatření dochází de facto jen asi 12 hodin před zahájením jeho platnosti:

Od 2. 9. do 21. 9. 2015 bude vždy od 6:00 do 22:00 zrušena na lince č. 1 zastávka Nádražní ve směru na polikliniku.

"Letáková" verze téhož sdělení (včetně názvu neexistující zastávky "Poliklinika Vltavínská" viz tady.

Příčinou uzavírky zastávky jsou stavební práce v dolní části "hlavní" Nádražní ulice; zúžení silnice je patrné z tohoto krátkého videa pořízeného 1. 9. 2015 odpoledne.