Doplnění informace o náhradní zastávce pro linku č. 1 od 22 do 6 h + upoutávka na tzv. Den bez aut

17. září 2015 v 0:00
V tomto článku jsem mj. připomínal, že jak v informačním letáku na stránkách www.doprava-trebic.cz, tak i v letáku na FB profilu "MAD Třebíč", chybí info o tom, jak bude řešena náhradní obsluha za zastávku Nádražní (ve směru z centra města) mezi 22. a 6. hodinou. Nyní mohu doplnit, že (dle - opět "pokoutně" doplněného) infa na stránkách www.doprava-trebic.cz, cituji, V době od 22:00 do 6:00 budou autobusy místo zastávky Železniční stanice obsluhovat Bráfovu.

Ovšem hned další řádek je opět matoucí, cituji: Z důvodu dne otevřených dveří v nemocnici bude navíc celý den linka č. 1 mimořádně zastavovat na blízké zastávce. Jednak není upřesněno datum konání této akce, ale hlavně - to zastavení linky č. 1 u nemocnice není "navíc", ale namísto zastavení v (resp. závleku do) tzv. přestupního terminálu neboli zast. Železniční stanice.

Na oficiálním profilu "MAD Třebíč" není z výše uvedeného upřesněno vůbec nic a navíc, například tam zcela chybí info o probíhající uzavírce zastávky Znojemská (pro směr jízdy do centra města) a s ní souvisejícími opatřeními na linkách č. 1 a 14.

Na stránkách www.doprava-trebic.cz je vyvěšena i upoutávka k tzv. Dni bez aut naplánovanému na 22. 9. 2015. Kromě několika odpoledních akcí na Karlově náměstí, bude po celý den, cituji z letáku, MAD po celý den v Třebíči zdarma. Z logiky věci vyplývá, že ve Starči, Nové Vsi, Přibyslavicích, ba i Kožichovicích (Žďárského ulice) nebo Stříteži (Stop Shop "Třebíč") MHD "zdarma" (přesněji řečeno: bez vybírání jízdného za jednorázové jízdenky) nebude (?). Nebo je sdělení na onom letáku napsáno (stejně jako valná většina podobných "oficiálních" informací) nepřesným a zavádějícím způsobem?

Druhým přiloženým letákem je informace o tom, že v prostoru tzv. přestupního terminálu je možné zaparkovat jízdní kolo. V této věci si ovšem kladu otázku, proč k takovéto propagaci dochází až 3,5 měsíce po otevření tohoto tzv. terminálu (nemluvě o tom, že nyní začíná chladnější - a tím pádem pro jízdu na kole méně vhodná - polovina roku). Navíc, z vlastní dřívější zkušenosti soudím, že tato "parkovací místa" pro kola jsou řešena velmi nevhodně, protože nejsou zastřešena, tzn. zaparkované kolo není chráněno proti eventuálnímu slunečnímu svitu (problém zejména pro sedlo - není příjemné jet na kole, do jehož sedla předtím pražilo slunce) nebo dešťovým srážkám.

A oficiální stránky dopravce TRADO MAD neinformují o ničem z výše uvedeného; jak je z odkazu patrné, tak od konce září 2014 byly stránky více než 8 měsíců bez jakékoliv aktualizace; v červnu 2015 byly přidány alespoň tři (tehdy aktuální) informace o tehdy se konajících uzavírkách, ale od té doby opět ticho po pěšině (nebylo tam ani slovo např. o výlukovém opatření na Karlově náměstí). Ovšem upoutávku na jakousi výroční akci koncernu ICOM Transport tam vložit nezapomněli...
 


Aktuální články

Reklama