"Studenti budou počítat cestující" - aneb pětidenní průzkum má postačit ke zjištění relevantních údajů? (+ další komentáře)

28. února 2016 v 13:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
(tatáž zpráva byla - bez jakékoliv přidané hodnoty - "přepapouškována" i tzv. Třebíčským deníkem).

Můj komentář:
- Je tedy zjevné, že výběrové řízení na dopravce, který bude provozovat třebíčskou MHD od 1. 1. 2017, bude obsahovat i "přeoptimalizování již zoptimalizovaného stavu".

- Jak ze zprávy vyplývá, tak "informace o vytíženosti spojů" budou získány z průzkumu probíhajícího jen v jednom jediném týdnu, a to ještě pouze v pracovních dnech (copak u víkendových spojů není potřeba zjišťovat vytíženost?). Výsledky takového "průzkumu" nebudou příliš statisticky relevantní (např. nezohlednění mimosezónního období či dalších výkyvů).

- Objednatel MHD (Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb) pravidelně od dopravce dostává kompletní údaje ze strojků na výdej jízdenek, čímž se dá dohledat statistika počtu nastupujících cestujících do jakéhokoliv spoje, a to za jakýkoliv konkrétní den či období a za konkrétní zastávku/zastávky. O to podivněji nyní zní, že tyto počty budou zjišťovány méně spolehlivým a časově daleko "užším" způsobem. Vyznívá to tak, jako by v tomto ohledu na městském úřadě dosud nic nedělali (zatímco spásou nyní bude pětidenní studentský průzkum)...

- O. K., ze strojků na výdej jízdenek nelze zjistit statistiku vystupujících cestujících, ale k "identifikaci méně využívaných spojů" postačí i údaje z pokladen o počtu nastupujících cestujících s tím, že u takto "vytipovaných" spojů dojde k cílenému průzkumu provedenému (v delším časovém období, ne jen v jednom jediném týdnu!) pověřenou osobou.

- Tisková zpráva je sama o sobě protimluvem, kdy v jednu chvíli hovoří o "týdnu od 7. do 11. března" (tzn. pět dní od pondělí do pátku), zatímco o pár řádků níže píše o tom že "(studenti) budou na dvě směny celý týden jezdit"...


Na závěr tohoto článku přepisuji odkazovanou tiskovou zprávu (mj. pro případ, že by uvedené články z odkazovaných stránek časem zmizely či byly pozměněny):

Třebíčští studenti budou počítat cestující

V týdnu od 7. do 11. března můžete v autobusech městské autobusové dopravy potkat studenty, kteří budou dělat průzkum přepravovaných cestujících. Město průzkumem zjistí vytíženost spojů a identifikuje ty méně využívané.

Průzkum bude provádět odborný dodavatel, který brigádně zaměstná zhruba 40 studentů Gymnázia Třebíč. Ti budou na dvě směny celý týden jezdit v autobusech a zaznamenávat nástupy a výstupy cestujících.

Město tím získá potřebné informace o vytíženosti spojů, které využije při zadávání veřejné zakázky na nového provozovatele městské autobusové dopravy v Třebíči.

 


Aktuální články

Reklama