Objízdná trasa tzv. přestupní terminálem skončila dle www.doprava-trebic.cz 26. 9. 2015 v 18:00 h (ve skutečnosti tomu bylo jinak) a upozornění na další chybu ve výlukovém opatření pro linku č. 14

26. září 2015 v 23:00 |  Mimořádnosti v provozu
Přepis stručného sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz (které se ale na těchto stránkách neobjevilo v deklarovaných 18 hodin, ale někdy cca mezi 20. a 22. hodinou):

Ukončení uzavírky Bráfovy (26.09.2015)
18:00
Výkopové práce na Bráfově ulici již byly ukončeny, autobusové linky MAD Třebíč se v dotčeném úseku vrátily do svých původních tras.

Nicméně, skutečnost byla taková, že:
- Bráfova ulice byla pro individuální dopravu plně průjezdná již v 17:20 h (nebo i dříve)

- spoj linky č. 4 s odjezdem z Bráfovy v 17:20 h jel již přes Bráfovu, "díky" čemuž "ujel" dvěma lidem, kteří na tento spoj čekali v tzv. přestupním terminálu a chtěli jet na Kubišovu

- v situaci, kdy si toho všimla žena čekající na stanovišti č. 8 na spoj linky č. 4 jedoucí na Nové Dvory, raději přešla na zastávku Bráfova; ovšem co se nestalo - spoj linky č. 4 v 17:40 h (stejné vozidlo jako o 20 minut dříve - Mercedes Citaro ev. č. 39) jel pro změnu tzv. přestupním terminálem, tzn. i této ženě tento spoj "ujel"; stejně tak tento spoj "ujel" další ženě, která rovnou šla na zastávku Bráfova s argumentem, že "auta už tudy jezdí, takže tím pádem tudy už určitě pojede i autobus"

- ta žena, která před 17:40 h takto přešla z tzv. terminálu na Bráfovu ulici, předtím volala na číslo (aby se ujistila o správnosti svého konání) 568 606 609, které je uvedeno na vyvěšených jízdních řádech. Dle údaje na stránkách www.doprava-trebic.cz, má toto číslo patřit dipečerovi TRADO MAD. Ovšem žena se nikomu nedovolala - nikdo nebyl na tom čísle 568 606 609 k zastižení...

- v 17:50 h naopak spoje linek č. 10 a 14 jely ještě přes tzv. přestupní terminál

Dále platí, že:
- i v těch 17:15 - 17:45 h byly na zastávkách Bráfova i Železniční stanice uvedeny údaje odpovídající tomu, že výlukové opatření je stále v platnosti

- naopak na displeji v tzv. terminálu vůbec nebyly uvedeny spoje linek č. 4, 10 a 14
Prase aby se v tom vyznalo. Stejně jako ve skoro každém výlukovém opatření v MHD Třebíč.

Video dokumentující mnohé z výše uvedeného - viz odkaz.

Mimochodem, ač by se mohlo zdát, že výčet chyb, které se v informovanosti vůči cestujícím v poslední době staly, je velmi dlouhý, tak není (z hlediska toho, co jsem na těchto stránkách již popsal) konečný. Na stránkách www.doprava-trebic.cz (stejně jako ve výlukových letácích), chybí informace, že je u linky č. 14 zrušena i obsluha "jedné ze dvou zastávek Znojemská".

Pro vysvětlení - ty spoje linky č. 14, které jedou až k poliklinice/už od polikliniky, jedou v bezvýlukovém provozu přes zastávku Znojemská dvakrát (nejen při jízdě mezi zastávkami Březinova a Stop Shop, ale i při jízdě mezi zastávkami Stop Shop a Demlova). Vlivem dlouhodobé uzavírky Demlovy ulice, může zastávku Znojemská obsloužit konkrétní spoj jen jedenkrát (a to při jízdě mezi zastávkami Březinova a Stop Shop).

Aneb další chyba v informovanosti o lince č. 14...
 


Aktuální články

Reklama