"Jednoduše po Třebíči s MAD" aneb leták plný chyb a nepřesností (2. část)

1. prosince 2015 v 0:00
V průběhu pondělí 30. 11. 2015 se ke mně dostalo upozornění na možné chyby a nepřesnosti v předchozím článku, na základě kterých jsem nyní zpětně opravil několik údajů v onom článku, konkrétně:

- Úprava nepřesného údaje "facebookový profil Městského úřadu Třebíč" na přesnější "facebookový profil 'Město Třebíč' zřizovaný Městským úřadem Třebíč".

- Vzhledem k tomu, že eventuální měření vzdálenosti významného místa od zastávky MHD vzdušnou čarou je irelevantní (smysl má pouze měření vzdálenosti po veřejných komunikacích), upravil jsem v tomto smyslu údaj ve svém článku (neboť v onom "upozornění", které se ke mne dostalo, bylo demagogicky argumentováno stylem "od židovského hřbitova na zastávku Sýpky je vzdálenost vzdušnou čarou 670 metrů, což je matematicky blíže údaji 'cca 500 metrů' než údaji '1000 metrů'"), aby bylo jasné, že jediným smysluplným ukazatelem je výhradně vzdálenost "po silnici/chodnících/stezkách".

- Rovněž jsem z článku vypustil nadbytečný údaj o tom, jak (v rozporu s proklamovaným "zajížděním všech spojů linky č. 4 časově navazujících na vlaky") do tzv. Přestupního terminálu Třebíč nezajíždí o víkendu ani jeden spoj této linky ve směru jízdy do centra města (údaj je to samozřejmě zajímavý, ale irelevantní z hlediska odlišnosti - a tím pádem i "porušení znaku páteřnosti" - trasy této linky během pracovního dne).

- Z věty o tom, že v onom "letáku" chybí údaj, že v MHD Třebíč jsou bezplatně přepravováni i držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, jsem odstranil slovní spojení o tom, že tak tomu je zřejmě ve všech provozech MHD v České republice, neboť z hlediska neschopnosti tvůrce onoho "letáku" uvést tuto informaci je irelevantní, zda tato bezplatná přeprava je v jiných městech a jejich MHD.


Tolik krátké upřesnění, druhá část tohoto článku se bude věnovat dalším chybám a nepřesnostem v onom "letáčku", který má usnadňovat cestování v třebíčské MHD:

- U linky č. 4 je faktor "stálosti trasy coby znaku páteřnosti linky" porušen i ve věci odlišného pojíždění (jednosměrné vs. obousměrné) oblasti v horní části Nových Dvorů, tzn. tato linka nesplňovala tuto "definici páteřnosti" vlastně ani před 1. říjnem 2015.

- V sekci "Tarif" rovněž chybí (kromě výše zmiňovaného údaje o bezplatné přepravě pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P), že bezplatně jsou rovněž přepravovány kočárky obsazené dítětem, jakož i invalidní vozíky obsazené uživatelem.

- Dle tohoto zdroje nepatří osada Bažantnice mezi třebíčské městské části, tzn. v příslušném seznamu je uvedena nadbytečně (anebo platí druhá možnost - že nadpis měl znít "obce, městské části A DALŠÍ MÍSTNÍ ČÁSTI"; pak by tam mohla být Bažantnice uvedena, ale tím pádem by do seznamu patřil i Poušov).

- V seznamu zastávek, ze kterých je dostupný židovský hřbitov, v "letáku" chybí zastávka Žerotínovo náměstí, z níž činí vzdálenost k bráně hřbitova cca 520 metrů po veřejných komunikacích; pro srovnání - od zastávky Sýpky je brána židovského hřbitova vzdálena cca 830 metrů a zastávka Nová dokonce cca 960 metrů chůze po veřejných komunikacích.

Tolik jen seznam nejzřejmějších chyb a nepřesností; samozřejmě by se dalo spekulovat o dalších údajích typu "na koupaliště Polanka se dá dojet mj. linkou č. 21", což je víceméně irelevantní vzhledem k tomu, že časové vymezení provozu této linky se víceméně míjí s časovým vymezením provozu koupaliště Polanka. Nicméně, i tak je seznam chyb a nepřesností uvedený v tomto i předchozím článku dostatečně dlouhý na to, aby vedl k zamyšlení, zda všechny zainteresované osoby konají svoji práci v dostatečné kvalitě.
 


Aktuální články

Reklama