Nepochopitelné informační embargo k navýšení počtu "vesnických" autobusových spojů zajíždějících do tzv. přestupního terminálu (změna platí již od 30. 8. 2015)

22. září 2015 v 0:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Od 30. 8. 2015 došlo k navýšení počtu linkových ("vesnických") autobusových spojů zajíždějících do tzv. "Přestupního terminálu Třebíč". Namísto dřívějších cca 20 spojů (což byl stav platný od 16. 6. 2015 do konce srpna 2015), zajíždí do tzv. terminálu od 30. 8. 2015 cca 50 spojů denně (v obou případech jde o přibližný stav v pracovní školní dny).

Mnoho jízdních řádů linkových autobusů tedy bylo k 30. 8. 2015 aktualizováno a v té nové verzi vyvěšeno i na jednotlivé označníky v tzv. přestupním terminálu (po několik předcházejících týdnů, tzn. po většinu srpna, na označnících v "terminálu" jízdní řády vůbec nevisely, viz odkaz). Označníky s již vyvěšenými aktuálními jízdními řády jsem 31. 8. 2015 zdokumentoval na sérii fotek, které najdete v tomto albu (pozn. datum a čas pořízení fotek jsou uvedeny pod každou jednotlivou fotkou).

Ale rozhodl jsem se tehdy (koncem srpna 2015) o této zajímavé změně prozatím pomlčet (= nepsat o tom článek ani nezveřejňovat příslušné fotky) a namísto toho sledovat, kdy o této změně bude informováno na oficiálních stránkách zřizovaných Městským úřadem Třebíč - tedy investorem této stavby, o které představitelé Městského úřadu hovořili jako o "jediném moderním přestupním terminálu na Vysočině i na celé jižní Moravě" (vyložená nepravda), resp. o "největší dopravní stavbě (myšleno asi v rámci Třebíče) za posledních 20 let" (silně spekulativní tvrzení).

Jenže jak se ukázalo, vydání jednoduchého oznámení o tom, že od 30. 8. 2015 je počet linkových spojů zajíždějících do tzv. přestupního terminálu navýšen, to bylo nad síly tvůrců všech následujících "oficiálních" internetových stránek (a nutno dodat, že situace se v této věci nezměnila dodnes, tzn. ani po více než třech týdnech):

- V první řadě oficiální stránky o tzv. přestupním terminálu, uvádějící (v okamžiku vydání tohoto článku) zastaralé info popisující stav k 16. 6. 2015 (tzn. z doby, kdy do "terminálu" jezdilo 2x - 2,5x méně linkových autobusových spojů než nyní). Neuvěřitelné. K čemu ty stránky v takovém případě vlastně jsou???

- Stránky www.doprava-trebic.cz, jejichž zřizovatelem je rovněž Městský úřad Třebíč. Kdo by namítal, že tyto stránky se věnují pouze informacím o MHD, tomu odpovídám, že (kromě toho, že o mnoha změnách/mimořádnostech v MHD vůbec nebyly schopny informovat) nikoliv, viz např. info o nové lince Třebíč - Hradec Králové nebo o lince k Domu dětí a mládeže.

- Oficiální facebookový profil "MAD Třebíč", jehož zřizovatelem je také Městský úřad Třebíč. I zde bylo psáno o nové lince Třebíč - Hradec Králové, tzn. informace přesahující rámec MHD Třebíč. Titulním obrázkem je dokonce právě pohled na tzv. přestupní terminál**, ale žádné info o nově navýšenému počtu spojů zajíždějících do "terminálu" tam uvedeno není a nebylo.

- Oficiální stránky Městského úřadu Třebíč www.trebic.cz, a to ani v sekci "aktuality", ani v sekci "tiskové zprávy". Přitom samotnému otevření tzv. přestupního terminálu bylo na těchto stránkách věnováno (na přelomu května a června) hodně prostoru. Ale zveřejnit pak info o zřízení/navýšení počtu linkových autobusových spojů zajíždějících do tzv. terminálu, to ne-e...

- Pro oficiální facebookový profil Městského úřadu Třebíč platí téměř to samé co pro stránky www.trebic.cz; rozdíl je v tom, že na tomto profilu je poslední info o "terminálu" z 29. 4. 2015, a to ve smyslu Už za měsíc bude otevřen přestupní terminál v Třebíči.

- A v neposlední řadě samozřejmě i oficiální stránky dopravce TRADO BUS. Ovšem jak je z odkazu patrné, tak tento dopravce nebyl schopen na svých stránkách informovat ani o červnovém zavedení obsluhy "terminálu" svými cca 20 spoji; no a stejně tak nebyl schopen koncem srpna napsat o tom, že tento počet je navýšen cca na 50 spojů (v pracovní školní dny). Ale je zjevné, že na těchto stránkách chybí těch informací daleko více; jeden příklad za všechny - nulové info o (několikaměsíční a ve dvou různých etapách provedené) objízdné trase související s přestavbou silnice II/360 do Pocoucova.

** Ironií je, že autor FB profilu "MAD Třebíč" vložil obrázek "terminálu" coby svůj titulní obrázek právě 16. 6. 2015, tzn. v den, kdy do tzv. přestupního terminálu poprvé zajely pravidelné "vesnické" linkové spoje. Tzn. vložit fotku (pořízenou bezmála o 3 týdny dříve, a to při otevření "terminálu") bylo možné, ale napsat o tom, že dochází k zavedení obsluhy "terminálu" linkovými autobusy, to možné nebylo (?)

Zajímavost nakonec: znamená to tedy, že počet autobusových spojů zajíždějících během konkrétního dne do tzv. přestupního terminálu se "ze dne na den" zvýšil přibližně o 30 a stalo se tak navzdory několika dřívějším prohlášením Městského úřadu Třebíč, ze kterých jako by vyplývalo, že vzhledem k hygienickým limitům už nesmí do "terminálu" zajet byť jediný spoj nad rámec těch, které tam jezdily v době vydání oněch prohlášení (zejména druhá polovina června 2015)...

Teoreticky by mě mělo těšit, že moje stránky jsou první, které informují o navýšení počtu linkových spojů do tzv. přestupního terminálu.
Prakticky mě to moc netěší, protože tohoto prvenství bylo dosaženo jen "díky" neschopnosti a pokrytectví odpovědných osob především z Městského úřadu Třebíč.
 


Aktuální články

Reklama