Rozporuplné informace o časovém vymezení uzavírky/výlukového opatření v Přibyslavicích aneb o (ne)vědomostech odpovědné osoby od objednatele

6. září 2015 v 14:00
Je tomu právě rok, co jsem se setkal s neuvěřitelnou situací, kdy nejen dopravce (TRADO MAD), ale ani objednatel (Městský úřad Třebíč) nebyli schopni sebemenším způsobem informovat o "pouťovém" výlukovém opatření, které se konalo 6. a 7. 9. 2014 (+ zpětně jsem tehdy zjistil, že totéž bylo konáno + stejně tak nebylo o tomto nijak informováno již i 7. a 8. 6. 2014). Následně, když jsem 9. 9. 2014 šel přímo za osobou, která má na Městském úřadu Třebíč na starosti MHD (a jde o jedinou její kompetenci, tzn. dalo by se říci, že se soustředí výhradně na MHD a tím pádem musí v MHD fungovat všechno jako na drátkách. A neexistuje, aby nebylo informováno o některém z výlukových opatření).

Z úst výše jmenované osoby (která se na tuto pozici dostala na sklonku roku 2013; nevšiml jsem si, že by tomuto jmenování předcházelo výběrové řízení na tuto pozici a "jistě je jen náhodou", že jméno a příjmení té osoby je naprosto shodné se jménem a příjmením jedné třebíčské zastupitelky, resp. můj zdroj informací tvrdí, že to shoda okolností není, nýbrž že jde o velmi přímý příbuzenský vztah) tehdy vyšly perly jako například:

- "Já nevím, jaká výluka se před těmi 2 - 3 dny konala. Něco mimořádného?" (aneb zodpovědná osoba si nedovede vzpomenout na to, jakou výluku mám na mysli, nevěděl to ani "vedoucí" představitel, za kterým si ona osoba šla promptně pro radu; až poté jsem prozradil, že mám na mysli situaci z Přibyslavic).

- "Aha, Přibyslavice, už vím! Ale já jsem dopravci psala, ať o tom na svých stránkách napíše!" (ale již nezkontrolovala, že dopravce o tom nic nenapsal ani na svých stránkách, ani na vývěskách v autobusech; stejně tak je pak otázkou, proč od té doby došlo k mnoha dalším případům, kdy dopravce na svých internetových stránkách nepsal o výlukových opatřeních)

- (položil jsem dotaz, proč nebylo zajištěno informování o této výluce na "městských" stránkách www.doprava-trebic.cz nebo facebookovém profilu "MAD Třebíč, načež z úst oné osoby zaznělo) "No a kolik lidí ty stránky sleduje?" (Jak to mám vědět a proč bych to vlastně měl vědět? Každopádně na nich mělo být informováno o této věci!)

- A následně tato osoba začala hledat na oficiálních stránkách s uzavírkami silnic - s tím, že na těchto stránkách prý info o přibyslavické uzavírce bylo a že jsem to měl najít tam. Oponoval jsem přímo na místě, že jednak není mojí povinností sledovat stránky s uzavírkami a jednak se uzavírky silnic nemusejí shodovat s opatřeními pro autobusovou dopravu, protože mnohdy bývá stanoveno, že uzavírka platí pro individuální dopravu, zatímco autobusy mají vjezd povolen.

Každopádně - toto připomenutí píši i proto, abych se jednak podělil se čtenáři svých stránek o to, jak také mohou vypadat odpovědi "zodpovědné osoby" a také proto, abych připomněl, že kdybych se dnes, 6. 9. 2015, měl řídit radou popsanou v poslední odrážce, tak bych si myslel, že se 6. 9. 2015 žádné výlukové opatření v Přibyslavicích nekoná.

Protože info na oficiálních stránkách www.dopravniinfo.cz uvádí, že uzavírka hlavní silnice v Přibyslavicích se koná 6. 9. 2015 od 6:30 do 17:00 h. Tedy začátek uzavírky až po jízdě ranního spoje linky č. 31; a konec uzavírky ještě před jízdou podvečerního spoje linky č. 31. Tzn. z tohoto by vyplývalo, že linky č. 31 se tato uzavírka vůbec nedotkne. A toto info bylo vydáno Městským úřadem Třebíč, tzn. stejným subjektem, který i zveřejnil (již na jaře 2015) info o výlukovém opatření pro linku č. 31 v neděli 6. 9. 2015.

Ovšem stejně je otázkou - proč se tedy vůbec linky č. 31 to výlukové opatření toho 6. 9. dotklo, když okolo 6. hodiny ranní, resp. 18. hodiny večerní, bude silnice v Přibyslavicích ještě, resp. už, otevřena. Nabízí se otázka, zdali vůbec to výlukové opatření (spočívající v tom, že linka č. 31 končí/začíná jízdu už u MANN+HUMMEL, tzn. nezajíždí na přibyslavickou náves) bylo 6. 9. realizováno. Ovšem pokud nebylo, pak je otázkou, proč na oficiálních stránkách nedošlo k upozornění, že dochází ke změně (již dříve vyhlášeného) výlukového opatření...

"Nejlépe" to bylo vyřešeno na vývěsce v Mercedesu Citaro ev. č. 39. Jak jsem se před pár dny přesvědčil, tak tamní vývěska uvádí, že přibyslavické opatření platí nejen 6. 9., ale i 5. 9. (pozn. v květnu 2015 bylo vydáno výlukové opatření počítající s omezením na lince č. 31 pro oba uvedené dny, ale o pár dní později došlo ke změně s tím, že opatření bude platit jen 6. 9., ovšem v některých autobusech zjevně "zapomněli" toto sdělení aktualizovat)...

Škoda, že je dnes (6. 9. 2015) takové nevlídné počasí. Jinak bych si ten čas udělal a pro zajímavost se jel do Přibyslavic podívat, jak že to nakonec dopadlo. :-)
 


Aktuální články

Reklama