Změna jízdního řádu linky č. 21 znamená i posun časové polohy jednoho spoje linky č. 4 (= věc, o které Facebook, městský úřad ani Třebíčský deník neinformovaly)

12. února 2016 v 0:00 |  Změny jízdních řádů
Sdělení vložené 8. 2. 2016 na stránky www.doprava-trebic.cz uvádí poněkud "širší" podobu změn, než jaká byla uvedena o 4 dny dříve na "oficiální" facebookový profil "MAD Třebíč" (a do okamžiku zveřejnění tohoto článku nedošlo na onom FB profilu k doplnění chybějící informace).

Od 15.2.2016 dojde k následujícím změnám v MAD Třebíč:

Linka 21
spoj s odjezdem 7:34 ze Za Rybníkem bude uspíšen v celé trase o 9 minut (na 7:25)
spoj s odjezdem 6:56 ze ZŠ Na Kopcích bude uspíšen o 3 minuty (6:53)

Linka 4
spoj s odjezdem 6:50 (který pak pokračuje ze ZŠ Na Kopcích jako výše zmíněný spoj linky 21) bude uspíšen také o 3 minuty.

Doplním, že u spoje linky č. 4 se vytratilo slovní spojení "(s odjezdem v 6:50 h) z Karlova náměstí".

Na FB profilu "MAD Třebíč" chybí info o "vynucené" úpravě časové polohy uvedeného spoje linky č. 4; stejně tak i tisková zpráva uvedená na stránkách Městského úřadu Třebíč, jakož i "článek" na stránkách Třebíčského deníku (de facto jde jen o přepis tiskové zprávy bez jakékoliv přidané hodnoty), již zůstanou s chybnou, resp. neúplnou informací.

Nabízí se otázka - proč už ve výše odkazovaných materiálech nebylo uvedeno, že změna se týká i onoho "vloženého" spoje linky č. 4? V úvahu připadají tři vysvětlení:

- Tvůrci změn (odbor dopravy Městského úřadu Třebíč) si tehdy ještě nevšimli, že "oběhově vynucenou" změnou je i onen drobný posun u spoje linky č. 4; k onomu všimnutí došlo až o pár dní později (k podobné věci došlo v září 2015, kdy v původním výlukovém oznámení pro uzavírku Znojemské ulice byly tři chyby, resp. nepřesnosti).

- Tvůrci změn si toho všimli, ale zapomněli údaj o této změně přeposlat tiskové mluvčí, která následně zveřejnila onu tiskovou zprávu + patrně ji i přeposlala Třebíčskému deníku (k podobným opomenutím došlo ze strany odpovědné osoby odboru dopravy již mnohokrát, mj. opakovaně i v případě přibyslavických uzavírek konaných v červnu a poté i v září 2014).

- Tvůrci změn nepovažovali za důležité, informovat o všech provedených změnách. Ostatně, podobné utajení se v nedávné minulosti týkalo i změny u prázdninového spoje linky č. 12, provedené od 1. 8. 2015; anebo zrušení spoje linky č. 5 v úseku Hřbitov - Týn (jde o spoj jedoucí v pracovní školní dny okolo 17:45 h).

Uvedené změny jízdních řádů s sebou přinášejí i další zajímavé jevy. Ale o tom až v příštím článku.
 


Aktuální články

Reklama