"Jednoduše po Třebíči s MAD" aneb leták plný chyb a nepřesností

29. listopadu 2015 v 8:00
Na tomto místě mohu doplnit svůj předchozí článek, neboť na oficiálním FB profilu "MAD Třebíč se objevil příspěvek (sdílený z FB profilu "Město Třebíč" zřizovaného Městským úřadem Třebíč), kde je uvedeno, že "V pátek jste měli možnost vidět na náměstí čtyři nové nízkopodlažní autobusy SetraS415Low Entry business, které budou jezdit na 294 spojích v regionu."

Znamená to tedy, že ona prezentace se konala v pátek 20. listopadu (a ne 19. listopadu, jak bylo chybně uvedeno na oficiálních stránkách Městského úřadu Třebíč www.trebic.cz. Ovšem i v případě tvůrců oficiálních facebookových stránek jde o slušnou dávku pokrytectví ve smyslu "předem o této prezentaci nedat lidem vědět a až zpětně oznámit 'mohli jste vidět'".

Ale velmi zajímavý je i předchozí příspěvek na týchž "oficiálních stránkách" s letákem "Jednoduše po Třebíči s MAD". Jednak - v článku chybí např. důležitá informace o tom, že bezplatně jsou přepravovány nejen děti do 6 let, ale např. i držitelé průkazů ZTP a ZTP-P.

Zavádějící je také informace "okolní obce obsluhované MAD", protože samostatnými obcemi obsluhovanými (byť povětšinou jen několika málo spoji) třebíčskou MHD jsou jen Stařeč, Nová Ves a Přibyslavice; ostatní jmenovaná sídla jsou součástí Třebíče (včetně Bažantnice, která ale rozhodně není "místní částí", resp. pokud lze takovouto osadu považovat za "místní část", pak do výčtu měl být uveden i Poušov, která tam přitom uveden není).

Zajímavý je i údaj, že zastávky Nová, Týn-Jednota, a Sýpky se prý nacházejí cca 500 metrů od židovského hřbitova na Hrádku. Ve skutečnosti je to poněkud více (zejména je-li uvažován jediný relevantní ukazatel, kterým je vzdálenost po veřejných komunikacích; případné měření typu "vzdušnou čarou" by bylo silně zavádějící a irelevantní).

A velmi zajímavý je i úplně první odstavec, kde jsou charakterizovány linky MHD.
Vlastností páteřních linek (č. 1, 4 a 5) prý má být "pravidelný interval 15 minut ve špičce a (...) 60 minut večer". To však neplatí pro linku č. 1, v jejímž jízdním řádu je v tomto ohledu několik "děr", které jsou "zaplněny" spojem linky č. 14.

Dalším znakem páteřních linek MHD Třebíč prý je "stálá trasa během dne". V minulosti to byla pravda u všech tří tzv. páteřních linek, ovšem u linek č. 4 a 5 to přestalo platit od 1. 10. 2015, kdy část spojů linky č. 4 ve směru jízdy od polikliniky Vltavínská k hotelu Atom zajíždí do tzv. Přestupního terminálu, zatímco část spojů tamtéž nezajíždí; a kdy několik spojů linky č. 5 jede závlekem přes zastávku "Dům dětí a mládeže", čímž ovšem tyto spoje minou zastávku se zastaralým názvem "Borovina, BOPO".

Tzn. nikoliv, žádná z linek nyní nesplňuje popisovanou definici "páteřnosti" (a naopak - např. linky č. 12 a 13 splňují jednu z "páteřních definic", a to neměnnost trasy v průběhu dne, tzn. neplatí pro ně tvrzení uváděné u doplňkových linek, a to ").

Otázkou je, proč je na jednom "informačním" listu formátu A4 tolik chyb???
 


Aktuální články

Reklama