Kterak žena z Myslibořic doplatila 17. 9. 2015 na klamavé jízdní řády v tzv. přestupním terminálu - autobus jí ujel; další spoj jel až za cca 3 hodiny

8. října 2015 v 23:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Tento článek vydaný 26. 9. 2015 jsem zakončil slovy Ovšem někteří lidé nejedou "pouze" s batohem, ale s těžkou taškou na kolečkách. A v případě ujetí spoje/přípoje jim nejbližší spoj nejede za čtvrthodinu, ani za půlhodinu, ale až za tři hodiny. Ale o tom až v jiném, samostatném článku.

Tak tady je ten samostatný článek. :-) Pojednává o ženě, která ve čtvrtek 17. 9. 2015 přijela do Třebíče z dovolené (spolu se svojí kamarádkou) rychlíkem ve 14:30 h. A ve 14:42 h chtěla odjet ze sousedního tzv. přestupního terminálu spojem linky č. 790400 domů do Myslibořic.


Předpokládali byste z tohoto jízdního řádu, že se z této zastávky dostanete autobusem do Myslibořic? Omyl! Z této zastávky (přesněji řečeno - stanoviště č. 5 v prostoru tzv. Přestupního terminálu Třebíč) se touto linkou (790400) dostanete jen opačným směrem, tzn. na třebíčské autobusové nádraží. Pro směr do Myslibořic (resp. i jakékoliv další obce na trase linky č. 790400) je určeno stanoviště č. 8 umístěné na opačném konci tzv. přestupního terminálu.

Že z vyvěšeného jízdního řádu vyplývá něco docela jiného (není nikde upřesněno, že platná je zde de facto jen "pravá část" toho jízdního řádu)? Bohužel... Tedy, o správnosti se lze přesvědčit na displeji s odjezdy spojů, ale kdo na displeje nehledí a domnívá se, že směrodatný je vyvěšený jízdní řád, ten se může dostat do velkých problémů.

Paní si nevšimla, že ten "její" spoj projel o pár metrů dále (ovšem v situaci, kdy autobusy dopravce TRADO BUS nejsou vybaveny displeji, ale směr jízdy lze rozpoznat jen z malých cedulek za čelním sklem, si tato paní těžko mohla všimnout, že "její" autobus právě jede opačným směrem než čekala); a až o několik minut později (kdy už uplynul čas odjezdu tohoto spoje) si paní uvědomila, že asi něco není v pořádku (což jí potvrdil řidič jiného linkového autobusu, který v tu chvíli projížděl tzv. terminálem).

Právě v té chvíli jsem do prostoru tzv. přestupního terminálu přišel já (předtím jsem pořizoval fotodokumentaci provozu MHD na křižovatce u nemocnice) a ptal jsem se té dvojice žen, co se stalo a jestli potřebují poradit. Poté, co mi v krátkosti vysvětlily, o co se jedná, souhlasily s tím, že rozhovor bude zdokumentován + bude učiněno, aby se o této problematice dozvěděly tzv. odpovědné osoby.

Je to vůbec zajímavé - "vedoucí" osoba z příslušného útvaru veřejné správy (která je de facto "duchovním otcem" celého tzv. přestupního terminálu) se na vlakovém nádraží tedy v blízkosti tzv. terminálu) pohybuje (protože do/z Třebíče dojíždí 20 km z Náměště nad Oslavou) velmi často, přesto si není schopna všimnout určitých nesrovnalostí v jízdních řádech + mnoha dalších věcí (např. po většinu srpna 2015 nevyvěšené jízdní řády, jakož i v září 2015 chybějící info o navýšení počtu linkových autobusů zajíždějících do "terminálu").

V tomto případě ani neplatí argument typu "sice tam visí jízdní řád pro oba směry, ale podle polohy zastávky lze poznat, kterým směrem se jede z té které strany ulice". Ne, ba naopak - kdybych neznal tuto situaci a měl odhadovat, ze které strany pojede spoj linky 790400 (http://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L790400_150830_166666.pdf) do Myslibořic, tak bych také hádal, že to bude z té "jižní" strany, tzn. že by mezi autobusovým nádražím a zastávkou Znojemská jel tento spoj touto trasou: http://mapy.cz/s/ltbL. I s ohledem na to, že jde o trasu odpovídající trase těch spojů této linky, které do tzv. terminálu nezajíždějí, ale zastavují u nemocnice: http://mapy.cz/s/lvMZ) - tzn. mj. jízda Březinovou ulicí.

Skutečnost je však taková, že zatímco spoje linky 790400 nezajíždějící do tzv. terminálu jedou tudy (http://mapy.cz/s/ltbN), tak spoje této linky zajíždějící do tzv. terminálu jedou takříkajíc opačným směrem: http://mapy.cz/s/ltbO.

A pak se v tom vyznejte...

Paní nakonec zavolala svojí dceři, ať pro ni z Myslibořic dojede autem. Jiná možnost nebyla - další autobusový spoj této linky jede za více než 3 hodiny. Škoda, že jsem v tom tzv. terminálu nebyl o pár minut dříve. Možná bych si všiml, že ty ženy stojí na špatném stanovišti a možná by se dalo ještě leccos zachránit - ve smyslu že by se stihly přesunout na správné stanoviště.

V tomto případě mi tedy nebylo nehmotnou odměnou, že díky mě se cestující nedostali do problémů, ale milou odměnou se mi stalo poděkování od té paní za to, že jsem jí ochotně vysvětlil, co že se vlastně stalo.

Mnohé z této neveselé situace je zdokumentováno v tomto videu.
 


Aktuální články

Reklama