Zavádějící a "s křížkem po funuse" přicházející článek o nových Setrách pro TRADO BUS, vystavených na Karlově náměstí v "pátek 19. listopadu"

24. listopadu 2015 v 8:00
Zpráva, která se týká regionální autobusové dopravy (tzn. nikoliv MHD), ale i tak stojí za připomenutí a za okomentování: www.trebic.cz - "Nové nízkopodlažní autobusy obslouží 294 spojů"

Nuže:
- Asi nejvíce bije do očí jednak stupidita, že na stránkách Městského úřadu Třebíč se neobjevila žádná pozvánka na uvedené slavnostní představení autobusů, ale nyní se úřad chlubí stylem "mohli jste vidět"; a jednak neschopnost autora/autorky tohoto tzv. článku spočívající v neznalosti kalendáře (v článku je psáno o "pátku 19. listopadu", ale 19. listopadu bylo ve čtvrtek, zatímco pátek byl 20. listopadu; pozn. nevím, ve kterém z této dvojice dní se ona "polotajná" prezentace konala).

- Úžasný je údaj o "příměstské linkové dopravě v kraji Vysočina i Jihomoravském kraji". Jednak, za PŘÍMĚSTSKOU bývá obecně považována silná (častá a hojně využívaná) doprava v okolí velkoměst (tzn. nikoliv "vesnická" doprava na Třebíčsku, Náměšťsku či Moravskobudějovicku). A jednak ten údaj "TRADO BUS působící v Jihomoravském kraji" je vyloženě okrajovou záležitostí.

- Jako výhoda nové Setry je uváděna jeho nízkopodlažnost. No konečně si dopravce TRADO BUS pořídil nízkopodlažní vozy! Ale tady se není čím chlubit - v jiných krajích jsou nízkopodlažní vozidla ve "vesnické" autobusové dopravě již po mnoho let samozřejmostí. Zato TRADO BUS se ještě nedávno (např. koncem května 2015 při otevření tzv. Přestupního terminálu Třebíč) chlubil vysokopodlažním autobusem doplněným zvedací plošinou coby svým "nejmodernějším typem vozidla"...

- Zpráva (která je zjevně přepisem tiskové zprávy vydané dopravcem) rovněž uvádí (podobně zavádějící údaje byly v minulosti uváděny i dopravcem TRADO MAD), že průměrné stáří autobusů v České republice je 14 let. Teoreticky možná ano, ale jen pokud tam započítáme různé staré Karosy ve vlastnictví vojáků, divadelníků nebo fotbalistů. Tedy vozidla, která nejsou nasazována na pravidelné linkové spoje.

Dopravci srovnatelní s dopravcem TRADO BUS (tzn. dopravci, kteří jezdívají na regionálních autobusových linkách v závazku veřené služby) mají vozový park výrazně mladší (většinou v souladu s požadavkem objednatele).

A mimochodem, přílišné "mládí" vozového parku také není nic úžasného. Údaj o průměrném stáří vozového parku ve výši 2,5 roku (viz odkazovaný článek) buď znamená, že dopravce se autobusů zbavuje již po pěti letech jejich provozu (což je velmi brzy; životnost autobusů bývá delší, tzn. takový postup je nehospodárný) anebo to znamená, že se jich zbavuje až po více letech provozu, ale tím pádem se nynější průměrné stáří bude postupně zvyšovat (což je také logické - jestiže hromadně pořídíme mnoho nových vozidel, tak se jejich průměrný věk skokově sníží, ale postupem času se pozvolna opět zvyšuje).

- Na závěr zbývá otázka: bude dopravce TRADO BUS schopnější než jeho "sestra" TRADO MAD ve věci garance nasazení nízkopodlažních vozidel na konkrétní spoje?
Pokud ano, nastává otázka, jak je možné, že "BUS" je v této věci schopnější než "MAD".
Pokud ne, pak je celá nízkopodažnost do značné míry k ničemu, protože osoby např. s pohybovým omezením si stejně nemohou být jisty, že zrovna na "jejch" spoji pojede vozidlo přívětivější k jejich potřebám.
 


Aktuální články

Reklama