Nepravdivá informace o "zajíždění všech spojů linky č. 4 navazujících na vlak" do tzv. přestupního terminálu, o "novinářích - přepisovačích tiskových zpráv" a o "odkládacích výmluvách" od "vedoucí" osoby

3. října 2015 v 0:00 |  Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V minulosti jsem již několikrát psal o tom, že novinové články týkající se veřejné dopravy (přinejmenším v Třebíči a jejím okolí) jsou obvykle jen přepisem polopravd, nepravd a lží vydaných veřejnou správou. Dalším zářným příkladem této skutečnosti je tento tzv. článek. Viz tyto aspekty:

- Až po více než měsíci si tedy novináři "všimli", že již na přelomu srpna a září došlo k navýšení počtu "vesnických" autobusů jedoucích přes tzv. terminál. Ovšem, však dlouho si toho nedokázali všimnout ani odpovědné osoby z městského úřadu (= investora stavby) a proto se tato změna odehrála za naprostého mlčení všech oficiálních internetových stránek (o tomto mlčení jsem psal již v tomto článek z 22. 9. 2015).

- "Novináři" tupě přepsali (do značné míry nepravdivý/lživý) údaj o tom, že ve směru jízdy do centra města zajíždí do tzv. terminálu právě ty spoje linky č. 4, které časově navazují na vlaky. Není to pravda! Kdyby do tzv. terminálu měly zajíždět opravdu všechny spoje linky č. 4 časově navazující na vlaky, tak by tam musely v pracovní dny zajíždět spoje v 19:38 a 20:38; a stejně tak by tam musela zajíždět naprostá většina víkendových spojů této linky (s odjezdem v 7:38, 8:38, 9:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38, 18:38, 19:38 i 20:38 h)! Do tzv. terminálu tedy nezajíždí přinejmenším 16 spojů linky č. 4, které by časově navazovaly na vlaky! Z článku přímo nevyplývá, kdo tuto nepravdu/lež řekl.

Snad jmenovaná "referentka", která v roce 2014 nebyla schopna zajistit informování o přibyslavických výlukových opatřeních (ani o jednom ze dvou konaných), jakož ani nebyla schopna zajistit, aby se v září 2015 objevilo v příslušném výlukovém opatření, že 19. 9. nebude obsluhována zastávka Stop Shop?

- Z článku je patrný i typický pokrytecký přístup tzv. vedoucího pracovníka příslušného dopravního odboru. Zajistit již nyní co nejlepší možné návaznosti, to ne-e (viz situace ve 22:10 h + viz situace popisovaná v předchozím odstavci). Ale vychloubat se, že najednou se toto všechno zvládne, "až bude tzv. revitalizována trať", to mu jde. Jen aby nemusela padnout otázka, proč že k nejlepšímu možnému zlepšení nedošlo již nyní (i když, tyto tzv. "novináře - přepisovatele tiskových zpráv" - by taková otázka asi ani nenapadla).

Ostatně, těchto výmluv už z úst oné osoby zaznělo mnoho. Mnohá zlepšení (např. ohledně situace ve 22:10 i dalších případů) byla odsouvána do budoucnosti stylem "až bude provedena optimalizace MHD". Ta se udělala v roce 2012 a nic se nezměnilo. Ale přišla nová výmluva "až bude hotov tzv. přestupní terminál". Ten se dokončil v roce 2015 a mnohé se také nezměnilo. Tak přišla další výmluva "až bude tzv. revitalizována trať".

Ostatně, podobné výmluvy zněly ze stejných úst na neschopnost garantovat nízkpodlažnost alespoň u části spojů. Po provedené optimalizaci (září 2012; s touto optimalizací byla zrušena dříve existující garance nízkopodlažnosti) zněly výmluvy oné "vedoucí" osoby, že "jízdní řády se budou ještě upravovat, takže teď by nemělo cenu tam dávat garanci. Pak se jízdní řády upravily (hlavní "doupravení" proběhlo k 1. 3. 2013), ale garance nízkopodlažnosti zůstala nulová.

Pak začátkem roku 2014 došlo k zavedení určité garance nízkopodlažnosti zejména na tzv. doplňkových linkách (došlo k využití nápadu, který jsem již o 15 měsíců dříve napsal do tohoto článku). Ovšem když jsem v červnu 2014 zjistil, že o víkendech dochází k opakovanému porušování této garance a tuto skutečnost napsal oné "vedoucí" osobě, tak ona osoba ani nevěděla, jakou garanci mám na mysli!

Vzápětí došlo (ovšem v naprosté tichosti) ke zrušení oné skromné garance. Ale namísto toho se na příslušných (městským úřadem zřizovaných) stránkách objevilo info, že Garanci nízkopodlažních spojů nelze doplnit přímo do JŘ, protože jízdní řád není v tuto chvíli pevně vázán na konkrétní autobusy. (Opravdu? a jaktože to od ledna do června 2014 šlo? Jaktože to jde v jiných městech, ba i mimoměstských provozech?).

Nebo tvrzení Město Třebíč a dopravce se nicméně snaží o pravidelnou obnovu vozového parku tak, aby v budoucnosti byly provozovány v MAD Třebíč pouze nízkopodlažní autobusy. (Hm, a proto došlo k poslední "obnově vozového parku již před jedním rokem a sedmi měsíci a od té doby kde nic tu nic... Ale opět neuvěřitelná výmluva - namísto správného myšlení "máme víc než 75 % vozového parku nízkopodlažních, takže ta garance může být vcelku velká" přichází scetné myšlení "něco bude možné garantovat až poté, až toho 'něčeho' bude 100 %"...)
 


Aktuální články

Reklama