Pozdněvečerní spoj linky č. 13 s jen několika cestujícími (srov. s argumentací o nemožnosti mírného posunu časové polohy)

25. prosince 2015 v 1:00 |  Zajímavosti z provozu
V minulosti jsem zde často psal o neschopnosti/nevoli objednatele (Městský úřad Třebíč) drobně upravit časové polohy pozdněvečerních spojů jedoucích okolo 22:15 h tak, aby byl zajištěn stabilnější přípoj od osobního vlaku (který na třebíčské nádraží přijede ve 22:09 h) na spoj linky č. 14, který má stanoven odjezd ze zastávky Bráfova (vzdálené od vlakového nádraží asi 2 minuty chůze) v čase 22:12 h.

Jedním z (pseudo)argumentů objednatele, proč prý není možné v této věci provést úpravu časových poloh spojů MHD (stačilo by mírné posunutí "rozjezdu" na Karlově náměstí z 22:15 h na 22:18, maximálně 22:20 h), bylo že "odjezdy z náměstí o čtvrt a o tři čtvrtě jsou neměnně dány". To je lež, neboť již od září 2012 existuje výjimka v podobě uspíšení "rozjezdu" o víkendech ráno z "taktových" 5:45 h na dřívější čas 5:40 h.

A druhým (pseudo)argumentem tzv. vedoucího pracovníka objednatele bylo, že v tento čas se potřebuje rychle dostat z práce domů mnoho pracovníků Jitony a Tipafrostu (tzn. lidé používající pozdněvečerní spoj linky č. 13) a časový posun o 3 - 5 minut by pro ně byl nepřijatelný. Odhlédněme od toho, že touto (pseudo)argumentací si objednatel protiřečí se svými výroky o "zlepšování vazeb mezi vlaky a MHD", které zazněly již při optimalizaci MHD v roce 2012, jakož i při otevření tzv. "Přestupního terminálu Třebíč" v roce 2015.

V posledních týdnech jsem si totiž všiml, že oním pozdněvečerním spojem linky č. 13 obvykle jezdí jen jednociferný počet lidí. Tzn. těch pracovníků Tipafrostu nebo Jitony (prý takto spěchajících domů a odmítajících zdržení byť jen o 3 minuty) je poměrně málo. A tím pádem padá i další chatrný argument objednatele.

Ve dvou případech jsem (ne)obsazenost popisovaného spoje linky č. 13 (v obou situacích jen několik málo cestujících) zdokumentoval na videozáznam, který najdete pod tímto odkazem.
 


Aktuální články

Reklama