Zastaralé a nelogické informace v jízdních řádech "aktualizovaných" k 1. 10. 2015

6. prosince 2015 v 21:00 |  Zajímavosti z provozu
V letáku "JEDNODUŠE PO TŘEBÍČI S MAD" je nejen spousta chyb a nepřesností (viz tento a tento článek), ale kromě toho je v onom letáku uveden i údaj "Bližší informace najdete v jízdních řádech, na autobusovém nádraží, na Facebooku nebo na webové stránce www.doprava-trebic.cz".

Na autobusové nádraží snad chodit nemusím; facebookovému profilu, který o některých výlukách či změnách neinformuje vůbec a o mnoha dalších takových změnách informuje s chybami, také nelze věřit, nicméně zůstávají další dvě možnosti - jízdní řád a stránky www.doprava-trebic.cz. A jak v knižním (tištěném) jízdním řádu, tak i v jeho elektronické podobě zveřejněné na www.doprava-trebic.cz, se dají nalézt zajímavé věci. Kurzívou cituji ze "smluvních přepravních podmínek", nekurzívou uvádím svůj komentář.

jízdenka pro jednotlivou jízdu platí pouze pro jednu přepravu ve dni jejího vydání na tom spoji, na němž byla vydána
... aneb smluvní přepravní podmínky přiložené k jízdnímu řádu platnému od 1. 10. 2015 neznají, že již o 3 roky dříve byly zavedeny přestupní jízdenky.

Jízdné za jednotlivou jízdu platí cestující: (...) platnými mincemi v hodnotě celých Kč
... aneb informace, která ztratila smysl již v roce 2008, kdy byly zrušeny padesátihaléře.

... odpočítanými a připravenými před nástupem do autobusu do elektronické pokladny odbavovacího systému pořízeného před zavedením elektronických dobíjecích karet, a to po dobu, po kterou budou tyto pokladny instalovány v autobusech. Přeplatky nebo neúplné úhrady při platbě mincemi se v tomto případě nevracejí.
Tento údaj byl aktuální někdy ve druhé polovině roku 2004 (před výměnou odbavovacího systému). Ne dříve, ne později. Přesto je uveden v jízdním řádu "aktualizovaném" k 1. 10. 2015...

Jízdné za jednotlivou jízdu platí cestující: (...) v platné čs. měně přímo řidiči
Zkratka "čs." bývá obvykle uváděna coby zkrácení slova "československé", nikoliv "české".

Cestující může s předchozím souhlasem řidiče vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem nebo dětský kočárek bez dítěte; ve vozidle může být přepravován vždy pouze jeden kočárek.
Pokud by měl tento údaj platit i v roce 2015, pak nedává logiku, proč mají autobusy MAN Lion´s City, jakož i plynová Citara, rozšířený víceúčelový prostor, který umí pojmout klidně i tři kočárky.

Zajímavý je i údaj Přeprava cestujícího na vozíku pro invalidy je možná se souhlasem řidiče a při splnění podmínek, že ve vozidle již není přepravován kočárek nebo jiný invalidní vozík, dovoluje to obsazenost vozidla a má-li cestující zajištěnou pomoc při nástupu a výstupu.
K čemu pak jsou v novějších autobusech instalovány výklopné plošiny, které pomáhají vozíčkáři najet do (resp. sjet z) autobusu svépomocí (pouze s tím "omezením", že tu plošinu musí vyklopit/zaklopit řidič)? K čemu pak jsou v autobusech instalována speciální tlačítka pro vozíčkáře?

Na konci sekce se smluvními přepravními podmínkami je uvedena jejich platnost k 3. 9. 2012. Je nepochopitelné, že v jízdním řádu aktualizovaném k 1. 10. 2015 jsou uvedeny takto zastaralé smluvní podmínky (které v některých aspektech nebyly aktuální ani v tom roce 2012 - viz haléře, viz staré elektronické pokladny).

Je nutné se ptát - z jakého důvodu vydal dopravce jízdní řád s takto zastaralými údaji? Jak je možné, že si těchto zastaralých a/nebo nelogických údajů zavčasu nevšiml (anebo všiml, ale nedošlo k nápravě) nikdo z odpovědných pracovníků dopravce (TRADO MAD, s. r. o.), ale i příslušných pracovníků/pracovnic objednatele (Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb)? 


Aktuální články

Reklama