Prosinec 2015

Autobusy MHD na Podklášterském mostě na fotkách z 26. 12. 2015 aneb poslední Vánoce pro tento most?

30. prosince 2015 v 6:00 Aktualizace fotogalerie
V sobotu 26. 12. 2015 jsem pořídil dvě fotky autobusů na Podklášterském (Masarykově) mostě, tradičně vyzdobeném vánoční dekorací.


MAN Lion´s City ev. č. 48 na spoji linky č. 10 (v 10:17 h) - v pozadí s částí městské věže.

Dle tohoto článku vydaného počátkem listopadu 2015 by v roce 2016 mělo dojít k likvidaci nynější mostní konstrukce a následnému vybudování nového mostu. Bude-li tento předpoklad dodržen, potom byly Vánoce 2015 posledními Vánocemi pro tento starý most.

A velmi zajímavá je i doprovodní ilustrační fotka k odkazovanému článku - je na ní vyobrazena mj. Karosa B932 ev. č. 38 (která byla z provozu MHD Třebíč vyřazena na přelomu let 2011 a 2012), a to v nátěru, ve kterém byla v provozu do prosince 2010. Z údajů v adresním řádku (při zvětšení) vyplývá, že fotka byla pořízena 24. 6. 2009, tzn. více než 6 let před vydáním článku.

Upozornění - IDOS opět ignoruje "silvestrovské" omezení provozu!

27. prosince 2015 v 3:00
Stejně jako v minulých letech, tak ani na konci roku 2015 neví vyhledávač spojení IDOS, že 24. a 31. 12. končí provoz třebíčské MHD již po 18. hodině. Důkazem budiž tato trojice screenů (namátkově jsem vybral linky č. 1, 5 a 11, ale obdobná chyba je u všech dalších linek MHD).

Je otázkou, proč dopravce nebyl schopen do elektronické podoby svých jízdních řádů uvést (pravdivou) poznámku ke spojům, kterých se týká štědrodenní a silvestrovské omezení. Přitom na jízdních řádech na zastávkách toto omezení u jednotlivých spojů uvedeno je, viz toto album.

Údaj typu "nejede 24. 12.", resp. "nejede 31. 12.", chybí i v tabulkových jízdních řádech dotčených linek - viz jízdní řád linky č. 1, linky č. 4, linky č. 5, linky č. 10, linky č. 11, linky č. 13 i linky č. 14. Dle údajů z odkazovaných jízdních řádů vyplývá, že by všechny linky měly být jak 24. 12., tak i 31. 12., provozovány až do pozdního večera, bez jakéhokoliv omezení...

Tato skutečnost je další ukázkou dlouhodobé neschopnosti dopravce TRADO MAD ohledně (ne)dostatečného a (ne)včasného informování cestujících o řádných i mimořádných informacích týkajících se provozu MHD.Pozdněvečerní spoj linky č. 13 s jen několika cestujícími (srov. s argumentací o nemožnosti mírného posunu časové polohy)

25. prosince 2015 v 1:00 Zajímavosti z provozu
V minulosti jsem zde často psal o neschopnosti/nevoli objednatele (Městský úřad Třebíč) drobně upravit časové polohy pozdněvečerních spojů jedoucích okolo 22:15 h tak, aby byl zajištěn stabilnější přípoj od osobního vlaku (který na třebíčské nádraží přijede ve 22:09 h) na spoj linky č. 14, který má stanoven odjezd ze zastávky Bráfova (vzdálené od vlakového nádraží asi 2 minuty chůze) v čase 22:12 h.

Jedním z (pseudo)argumentů objednatele, proč prý není možné v této věci provést úpravu časových poloh spojů MHD (stačilo by mírné posunutí "rozjezdu" na Karlově náměstí z 22:15 h na 22:18, maximálně 22:20 h), bylo že "odjezdy z náměstí o čtvrt a o tři čtvrtě jsou neměnně dány". To je lež, neboť již od září 2012 existuje výjimka v podobě uspíšení "rozjezdu" o víkendech ráno z "taktových" 5:45 h na dřívější čas 5:40 h.

A druhým (pseudo)argumentem tzv. vedoucího pracovníka objednatele bylo, že v tento čas se potřebuje rychle dostat z práce domů mnoho pracovníků Jitony a Tipafrostu (tzn. lidé používající pozdněvečerní spoj linky č. 13) a časový posun o 3 - 5 minut by pro ně byl nepřijatelný. Odhlédněme od toho, že touto (pseudo)argumentací si objednatel protiřečí se svými výroky o "zlepšování vazeb mezi vlaky a MHD", které zazněly již při optimalizaci MHD v roce 2012, jakož i při otevření tzv. "Přestupního terminálu Třebíč" v roce 2015.

V posledních týdnech jsem si totiž všiml, že oním pozdněvečerním spojem linky č. 13 obvykle jezdí jen jednociferný počet lidí. Tzn. těch pracovníků Tipafrostu nebo Jitony (prý takto spěchajících domů a odmítajících zdržení byť jen o 3 minuty) je poměrně málo. A tím pádem padá i další chatrný argument objednatele.

Ve dvou případech jsem (ne)obsazenost popisovaného spoje linky č. 13 (v obou situacích jen několik málo cestujících) zdokumentoval na videozáznam, který najdete pod tímto odkazem.

Provoz o Vánočních prázdninách, specifické omezení pro 24. a 31. 12. a "silvestrovské" zkrácení provozu předprodejní kanceláře

22. prosince 2015 v 7:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis krátkého sdělení ze stránek www. doprava-trebic.cz:

Od 23.12.2015 do 3.1.2016 probíhají na základních a středních školách vánoční prázdniny. V pracovní dny v tomto termínu bude provoz MAD Třebíč probíhat podle jízdních řádů pro prázdniny, 24.-26. prosince a 1. ledna podle jízdních řádů pro svátky (neděle). 24. a 31. prosince budou zrušeny všechny spoje, které začínají svou jízdu po 18. hodině (v jízdních řádech označeny příslušnou inverzní značkou), s výjimkou spoje linky č. 31 z Přibyslavic v 18:10. Předprodejní kancelář na autobusovém nádraží bude dne 31. prosince otevřena pouze od 6:00 do 11:00.

Zopakuji, co jsem již psal v minulých letech - nedává logiku, když 31. 12. je do 18 h provoz MHD shodný s jakýmkoliv jiným pracovním prázdninovým dnem, aby se pak v 18 h "mávnutím proutku" provoz zcela zastavil.

Tím více nedává logiku, že spojení z Přibyslavic po 18. hodině tedy je zajištěno, tzn. lidé se tímto spojem po půl sedmé večer ještě dostanou do centra Třebíče, ale již nebudou moci přestoupit na spoje jedoucí do Boroviny, Domků, na Nové Dvory...

----------------------------------------------------------------------------

Doplnění článku provedené 22. 12. 2015 v 10:30 h: zajímavá je podoba sdělení na tzv. oficiálním FB profilu "MAD Třebíč", ze které vyplývá, že povinností cestujících je, aby věděli, v jaký přesný čas vyjíždí ten který spoj z výchozí zastávky.

Obzvláště matoucí je to u spoje linky č. 4 odjíždějícího v 18:15 h z Karlova náměstí směrem do Domků. O víkendech a svátcích tento spoj odjíždí z výchozí zastávky Atomhotel v 18:05 h, tudíž 24. 12. tento spoj nepojede (= vozidlo, které 24. 12. v 18:03 h přijede k hotelu Atom na předchozím spoji linky č. 4, odtud poprázdnu pojede přes celé město do garáží v Průmyslové ulici); ale v pracovní dny odjíždí tento spoj od hotelu Atom již v 17:57 h, tudíž 31. 12. tento spoj pojede...


Rozpis linek a stanovišť vyvěšený v tzv. přestupním terminálu s téměř půlročním zpožděním

18. prosince 2015 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V předchozím článku jsem mj. odkazoval na toto video dokumentující Mercedes Conecto ev. č. 23 s vyměněným čelním dílcem.

Ze záběru je patrný i pohled na dvojici tabulí vybudovaných zde na jaře 2015 při dokončování tzv. přestupního terminálu. Ve středu 9. 12. 2015 byla "levá" z tabulí ještě prázdná. O 2 dny později, 11. 12. 2015, už tomu ale bylo jinak (viz série fotek) - na tuto tabuli byl vyvěšen plánek, ze kterého stanoviště jezdí jednotlivé linkové "vesnické" spoje.

Ke zveřejnění tohoto plánku dochází s téměř půlročním (!) zpožděním, protože první "vesnické" spoje začaly do tzv. terminálu jezdit již od 16. 6. 2015. Ovšem ke zřízení přehledného rozpisu linek nedošlo ani tehdy, ani koncem srpna 2015, kdy došlo k výraznějšímu navýšení počtu spojů i linek obsluhujících "terminál".

Druhou částí oné tabule jsou informace o třebíčské MHD včetně letáčku "Jednoduše po Třebíči s MAD", včetně tendenčních informací typu (zjednodušeně řečeno) "ze zastávek Sýpky nebo Nová je to na židovský hřbitov 500 metrů chůze" nebo "bezplatně se přepravují děti do 6 let" (bez dodatku, že totéž platí pro kočárky s dítětem, invalidní vozíky obsazené uživatelem nebo pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P).

Conecto ev. č. 23 s vyměněným čelním dílem mj. na spoji linky č. 4, který je (ne)přípojem k rychlíku

15. prosince 2015 v 14:00 Zajímavosti z provozu
V úterý 8. 12. 2015 jsem na západním okraji tzv. přestupního terminálu pořídil tuto fotku Mercedesu Conecto ev. č. 23. Jak je patrné, tak vozidlo má vyměněný čelní díl. Na novém dílu je nápis "ICOM Transport" uveden menším písmem než dříve; kromě toho nebyla na nový díl doplněna nálepka s evidenčním číslem.

O den později jsem zdokumentoval tentýž autobus na video. Jde o spoj linky č. 4, který má být v zastávce "Železniční stanice" v 11:21 h, ale toho dne měl 3 minuty zpoždění a proto do zastávky dojel ve chvíli, kdy už byl rychlík do Brna připraven k odjezdu (pravidelný odjezd rychlíku je v 11:24 h a toho dne jel včas).

I zde se ukazuje, že bohužel na tuto (ne)přípojovou vazbu nelze spoléhat a kdo tedy chce v pracovní dny dopoledne (jakož o víkendu celodenně) jet z celé oblasti Nových Dvorů a Hájku na vlakové nádraží s cílem přestoupit na rychlík do Brna, musí jet spojem linky č. 4 o půl hodiny dříve (a pak půl hodiny na nádraží čekat)...

"Poslední mohykánka" Karosa B932E (ev. č. 30) v opět zprovozněné ul. B. Václavka na fotkách z 10. 12. 2015

11. prosince 2015 v 20:00 Aktualizace fotogalerie
Stavební práce v dolní části ulice Bedřicha Václavka (kanalizační výkop; opatření - uzavírka silnice pro všechna vozidla vyjma autobusů) skončily, v souladu s dřívějšími předpoklady, v pondělí 30. listopadu 2015.

Ve čtvrtek 10. prosince 2015 jsem v dolním úseku ulice Bedřicha Václavka zdokumentoval poslední provozní Karosu B932E (ev. č. 30). Viz pohled zepředu a pohled zezadu. V levé části druhé fotky je dobře patrná "záplata" v místě, kde byl v listopadu umístěn onen kanalizační výkop.

"Poslední mohykánka" Karosa B932E (ev. č. 30) je zdokumentována též na této fotce pořízené v sobotu 5. 12. 2015 na Karlově náměstí (konečná "u Cyrila"). V pravé části snímku jsou rovněž patrné stopy (dlažební kostky navrácené do vozovky poté, co i zde byl umístěn - a to v létě 2015 - kanalizační výkop) po nedávné stavební činnosti.

Smutným faktem je, že ačkoliv v době pořízení fotky činil podíl nízkopodlažních vozidel 80 % vozového parku MHD Třebíč, přesto bylo možné o víkendu (kdy je v provozu jen menší část autobusů, více jich o víkendu není potřeba) takto spatřit a zdokumentovat hned dva nenízkopodlažní autobusy při pauze mezi spoji MHD... :-(

Zastaralé a nelogické informace v jízdních řádech "aktualizovaných" k 1. 10. 2015

6. prosince 2015 v 21:00 Zajímavosti z provozu
V letáku "JEDNODUŠE PO TŘEBÍČI S MAD" je nejen spousta chyb a nepřesností (viz tento a tento článek), ale kromě toho je v onom letáku uveden i údaj "Bližší informace najdete v jízdních řádech, na autobusovém nádraží, na Facebooku nebo na webové stránce www.doprava-trebic.cz".

Na autobusové nádraží snad chodit nemusím; facebookovému profilu, který o některých výlukách či změnách neinformuje vůbec a o mnoha dalších takových změnách informuje s chybami, také nelze věřit, nicméně zůstávají další dvě možnosti - jízdní řád a stránky www.doprava-trebic.cz. A jak v knižním (tištěném) jízdním řádu, tak i v jeho elektronické podobě zveřejněné na www.doprava-trebic.cz, se dají nalézt zajímavé věci. Kurzívou cituji ze "smluvních přepravních podmínek", nekurzívou uvádím svůj komentář.

jízdenka pro jednotlivou jízdu platí pouze pro jednu přepravu ve dni jejího vydání na tom spoji, na němž byla vydána
... aneb smluvní přepravní podmínky přiložené k jízdnímu řádu platnému od 1. 10. 2015 neznají, že již o 3 roky dříve byly zavedeny přestupní jízdenky.

Jízdné za jednotlivou jízdu platí cestující: (...) platnými mincemi v hodnotě celých Kč
... aneb informace, která ztratila smysl již v roce 2008, kdy byly zrušeny padesátihaléře.

... odpočítanými a připravenými před nástupem do autobusu do elektronické pokladny odbavovacího systému pořízeného před zavedením elektronických dobíjecích karet, a to po dobu, po kterou budou tyto pokladny instalovány v autobusech. Přeplatky nebo neúplné úhrady při platbě mincemi se v tomto případě nevracejí.
Tento údaj byl aktuální někdy ve druhé polovině roku 2004 (před výměnou odbavovacího systému). Ne dříve, ne později. Přesto je uveden v jízdním řádu "aktualizovaném" k 1. 10. 2015...

Jízdné za jednotlivou jízdu platí cestující: (...) v platné čs. měně přímo řidiči
Zkratka "čs." bývá obvykle uváděna coby zkrácení slova "československé", nikoliv "české".

Cestující může s předchozím souhlasem řidiče vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem nebo dětský kočárek bez dítěte; ve vozidle může být přepravován vždy pouze jeden kočárek.
Pokud by měl tento údaj platit i v roce 2015, pak nedává logiku, proč mají autobusy MAN Lion´s City, jakož i plynová Citara, rozšířený víceúčelový prostor, který umí pojmout klidně i tři kočárky.

Zajímavý je i údaj Přeprava cestujícího na vozíku pro invalidy je možná se souhlasem řidiče a při splnění podmínek, že ve vozidle již není přepravován kočárek nebo jiný invalidní vozík, dovoluje to obsazenost vozidla a má-li cestující zajištěnou pomoc při nástupu a výstupu.
K čemu pak jsou v novějších autobusech instalovány výklopné plošiny, které pomáhají vozíčkáři najet do (resp. sjet z) autobusu svépomocí (pouze s tím "omezením", že tu plošinu musí vyklopit/zaklopit řidič)? K čemu pak jsou v autobusech instalována speciální tlačítka pro vozíčkáře?

Na konci sekce se smluvními přepravními podmínkami je uvedena jejich platnost k 3. 9. 2012. Je nepochopitelné, že v jízdním řádu aktualizovaném k 1. 10. 2015 jsou uvedeny takto zastaralé smluvní podmínky (které v některých aspektech nebyly aktuální ani v tom roce 2012 - viz haléře, viz staré elektronické pokladny).

Je nutné se ptát - z jakého důvodu vydal dopravce jízdní řád s takto zastaralými údaji? Jak je možné, že si těchto zastaralých a/nebo nelogických údajů zavčasu nevšiml (anebo všiml, ale nedošlo k nápravě) nikdo z odpovědných pracovníků dopravce (TRADO MAD, s. r. o.), ale i příslušných pracovníků/pracovnic objednatele (Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb)?
Zastávkové jízdní řády jsou od konce listopadu 2015 opět v přehlednější podobě (se samostatným "prázdninovým" sloupcem)

3. prosince 2015 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Koncem listopadu 2015 došlo na zastávkách MHD Třebíč k náhradě nepřehledných jízdních řádů (nepřehlednost spočívala v tom, že údaje pro provoz v pracovních-školních dnech i v pracovních-prázdninových dnech byly sloučeny do jednoho sloupce) přehlednější verzí, kde již opět jsou odděleny sloupce pracovní (školní) dny od samostatného sloupce pro pracovní-prázdninové dny.

Tzn. stav, který byl donedávna samozřejmostí, leč od 1. 6. 2015 došlo k uvedenému znepřehlednění jízdních řádů linky č. 1, od 1. 8. 2015 i u linky č. 12; a od 1. 10. 2015 navíc i u linek č. 4, 5, 10, 11 a 13. V případě linky č. 1 byly takto nepřehledné jízdní řády vyvěšeny téměř půl roku, v případě linky č. 12 téměř 4 měsíce; u linek č. 4, 5, 10, 11 a 13 vydržely na svém místě v této nepřehledné podobě necelé 2 měsíce. Tedy bohužel vcelku dlouhou dobu, než konečně došlo k nápravě.

Samozřejmě nadále zůstává otázkou, v čí hlavě se zrodil nápad, vytisknout a následně vyvěsit na jednotlivé zastávkové označníky takto nepřehledné jízdní řády.

Perličkou je, že i jízdní řády linky č. 1 mají nyní uvedenu "platnost od 1. 10. 2015", byť poslední změna se v nich udála již k 1. 6. 2015 (pozn. zajíždění spojů této linky do tzv. přestupního terminálu i po 22. hodině, které se koná právě od 1. 10. 2015, není "změnou jízdního řádu", ale "ukončením čtyřměsíčního výlukového opatření").

Jízdní řády v opětovně přehlednější podobě jsem 2. 12. 2015 zdokumentoval na Karlově náměstí a pořízené fotky následně vložil do tohoto alba.

Pro srovnání připomínám stav z října 2015, kdy jízdní řády většiny linek byly v oné nepřehledné "sloučené" verzi a kdy zejména jízdní řád linky č. 5 byl za hranicí srozumitelnosti.

"Jednoduše po Třebíči s MAD" aneb leták plný chyb a nepřesností (2. část)

1. prosince 2015 v 0:00
V průběhu pondělí 30. 11. 2015 se ke mně dostalo upozornění na možné chyby a nepřesnosti v předchozím článku, na základě kterých jsem nyní zpětně opravil několik údajů v onom článku, konkrétně:

- Úprava nepřesného údaje "facebookový profil Městského úřadu Třebíč" na přesnější "facebookový profil 'Město Třebíč' zřizovaný Městským úřadem Třebíč".

- Vzhledem k tomu, že eventuální měření vzdálenosti významného místa od zastávky MHD vzdušnou čarou je irelevantní (smysl má pouze měření vzdálenosti po veřejných komunikacích), upravil jsem v tomto smyslu údaj ve svém článku (neboť v onom "upozornění", které se ke mne dostalo, bylo demagogicky argumentováno stylem "od židovského hřbitova na zastávku Sýpky je vzdálenost vzdušnou čarou 670 metrů, což je matematicky blíže údaji 'cca 500 metrů' než údaji '1000 metrů'"), aby bylo jasné, že jediným smysluplným ukazatelem je výhradně vzdálenost "po silnici/chodnících/stezkách".

- Rovněž jsem z článku vypustil nadbytečný údaj o tom, jak (v rozporu s proklamovaným "zajížděním všech spojů linky č. 4 časově navazujících na vlaky") do tzv. Přestupního terminálu Třebíč nezajíždí o víkendu ani jeden spoj této linky ve směru jízdy do centra města (údaj je to samozřejmě zajímavý, ale irelevantní z hlediska odlišnosti - a tím pádem i "porušení znaku páteřnosti" - trasy této linky během pracovního dne).

- Z věty o tom, že v onom "letáku" chybí údaj, že v MHD Třebíč jsou bezplatně přepravováni i držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, jsem odstranil slovní spojení o tom, že tak tomu je zřejmě ve všech provozech MHD v České republice, neboť z hlediska neschopnosti tvůrce onoho "letáku" uvést tuto informaci je irelevantní, zda tato bezplatná přeprava je v jiných městech a jejich MHD.


Tolik krátké upřesnění, druhá část tohoto článku se bude věnovat dalším chybám a nepřesnostem v onom "letáčku", který má usnadňovat cestování v třebíčské MHD:

- U linky č. 4 je faktor "stálosti trasy coby znaku páteřnosti linky" porušen i ve věci odlišného pojíždění (jednosměrné vs. obousměrné) oblasti v horní části Nových Dvorů, tzn. tato linka nesplňovala tuto "definici páteřnosti" vlastně ani před 1. říjnem 2015.

- V sekci "Tarif" rovněž chybí (kromě výše zmiňovaného údaje o bezplatné přepravě pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P), že bezplatně jsou rovněž přepravovány kočárky obsazené dítětem, jakož i invalidní vozíky obsazené uživatelem.

- Dle tohoto zdroje nepatří osada Bažantnice mezi třebíčské městské části, tzn. v příslušném seznamu je uvedena nadbytečně (anebo platí druhá možnost - že nadpis měl znít "obce, městské části A DALŠÍ MÍSTNÍ ČÁSTI"; pak by tam mohla být Bažantnice uvedena, ale tím pádem by do seznamu patřil i Poušov).

- V seznamu zastávek, ze kterých je dostupný židovský hřbitov, v "letáku" chybí zastávka Žerotínovo náměstí, z níž činí vzdálenost k bráně hřbitova cca 520 metrů po veřejných komunikacích; pro srovnání - od zastávky Sýpky je brána židovského hřbitova vzdálena cca 830 metrů a zastávka Nová dokonce cca 960 metrů chůze po veřejných komunikacích.

Tolik jen seznam nejzřejmějších chyb a nepřesností; samozřejmě by se dalo spekulovat o dalších údajích typu "na koupaliště Polanka se dá dojet mj. linkou č. 21", což je víceméně irelevantní vzhledem k tomu, že časové vymezení provozu této linky se víceméně míjí s časovým vymezením provozu koupaliště Polanka. Nicméně, i tak je seznam chyb a nepřesností uvedený v tomto i předchozím článku dostatečně dlouhý na to, aby vedl k zamyšlení, zda všechny zainteresované osoby konají svoji práci v dostatečné kvalitě.