Kterak pozdně-večerní spoj linky č. 13 pojede mezi "terminálem" a Komenského náměstím 4 minuty (průměrná rychost pouze 13,65 km/h!) aneb zjevná snaha neschopného objednatele nevytvořit návaznosti z vlaku na MHD ve 22:10 h?

1. října 2015 v 14:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V předchozím článku jsem uváděl, že 30. 9. 2015 se mi povedlo přestoupit z osobního vlaku č. 4852 (který do Třebíče přijel přesně ve 22:09 h, tzn. včas) na zastávku Bráfova na spoj linky č. 13 (který má pravidelný odjezd z této zastávky ve 22:10 h, ale toho dne měl téměř minutové zpoždění), takže jsem jel už tímto spojem namísto spoje linky č. 14, který jede přes zastávku Bráfova ve 22:12 h.

Od 1. 10. 2015 bych ale tento spoj linky č. 13 nestihl již ani náhodou, protože jeho odjezd ze zastávky Bráfova (coby "dočasné" náhrady za obsluhu tzv. přestupního terminálu mezi 22. a 6. hodinou) byl o minutu uspíšen na 22:09 h. Ovšem pozor - až bude možné s linkou č. 13 (jakož i s linkami č. 4 a 10) zajíždět do tzv. terminálu i mezi 22. a 6. hodinou, tak bude situace o to stupidnější - protože ve 22:09 h přijede na třebíčské vlakové nádraží osobní vlak od Brna a PŘESNĚ VE STEJNÝ ČAS odjede ("ujede") z ("na dohled" umístěné zastávky) spoj linky č. 13...

Tato skutečnost nechť je jasným důkazem o neschopnosti a pokrytectví odpovědných osob, které už tři roky tvrdí, jak se přestupy mezi MHD a vlaky (jakož i mezi vlaky a MHD) zlepšily + jak k jejich dalšímu zlepšení vedlo otevření tzv. přestupního terminálu a úprava jízdních řádů provedená k 1. 10. 2015, ale realita je (nejen v tomto, ale i v jiných případech) docela jiná.

Tolik první část popisované stupidity. Neméně zajímavá je ale část druhá. Onen pozdně-večerní spoj linky č. 13 dosud jezdil z Komenského náměstí ve 22:12 h. Od 1. 10. 2015 však byl čas jeho odjezdu posunut na 22:13 h! Znamená to, že mezi tzv. přestupním terminálem (až do něj bude moci zajíždět) a zastávkou na Komenského náměstí ujede 910 metrů za 4 minuty, tzn. průměrná rychlost pouhých 13,65 km/h (!!!). A to v době, kdy semafory jsou vypnuty a kdy je silniční provoz minimální, tzn. neexistuje překážka, aby tento spoj nemohl tuto trasu ujet maximálně za 2 minuty (průměrná rychlost 27,3 km/h je zajisté dostačující).

Při odjezdu tohoto spoje z Komenského náměstí ve 22:13 h mohl klidně být stanoven odjezd z tzv. terminálu na 22:11 h, protože takto bude tento spoj stejně muset cca 2 minuty "čekat na čas" na Komenského náměstí (pokud tedy neodjede z Komenského náměstí se svévolným náskokem, což je ale nepřípustné, že). Ale "hlavně" že z "terminálu" pojede už ve 22:09 h, aby nemohl být zajištěn přípoj od vlaku, žeáno. Že pak tento spoj prostojí 2 minuty na Komenského náměstí? To je asi zodpovědným KR*T*NŮM a dalším dilentantům/diletantkám z odboru dopravy Městského úřadu Třebíč jedno (ostatně, těch projevů neschopnosti na straně tohoto úřadu i na straně dopravce je vůči MHD mnoho - viz mnohé jiné moje články).

Perlička na závěr - stránky Městského úřadu Třebíč tvrdí, že jednosměrný provoz na východní části dolní strany Karlova náměstí je zahájen až od 1. 10. 2015, ale ve skutečnosti tam byla "jednosměrka" už i 30. 9. 2015 po 22. hodině. Kvůli tomu musel pozdněvečerní spoj linky č. 13 jet mezi Komenského a Karlovým náměstím výraznou oklikou přes ulice Vítězslava Nezvala a Bedřicha Václavka. Ve středu 30. 9. 2015 měl na projetí této trasy ještě 3 minuty (22:12 - 22:15 h). Ale od 1. 10. 2015 už mu musejí na projetí této trasy stačit minuty dvě (22:13 - 22:15 h)...
 


Aktuální články

Reklama