Od 15. 9. 2015 opět v provozu linka k DDM + komentář

15. září 2015 v 0:00 |  Změny jízdních řádů
Od 15. 9. 2015 je znovu v provozu bezplatná linka jedoucí bezzastávkově v trase Karlovo náměstí - DDM Třebíč.
Jízdní řád pro směr jízdy z Karlova náměstí k DDM: odkaz
Jízdní řád pro směr jízdy od DDM na Karlovo náměstí: odkaz

Žel, stejně jako na jaře tohoto roku, je i v této verzi jízdních řádů uvedena zlověstná poznámka "Odjezdové časy se mohou mírně měnit", což de facto znamená, že pokud spoj této linky odjede z příslušné zastávky např. o 5 minut dříve než je uvedeno v jízdním řádu, tak se vlastně "nic nestalo", protože cestující na to byli upozorněni.

Neexistuje důvod, proč by jakýkoliv spoj této linky měl odjíždět s náskokem oproti času uvedenému v tomto jízdním řádu. Pokud je tímto upozorněním myšleno, že na lince může docházet ke zpožděním (odjezd se zpožděním je tolerovatelný, na rozdíl od nepřípustného odjezdu s náskokem), pak jednak platí, že upozornění je napsáno zavádějícím způsobem, a jednak by pak bylo otázkou, proč obdobné upozornění nebylo vydáno pro nynější výlukové opatření na lince č. 1, která (vlivem vedení objízdnou trasou) nabírá v úseku mezi poliklinikou a Karlovým náměstím několikaminutová zpoždění (vlivem čehož mj. na Karlově náměstí dochází k nestíhání přípoje na linku č. 5 i jiné linky).
 


Aktuální články

Reklama