Říjen 2015

Výlukové opatření na lince č. 4 bylo ukončeno již 29. 10. v 11:00 h

30. října 2015 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis stručné informace, která se v průběhu 29. 10. 2015 objevila na stránkách www.doprava-trebic.cz:

Od 11:00 bude otevřena ulice Kubišova. Autobusy linky 4 se vrátí do své původní trasy.

K ukončení výlukového opatření souvisejícího s uzavírkou části Kubišovy ulice tedy dochází o 2,5 dne dříve, než bylo původně plánováno.

Spoje linky č. 4 na objízdné trase v Domcích a spoje linky č. 1 v "revitalizovaných" zastávkách Znojemská a Demlova na fotkách z 16. 10. 2015

29. října 2015 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
V pátek 16. října 2015 jsem zdokumentoval provoz spojů linky č. 4 na objízdné trase vynucené uzavírkou Kubišovy ulice (resp. toho dne ještě do rekonstruované části ulice mohla vjet osobní auta, ale autobusy by stejně nemohly zastavit v zastávce Kubišova, tzn. výlukové opatření mělo smysl i tehdy; výlukové opatření začalo 5. 10. 2015 s předpokladem ukončení 31. 10. 2015). Zároveň jsem zdokumentoval nově "revitalizované" zastávky Znojemská a Demlova.

Spoje linky č. 4 na objízdné trase ve směru jízdy z centra města:
Mercedes Citaro ev. č. 42 v Okrajové ulici - zepředu a zezadu.

Spoje linky č. 4 na objízdné trase ve směru jízdy do centra města:
MAN Lion´s City ev. č. 45 ve Znojemské ulici (mezi křižovatkou s Družstevní ulicí a křižovatkou se Spojovací ulicí) - pohled zepředu a zezadu
MAN Lion´s City ev. č. 48 ve Spojovací ulici - pohled zepředu a zezadu

Spoje linky č. 1 v "revitalizované" oblasti mezi zastávkami Znojemská a Demlova (připomínám, že do Demlovy ulice se MHD po půlroční uzavírce vrátila až 12. 10. 2015, tzn. 4 dny před pořízením těchto fotek):

MAN Lion´s City ev. č. 38 odbočující ze Znojemské do Demlovy ulice a následně stojící v "revitalizované" zastávce "Znojemská" v Demlově ulici. Zastávka je nově vybavena tzv. Kasselským obrubníkem a pro mne překvapivě i přístřeškem (otázkou je jeho využití, vždyť odtud jezdí autobusy pouze směrem k nedaleké poliklinice, tzn. počty nastupujících cestujících zde bývají velmi nízké až zanedbatelné)

Mercedes Citaro ev. č. 41 rovněž v zastávce "Znojemská" v Demlově ulici a o minutu později v zastávce Demlova (zastávka Demlova ve směru z centra města nebyla vybavena tzv. Kasselským obrubníkem, na rozdíl od protější zastávky pro směr jízdy do centra města)

Mercedes Citaro ev. č. 42 v "kasselské" zastávce Demlova pro směr jízdy do centra města - až od října 2015 je v této zastávce možné nastupovat z vyvýšeného prostoru (chodníku), zatímco celou předcházející dobu zde bylo nutné nastupovat přímo "ze silnice" (viz například tady). V této věci rozhodně značné zlepšení.

A na závěr další zajímavosti:
MAN Lion´s City ev. č. 36 odstavený v zastávce Znojemská (ve stejnojmenné ulici, ve směru jízdy do centra města) - zastávka prošla v září 2015 "revitalizací" (tedy, vlastně rekonstrukcí), po které je jednak vybavena tzv. Kasselským obrubníkem a jednak je její záliv prodloužen tak, aby zde v danou chvíli mohly být i dva autobusy zároveň.

Mercedes Citaro CNG ev. č. 50 v zastávce "Znojemská" naproti hotelu Alfa - i záliv této zastávky byl koncem léta 2015 prodloužen a zastávka je nově vybavena tzv. Kasselským obrubníkem. Zároveň však zmizel plechový přístřešek, který nabízel mnoho míst k (zastřešenému) sezení; také je z fotky patrný vyvrácený označník, který i v tomto stavu měl sloužit cestujícím (nejen v MHD, ale i v regionální autobusové dopravě)...

Vyřazení Karosy B932E ev. č. 46 a její (pseudo)náhrada kratším "dvoudveřákem"

25. října 2015 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Neoficiální facebookový profil "MHD v Třebíči" vydal v průběhu října 2015 po půlroční (!) nečinnosti nových zpráv; jednou z nich je informace, že v souvislosti s dodáním "nového" dvoudveřového Citara byla vyřazena Karosa B932E ev. č. 46.

Tím pádem to znamená, že v provozu MHD Třebíč je v provozu poslední autobus se SPZ (ve tvaru "TR..."), a to Karosa B932E ev. č. 30. A také to znamená, že počet nízkopodlažních vozidel v MHD Třebíč se zvýšil na 20 z celkových 25 autobusů. Tolik pozitiva této změny.

Naopak nepříznivou zprávou je skutečnost, že onou "náhradou" je autobus pouze dvoudveřový a o cca 1,5 - 2 metry kratší než ostatní autobusy nasazované na spoje MHD Třebíč. Tato skutečnost činí z tohoto vozidla nevhodný typ pro nasazování zejména páteřní linky MHD, což ovšem nebývá dodržováno a s tímto "dvoudveřákem" bylo možné se setkat i v odpolední špičce pracovního dne na propojeném oběhu páteřních linek č. 1, 4 a 5, jak je zdokumentováno mj. na této fotce, která mimo jiné dokumentuje nově upravenou zastávku "Znojemská" v "revitalizované" Demlově ulici.

29. a 30. 10. bude provoz MHD řízen podle (již víceméně neexistujících) "jízdních řádů pro pracovní dny - prázdniny"

22. října 2015 v 8:00
Přepis sdělení vydaného 18. 10. 2015 na stránkách www.doprava-trebic.cz:

Ve čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015 budou na základních a středních školách probíhat podzimní prázdniny. Po oba dny bude provoz MAD Třebíč řízen podle jízdních řádů pro pracovní dny - prázdniny.

Ještě při Velikonočních prázdninách 2015 by toto tvrzení bylo bezezbytku pravdivé. Ovšem nyní již pravdivé víceméně není. Jízdní řády (tzn. samostatné a tím pádem i přehledné) pro pracovní prázdinové dny vyvěšené na jednotlivých zastávkách jsou nyní již prakticky minulostí - poté, co se dopravce (nebo to takto chtěl Městský úřad Třebíč?) nepochopitelně rozhodl znepřehlednit nově aktualizované jízdní řády tím, že sloupce "pracovní (školní) dny" a "pracovní dny - prázdniny" sloučí do sloupce jednoho, mnohdy nepřehledného (zejména v případě tzv. páteřních linek).

Od 1. 6. 2015 se takto snížila přehlednost jízdního řádu linky č. 1 (který byl tehdy aktualizován v souvislosti se zavedením zajíždění spojů do tzv. přestupního terminálu).

Od 1. 8. 2015 se stejným způsobem znepřehlednil jízdní řád linky č. 12 (tehdy aktualizovaný v souvislosti s naprosto utajenou změnou popsanou v tomto článku).

A od 1. 10. 2015 došlo k obdobnému znepřehlednění jízdních řádů linek č. 4, 5, 10, 11 a 13 (byly vyvěšeny nové jízdní řády v souvislosti se zajížděním dalších linek do tzv. terminálu, resp. zajíždění linky č. 5 k Domu dětí a mládeže, resp. víkendových spojů linky č. 11 na zastávku Hřbitov).

Tudíž jedinými linkami, které dosud mají rozdělen jízdní řád pracovních dní na dva sloupce, jsou linky č. 14 a 31 (pozn. "poslední do počtu" je linka č. 21, která ale o prázdninových pracovních dnech nejezdí, tzn. ta je v tomto ohledu "nezařaditelná").

Sečteno, podtrženo: 29. a 30. 10. 2015 bude provoz MHD Třebíč řízen nikoliv podle JÍZDNÍCH ŘÁDŮ pro pracovní dny - prázdniny, ale podle NEPŘEHLEDNÝCH VYSVĚTLIVEK (zejména u linky č. 5 je jízdní řád za hranicí přehlednosti pro běžné cestující) umístěných přímo do jízdního řádu.

Dokumentace (mnohdy až nerozluštitelných) zastávkových jízdních řádů (Karlovo náměstí 21. 10. 2015) - viz galerie na "Rajčeti".

Autobusy MHD Třebíč v ulici Tomáše Bati (mj. přes zastávku "Dům dětí a mládeže") na fotkách z prvního dne provozu (1. 10. 2015)

21. října 2015 v 10:00 Aktualizace fotogalerie
Hned v první den zajíždění autobusů MHD Třebíč do ulice Tomáše Bati (přes zastávku "Dům dětí a mládeže), tedy ve čtvrtek 1. 10. 2015, jsem pořídil fotodokumentaci autobusů MHD (linky č. 5) v této ulici, s pozadím bývalých továrních budov. Uvádím odkazy na nejpovedenější (či "nejvíce vypovídající") fotky; k dalším fotkám z téhož dne a z týchž míst se můžete "proklikat" v příslušné galerii.

Mercedes Citaro ev. č. 39 v západní části ulice Tomáše Bati (nedaleko bývalé vstupní brány do areálu obuvnické továrny), jde o spoj s odjezdem ze zastávky "Dům dětí a mládeže" v 15:26 h).

MAN Lion´s City ev. č. 49 ve východní části ulice Tomáše Bati - u "cihlové" tovární budovy. Malebné to pozadí, ovšem dle vizualizace vyvěšené v areálu bývalé továrny je tato budova určena k demolici... Zdokumentovaný spoj je spojem jedoucím "za rybník", s odjezdem od zastávky "Dům dětí a mládeže v 15:56 .

Dle jízdního řádu má v 16:11 h dojít k setkání dvou protijedoucích autobusů v zastávce "Dům dětí a mládeže". A 1. října to nevyšlo jen o fous - nejprve v zastávce zastavila Karosa B952 ev. č. 47 na spoji jedoucím z centra města, ale jen kousek za zastávkou se minula s protijedoucím autobusem MAN Lion´s City ev. č. 49. Spoj jedoucí ze zastávky "Dům dětí a mládeže" ve směru do centra města v 16:11 h je prvním spojem, který přes tuto zastávku v tomto směru jízdy v daný den jede (a proto bylo důležité s touto dokumentací neotálet, protože po změně času pojede i tento spoj již téměž za tmy).

MAN Lion´s City ev. č. 38 na kruhovém objezdu na západním okraji ulice Tomáše Bati - jde o spoj linky č. 5 (ve směru jízdy do centra města), který odjede ze zastávky u DDM v 16:35 h.

Mercedes Conecto ev. č. 35 v západní části ulice Tomáše Bati - u samostatně stojící, typicky "baťovské", tovární budovy.

Utajené, podivné zrušení spoje linky č. 5 (v úseku Hřbitov - Týn) s odjezdem od hřbitova v 17:43 h (provedeno k 1. 10. 2015)

18. října 2015 v 20:00 Postřehy z optimalizace MHD
V posledním odstavci předchozího článku jsem naznačil, že existuje další změna jízdního řádu, ke které došlo od 1. 10. 2015, ale o které nebyl Městský úřad Třebíč, resp. dopravce TRADO MAD, schopen informovat v "souhrnném" letáku o změnách jízdního řádu k 1. 10. 2015. Ale pro začátek trocha retrospektivy:

- Jak v roce 2000, tak i v letech 2001 a 2002, tak i v letech následujících včetně období od roku 2006 až do začátku září roku 2012 (tzn. do spuštění tzv. optimalizace MHD Třebíč), přijížděl v pracovní dny poslední spoj linky č. 5 k Novému hřbitovu v 17:31 h; tentýž autobus pak ze zastávky Hřbitov odjel na spoji linky č. 5 v 17:44 h. Pozdější spoje už v daný den končily/začínaly jízdu již na zastávce Týn.

- Od 3. 9. 2012 ale došlo ke změně, kdy v pracovní školní dny byla ukončena obsluha zastávky Hřbitov linkou č. 5 o půl hodiny dříve než tomu bývalo před tzv. optimalizací. Poslední spoj linky č. 5 přijel na zastávku Hřbitov v 17:02 h, totéž vozidlo vyjelo od hřbitova na spoji linky č. 5 v 17:13 h; další spoje již končily/začínaly jízdu na zastávce Týn.

- Od 16. 12. 2013 došlo ke změně spočívající v této věci k návratu "předoptimalizačního" stavu - ke hřbitovu opět začal jezdit pár spojů s příjezdem v 17:32 h a odjezdem zpět v 17:43 (opět tedy hovoříme o stavu v pracovní školní dny).

- A nyní se dostáváme k tomu "nejlepšímu" - od 1. 10. 2015 došlo ke změně, že spoj linky č. 5 sice v 17:32 h dojede na zastávku Hřbitov, ale zpět do Týna jede bez cestujících a až v Týně začne (v 17:45 h) jízdu coby spoj linky č. 5! O této skutečnosti NEBYLO INFORMOVÁNO ve výčtu změn provedených k 1. 10. 2015, tzn. jde o dokonale utajenou změnu (kterou lze vyčíst jedině přímo z jízdních řádů).

A samozřejmě je otázkou, proč k této nesmyslné změně došlo? Nic se neušetřilo - jen ten samý autobus přejede od hřbitova do Týna bez cestujících... Koho tato změna vůbec napadla? Tzv. vedoucího představitele odboru dopravy, tzv. referentku"pro MHD z téhož útvaru téhož úřadu? Nebo tuto změnu učinil dopravce, aniž by si jí objednatel vůbec všiml??? Ať už platí kterákoliv z těchto variant, leccos to svědčí o poněkud diletantském přístupu.

"Kouřová clona" na FB profilu "MAD Třebíč", zavádějící "souhrnný jízdní řád" pro zastávky Železniční stanice/Bráfova a chybně indikovaná nástupní zastávka u spoje linky č. 13

16. října 2015 v 10:00
O víkendu 10. a 11. 10. 2015 tedy proběhlo výlukové opatření mezi zastávkami Týn a Hřbitov, a to za naprosté ignorace této skutečnosti na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč". Ale "autor" těchto stránek provedl právě 10. a 11. 10. 2015 aktualizaci těchto stránek, ale ne tím způsobem, že by alespoň na poslední chvíli zveřejnil info o tomto výlukovém opatření, ale tím, že na stránky vložil "důležitou" fotku autobusu MAN Lion´s City stojícího před zastávkou Jitona (asi "kouřová clona"?); a také tím, že došlo ke zveřejnění údajně aktuálně platných tzv. souhrnných jízdních řádů. Ano, v některých případech pouze ÚDAJNĚ platných.

Viz tzv. souhrnný jízdní řád pro odjezdy spojů ze zastávek Železniční stanice, resp. Bráfova, směrem na Karlovo náměstí. V jízdním řádu není zohledněna skutečnost, že spoje linek č. 4, 10 a 13 mezi 22. a 6. hodinou do "terminálu" zatím nezajíždějí. "Autor" onoho FB profilu ani nebyl schopen na tuto skutečnost upozornit například poznámkou v popisku obrázku...

Shodou roztodivných okolností se mi povedlo v minulých dnech několikrát jet spojem linky č. 13 s pravidelným odjezdem ze zastávky Bráfova ("dočasná" náhrada za zastávku Železniční stanice) ve 22:09 h. Ovšem ve všech případech bylo na jízdence uvedeno místo nástupu "Hrotovická". Aneb až bude "vedoucí", eventuálně "referentka" z odboru dopravy Městského úřadu Třebíč analyzovat počty nastupujících cestujících na jednotlivých zastávkách, tak budu já (i další cestující, kteří se mnou nastupovali) počítán za zastávku Hrotovická a nikoliv za zastávku Bráfova (resp. teoreticky Železniční stanice)... Možná aby se pak dalo (pseudo)argumentovat, že "tam nikdo nenastupuje"...

Mimochodem, i z tohoto souhrnného jízdního řádu je patrná stupidita, kterou je nezajíždění víkendových spojů linky č. 4 v tomto směru jízdy do "terminálu", byť v téměř všech případech jde o časově ideální "přípoje od vlaku" (přitom Město Třebíč se v tiskové zprávě chlubilo, že do "terminálu" zajedou i v tomto směru jízdy všechny spoje linky č. 4 časově navazující k/od vlaku)...

Ve výčtu změn provedených k 1. 10. 2015 je ale hned několik změn ignorováno - jednak tam nikdo neuvedl, že k 30. 9. 2015 se ruší zvláštní "DDM linka". A jednak... ale o tom až v samostatném článku.

O (ne)povědomí správného fungování přestupních terminálů aneb O čekání na "komplexního Godota"

14. října 2015 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Na konci tohoto článku jsem psal o tom, že existuje ještě jeden text hodný okomentování. Zejména jedno konkrétní vyjádření v něm. Ale popořadě.

V tomto článku s 31. 7. 2015 jsem odkazoval na tendenčně vedený rozhovor (nepokládání nepříjemných otázek, "redaktorka" sama od sebe označuje stěžování lidí na neznámé značení "P + R" jako "úsměvné" apod.) s nadpisem Ohlédnutí za výstavbou terminálu. Ovšem nejde o jediný článek tohoto typu; kromě toho byl (a je u něj uvedeno stejné datum vydání jako u toho prvního, tedy 22. 7. 2015) vydán i článek Ohlasy na přestupní terminál jsou pozitivní...

Z článku opět čiší tendenčnost (nepokládání nepříjemných otázek, zamlčení úskalí, která přišla), ale je v něm použita i jedna podivná nelogika. Viz poslední odstavec:

Autobusové nádraží bude fungovat tak jak je, větší změny předpokládáme až po zprovoznění takzvaného komplexního dopravního systému kraje Vysočina. Kdy to bude, není úplně jasné, předpokládá se 1. ledna 2017. V okamžiku, kdy se sníží počet spojů, které v jeden okamžik odjíždějí ve špičce z autobusového nádraží, tak se bude moci přistoupit k redukci ještě jednoho nástupiště, které zde je a rozšíření parkoviště tak, jak je v plánu. Zatím to není možné.

Takže:
- Předně z tohoto vyjádření vyplývá, že Kraj Vysočina nijak nemá zájem o zlepšení návazností mezi vlaky a autobusy již nyní, tzn. krátce po dokončení tzv. terminálu. Čeká se na jakéhosi "komplexního Godota"...

- Nikde není psáno, že tzv. komplexní dopravní systém Kraje Vysočina bude existovat (termín zavedení cca 3 měsíce po krajských volbách je krajně nevhodný) a také nikde není psáno, že v tomto systému bude navrženo rozložení časů odjezdů spojů v přepravní špičce do delšího časového úseku.

- Jestliže má tzv. přestupní terminál fungovat skutečně tak jak má, tak platí, že všechny autobusové přípoje z něj musejí odjíždět v ten správný čas po příjezdu přípojných vlaků. Tedy že v průběhu několika málo minut budou muset odjet všemi směry všechny potřebné přípoje. A to při počtu pouze osmi autobusových stanovišť - tedy počtu o dost nižšího než je (zřejmě) 19 stanovišť, které tedy na autobusovém nádraží mají zůstat po spuštění "komplexního" dopravního systému.

- Při tomto systému obsluhy naopak vychází, že z autobusového nádraží budou autobusy odjíždět ve dvou "vlnách" - nejprve odjede skupina těch autobusů, které míří do jižního, východního a severovýchodního okolí Třebíče (tzn. začínají jízdu na autobusovém nádraží a cestou zajedou do tzv. terminálu). Stane se tak o pár minut dříve než tyto autobusy dojedou do tzv. terminálu. Naopak až ve druhé "vlně" zajedou na autobusovém nádraží ty spoje, které míří na západ a severozápad směrem od Třebíče. Tyto spoje naopak začnou jízdu v tzv. přestupním terminálu.

- Takže - jestliže bude muset stačit 8 zastávkových stání k tomu, aby tzv. přestupní terminál plně sloužil svému účelu, který je koneckonců popsán i na oficiálních internetových stránkách (viz Vyšší atraktivita veřejné dopravy - taktové propojení v novém přestupním uzlu - odkaz), tak v podobné situaci (odjezd většího počtu autobusových spojů v krátké době) musí stačit i oněch redukovaných cca 19 zastávkových stání na autobusovém nádraží, ke kteréžto redukci má ale dojít až "po komplexním Godotovi"...

- Ledaže by někdo nepočítal s tím, že tzv. přestupní terminál ani nebude plně sloužit svému účelu "taktového propojení v přestupním uzlu"...

- Pro srovnání - přestupní terminál ve Znojmě má de facto 10 stanovišť pro nástup + kromě toho pak dlouhé výstupní stanoviště. A v období od 14:55 h do 15:15 h odtud odjede 14 spojů. Zatímco z třebíčského autobusového nádraží odjede od 14:40 do 15:00 h (tzn. stejná perioda - 20 minut) 31 spojů. Na to by snad mohlo 19 stanovišť stačit - tím více v situaci, kdyby již nyní nezačínaly spoje jedoucí směrem na západ/severozápad/jihozápad od Třebíče jízdu na autobuovém nádraží, ale logicky aby začínaly jízdu již v tzv. přestupním terminálu, zatímco na autobusové nádraží by jen zajely.

Sečteno, podtrženo:
- Posun časových poloh linkových autobusových spojů by byl možný i dnes, bez tzv. komplexního dopravního systému.

- I kdyby ne, tak problém s přehlcením autobusového nádraží spoji ve špičce je již dnes řešitelný tím, že všechny relevantní spoje budou začínat jízdu již v tzv. přestupním terminálu (takže na autobusovém nádraží pobudou jen nezbytně krátkou dobu a o to méně tam budou "překážet" ostatním autobusům).

- Srovnání počtů spojů vs. počtu stanovišť, které v dané krátké časové periodě jsou potřeba pro obsloužení všech autobusů, je velmi podivné. Ale to bych se již jen opakoval.

Dvoudveřové Citaro opět v třebíčské MHD aneb výlukové opatření v ulici Na Klinkách a další zajímavosti z Týna a od hřbitova na fotkách z 11. 10. 2015

12. října 2015 v 1:00 Zajímavosti z provozu
V neděli 11. 10. 2015, tedy ve druhé polovině platnosti uzavírky části Táborské ulice, jsem sledoval + zdokumentoval mnohé věci související s uzavírkou/výlukovým opatřením v Táborské ulici u Nového hřbitova.

Ulice byla skutečně uzavřena až po křižovatku s Míčovou ulicí (včetně ní), tzn. do prostoru zastávky Hřbitov by se autobusy (měly-li by dodržovat dopravní značení a nevjíždět na rekonstruovanou vozovku) nedostaly, tím více je ale otázkou, jak se po dobu uzavírky měly dostat na hřbitov například vozy se zesnulými; dále platí, že v příslušné tiskové zprávě Městského úřadu Třebíč tedy nebylo uvedeno doporučení, kde mají zaparkovat smuteční hosté. Nakonec zčásti parkovali na Míčově ulici, ale zčásti i v prostoru obvyklého parkoviště. Fotky dokumentující výše uvedené jevy + označníky zastávek v Táborské ulici i u Nového hřbitova jsem vložil do tohoto alba.

Samozřejmě jsem i zdokumentoval (byť šlo jen o jediný spoj) autobus jedoucí na spoji linky č. 10 objízdnou trasou ulicí Na Klinkách. Východní částí této ulice sice autobusy kdysi jezdívaly (cca od začátku roku 2009 do cca poloviny roku 2010 - tzn. v době, kdy "nocovaly" v tomto areálu), ale tehdy jsem v této ulici stejně žádný autobus nezdokumentoval.

Tak tedy až v neděli 11. 10. a dostalo se mi nečekaného překvapení - na lince č. 10 jel dvoudveřový Mercedes Citaro K III s RZ 5J2 4177, který už na jaře 2015 občas jezdíval jednak na lince "DDM", jednak na víkendových spojích MHD, (které ale poté ustalo; mj. v létě 2015 jsem jej viděl na spoji účelové dopravy do jaderné elektrárny Dukovany). Ale - tehdy na jaře nebyl vybaven venkovními displeji, zatímco nyní již displeje má!

Odkaz na čtveřici fotek tohoto autobusu z 11. 10. 2015:

(o necelou hodinu později) vjezd z Táborské ulice na kruhový objezd v Týně (i zde došlo k matoucí situaci, že na displeji byla uvedená obvyklá konečná zastávka Hřbitov namísto "toho dne skutečně platné" cílové zastávky Týn)

v zastávce "Týn" v Táborské ulici - toho (i předchozího) dne konečné a zároveň výchozí zastávce linky č. 10. Jak je patrné z označníku, tak sice byl vyvěšen jízdní řád linky č. 10 pro směr jízdy do centra města (tzn. opačným směrem než v pravidelném provozu), ale nebylo tam ani slovo o tom, že dvojice "bílých" jízdních řádů pozbývá 10. a 11. 10. 2015 platnosti...

Demlova ulice bude od 12. 10. 2015 opětovně průjezdná pro MHD a nepochopitelné neinformování na tzv. oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" o víkendovém výlukovém opatření u Nového hřbitova

10. října 2015 v 8:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis krátkého sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Autobusy linek 1 a 14 budou navráceny na Demlovu ulici v pondělí 12.10. Obnovena tak bude původní zastávka Znojemská ve směru Poliklinika a zastávka Demlova obousměrně.

Po (téměř přesně) půlroce tedy budou autobusy MHD Třebíč znovu jezdit Demlovou ulicí. Sdělení je ovšem neúplné - opomíná uvést zprávu, že zastávka "Znojemská" umístěná u hotelu Alfa opětovně začne sloužit i spojům jedoucím od polikliniky ke Stop Shopu. Ovšem těžko čekat, že o této věci budou "oficiální zdroje" informovat, když ve výlukovém opatření neinformovaly o opaku - tzn. že zastávka Znojemská "u Alfy" tomuto účelu po dobu výluky sloužit nebude.

Totéž sdělení též na letáku umístěném na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč" - viz odkaz.
Je velmi zajímavé, že tomuto sdělení dala "palec nahoru" i mluvčí Městského úřadu Třebíč. Ale bohužel už si tato mluvčí nevšimla (+ okamžitě zařídila nápravu, když toho zjevně není schopen nikdo z odboru dopravy Městského úřadu Třebíč), že na tomto profilu nepochopitelně chybí info o neobsluhování zastávky Hřbitov (dle plánu prováděné 10. a 11. 10. 2015)...

I v tomto případě by mě zajímal "viník" nezveřejnění výlukového opatření pro zastávku Hřbitov důvodu nedošlo na zmiňovaném FB profilu. "Referentka (výhradně) pro MHD" (opět) "zapomněla" odeslat příslušné opatření tvůrci těchto stránek? Nebo toto opatření sice odesláno bylo, ale tvůrce stránek "zapomněl" toto zveřejnit? A ani nikdo další z odpovědných osob (např. "vedoucí" osoba příslušného odboru) si ničeho nevšiml + následně nezajistil nápravu???

Kterak žena z Myslibořic doplatila 17. 9. 2015 na klamavé jízdní řády v tzv. přestupním terminálu - autobus jí ujel; další spoj jel až za cca 3 hodiny

8. října 2015 v 23:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Tento článek vydaný 26. 9. 2015 jsem zakončil slovy Ovšem někteří lidé nejedou "pouze" s batohem, ale s těžkou taškou na kolečkách. A v případě ujetí spoje/přípoje jim nejbližší spoj nejede za čtvrthodinu, ani za půlhodinu, ale až za tři hodiny. Ale o tom až v jiném, samostatném článku.

Tak tady je ten samostatný článek. :-) Pojednává o ženě, která ve čtvrtek 17. 9. 2015 přijela do Třebíče z dovolené (spolu se svojí kamarádkou) rychlíkem ve 14:30 h. A ve 14:42 h chtěla odjet ze sousedního tzv. přestupního terminálu spojem linky č. 790400 domů do Myslibořic.


Předpokládali byste z tohoto jízdního řádu, že se z této zastávky dostanete autobusem do Myslibořic? Omyl! Z této zastávky (přesněji řečeno - stanoviště č. 5 v prostoru tzv. Přestupního terminálu Třebíč) se touto linkou (790400) dostanete jen opačným směrem, tzn. na třebíčské autobusové nádraží. Pro směr do Myslibořic (resp. i jakékoliv další obce na trase linky č. 790400) je určeno stanoviště č. 8 umístěné na opačném konci tzv. přestupního terminálu.

Že z vyvěšeného jízdního řádu vyplývá něco docela jiného (není nikde upřesněno, že platná je zde de facto jen "pravá část" toho jízdního řádu)? Bohužel... Tedy, o správnosti se lze přesvědčit na displeji s odjezdy spojů, ale kdo na displeje nehledí a domnívá se, že směrodatný je vyvěšený jízdní řád, ten se může dostat do velkých problémů.

Paní si nevšimla, že ten "její" spoj projel o pár metrů dále (ovšem v situaci, kdy autobusy dopravce TRADO BUS nejsou vybaveny displeji, ale směr jízdy lze rozpoznat jen z malých cedulek za čelním sklem, si tato paní těžko mohla všimnout, že "její" autobus právě jede opačným směrem než čekala); a až o několik minut později (kdy už uplynul čas odjezdu tohoto spoje) si paní uvědomila, že asi něco není v pořádku (což jí potvrdil řidič jiného linkového autobusu, který v tu chvíli projížděl tzv. terminálem).

Právě v té chvíli jsem do prostoru tzv. přestupního terminálu přišel já (předtím jsem pořizoval fotodokumentaci provozu MHD na křižovatce u nemocnice) a ptal jsem se té dvojice žen, co se stalo a jestli potřebují poradit. Poté, co mi v krátkosti vysvětlily, o co se jedná, souhlasily s tím, že rozhovor bude zdokumentován + bude učiněno, aby se o této problematice dozvěděly tzv. odpovědné osoby.

Je to vůbec zajímavé - "vedoucí" osoba z příslušného útvaru veřejné správy (která je de facto "duchovním otcem" celého tzv. přestupního terminálu) se na vlakovém nádraží tedy v blízkosti tzv. terminálu) pohybuje (protože do/z Třebíče dojíždí 20 km z Náměště nad Oslavou) velmi často, přesto si není schopna všimnout určitých nesrovnalostí v jízdních řádech + mnoha dalších věcí (např. po většinu srpna 2015 nevyvěšené jízdní řády, jakož i v září 2015 chybějící info o navýšení počtu linkových autobusů zajíždějících do "terminálu").

V tomto případě ani neplatí argument typu "sice tam visí jízdní řád pro oba směry, ale podle polohy zastávky lze poznat, kterým směrem se jede z té které strany ulice". Ne, ba naopak - kdybych neznal tuto situaci a měl odhadovat, ze které strany pojede spoj linky 790400 (http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L790400_150830_166666.pdf) do Myslibořic, tak bych také hádal, že to bude z té "jižní" strany, tzn. že by mezi autobusovým nádražím a zastávkou Znojemská jel tento spoj touto trasou: http://mapy.cz/s/ltbL. I s ohledem na to, že jde o trasu odpovídající trase těch spojů této linky, které do tzv. terminálu nezajíždějí, ale zastavují u nemocnice: http://mapy.cz/s/lvMZ) - tzn. mj. jízda Březinovou ulicí.

Skutečnost je však taková, že zatímco spoje linky 790400 nezajíždějící do tzv. terminálu jedou tudy (http://mapy.cz/s/ltbN), tak spoje této linky zajíždějící do tzv. terminálu jedou takříkajíc opačným směrem: http://mapy.cz/s/ltbO.

A pak se v tom vyznejte...

Paní nakonec zavolala svojí dceři, ať pro ni z Myslibořic dojede autem. Jiná možnost nebyla - další autobusový spoj této linky jede za více než 3 hodiny. Škoda, že jsem v tom tzv. terminálu nebyl o pár minut dříve. Možná bych si všiml, že ty ženy stojí na špatném stanovišti a možná by se dalo ještě leccos zachránit - ve smyslu že by se stihly přesunout na správné stanoviště.

V tomto případě mi tedy nebylo nehmotnou odměnou, že díky mě se cestující nedostali do problémů, ale milou odměnou se mi stalo poděkování od té paní za to, že jsem jí ochotně vysvětlil, co že se vlastně stalo.

Mnohé z této neveselé situace je zdokumentováno v tomto videu.

Od 7. 10. 2015 (11:30 h - tzn. 4,5 hodiny po otevření kruhového objezdu) je zastávka "Václavské náměstí" navrácena do původní polohy + opětovná ignorace linky č. 14

7. října 2015 v 13:00 Mimořádnosti v provozu
Podle této tiskové zprávy Městského úřadu Třebíč (vydané 6. 10. 2015), je od 7. 10. 2015 (od 7:00 h) již plně (tzn. i pro individuální dopravu) zprovozněn kruhový objezd na Václavském náměstí. Ovšem o tom, co to znamená pro třebíčskou MHD, tam nebylo uvedeno ani slovo.

Není to poprvé, kdy se podobné zprávy týkaly jen individuální dopravy, ale napsání jedné věty ve smyslu "co to znamená pro MHD" se tvůrce "tiskové zprávy" městského úřadu již nedovedl. Podobná věc nastala koncem srpna 2014, kdy bylo informováno o posunu zahájení uzavírky Nádražní ulice z 1. 9. na 2. 9. 2014, ale nikde nebylo uvedeno, že tento posun se týká i výlukového opatření v MHD.

Tak až krátké info vydané v poledních hodinách 7. 10. 2015 na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" vnáší do celé záležitosti více světla; cituji: Od dnešního dne (7.10.2015) od 11:30 hodin bude linka č. 10 opět zajíždět na původní zastávky na Václavském náměstí.

Tzn. k opětovnému zajíždění do obvyklé zastávky "Václavské náměstí" dochází až 4,5 hodiny po otevření kruhového objezdu.

--------------------------------------------------------------

Doplnění článku provedené 7. 10. 2015 ve 14:30 h: v průběhu cca poslední hodiny bylo i na stránkách www.doprava-trebic.cz doplněno info o výše uvedeném + připsáno ještě něco dalšího, cituji:

Linka č. 10 se vrátila do své původní trasy a zastavuje na standardní zastávce Václavské náměstí.

Linka č. 1 a její obsluha zastávky Demlova se v těchto chvílích řeší. Lze předpokládat, že se v dohledné době také navrátí do své klasické trasy.

Aneb další ignorace linky č. 14 (která přes zastávku Demlova jezdívá v pravidelném provozu také). Stejně jako tuto linku ignoroval "vedoucí" představitel příslušného odboru v tomto komentáři; stejně jako byla v září 2015 u výlukového opatření k této lince ignorována skutečnost, že 19. 9. tato linka nepojede přes zastávku Stop shop; a stejně jako je u této linky nepochopitelně ignorováno zajíždění do tzv. přestupního terminálu...

-------------------------------------------------------------

Ještě jedno doplnění článku (provedené 7. 10. 2015 ve 21:15 h) - tvůrci oficiálních stránek si asi mezitím na existenci linky č. 14 vzpomněli (anebo si přečetli tento můj článek? :-D); v aktualizovném sdělení na stránkách www.doprava-trebic.cz je uvedeno:

Obsluha zastávky Demlova na linkách 1 a 14 se řeší a z bezpečnostních důvodů zatím autobusy stále jezdí ulicí Družstevní.

Zastávka Hřbitov bude 10. 10. a (předpoklad) 11. 10. 2015 zcela bez obsluhy MHD + komentář

6. října 2015 v 7:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Od 10. 10. 2015 6:00 do předpoklad 11. 10. 2015 24:00 bude pro autobusy městské dopravy uzavřena část ulice Táborská - od křižovatky s ulicí Na Nivkách po nový hřbitov.
Zastávka Hřbitov bude zrušena (linky 5, 10, 11, 31).
Výchozí a konečnou zastávkou linky 10 bude Týn (označník ve směru na hřbitov). Objízdná trasa ve směru na Karlovo náměstí bude ulicemi Na Klinkách a Budíkovická.

Po přečtení tohoto sdělení jsem si říkal, jaký že úsek Táborské ulice bude uzavřen, že musí být přijato takovéto drastické opatření znamenající nulovou obsluhu zastávky Hřbitov. Že jedinou situací, kdy by takovéto opatření bylo oprávněné, je situace, kdy je prostor zastávky Hřbitov nedostupný z obou směrů. A opravdu - dle stránek www.uzavirkytrebic.cz má Táborská ulice být uzavřena skutečně až po křižovatku s Míčovou ulicí.

Ovšem v tom případě platí, že de facto nemožný bude vjezd vozidel do areálu hřbitova (např. převoz zesnulých), jakož i na parkoviště u hřbitova (určené zejména pro účastníky pohřbů - pozůstalé). Ovšem o této skutečnosti se výše odkazovaný článek nezmiňuje (+ tato skutečnost by odporovala zdravému rozumu). V opačném případě platí, že vjezd do areálu hřbitova + na parkoviště u hřbitova možný bude, ale tím pádem tam mohla zajíždět i MHD (přinejmenším linka č. 5 závlekem mezi zastávkami Generála Svobody a Míčova; vždy v jednom směru jízdy by se to časově stíhalo).



Výlukové opatření způsobené uzavírkou části Kubišovy ulice (5. 10. - 31. 10. 2015) aneb Co vloni nešlo, letos půjde

4. října 2015 v 15:00 Mimořádnosti v provozu
Ve druhé části tohoto článku přepisuji kurzívou výlukové opatření, které bylo na FB profilu "MAD Třebíč" zveřejněno na přelomu 2. a 3. října, zatímco na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz není uvedeno ani v okamžiku zveřejnění tohoto článku. Nicméně, v první části tohoto článku nemohu nevzpomenout na srpen roku 2014 a tehdejší situaci po zveřejnění výlukového opatření souvisejícího s jednosměrnou uzavírkou Hrotovické ulice.

Ihned poté, co jsem zjistil, že toto výlukové opatření alibisticky ignoruje obsluhu oblasti okolo zastávek Kosmákova nebo Hrotovická spoji MHD jedoucími ve směru z centra města, ihned jsem napsal e-mail příslušnému "vedoucímu" pracovníkovi předmětného útvaru veřejné správy, že rozhodně je vhodné, aby linky č. 4 a 14 (nebo alespoň linka č. 14, když už nic jiného) byly (vždy ve směru jízdy z centra města) po dobu této výluky vedeny Březinovou, Kosmákovou a Okrajovou ulicí. Namísto alibistického zjednodušeného trasování Znojemskou ulicí.

Ovšem od onoho tzv. vedoucího pracovníka přišly odpovědi typu "Nikdo si na toto nezajíždění nestěžoval, kromě jednoho zaměstnance továrny od Hrotovické ulice" (Ano, typický postoj "Nikdo si nestěžoval = problém neexistuje"; Mmch. takže v bezvýlukovém provozu se ve směru jízdy z centra města jezdí přes Hrotovickou tak trochu zbytečně?) nebo "vést MHD Okrajovou ulicí by znamenalo zákazy stání/zastavení v této ulici, což je nepřijatelné" (k čemuž dodávám - okolo let 1995 - 1996 touto ulicí dlouhodobě OBOUSMĚRNĚ jezdila linka č. 1, ovšem v roce 2014 tudy JEDNOSMĚRNĚ nemohla jezdit ani doplňková linka č. 14?).

Ovšem rok se s rokem sešel a od 5. 10. 2015 do (předpoklad) 31. 10. 2015 bude platit výlukové opatření znamenající, že páteřní linka č. 4 bude (jednosměrně - jen ve směru jízdy z centra města) jezdit "západní polovinou" Okrajové ulice... Komentář k této ouřední (ne)logice nechť si každý čtenář vytvoří sám.

Zde je přepis onoho výlukového sdělení (nejde o doslovný přepis; opraveny jsou nejen chyby stylistické, ale i nepřesnosti faktické):

Uzavírka části Kubišovy ulice

Termín: od 5. 10. 2015 6:00 h do 31. 10. 2015 20:00 h

Směr jízdy Karlovo náměstí -> Poliklinika:
zastávka Kubišova zrušena.
Náhradní zastávka bude umístěna za křižovatku u Střední průmyslové školy stavební, viz přenosný označník
Objízdná trasa: Kubišova - Okrajová - Znojemská - Družstevní

Směr jízdy Poliklinika -> Karlovo náměstí:
Zastávky Kubišova, U Kotelny zrušeny.
Náhradní zastávka za zastávku Kubišova bude umístěna v ulici Družstevní před křižovatkou s ulicí Znojemskou, viz přenosný označník.

Objízdná trasa: Družstevní - Znojemská - Spojovací - Hrotovická.




Nepravdivá informace o "zajíždění všech spojů linky č. 4 navazujících na vlak" do tzv. přestupního terminálu, o "novinářích - přepisovačích tiskových zpráv" a o "odkládacích výmluvách" od "vedoucí" osoby

3. října 2015 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V minulosti jsem již několikrát psal o tom, že novinové články týkající se veřejné dopravy (přinejmenším v Třebíči a jejím okolí) jsou obvykle jen přepisem polopravd, nepravd a lží vydaných veřejnou správou. Dalším zářným příkladem této skutečnosti je tento tzv. článek. Viz tyto aspekty:

- Až po více než měsíci si tedy novináři "všimli", že již na přelomu srpna a září došlo k navýšení počtu "vesnických" autobusů jedoucích přes tzv. terminál. Ovšem, však dlouho si toho nedokázali všimnout ani odpovědné osoby z městského úřadu (= investora stavby) a proto se tato změna odehrála za naprostého mlčení všech oficiálních internetových stránek (o tomto mlčení jsem psal již v tomto článek z 22. 9. 2015).

- "Novináři" tupě přepsali (do značné míry nepravdivý/lživý) údaj o tom, že ve směru jízdy do centra města zajíždí do tzv. terminálu právě ty spoje linky č. 4, které časově navazují na vlaky. Není to pravda! Kdyby do tzv. terminálu měly zajíždět opravdu všechny spoje linky č. 4 časově navazující na vlaky, tak by tam musely v pracovní dny zajíždět spoje v 19:38 a 20:38; a stejně tak by tam musela zajíždět naprostá většina víkendových spojů této linky (s odjezdem v 7:38, 8:38, 9:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38, 18:38, 19:38 i 20:38 h)! Do tzv. terminálu tedy nezajíždí přinejmenším 16 spojů linky č. 4, které by časově navazovaly na vlaky! Z článku přímo nevyplývá, kdo tuto nepravdu/lež řekl.

Snad jmenovaná "referentka", která v roce 2014 nebyla schopna zajistit informování o přibyslavických výlukových opatřeních (ani o jednom ze dvou konaných), jakož ani nebyla schopna zajistit, aby se v září 2015 objevilo v příslušném výlukovém opatření, že 19. 9. nebude obsluhována zastávka Stop Shop?

- Z článku je patrný i typický pokrytecký přístup tzv. vedoucího pracovníka příslušného dopravního odboru. Zajistit již nyní co nejlepší možné návaznosti, to ne-e (viz situace ve 22:10 h + viz situace popisovaná v předchozím odstavci). Ale vychloubat se, že najednou se toto všechno zvládne, "až bude tzv. revitalizována trať", to mu jde. Jen aby nemusela padnout otázka, proč že k nejlepšímu možnému zlepšení nedošlo již nyní (i když, tyto tzv. "novináře - přepisovatele tiskových zpráv" - by taková otázka asi ani nenapadla).

Ostatně, těchto výmluv už z úst oné osoby zaznělo mnoho. Mnohá zlepšení (např. ohledně situace ve 22:10 i dalších případů) byla odsouvána do budoucnosti stylem "až bude provedena optimalizace MHD". Ta se udělala v roce 2012 a nic se nezměnilo. Ale přišla nová výmluva "až bude hotov tzv. přestupní terminál". Ten se dokončil v roce 2015 a mnohé se také nezměnilo. Tak přišla další výmluva "až bude tzv. revitalizována trať".

Ostatně, podobné výmluvy zněly ze stejných úst na neschopnost garantovat nízkpodlažnost alespoň u části spojů. Po provedené optimalizaci (září 2012; s touto optimalizací byla zrušena dříve existující garance nízkopodlažnosti) zněly výmluvy oné "vedoucí" osoby, že "jízdní řády se budou ještě upravovat, takže teď by nemělo cenu tam dávat garanci. Pak se jízdní řády upravily (hlavní "doupravení" proběhlo k 1. 3. 2013), ale garance nízkopodlažnosti zůstala nulová.

Pak začátkem roku 2014 došlo k zavedení určité garance nízkopodlažnosti zejména na tzv. doplňkových linkách (došlo k využití nápadu, který jsem již o 15 měsíců dříve napsal do tohoto článku). Ovšem když jsem v červnu 2014 zjistil, že o víkendech dochází k opakovanému porušování této garance a tuto skutečnost napsal oné "vedoucí" osobě, tak ona osoba ani nevěděla, jakou garanci mám na mysli!

Vzápětí došlo (ovšem v naprosté tichosti) ke zrušení oné skromné garance. Ale namísto toho se na příslušných (městským úřadem zřizovaných) stránkách objevilo info, že Garanci nízkopodlažních spojů nelze doplnit přímo do JŘ, protože jízdní řád není v tuto chvíli pevně vázán na konkrétní autobusy. (Opravdu? a jaktože to od ledna do června 2014 šlo? Jaktože to jde v jiných městech, ba i mimoměstských provozech?).

Nebo tvrzení Město Třebíč a dopravce se nicméně snaží o pravidelnou obnovu vozového parku tak, aby v budoucnosti byly provozovány v MAD Třebíč pouze nízkopodlažní autobusy. (Hm, a proto došlo k poslední "obnově vozového parku již před jedním rokem a sedmi měsíci a od té doby kde nic tu nic... Ale opět neuvěřitelná výmluva - namísto správného myšlení "máme víc než 75 % vozového parku nízkopodlažních, takže ta garance může být vcelku velká" přichází scetné myšlení "něco bude možné garantovat až poté, až toho 'něčeho' bude 100 %"...)

Kterak pozdně-večerní spoj linky č. 13 pojede mezi "terminálem" a Komenského náměstím 4 minuty (průměrná rychost pouze 13,65 km/h!) aneb zjevná snaha neschopného objednatele nevytvořit návaznosti z vlaku na MHD ve 22:10 h?

1. října 2015 v 14:00 Postřehy z optimalizace MHD
V předchozím článku jsem uváděl, že 30. 9. 2015 se mi povedlo přestoupit z osobního vlaku č. 4852 (který do Třebíče přijel přesně ve 22:09 h, tzn. včas) na zastávku Bráfova na spoj linky č. 13 (který má pravidelný odjezd z této zastávky ve 22:10 h, ale toho dne měl téměř minutové zpoždění), takže jsem jel už tímto spojem namísto spoje linky č. 14, který jede přes zastávku Bráfova ve 22:12 h.

Od 1. 10. 2015 bych ale tento spoj linky č. 13 nestihl již ani náhodou, protože jeho odjezd ze zastávky Bráfova (coby "dočasné" náhrady za obsluhu tzv. přestupního terminálu mezi 22. a 6. hodinou) byl o minutu uspíšen na 22:09 h. Ovšem pozor - až bude možné s linkou č. 13 (jakož i s linkami č. 4 a 10) zajíždět do tzv. terminálu i mezi 22. a 6. hodinou, tak bude situace o to stupidnější - protože ve 22:09 h přijede na třebíčské vlakové nádraží osobní vlak od Brna a PŘESNĚ VE STEJNÝ ČAS odjede ("ujede") z ("na dohled" umístěné zastávky) spoj linky č. 13...

Tato skutečnost nechť je jasným důkazem o neschopnosti a pokrytectví odpovědných osob, které už tři roky tvrdí, jak se přestupy mezi MHD a vlaky (jakož i mezi vlaky a MHD) zlepšily + jak k jejich dalšímu zlepšení vedlo otevření tzv. přestupního terminálu a úprava jízdních řádů provedená k 1. 10. 2015, ale realita je (nejen v tomto, ale i v jiných případech) docela jiná.

Tolik první část popisované stupidity. Neméně zajímavá je ale část druhá. Onen pozdně-večerní spoj linky č. 13 dosud jezdil z Komenského náměstí ve 22:12 h. Od 1. 10. 2015 však byl čas jeho odjezdu posunut na 22:13 h! Znamená to, že mezi tzv. přestupním terminálem (až do něj bude moci zajíždět) a zastávkou na Komenského náměstí ujede 910 metrů za 4 minuty, tzn. průměrná rychlost pouhých 13,65 km/h (!!!). A to v době, kdy semafory jsou vypnuty a kdy je silniční provoz minimální, tzn. neexistuje překážka, aby tento spoj nemohl tuto trasu ujet maximálně za 2 minuty (průměrná rychlost 27,3 km/h je zajisté dostačující).

Při odjezdu tohoto spoje z Komenského náměstí ve 22:13 h mohl klidně být stanoven odjezd z tzv. terminálu na 22:11 h, protože takto bude tento spoj stejně muset cca 2 minuty "čekat na čas" na Komenského náměstí (pokud tedy neodjede z Komenského náměstí se svévolným náskokem, což je ale nepřípustné, že). Ale "hlavně" že z "terminálu" pojede už ve 22:09 h, aby nemohl být zajištěn přípoj od vlaku, žeáno. Že pak tento spoj prostojí 2 minuty na Komenského náměstí? To je asi zodpovědným KR*T*NŮM a dalším dilentantům/diletantkám z odboru dopravy Městského úřadu Třebíč jedno (ostatně, těch projevů neschopnosti na straně tohoto úřadu i na straně dopravce je vůči MHD mnoho - viz mnohé jiné moje články).

Perlička na závěr - stránky Městského úřadu Třebíč tvrdí, že jednosměrný provoz na východní části dolní strany Karlova náměstí je zahájen až od 1. 10. 2015, ale ve skutečnosti tam byla "jednosměrka" už i 30. 9. 2015 po 22. hodině. Kvůli tomu musel pozdněvečerní spoj linky č. 13 jet mezi Komenského a Karlovým náměstím výraznou oklikou přes ulice Vítězslava Nezvala a Bedřicha Václavka. Ve středu 30. 9. 2015 měl na projetí této trasy ještě 3 minuty (22:12 - 22:15 h). Ale od 1. 10. 2015 už mu musejí na projetí této trasy stačit minuty dvě (22:13 - 22:15 h)...

Nový jízdní řád MHD Třebíč platný od 1. 10. 2015 a podrobné info vydané v pouze jednodenním (!) předstihu

1. října 2015 v 0:00 Změny jízdních řádů
Od 1. 10. 2015 je v platnosti nová verze jízdního řádu MHD Třebíč. Novou verzi jízdních řádů najdete pod tímto odkazem.

Tolik zpravodajská povinnost a teď trocha komentářů. K okomentování samotné změny se dostanu v jiném, samostatném článku (ale už nyní vidím v těch nových jízdních řádech několik nesmyslů). V tomto článku ale nepomlčím o několika strohých faktech:

- Již 17. 6. 2015 bylo na stránkách Městského úřadu Třebíč informováno, že od 1. 10. 2015 dojde ke změnám jízdních řádů MHD Třebíč + bylo vypsáno, o jaké změny půjde.

- Tato skutečnost byla 22. 9. 2015 potvrzena tímto článkem z "Třebíčského deníku".

- Ovšem až 30. 9. 2015 (tzn. jeden jediný den před vstupem této změny v platnost!) dopoledne (cca mezi 9. a 10. h) bylo o této změně informováno na tzv. oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč",viz odkaz.

- Až 30. 9. 2015 v poledních nebo časně odpoledních hodinách, bylo přidáno info o této změně na oficiální stránky www.doprava-trebic.cz.

- A ani 30. 9. 2015 po 22. hodině, kdy jsem použil MHD Třebíč (tentokrát jsem stihl přestoupit mezi 22:09 - 22:10 z osobního vlaku od Brna dokonce na spoj linky č. 13!), nebylo o této změně nijak informováno (žádný letáček na nástěnce nebo na okně autobusu) ani na zastávce Komenského náměstí, ani na zastávce Dřevařské závody, ani v Mercedesu Citaro CNG ev. č. 50, ani v Mercedesu Conecto ev. č. 23...

Dále raději bez komentáře.