Leden 2016

Neplánovaná uzavírka Hilbertovy ulice (27. 1. 2016 od 8 do 15 h) = přesun zastávky Palackého aneb jak se lidé z Podklášteří nenechali nachytat na tendenční "anketu"

27. ledna 2016 v 10:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis zprávy ze stránek www.doprava-trebic.cz. Jde o zprávu s datem vydání 27. 1. 2016, tzn. zjevně jde o uzavírku neplánovanou, vyplývající z náhlé mimořádnosti:

Havárie vodovodu (27. 1. 2016)

V termínu 27. 1. 2016 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude uzavřena ulice Hilbertova. Zastávka Palackého pro linky č. 10, 11 zrušena. Náhradní zastávka viz. přenosný označník umístěný u křižovatky ul. Palackého-Luční v obou směrech. Objízdná trasa vede po ulici Luční.

Jen doufám, že všechny autobusové spoje do Luční ulice skutečně odbočí. Aby to nedopadlo jak při podobné uzavírce Hilbertovy ulice v dubnu 2014, kdy jeden ze spojů linky č. 11 (jedoucí proti směru hodinových ručiček) neobsloužil zastávku Palackého, kde na autobus čekala jedna paní důchodového věku, která nakonec musela jít do centra města pěšky.

A jak jsem následně zjistil, tak na nastalou věc si ani nestěžovala (ostatně, už v danou chvíli říkala, že "psát/jít na odbor dopravy nemá cenu, že už tam předtím několikrát řešila jiné věci o MHD a setkala se v velmi odměřeným postupem" (načež pak mohl "vedoucí" tohoto útvaru tvrdit, že "nikdo si nestěžoval = problém neexistuje"...). Mimo jiné mi tehdy (šlo o čtvrtek 17. 4. 2014) prozradila, že i odpověděla na (pozn. aut. tendenční a zmanipulovanou - viz tento, tento a tento článek) "anketu" o změně pořadí zastávek na Karlově náměstí (pozn. "anketa" byla vyhlášena na sklonku roku 2013).

Tato paní i další obyvatelé Podkášteří se nenechali zmást jednostrannou argumentací v oné anketě a odpověděli, že změnu pořadí zastávek na Karlově náměstí si nepřejí, mj. proto, že (kromě logického argumentu o prodloužení přestupní vzdálenosti na linky č. 10 a 11 směr Podklášteří) zastávka nejblíže soše Cyrila a Metoděje (= zastávka nyní sloužící spojům jedoucím do Boroviny) není vybavena přístřeškem, tzn. lidé jedoucí na Podklášteří by při dešti museli na zastávce moknout (zatímco nynější zastávka pro směr jízdy na Podklášteří je přístřeškem vybavena).

Přesun z vlaku (zpožděného o 2 min.) na MHD (Bráfova ul.) za šibeniční 1 minutu v pátek 22. 1. 2016 ve 22:11 - 22:12 h a související okolnosti

25. ledna 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Několik faktů z příjezdu osobním vlakem č. 4852 (z Brna hl. n. odjíždí ve 20:39 h, do Třebíče přijíždí ve 22:09 h). Přesun z vlaku na autobus je zdokumentován na tomto videu.

- Do Náměště nad Oslavou přijel osobní vlak č. 4852 (odjíždí z Brna hl. n. ve 20:39 h, do Třebíče přijíždí ve 22:09 h) včas, ba i s mírným náskokem.

- Z Náměště však tento vlak odjel s půlminutovým zpožděním, poté prostál mírně delší dobu i na studeneckém nádraží i na vladislavské zastávce a pak znatelně přibrzdil před přejezdem se silnicí I/23 u Vladislavi.

- Takovéto drobnosti měly za následek, že tento vlak přijel do Třebíče s dvouminutovým zpožděním. V pondělí až čtvrtek by se toto zpoždění zkrátilo asi o půl minuty, protože v uvedených dnech přijíždí tento osobní vlak na 2. kolej od budovy, tudíž do stanice vjíždí plnou rychlostí. Ale v pátek tento vlak přijíždí na 1. kolej od budovy, takže už před stanicí musí snížit rychlost ze 60 km/h na 40 km/h (protože na výhybce jede "do odbočky").

- Navíc, vlak naprosto zbytečně jel až k budově (= o to později zastavil), namísto toho, aby zastavil už u moderního nástupiště přiléhajícího k tzv. přestupnímu terminálu. Naskýtá se otázka - proč vlak nezastavil už tam? Od toho se snad toto moderní nástupiště budovalo, aby pokud možno bylo co nejvíce využíváno (tím více když vlak tak jako tak jede na 1. kolej od budovy)!

- Přestupní doba z vlaku na "návazný" autobus (spoj MHD linky č. 14) se tedy zkrátila z (již tak hraničních) tří minut na jednu jedinou minutu s tím, že je nutný přesun z vlakového nádraží na zastávku Bráfova.

- Shodou roztodivných náhod a určitého projevu lidského přístupu se mně + jedné paní podařilo autobus stihnout (všiml jsem si ale, že i jiní pravidelní přestupující se nesnažili tuto šibeniční přestupní vzdálenost, resp. dobu, stihnout - a nedivím se, asi je pod jejich úroveň, takhle se hnát kvůli kr*t*novskému výmyslu s takto ostrou přestupní dobou.

- Já + přestupující paní jsme stihnutím onoho spoje navýšili počet cestujících v uvedeném spoji linky č. 14 z 0 (ano, slovy NULA!!!) na dva...

- neboli další dokumentace jevu souvisejícího s pokrytectvím "vedoucího" představitele příslušného útvaru veřejné správy, který se na jednu stranu chlubí tím, že zlepšování přestupních vazeb mezi vlaky a MHD je údajnou prioritou.

- Ostatně, už při tzv. optimalizaci MHD v roce 2012 se argumentovalo, že jejím výsledkem je zlepšení těchto vazeb; realita přitom je jiná - viz nejen tento případ, ale například i zjevná zhoršení spojení (například víkendové spojení od vlaků/k vlakům do/z Týna a Podklášteří se "optimalizací" MHD zhoršilo!).

- Zlepšení těchto vazeb bylo avizováno i při dokončení tzv. přestupního terminálu v roce 2015, realitou ovšem je, že v kýženém čase okolo 22:10 - 22:12 h do tzv. terminálu žádný autobusový spoj nezajíždí. Přitom stačilo by málo a mohl by. Ale když se nechce, tak je to horší než když se nemůže...


Zánovní "jindřichohradecké" autobusy na fotkách z první poloviny ledna 2016

23. ledna 2016 v 5:00 Aktualizace fotogalerie
V průběhu první poloviny ledna roku 2016 jsem pořídil "základní dokumentaci" dvojice "nových" autobusů třebíčské MHD - Mercedesu Citaro s RZ 6C2 8208 i MANu Lion´s City s RZ 5C5 6649.

Jednou z fotek Citara je i dokumentace interiéru autobusu. Jak je patrné, tak potah sedadel má jiný vzorek než mají jiné Mercedesy v majetku TRADO MAD. Zajímavé je, že i když byl tento autobus uveden do provozu na počátku roku 2012, přesto nemá rozšířený víceúčelový prostor pro kočárky (případně invalidní vozíky apod.). Přitom dvojice třebíčských Citar CNG (která byla vyrobena více než rok před Citarem RZ 6C2 8208) tyto rozšířené prostory má...

Naopak interiér exjindřihohradeckého MANu je (uspořádáním sedadel i barvou potahů) stejný jako u všech ostatních třebíčských MANů.

Tato fotka Citara s RZ 6C2 8202 může evokovat dojem, jako by byla pořízena v nějakém zastaralém horském středisku s "garážovou" autoopravnou, omšelým hotelem a hospodou, to vše v prudkém stoupání horskou ulicí, po které jede autobus, jehož cilová zastávka se nachází za nějakým horským rybníkem. :-)


Další tendenční anketa o třebíčské MHD (2. část) - manipulativní otázka o speciální lince k DDM v Borovině

17. ledna 2016 v 0:00
(pokračování tohoto článku o další manipulativní "anketě" týkající se třebíčské MHD)

Silně tendenční otázkou je i 17. otázka, která zní "Jak často jste využívali speciální autobusovou linku k DDM v Borovině?" a následují varianty "denně", "několikrát týdně", "několikrát měsíčně", nepravidelně", "nevyužíval" a nakonec možnost "jiné" a vedle ní políčko pro případné upřesnění té "jiné" možnosti.

- Hlavní tendenčnost této otázky spočívá v tom, že v možnosti "nevyužíval" není rozlišena skupina lidí, která k DDM jezdí, ale tuto linku přesto neužívala; od skupiny lidí, která vůbec nepotřebuje k DDM v Borovině jezdit (žádným dopravním prostředkem). Dejme tomu, že (například) 80 % respondentů této "ankety" vůbec nepotřebuje k DDM jezdit, protože tam nemá žádné aktivity. Ze zbylých 20 % (tzn. těch lidí, kteří v DDM pracují nebo tam navštěvují zájmové činnosti apod.) dejme tomu (opět ilustrativní číslo) 2/5 lidí tuto linku vůbec nepoužívalo, zatímco 3/5 lidí ji použili přinejmenším občas (= jiná odpověď než "nevyužíval").

Správná interpretace těchto výsledků je, že 40 % (= 2/5) RELEVANTNÍCH RESPONDENTŮ této linky vůbec nevyužívalo, zatímco 60 % jí využilo přinejmenším čas od času (+ následně řešit jednotlivé četnosti využití). Ovšem pochybné zadání této "ankety" vytvoří zcela jiný výsledek - ve smyslu "88 % respondentů zaškrtlo možnost 'nevyužíval'".

Aniž by si tvůrce "ankety" uvědomil, že ti lidé, kteří k DDM vůbec nepotřebují jezdit, jsou z hledika této ankety irelevantní a na tuto otázku vůbec neměli odpovídat. Správným postupem mělo být položení otázky "Jezdíte (jakýmkoliv dopravním prostředkem) k (resp. máte aktivity v) DDM Třebíč?" s možnostmi ANO/NE a měla následovat otázka "Pokud ano, jak často jste využívali speciální autobusovou linku k DDM v Borovině?"

- Dalším sporným aspektem je skutečnost, že k DDM se dopravují především děti a je otázkou, zda takovéto ankety (obsahující i otázky k většímu zamyšlení) jsou určeny právě dětem, jejichž myšlení se ještě vyvíjí. Také platí, že děti se k této "anketě" jednoduše nemusely dostat, protože přeci jen sledují jiné stránky než takovéto "ankety".

- Tendenčnost otázky spočívá i v okolnosti, že zvláštní linka k DDM samozřejmě byla dočasným, nouzovým řešením do doby zprovoznění/zprůjezdnění zrekonstruované ulice Tomáše Bati. Je jasné, že takovéto účelové linky začínající/končící jízdu na Karlově náměstí, navíc bez jakýchkoliv mezilehlých zastávek, budou mít nižší využití než pravidelné spoje MHD. Dobře to bylo vidět již v září roku 2014 u zvláštní linky k nemocnici, kterou využívalo méně lidí než kolik by jich v bezvýlukovém provozu jelo k nemocnici městskou dopravou.

A totéž platí i pro autobusové spojení k DDM - relevantním ukazatelem jsou až nynější spoje linky č. 5 zajíždějící k DDM a obrat cestujících v zastávce u DDM; navíc s ohledem, že vypovídající data lze zjistit až po uplynutí určité doby od zavedení zajíždění (byl by nesmysl vyvozovat závěry z využití zastávky u DDM v prvních dnech provozu MHD přes tuto zastávku).

- Tato "anketa" byla vyhlášena počátkem října roku 2015, tzn. v době, kdy linka k DDM již byla zrušena (ostatně, i v té anketní otázce je použit minulý čas). Je nesmysl, ptát se v anketě na využití něčeho, co již bylo (byť nedlouho předtím) zrušeno.

Takováto otázka pak nemůže sloužit ke zjištění názoru cestujících a následnému zlepšování služeb. Taková otázka slouží jedině k uspokojení ega tvůrce "ankety", který je předem přesvědčen o "jediné své pravdě", ale potřebuje pro ni mít i "potvrzení", kterého se mu, na základě tendenčně položených otázek, zřejmě dostane, aniž by si tento tvůrce uvědomoval širší souvislosti.

Upozornění na další tendenční anketu o MHD, 1. část - manipulativní argumentace proti zastávce Nádražní

11. ledna 2016 v 0:00
Počátkem října 2015 se na facebookových stránkách "Tři kápě - Třebíč" objevil odkaz na novou tendenční anketu týkající se třebíčské MHD. Z dostupných informací vyplývá, že tato "anketa" byla vytvořena toutéž osobou jako předchozí dvě tendenční ankety - o možné změně pořadí zastávek na Karlově náměstí (z listopadu 2013) a o podobě zajíždění linky č. 4 do tzv. přestupního terminálu a o (ne)posunutí časové polohy víkendových spojů linky č. 10 (anketa z předjaří roku 2015).

U popisované dvojice starších anket alespoň platilo, že zadané otázky byly korektní. Nekorektní však byla následná, jednostranně zaměřená argumentace (zamlčování pozitiv + zčásti i uvádění neexistujících negativ jedné varianty; oproti tomu zamlčování negativ + zčásti i uvádění neexistujících pozitiv druhé varianty). Bohužel, "anketa" vyhlášená na podzim 2015 je v tendenčnosti "o další level výše" - manipulativní jsou i samotné otázky.

Asi nejhorším případem je v této věci 15. otázka, která zní: "Je nutné zachovat zastávku Nádražní pro linku č. 1 po otevření přestupního terminálu?" a následuje text "Jedná se o tuto zastávku: http://mapy.cz/s/lINy. Zmíněná zastávka je v kopci, v zatáčce a křižovatce, tudíž nevyhovuje žádným bezpečnostním předpisům. Vhodnou alternativou je zastávka Železniční stanice (stanoviště č. 9), kde je zastávkové stání bezbariérové." a poté je pokračováno doplňující otázkou "Pokud ano, proč?"

V jedné otázce se tedy setkává hned několik prvků manipulace s lidským myšlením:
- V otázce je tendenčně použito slovní spojení JE NUTNÉ. Zkuste komukoliv položit otázku (s jakýmkoliv dalším vyzněním) "Je nutné, aby..." Z principu většina lidí odpoví "Ne" (nutné - tedy bezpodmínečně nutné - to není). Existuje přece celá škála možných odpovědí. Od "určitě zastávku zachovat", přes "spíše zachovat", resp. "spíše zrušit", po "určitě zrušit". Na otázku "Je NUTNÉ zachovat zastávku...?" odpoví ANO jen ti lidé, jejichž názor je "určitě zastávku zachovat". Ostatní (včetně těch, jejichž názor je "spíše zachovat") odpoví NE, případně NEVÍM.

Dejme tomu, že na otázku "Je nutné zachovat..." odpoví (ryze ilustrativní čísla) 70 % lidí NE a 20 % lidí ANO (zbylých 10 % lidí odpoví NEVÍM). Kdyby zněla otázka obráceně, tzn. "Je nutné ZRUŠIT zastávku Nádražní...?", tak jsem přesvědčen, že poměr odpovědí ANO vs. NE by od týchž respondentů nebyl 70% : 20 %, ale třeba jen (například) 50 : 40 %. Ne-li 40 : 50 %.

- Tendenční je rovněž podotázka "Pokud ano, proč?" Neboli - kdo si myslí, že není NUTNÉ zastávku zachovat (mimo jiné i skupina lidí, kteří si myslí, že její zachování je "spíše vhodné, ne však nutné"), ten nemusí svůj postoj zdůvodňovat; zato ti lidé, podle jejichž názoru je NUTNÉ zastávku zachovat, musejí svůj názor i zdůvodnit.

- I "zdůvodnění" pod hlavní otázkou je jednostranné. Jsou tam uvedeny nevýhody technického umístění zastávky, zato nejsou uvedeny výhody zachování této zastávky. Již v roce 2014 jsem od představitele objednatele MHD slyšel argument, že tato zastávka bude zachována z důvodu blízké dostupnosti Městského ("starého") hřbitova (a já dodávám, že nejen hřbitova, ale například i služebny Policie ČR). Tento argument však v oné "anketě" vůbec není uveden.

- Tendenční je i výraz "zastávka (...) nevyhovuje žádným bezpečnostním předpisům". Chápal bych, že NĚKTERÝM novým přepisům tato zastávka nevyhovuje (tzn. kdyby dosud neexistovala a měla by nyní být nově zřízena, tak by to již možné nebylo), ale že by nevyhovovala vůbec žádným předpisům? Pokud by tomu tak bylo, muselo by dojít k jejímu zrušení bez ohledu na její význam (resp. druhou možností by byla rekonstrukce do stavu vyhovujícího předpisům). To se však nestalo, tzn. s tou "nevyhovujícností" to nebude zase tak horké.

Skoro to vypadá, že zadavatel "ankety" je předem přesvědčen o "jediné své pravdě", ale potřebuje pro ni mít i "potvrzení", kterého se mu, na základě tendenčně položených otázek, zřejmě dostane. Otázkou ale je vypovídající hodnota údajů získaných od občanů/cestujících takto manipulativním způsobem.


8minutové zpoždění večerního vlaku z Brna = ujetí posledního přípoje do Moravských Budějovic (aneb přestupní terminál postavit uměli, ale zajistit čekání přípojů neumějí)

8. ledna 2016 v 9:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Osobní vlak č. 4852 vyjel ve čtvrtek 7. ledna 2016 z Brna hl. n. s 15minutovým zpožděním (čekalo se na zpožděný přípoj; vývoj zpoždění vlaku viz odkaz). Cestou do Třebíče vlak stáhl své zpoždění na 8 minut, tzn. do Třebíče přijel ve 22:17 h (namísto včasných 22:09 h). Přípojný (?) autobus do Moravských Budějovic tomuto vlaku ujel, protože tento autobus odjíždí z nedaleké zastávky Bráfova ve 22:16 h (viz odkaz; ve chvíli, kdy jsme ve 22:17 h přijížděli do Třebíče, už tento autobus - přesněji řečeno midibus - stál v zastávce Nemocnice, kde chvíli "čekal na čas odjezdu", který je ve 22:18 h).

Muž, který chtěl takto přestoupit, měl smůlu. Všiml jsem si jej, jak po příjezdu do Třebíče prohlíží tabuli s rozpisem stanovišť. Zjevně z toho rozpisu chtěl vyhledat nejbližší náhradní spojení, ale měl smůlu - jednak v tomto rozpisu není uveden seznam autobusových spojů (ztvárnění té tabule je naprosto odfláknuté, co se týče úrovně informování o regionálních linkových spojích), ale i kdyby tam takový seznam uveden byl, tak by muž zjistil, že (kromě toho, že po 22. hodině do tzv. terminálu žádný autobus nezajíždí) žádný další autobusový spoj už toho dne směrem na Moravské Budějovice nejede.

Na jednu stranu se určité subjekty veřejné správy vychloubají, jak moc jim (údajně) jde o veřejné blaho, kvůli kterému mj. prosadily výstavbu tzv. přestupního terminálu. Na druhou stranu, tytéž subjekty nejsou schopny zajistit něco tak jednoduchého, čím pozdržení přípojného (posledního spoje jedoucího v daný den!) autobusového spoje bezesporu je...

Přitom v tomto případě to byla otázka tří, maximálně čtyř minut, aby přípoj zajištěn byl. Ale - bohužel.

V provozu již je i druhý ex-jindřichohradecký autobus - MAN Lion´s City s RZ 5C5 6649

6. ledna 2016 v 11:00 Zajímavosti z provozu
Do provozu již byl uveden i druhý z autobusů, které do prosince 2015 jezdily na spojích MHD v Jindřichově Hradci a následně došlo k jejich přesunu do Třebíče. Spolu s Mercedesem Citaro s RZ 6C2 8208, byl do Třebíče přesunut i MAN Lion´s City s RZ 5C5 6649. Počet "MANů" v provozu MHD Třebíč se tímto zvýšil na osm vozidel této značky.

Do nově zřízené složky v galerii obrázků jsem vložil i tuto fotku, kterou jsem pořídil 20. 7. 2015 v Jindřichově Hradci. Popisovaný MAN je na ní zobrazen ještě v původním, žluto-modrém nátěru. Po přesunu do Třebíče byl nátěr změněn na (pro třebíčské autobusy obvyklou) modro-bílou kombinaci s červenými proužky, ale pozor - na střešní klimatizaci a v okolí znaku "MAN" na čele vozidla zůstal nátěr žlutý.

Pro vysvětlení - v Jindřichově Hradci došlo na přelomu let 2015 a 2016 k reorganizaci (optimalizaci? :-D) MHD, jejíž součástí bylo pořízení sedmi zcela nových autobusů Mercedes Conecto LF2. Všechny starší autobusy (byť vyrobené teprve před 3 - 4 lety) byly vyřazeny z provozu. Tedy nejen výše uvedené Citaro s MANem, ale mimo jiné i starší Mercedes O345 Conecto s RZ 2E0 5700, který jezdil od konce roku 2008 do podzimu roku 2012 v Třebíči; poté došlo k jeho přesunu právě do Jindřichova Hradce (kde jsem jej 20. 7. 2015 také zastihl - viz dvě fotky v odkazované galerii).

"Jindřichohradecký" Mercedes Citaro III již v provozu na spojích MHD Třebíč

4. ledna 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V pátek 1. 1. 2016 jsem v provozu MHD Třebíč poprvé zdokumentoval Mercedes Citaro III s RZ 6C2 8208. Jde o jeden z dvojice autobusů, které jsou/budou do Třebíče přesunuty z jindřichohradecké MHD (kde byly v prosinci 2015 nahrazeny zcela novými autobusy).

Autobus vyrobený v roce 2012 má bohatou historii co se týče měst, ve kterých působil. Viz profil na "Seznamu autobusů". Před nasazazením do provozu došlo u autobusu ke změně vnějšího barevného schématu ze žluto-modré na typicky třebíčskou modro-bílou s červenými proužky.

První tři fotky tohoto autobusu v provozu MHD Třebíč jsem vložil do nově zřízené složky v galerii obrázků.

Téměř prázdné spoje MHD Třebíč v "pracovní den" 31. 12. 2015 od 14:40 do 15:40 h

1. ledna 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Ve čtvrtek 31. prosince 2015 v odpoledních hodinách od 14:40 do 15:40 h jsem v centrální části Třebíče namátkově sledoval a formou videozáznamu zdokumentoval obsazenost jedenácti spojů různých linek MHD.

V několika článcích jsem již popisoval, že považuji za nelogické, že 31. 12. v třebíčské MHD (pokud vychází 31. prosinec na některý z pracovních dnů) jezdí do 18 hodin autobusy v rozsahu stejném jako v kterýkoliv jiný pracovní den, ale po 18. hodině jako když utne a najednou nejede vůbec nic. Není přece možné, aby např. ještě okolo 17. hodiny byla v páteřních směrech poptávka po spojení každých 15 minut (okolo 15. nebo 16. hodiny dokonce každých 10 minut) a po 18. hodině aby najednou byla poptávka nulová.

Je zjevné, že přepravní poptávka je na Silvestra o poznání nižší (oproti kterémukoliv jinému prázdninovému pracovnímu dni) i v odpoledních hodinách (viz jednotlivé odrážky). Ovšem objednatel a plátce městské dopravy (Městský úřad Třebíč) tento stav s jen velmi málo využitými spoji zjevně považuje za správný - v opačném případě by byl silvestrovský provoz (v případě, že 31. prosinec vychází na všední den) řešen jinak (nižší počet spojů) než v kterémkoliv jiném prázdninovém dni.

- Spoj linky č. 13 (Jitona - Karlovo náměstí) nevezl ve 14:40 h v úseku Železniční stanice - Karlovo náměstí téměř žádného (nebo dokonce vůbec žádného?) cestujícího.

- Spoj linky č. 4 (Atomhotel - Poliklinika) vezl ve 14:55 h v úseku Komenského náměstí - Železniční stanice cca 3 cestující.

- Ve spoji linky č. 10 (Poliklinika - Generála Svobody) jsem v 15:01 h v prostoru tzv. přestupního terminálu zahlédl cca 5 cestujících.

- Ve spoji linky č. 1 (Poliklinika - Za Rybníkem) jeli v 15:05 h v úseku Železniční stanice - Karlovo náměstí cca 3 cestující.

- Spoj linky č. 10 (Generála Svobody - Poliklinika) vezl v 15:05 v úseku Železniční stanice - Nemocnice cca 4 - 5 cestujících.

- V 15:06 h se v tzv. přestupním terminálu otočil spoj linky č. 1 (Za Rybníkem - Poliklinika) vezoucí cca 3 - 4 cestujcí.

- Ve spoji linky č. 1 (Poliklinika - Za Rybníkem) jsem v 15:27 h, při průjezdu spoje tzv. přestupním terminálem, nezahlédl žádného cestujícího.

- Ve spoji linky č. 10 (Hřbitov - Poliklinika) jsem v 15:33 h v úseku Karlovo náměstí - Železniční stanice zahlédl jet jen jednoho jediného cestujícího.

- Ve spoji linky č. 5 (Týn - Za Rybníkem) přijelo v 15:39 h na Karlovo náměstí jen několik málo (maximálně 5) cestujících.

- Rovněž v 15:39 přijel na Karlovo náměstí spoj linky č. 10 (Poliklinika - Hřbitov) s cca dvěma cestujícími.

- V 15:40 h odjel z Karlova náměstí spoj linky č. 1 (Za Rybníkem - Poliklinika) a v něm cca 5 cestujících.