Navýšení počtu spojů MHD obsluhujících "terminál" (od 1. 10. 2015) + Kdo může již nyní zlepšit návaznosti mezi MHD a vlaky

23. září 2015 v 7:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Zatímco navýšení počtu linkových ("vesnických") autobusů se koncem srpna 2015 událo zcela bez povšimnutí médií + bez jakékoliv zveřejnění této informace investorem "terminálu" (Městský úřad Třebíč) nebo "hlavním" dopravcem (TRADO BUS; viz můj předchozí článek), tak navýšení počtu spojů MHD naplánované na 1. 10. 2015 je medializováno vcelku v předstihu. Viz článek vydaný 22. 9. 2015 v "Třebíčském deníku".

Už to tak vypadá, že od 1. 10. skutečně do tzv. přestupního terminálu bude zajíždět v MHD v rozsahu, v jakém si jej objednatel (Městský úřad Třebíč) přeje - tzn. mj. s nepochopitelným ignorováním linky č. 14... Ale o přesné podobě změn ještě jistě bude vydána podrobnější informace na "oficiálnějších" stránkách. Nyní se chci zaměřit na jiné údaje uvedené v odkazovaném článku. Citace uvádím kurzívou, svůj komentář k nim uvádím běžným písmem.

Návaznost MAD na vlakové spoje je podle zastupitelky za KSČM Danuše Milotové zatím špatná. "Do Brna jede rychlík každou druhou hodinu ve 23 minut, osobní vlak ve 39. Se čtyřkou z druhé strany města se ani k jednomu, ani k druhému nedostanete. Když cestuji na Slovensko s batohem, musím z domu vyjíždět o hodinu dříve, abych spoj stihla," tvrdí Milotová.
(...)
Kromě změny jízdních řádů probíhá jednání o změnách časů vlakového spojení mezi Třebíčí a Brnem v obou směrech. Je zde návrh na posílení spěšných vlaků a rychlíků. Na to by měla následně navazovat městská doprava, aby došlo ke sladění jízdních řádů," popsal proces místostarosta Pavel Pacal.

Zastupitelka Milotová nejen že asi nechce v rámci MHD přestupovat (i když by chtěla jet rychlíkem, který z Třebíče odjíždí 24 minut po liché celé hodině, tak může k nádraží přijet linkou č. 1 v 50 minut po liché celé hodině, tzn. z Nových Dvorů jet na Karlovo náměstí linkou č. 5, tzn. odjezd z bydliště max. o 30 minut dříve než by byl linkou č. 4, ale rozhodně ne o uváděnou hodinu; ledaže by to "o hodinu dříve" znamenalo "hodinu před odjezdem vlaku", ale pak tedy jde o nepřesnou formulaci v článku a každopádně pro ni platí to, co píši ve druhé části tohoto článku).

Ale v případě přestupu z MHD na osobní vlak nemá zastupitelka Milotová pravdu vůbec. Jestliže linka č. 4 přijede pod vlakové nádraží v čase 20 minut po celé hodině, tak na přestup na osobní vlak vychází 19 minut, tzn. čas dostatečný na to, aby nebylo potřeba jet "o hodinu dříve". A vyjádření místostarosty Pacala je také dost nelogické. Proč? Vysvětlím na příkladu uvedeném zastupitelkou Milotovou.

O víkendu tedy platí stav, kdy linka č. 4 zastaví na Bráfově (resp. od 1. 10. tedy přímo v tzv. terminálu) v čase X:20 h (= 20 minut po jakékoliv celé hodině). Rychlík na Brno odjíždí z Třebíče v L:24 h; osobní vlak na Jihlavu v L:25 h (= 24, resp. 25 minut po liché celé hodině). Ano, 4 - 5 minut (s rizikem více než hodinového čekání na další vlakový spoj) je na přestup málo, aby se na to dalo spoléhat. To každopádně. Ale pozor, teď přijde ta zajímavější část.

Rychlík od Brna přijíždí do Třebíče v čase S:30 h, zatímco osobní vlak od Jihlavy přijede do Třebíče v S:23 - S:30 h (tzn. v čase 23 - 30 minut po sudé celé hodině). Na přestup na linku č. 4 (směr Nové Dvory, potažmo - po přestupu na linku č. 5 - i do Boroviny) zbývá nejméně 10 minut, protože odjezd spoje linky č. 4 ze zastávky Bráfova (resp. od 1. 10. snad už přímo z tzv. terminálu) je v X:40 h.

Pokud by však došlo k uspíšení časových poloh všech víkendových spojů MHD o cca 4 minuty, rázem by byla situace jiná. Na přestup z linky č. 4 na rychlík do Brna by najedou vycházelo 8 minut, což už je čas, na který se dá spoléhat (tím více v situaci, kdy linka č. 4 zastaví přímo u vlakového nádraží). Tam vychází i rezerva pro zakoupení jízdenky.

V opačném směru jízdy, tzn. při přestupu z rychlíku od Brna na linku č. 4 směr Nové Dvory, by se sice přestupní doba zkrátila z 10 minut pouze na 6 minut, ale tento rozdíl bude zčásti setřen ve chvíli, kdy linka č. 4 pojede přes tzv. terminál (= kratší přestupní doba z vlaku na MHD). A k úplnému setření tohoto rozdílu by došlo, pokud by byla pro linku č. 4 na zastávce Železniční stanice garantována (přinejmenším o víkendech celodenně + kromě toho i v pracovních dnech večer) cca 3minutová čekací doba (nad rámec času pravidelného odjezdu ze zastávky Železniční stanice) při mírném (cca 6 - 8minutovém) zpoždění přípojného rychlíku.

Tolik vyřešení problematiky víkendového + večerního provozu. Co se týká stavu např. v pracovní dny dopoledne (8 - 13 h) nebo později odpoledne (16:30 - 19:30 h), tak tam je (bez ohledu na přesnou časovou polohu spojů MHD) především důležité, mít garantovány (ano, i v těchto částech pracovního dne!) návaznosti (v limitu nejméně 3 min. nad rámec pravidelného odjezdu spoje) na Karlově náměstí. Tzn. tak, aby přestupní doba mezi MHD a vlakem byla nejvýše čtvrthodinová.

A ne jako dnešní stav, že když chci např. od hotelu Atom jet autobusem MHD na nádraží a pak např. v 11:24 h rychlíkem do Brna, tak bych musel od Atomu odjet již v 10:27 (!) h, protože riskovat jízdu linkou č. 5 od Dřevařských závodů (odjezd v 10:55 h) by se nemuselo vyplatit - stačí drobné zpoždění, tím pádem mi na Karlově náměstí ujede přípojný spoj linky č. 1; dalším spojem v tomto směru jízdy je až spoj linky č. 4 s příjezdem na Bráfovu (resp. od 1. 10. snad do "terminálu") v 11:20 h a tam už by ten přestup na vlak nemusel (v případě zpoždění toho spoje linky č. 4) vyjít.

Sečteno, podtrženo - v otázce zlepšení návazností z MHD na vlaky platí, že "míč je na straně městského úřadu" a ke zlepšení může dojít již nyní (resp. dokonce k němu mohlo dojít i v minulosti, byť tehdy ještě nebyl v provozu tzv. přestupní terminál). Stačí "jen":

- posunout časové polohy (přinejmenším víkendových) spojů o 4 minuty zpět. Žel, živě si představuji "argumentaci" odpovědných osob, jak "nelze" mít "rozjezdy" na Karlově náměstí již v X:11 a X:41 h, ale že "musí zůstat" onen "tradiční" čas X:15 a X:45 h) + pokud možno zajistit, aby řidiči MHD byli informováni o zpoždění vlaků a podle toho případně krátce počkali na zastávce "Železniční stanice")

- zajistit garanci (nejméně 3minutovou) čekání (na mírně zpožděné autobusové přípoje) na Karlově náměstí i v pracovní dny cca od 8 do 13 h, resp. od 16:30 do 19:30 h

V prvním bodě jde o věc, kterou má městský úřad plně ve svých rukou; ve druhém bodě jde o záležitost závisející na (ne)schopnosti městského úřadu + dopravce třebíčské MHD. Rozhodně však ne (jak by vyznívalo z vyjádření zastupitelky Milotové + místostarosty Pacala) na časových polohách vlakových spojů. V této věci to skoro vypadá jako snaha shodit "vinu" na někoho jiného.

Tím více když uvážíme, jak se městský úřad staví k zajištění vazby mezi vlaky a MHD ve 22:10 - 22:12 h, kdy by postačilo posunutí časové polohy autobusových spojů o 2 - 3 minuty, ale příslušné odpovědné osoby toto nebyly schopny zajistit ani tři roky po provedené optimalizaci MHD, která (dle tehdejších vyjádření) měla přinést zlepšení návazností mezi vlaky a MHD.

Stejně jako nebyly schopny zajistit ani jeden z bodů popsaných v odrážkách výše. 


Aktuální články

Reklama