Listopad 2015

"Jednoduše po Třebíči s MAD" aneb leták plný chyb a nepřesností

29. listopadu 2015 v 8:00
Na tomto místě mohu doplnit svůj předchozí článek, neboť na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč se objevil příspěvek (sdílený z FB profilu "Město Třebíč" zřizovaného Městským úřadem Třebíč), kde je uvedeno, že "V pátek jste měli možnost vidět na náměstí čtyři nové nízkopodlažní autobusy SetraS415Low Entry business, které budou jezdit na 294 spojích v regionu."

Znamená to tedy, že ona prezentace se konala v pátek 20. listopadu (a ne 19. listopadu, jak bylo chybně uvedeno na oficiálních stránkách Městského úřadu Třebíč www.trebic.cz. Ovšem i v případě tvůrců oficiálních facebookových stránek jde o slušnou dávku pokrytectví ve smyslu "předem o této prezentaci nedat lidem vědět a až zpětně oznámit 'mohli jste vidět'".

Ale velmi zajímavý je i předchozí příspěvek na týchž "oficiálních stránkách" s letákem "Jednoduše po Třebíči s MAD". Jednak - v článku chybí např. důležitá informace o tom, že bezplatně jsou přepravovány nejen děti do 6 let, ale např. i držitelé průkazů ZTP a ZTP-P.

Zavádějící je také informace "okolní obce obsluhované MAD", protože samostatnými obcemi obsluhovanými (byť povětšinou jen několika málo spoji) třebíčskou MHD jsou jen Stařeč, Nová Ves a Přibyslavice; ostatní jmenovaná sídla jsou součástí Třebíče (včetně Bažantnice, která ale rozhodně není "místní částí", resp. pokud lze takovouto osadu považovat za "místní část", pak do výčtu měl být uveden i Poušov, která tam přitom uveden není).

Zajímavý je i údaj, že zastávky Nová, Týn-Jednota, a Sýpky se prý nacházejí cca 500 metrů od židovského hřbitova na Hrádku. Ve skutečnosti je to poněkud více (zejména je-li uvažován jediný relevantní ukazatel, kterým je vzdálenost po veřejných komunikacích; případné měření typu "vzdušnou čarou" by bylo silně zavádějící a irelevantní).

A velmi zajímavý je i úplně první odstavec, kde jsou charakterizovány linky MHD.
Vlastností páteřních linek (č. 1, 4 a 5) prý má být "pravidelný interval 15 minut ve špičce a (...) 60 minut večer". To však neplatí pro linku č. 1, v jejímž jízdním řádu je v tomto ohledu několik "děr", které jsou "zaplněny" spojem linky č. 14.

Dalším znakem páteřních linek MHD Třebíč prý je "stálá trasa během dne". V minulosti to byla pravda u všech tří tzv. páteřních linek, ovšem u linek č. 4 a 5 to přestalo platit od 1. 10. 2015, kdy část spojů linky č. 4 ve směru jízdy od polikliniky Vltavínská k hotelu Atom zajíždí do tzv. Přestupního terminálu, zatímco část spojů tamtéž nezajíždí; a kdy několik spojů linky č. 5 jede závlekem přes zastávku "Dům dětí a mládeže", čímž ovšem tyto spoje minou zastávku se zastaralým názvem "Borovina, BOPO".

Tzn. nikoliv, žádná z linek nyní nesplňuje popisovanou definici "páteřnosti" (a naopak - např. linky č. 12 a 13 splňují jednu z "páteřních definic", a to neměnnost trasy v průběhu dne, tzn. neplatí pro ně tvrzení uváděné u doplňkových linek, a to ").

Otázkou je, proč je na jednom "informačním" listu formátu A4 tolik chyb???

Zavádějící a "s křížkem po funuse" přicházející článek o nových Setrách pro TRADO BUS, vystavených na Karlově náměstí v "pátek 19. listopadu"

24. listopadu 2015 v 8:00
Zpráva, která se týká regionální autobusové dopravy (tzn. nikoliv MHD), ale i tak stojí za připomenutí a za okomentování: www.trebic.cz - "Nové nízkopodlažní autobusy obslouží 294 spojů"

Nuže:
- Asi nejvíce bije do očí jednak stupidita, že na stránkách Městského úřadu Třebíč se neobjevila žádná pozvánka na uvedené slavnostní představení autobusů, ale nyní se úřad chlubí stylem "mohli jste vidět"; a jednak neschopnost autora/autorky tohoto tzv. článku spočívající v neznalosti kalendáře (v článku je psáno o "pátku 19. listopadu", ale 19. listopadu bylo ve čtvrtek, zatímco pátek byl 20. listopadu; pozn. nevím, ve kterém z této dvojice dní se ona "polotajná" prezentace konala).

- Úžasný je údaj o "příměstské linkové dopravě v kraji Vysočina i Jihomoravském kraji". Jednak, za PŘÍMĚSTSKOU bývá obecně považována silná (častá a hojně využívaná) doprava v okolí velkoměst (tzn. nikoliv "vesnická" doprava na Třebíčsku, Náměšťsku či Moravskobudějovicku). A jednak ten údaj "TRADO BUS působící v Jihomoravském kraji" je vyloženě okrajovou záležitostí.

- Jako výhoda nové Setry je uváděna jeho nízkopodlažnost. No konečně si dopravce TRADO BUS pořídil nízkopodlažní vozy! Ale tady se není čím chlubit - v jiných krajích jsou nízkopodlažní vozidla ve "vesnické" autobusové dopravě již po mnoho let samozřejmostí. Zato TRADO BUS se ještě nedávno (např. koncem května 2015 při otevření tzv. Přestupního terminálu Třebíč) chlubil vysokopodlažním autobusem doplněným zvedací plošinou coby svým "nejmodernějším typem vozidla"...

- Zpráva (která je zjevně přepisem tiskové zprávy vydané dopravcem) rovněž uvádí (podobně zavádějící údaje byly v minulosti uváděny i dopravcem TRADO MAD), že průměrné stáří autobusů v České republice je 14 let. Teoreticky možná ano, ale jen pokud tam započítáme různé staré Karosy ve vlastnictví vojáků, divadelníků nebo fotbalistů. Tedy vozidla, která nejsou nasazována na pravidelné linkové spoje.

Dopravci srovnatelní s dopravcem TRADO BUS (tzn. dopravci, kteří jezdívají na regionálních autobusových linkách v závazku veřené služby) mají vozový park výrazně mladší (většinou v souladu s požadavkem objednatele).

A mimochodem, přílišné "mládí" vozového parku také není nic úžasného. Údaj o průměrném stáří vozového parku ve výši 2,5 roku (viz odkazovaný článek) buď znamená, že dopravce se autobusů zbavuje již po pěti letech jejich provozu (což je velmi brzy; životnost autobusů bývá delší, tzn. takový postup je nehospodárný) anebo to znamená, že se jich zbavuje až po více letech provozu, ale tím pádem se nynější průměrné stáří bude postupně zvyšovat (což je také logické - jestiže hromadně pořídíme mnoho nových vozidel, tak se jejich průměrný věk skokově sníží, ale postupem času se pozvolna opět zvyšuje).

- Na závěr zbývá otázka: bude dopravce TRADO BUS schopnější než jeho "sestra" TRADO MAD ve věci garance nasazení nízkopodlažních vozidel na konkrétní spoje?
Pokud ano, nastává otázka, jak je možné, že "BUS" je v této věci schopnější než "MAD".
Pokud ne, pak je celá nízkopodažnost do značné míry k ničemu, protože osoby např. s pohybovým omezením si stejně nemohou být jisty, že zrovna na "jejch" spoji pojede vozidlo přívětivější k jejich potřebám.

Dopravní omezení v Jelínkově ulici (kyvadlový provoz řízený semafory) a MAN Lion´s City ev. č. 48 na fotkách ze 14. 11. 2015

19. listopadu 2015 v 19:00 Aktualizace fotogalerie
Již od 19. října 2015 probíhá v Jelínkově ulici dopravní omezení, vyvolané poruchou plynovodu. Původní rozsah omezení byl rozšířen na kyvadlový provoz od křižovatky s Mezníkovou ulicí po křižovatku s Náhorní ulicí. Provoz je řízen provizorními semafory.

V sobotu 14. listopadu 2015 jsem v místě dopravního omezení v této části Jelínkovy ulice zdokumentoval MAN Lion´s City ev. č. 48 jedoucí na spoji linky č. 4, který o několik desítek metrů dále formálně ukončí jízdu na zastávce "Atom hotel", ovšem vzápětí z této zastávky opět odjede na "protijedoucím" spoji linky č. 4.

(před křižovatkou s Mezníkovou ulicí)

(před křižovatkou s Náhorní ulicí)

Autobusy MHD v oblasti dopravního omezení v ulici Bedřicha Václavka na fotkách z první poloviny listopadu

15. listopadu 2015 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
V průběhu první poloviny listopadu 2015 jsem pořídil několik fotek autobusů v prostoru dolní části ulice Bedřicha Václavka, která je od 2. 11. (do - předpoklad - konce listopadu) 2015 uzavřena pro veškerou dopravu vyjma autobusů, a to kvůli výkopu kanalizace.

Jak je z fotky patrné, tak ani na zádi, ani na pravém boku vozidla není patrný jediný fragment, ze kterého by se dalo usoudit, že jde o autobus MHD. Jen nechutná celovozová reklama tvořící mylné zdání, že jde o podnikový autobus předmětné společnosti.

... aneb stejně jako v neděli 11. 10. 2015, tak i v nedělí 8. 11. 2015 byl tento kratší vůz nasazen na lince č. 10.
Což o to, na víkendových spojích linky č. 10 je kratší a pouze dvoudveřový vůz přijatelný. Ovšem tento vůz je opakovaně nevhodně nasazován i na páteřní linky (č. 1, 4 a 5), a to i v pracovní dny, viz např. fotka z 3. 11. či video z 6. 11. 2015...

Z fotky je patrná i výstavba konstrukce nad výkopem, který je příčinou uzavírky ulice pro veškerou dopravu mimo autobusů.

Proč do tzv. terminálu nezajíždí linka č. 4 (ve směru do centra) o večerech a víkendech a podivné nesoulady v jízdních dobách

9. listopadu 2015 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
V tomto článku se ještě vrátím ke skutečnosti, že spoje linky č. 4 jedoucí ve směru z Domků do centra města nezajíždějí v pracovních dnech večer, jakož i o víkendech celodenně, do tzv. přestupního terminálu, a to přesto, že většina těchto spojů časově navazuje na vlakové přípoje.

Napadá mě jediné zdůvodnění, proč k této věci dochází - a to že podle tvůrců jízdního řádu (objednatel? dopravce?) nelze stihnout zajet za potřebných 15 minut (poté, co u polikliniky dochází k "0minutovému" obratu od předchozího spoje linky č. 4) trasu Poliklinika - Karlovo náměstí včetně závleku do tzv. terminálu.

A zde se nabízí zajímavé srovnání:
- Před tzv. optimalizací MHD byla jízdní doba spojů linky č. 4 v úseku Poliklinika - Karlovo náměstí v pracovních dnech dopoledne rovna 16 minutám.

- Tzv. optimalizace MHD (spuštěná k 3. 9. 2012) znamenala zkrácení jízdní doby spojů linky č. 4 v témže úseku a v téže části dne na 15 minut.

- Od 1. 10. 2015 zajíždějí vybrané spoje linky č. 4 v tomto směru jízdy do tzv. přestupního terminálu; spoje takto zajíždějící mají v pracovní dny dopoledne jízdní dobu v úseku Poliklinika - Karlovo náměstí rovnu 16 minutám. Tzn. spoje linky č. 4 zajíždějící (ve směru jízdy z Domků) do tzv. terminálu, musejí stihnout dojet od Polikliniky Vltavínská na Karlovo náměstí za stejnou dobu, za jakou dojely do roku 2012 tuto trasu, aniž by jely od nemocnice skoro až k nádražní budově a pak zpět k nemocnici!

- Ovšem víkendová jízdní doba spojů linky č. 4 při tzv. optimalizaci MHD (od 3. 9. 2012) změněna nebyla a zůstala v úseku Poliklinika - Karlovo náměstí ve výši 15 minut, tzn. ve stejné výši, v jaké je např. i v pracovní dny dopoledne. Přitom je jasné, že v pracovních dnech dopoledne jedou autobusy pomaleji, protože déle stojí na semaforech, nastupuje více cestujících apod.

- Lze tedy důvodně předpokládat, že o víkendech klidně mohla být jízdní doba spojů linky č. 4 v úseku Poliklinika - Karlovo náměstí zkrácena na 14 minut, resp. po zavedení závleků do tzv. terminálu by došlo k opětovnému prodloužení jízdní doby na 15 minut, tzn. na nejzazší čas potřebný k tomu, aby vozidlo přijelo v X:45 h na Karlovo náměstí.

- A to vůbec neuvažuji realitu, že linka č. 4 zase tak nutně nepotřebuje být na Karlově náměstí o víkendu v X:45 h, ale stačilo by jí tam být až v X:47 h (tzn. 47 minut po celé hodině) - protože na linku č. 5 směrem do Boroviny se dá přestoupit již na Komenského náměstí; linka č. 11 jede z Karlova náměstí tak jako tak až v X:47 h, tzn. přestup z linky č. 4 by byl zajištěn i při tomto posunu; na linky č. 1 a 10 (které v X:45 h jedou z Karlova náměstí ve směru do Domků) se z linky č. 4 nepřestupuje (protože by šlo de facto o cestu zpět); zbývají tři spoje linky č. 12, které o víkendu odjíždějí z Karlova náměstí v čase 45 minut po celé hodině, ale i u nich lze provést posun na X:47 h.

Výše uvedené zdůvodnění nezajíždění večerních/víkendových spojů linky č. 4 (v uvedeném směru jízdy) do tzv. terminálu je ovšem pouze spekulace, protože k žádnému zdůvodnění této věci nedošlo (naopak bylo v příslušné tiskové zprávě zcela zamlčeno, že ve skutečnosti existuje 15 - 20 spojů linky č. 4 časově navazujících na vlakové spoje, přesto do tzv. terminálu nezajíždějících). Touto skutečností mimochodem došlo ze strany Městského úřadu Třebíč ke zveřejnění klamavé informace (kterou následně v této klamavé podobě "přepapouškovali" tzv. novináři) ve smyslu "do terminálu budou zajíždět ve směru jízdy do centra města veškeré spoje linky č. 4 časově navazující na vlak".Dolní strana Karlova náměstí je od 2. 11. opět obousměrně průjezdná, zároveň začala uzavírka části ulice B. Václavka (MHD však má průjezd povolen)

3. listopadu 2015 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Během pondělí 2. 11. 2015 byla zahájena uzavírka dolní části ulice Bedřicha Václavka. Termínem dokončení uzavírky je až konec listopadu 2015. Autobusy MHD však mají průjezd uzavřenou ulicí dovolen.

Zároveň téhož dne došlo k ukončení dopravního omezení ve "východní" části dolní strany Karlova náměstí, které je od 2. 11. i v této části obousměrně průjezdné. Znamená to mimo jiné, že tudy opět projedou i spoje MHD Třebíč, které na Karlově náměstí začínají nebo končí jízdu a průjezdem přes tuto část náměstí se de facto "otáčejí".

Po dobu jednosměrného provozu na této části náměstí (probíhal od konce září 2015) musel např. spoj linky č. 11 jedoucí z náměstí ve 22.15 h odjíždět z jiné zastávky v prostoru zastávek (k té "svojí" se vinou této uzavírky nemohl dostat), ale o této změně nebylo uvedeno žádné výlukové opatření. Každopádně, k 2. 11. 2015 již pominula příčina tohoto odjíždění z jiné zastávky.

Zde je odkaz na video pořízené 2. 11. 2015 večer (18.42 h) dokumentuje odbočení Mercedesu Citaro ev. č. 39 (jedoucí na spoji linky č. 1) z ulice Bedřicha Václavka do Jejkovské brány. Dolní část ulice Bedřicha Václavka už byla v tu chvíli uzavřena pro veškerá vozidla mimo vozidel stavby a MHD, ale vesele tudy projížděla ještě i osobní auta...