Upozornění na další tendenční anketu o MHD, 1. část - manipulativní argumentace proti zastávce Nádražní

11. ledna 2016 v 0:00
Počátkem října 2015 se na facebookových stránkách "Tři kápě - Třebíč" objevil odkaz na novou tendenční anketu týkající se třebíčské MHD. Z dostupných informací vyplývá, že tato "anketa" byla vytvořena toutéž osobou jako předchozí dvě tendenční ankety - o možné změně pořadí zastávek na Karlově náměstí (z listopadu 2013) a o podobě zajíždění linky č. 4 do tzv. přestupního terminálu a o (ne)posunutí časové polohy víkendových spojů linky č. 10 (anketa z předjaří roku 2015).

U popisované dvojice starších anket alespoň platilo, že zadané otázky byly korektní. Nekorektní však byla následná, jednostranně zaměřená argumentace (zamlčování pozitiv + zčásti i uvádění neexistujících negativ jedné varianty; oproti tomu zamlčování negativ + zčásti i uvádění neexistujících pozitiv druhé varianty). Bohužel, "anketa" vyhlášená na podzim 2015 je v tendenčnosti "o další level výše" - manipulativní jsou i samotné otázky.

Asi nejhorším případem je v této věci 15. otázka, která zní: "Je nutné zachovat zastávku Nádražní pro linku č. 1 po otevření přestupního terminálu?" a následuje text "Jedná se o tuto zastávku: http://mapy.cz/s/lINy. Zmíněná zastávka je v kopci, v zatáčce a křižovatce, tudíž nevyhovuje žádným bezpečnostním předpisům. Vhodnou alternativou je zastávka Železniční stanice (stanoviště č. 9), kde je zastávkové stání bezbariérové." a poté je pokračováno doplňující otázkou "Pokud ano, proč?"

V jedné otázce se tedy setkává hned několik prvků manipulace s lidským myšlením:
- V otázce je tendenčně použito slovní spojení JE NUTNÉ. Zkuste komukoliv položit otázku (s jakýmkoliv dalším vyzněním) "Je nutné, aby..." Z principu většina lidí odpoví "Ne" (nutné - tedy bezpodmínečně nutné - to není). Existuje přece celá škála možných odpovědí. Od "určitě zastávku zachovat", přes "spíše zachovat", resp. "spíše zrušit", po "určitě zrušit". Na otázku "Je NUTNÉ zachovat zastávku...?" odpoví ANO jen ti lidé, jejichž názor je "určitě zastávku zachovat". Ostatní (včetně těch, jejichž názor je "spíše zachovat") odpoví NE, případně NEVÍM.

Dejme tomu, že na otázku "Je nutné zachovat..." odpoví (ryze ilustrativní čísla) 70 % lidí NE a 20 % lidí ANO (zbylých 10 % lidí odpoví NEVÍM). Kdyby zněla otázka obráceně, tzn. "Je nutné ZRUŠIT zastávku Nádražní...?", tak jsem přesvědčen, že poměr odpovědí ANO vs. NE by od týchž respondentů nebyl 70% : 20 %, ale třeba jen (například) 50 : 40 %. Ne-li 40 : 50 %.

- Tendenční je rovněž podotázka "Pokud ano, proč?" Neboli - kdo si myslí, že není NUTNÉ zastávku zachovat (mimo jiné i skupina lidí, kteří si myslí, že její zachování je "spíše vhodné, ne však nutné"), ten nemusí svůj postoj zdůvodňovat; zato ti lidé, podle jejichž názoru je NUTNÉ zastávku zachovat, musejí svůj názor i zdůvodnit.

- I "zdůvodnění" pod hlavní otázkou je jednostranné. Jsou tam uvedeny nevýhody technického umístění zastávky, zato nejsou uvedeny výhody zachování této zastávky. Již v roce 2014 jsem od představitele objednatele MHD slyšel argument, že tato zastávka bude zachována z důvodu blízké dostupnosti Městského ("starého") hřbitova (a já dodávám, že nejen hřbitova, ale například i služebny Policie ČR). Tento argument však v oné "anketě" vůbec není uveden.

- Tendenční je i výraz "zastávka (...) nevyhovuje žádným bezpečnostním předpisům". Chápal bych, že NĚKTERÝM novým přepisům tato zastávka nevyhovuje (tzn. kdyby dosud neexistovala a měla by nyní být nově zřízena, tak by to již možné nebylo), ale že by nevyhovovala vůbec žádným předpisům? Pokud by tomu tak bylo, muselo by dojít k jejímu zrušení bez ohledu na její význam (resp. druhou možností by byla rekonstrukce do stavu vyhovujícího předpisům). To se však nestalo, tzn. s tou "nevyhovujícností" to nebude zase tak horké.

Skoro to vypadá, že zadavatel "ankety" je předem přesvědčen o "jediné své pravdě", ale potřebuje pro ni mít i "potvrzení", kterého se mu, na základě tendenčně položených otázek, zřejmě dostane. Otázkou ale je vypovídající hodnota údajů získaných od občanů/cestujících takto manipulativním způsobem.

 


Aktuální články

Reklama