Další tendenční anketa o třebíčské MHD (2. část) - manipulativní otázka o speciální lince k DDM v Borovině

17. ledna 2016 v 0:00
(pokračování tohoto článku o další manipulativní "anketě" týkající se třebíčské MHD)

Silně tendenční otázkou je i 17. otázka, která zní "Jak často jste využívali speciální autobusovou linku k DDM v Borovině?" a následují varianty "denně", "několikrát týdně", "několikrát měsíčně", nepravidelně", "nevyužíval" a nakonec možnost "jiné" a vedle ní políčko pro případné upřesnění té "jiné" možnosti.

- Hlavní tendenčnost této otázky spočívá v tom, že v možnosti "nevyužíval" není rozlišena skupina lidí, která k DDM jezdí, ale tuto linku přesto neužívala; od skupiny lidí, která vůbec nepotřebuje k DDM v Borovině jezdit (žádným dopravním prostředkem). Dejme tomu, že (například) 80 % respondentů této "ankety" vůbec nepotřebuje k DDM jezdit, protože tam nemá žádné aktivity. Ze zbylých 20 % (tzn. těch lidí, kteří v DDM pracují nebo tam navštěvují zájmové činnosti apod.) dejme tomu (opět ilustrativní číslo) 2/5 lidí tuto linku vůbec nepoužívalo, zatímco 3/5 lidí ji použili přinejmenším občas (= jiná odpověď než "nevyužíval").

Správná interpretace těchto výsledků je, že 40 % (= 2/5) RELEVANTNÍCH RESPONDENTŮ této linky vůbec nevyužívalo, zatímco 60 % jí využilo přinejmenším čas od času (+ následně řešit jednotlivé četnosti využití). Ovšem pochybné zadání této "ankety" vytvoří zcela jiný výsledek - ve smyslu "88 % respondentů zaškrtlo možnost 'nevyužíval'".

Aniž by si tvůrce "ankety" uvědomil, že ti lidé, kteří k DDM vůbec nepotřebují jezdit, jsou z hledika této ankety irelevantní a na tuto otázku vůbec neměli odpovídat. Správným postupem mělo být položení otázky "Jezdíte (jakýmkoliv dopravním prostředkem) k (resp. máte aktivity v) DDM Třebíč?" s možnostmi ANO/NE a měla následovat otázka "Pokud ano, jak často jste využívali speciální autobusovou linku k DDM v Borovině?"

- Dalším sporným aspektem je skutečnost, že k DDM se dopravují především děti a je otázkou, zda takovéto ankety (obsahující i otázky k většímu zamyšlení) jsou určeny právě dětem, jejichž myšlení se ještě vyvíjí. Také platí, že děti se k této "anketě" jednoduše nemusely dostat, protože přeci jen sledují jiné stránky než takovéto "ankety".

- Tendenčnost otázky spočívá i v okolnosti, že zvláštní linka k DDM samozřejmě byla dočasným, nouzovým řešením do doby zprovoznění/zprůjezdnění zrekonstruované ulice Tomáše Bati. Je jasné, že takovéto účelové linky začínající/končící jízdu na Karlově náměstí, navíc bez jakýchkoliv mezilehlých zastávek, budou mít nižší využití než pravidelné spoje MHD. Dobře to bylo vidět již v září roku 2014 u zvláštní linky k nemocnici, kterou využívalo méně lidí než kolik by jich v bezvýlukovém provozu jelo k nemocnici městskou dopravou.

A totéž platí i pro autobusové spojení k DDM - relevantním ukazatelem jsou až nynější spoje linky č. 5 zajíždějící k DDM a obrat cestujících v zastávce u DDM; navíc s ohledem, že vypovídající data lze zjistit až po uplynutí určité doby od zavedení zajíždění (byl by nesmysl vyvozovat závěry z využití zastávky u DDM v prvních dnech provozu MHD přes tuto zastávku).

- Tato "anketa" byla vyhlášena počátkem října roku 2015, tzn. v době, kdy linka k DDM již byla zrušena (ostatně, i v té anketní otázce je použit minulý čas). Je nesmysl, ptát se v anketě na využití něčeho, co již bylo (byť nedlouho předtím) zrušeno.

Takováto otázka pak nemůže sloužit ke zjištění názoru cestujících a následnému zlepšování služeb. Taková otázka slouží jedině k uspokojení ega tvůrce "ankety", který je předem přesvědčen o "jediné své pravdě", ale potřebuje pro ni mít i "potvrzení", kterého se mu, na základě tendenčně položených otázek, zřejmě dostane, aniž by si tento tvůrce uvědomoval širší souvislosti.
 


Aktuální články

Reklama