Prozrazení dopravce linky Třebíč - HK, o "předčasném" ukončení uzavírky Sportovní ulice a připomenutí přibyslavické uzavírky

3. září 2015 v 8:00
Doplním informaci, která není uvedena ani na stránkách Městského úřadu Třebíč, ani na stránkách www.doprava-trebic.cz, ba ani na oficiálním profilu "MAD Třebíč" - (a ani "článek" na stránkách www.trebicsky-denik.cz, viz odkaz, tuto informaci neuvádí - není divu, tyto "články" obvykle bývají víceméně kopiemi tiskových zpráv, aniž by se "novináři" zamysleli nad tím, jestli v tom článku tím pádem nechybí nějaká důležitá informace) - totiž že dopravcem nově zřízené autobusové linky Třebíč - Hradec Králové je společnost TRADO BUS, s. r. o. (součást koncernu ICOM Transport, a. s. Viz jízdní řád na IDOsu a kupodivu viz i zpráva na stránkách dopravce TRADO BUS; uvedení této zprávy na tyto stránky znamená jejich aktualizaci po cca 14 měsíční (!) nečinnosti v tvorbě těchto stránek.

Na počátku roku 2015 jsem v jednom článku psal, jak se v IDOSu nadále objevují linky č. 795032 a 795033 (kterým licenci udělil Městský úřad Třebíč, díky čemuž měly stejné předčíslí - 795 - jako mají i linky MHD Třebíč) - tzv. Postbus, ačkoliv provoz těchto dvou linek byl ukončen již v půli prosince roku 2014. Zpětně mohu nyní doplnit, že (v tu chvíli již několik měsíců neplatné) jízdní řády těchto linek zmizely z IDOSu počátkem května 2015 (při aktulizaci jízdních řádů třebíčské MHD).

V červnu jsem zde opomněl napsat svůj údiv nad touto tzv. tiskovou zprávou o "předčasném" ukončení uzavírky Sportovní ulice. Přesněji řečeno, můj údiv spočíval nad tvrzením "Původně jsme předpokládali, že Sportovní bude otevřená až od 25. června. Městu se podařilo dohodnout s investorem a díky jeho vstřícnému přístupu i příznivému počasí nakonec práce skončily o dva týdny dříve".

Již při zahájení výlukového opatření, tzn. na přelomu března a dubna 2015, bylo na oficiálních stránkách www.dopravni-info.cz uvedeno, že uzavírka má trvat do 15. 6. Tentýž termín byl uveden i ve výlukovém opatření pro MHD. Tzn. práce skončily oproti původnímu předpokladu o 4, nikoliv o 14 dní dříve. Tzn. ten 25. červen coby údajný "původní předpoklad" je údajem míjejícím se s tím, co bylo skutečně předpokládáno.

A k údaji o příznivém počasí lze ironicky poznamenat, že v létě roku 2015 bylo počasí příznivější než kdy jindy, přesto se jaksi nepovedlo dokončit uzavírku silnice II/360 mezi Třebíčí a Pocoucovem v řádném termínu...

Na tomto místě připomínám, že v neděli 6. 9. 2015 se koná výluka na lince č. 31 - spoje, které obvykle jezdí do Přibyslavic, jsou toho dne ukončeny již na zastávce MANN+HUMMEL (pokud se tedy nestala nějaká "změna změny", což ale nepředpokládám, jinak by se o této věci snad již objevilo nějaké info).

Je tomu rok od chvíle, kdy jsem se (nejen já) dostal do nepříjemné situace vinou totálního informačního embarga (jak ze strany dopravce TRADO MAD, s. r. o., tak i ze strany objednatele - Městského úřadu Třebíč) ohledně tehdejší "pouťové" výluky na lince č. 31 v Přibyslavicích. Doufal jsem tehdy, že určité kroky, které byly i přislíbeny tzv. vedoucí osobou od objednatele dopravy, povedou k tomu, že už se NIKDY nestane, že by o nějaké změně v třebíčské MHD panovalo naprosté informační embargo (přinejmenším co se týče stránek zřizovaných Městským úřadem). Zmýlil jsem se. Ale o tom až v nějakém dalším, samostatném článku.
 


Aktuální články

Reklama