Březen 2016

Pokrytectví v odpovědích "vedoucího" pracovníka odboru dopravy v otázce vzájemného překážení dvou autobusů v zastávce Atomhotel

28. března 2016 v 11:00 Postřehy z optimalizace MHD
Tento článek o vzájemném překážení dvou až tří autobusů na zastávce Atomhotel jsem zakončil zmínkou o pokrytectví "vedoucího" představitele příslušného odboru dopravy, které se projevilo v červnu roku 2014, kdy mi písemně odpověděl na moje upozornění o vzájemné kolizi autobusů na zastávce Atomhotel (+ uvedl jsem, že ke zhoršení této situace došlo přestavbou prostoru, provedenou v roce 2013). Tučnou kurzívou volně přepisuji pokrytecké, ne-li diletantské odpovědi jmenované osoby; pod každou odpovědí přidávám svůj krátký komentář):

Pokud dojde k situaci, kdy by se v zálivu určeném pro jeden autobus měly setkat dva autobusy, musí druhý autobus počkat ještě před zastávkovým zálivem.
Jinými slovy - spoj linky č. 11 by musel v této situaci čekat před zastávkou Atomhotel téměř 2 minuty; podobně dlouho by musel čekat i spoj dálkové linky z Prahy. A po celou dobu by oba překážely autům jedoucím po Jelínkově ulici v témže směru jízdy. Zajímalo by mě, zdali si ona "vedoucí" osoba takovou situaci vůbec umí představit (?)

Není pravda, že by přestavba z léta 2013 znamenala zhoršení situace. Délka zastávkového zálivu zůstala nezměněna.
Délka zálivu jako takového zůstala možná stejná, ovšem "vedoucí" si už neuvědomil, že došlo k posunutí zastávkového zálivu západním směrem. Před přestavbou (do roku 2013) činila vzdálenost od označníku po vjezd na parkoviště cca 35 metrů, zato po přestavbě je vzdálenost mezi označníkem zastávky a vjezdem na parkoviště jen asi 19 metrů.

Takže zatímco v roce 2012 druhý autobus v pořadí sice trochu překážel provozu, ale nestál v prostoru křižovatky s parkovištěm, tak v roce 2014 už byla situace výrazně problematičtější.

"S popisovaným vzájemným překážením autobusů na zastávce Atomhotel jsem se doposud nesetkal"
Tak jednak - toto nežádoucí setkávání (překážení) autobusů si lze ověřit přímo z jízdních řádů (dochází k němu právě při včasné či téměř včasné jízdě spojů okolo 19:03, 20:03 a 21:03 h), tzn. netřeba u toho být přítomen. Ale hlavně - popisovaná osoba se s touto situací ani setkat nemůže, protože v těchto večerních hodinách už v Třebíči vůbec nebývá. Již cca od roku 2012 totiž je jejím bydlištěm Náměšť nad Oslavou, kam z Třebíče obvykle odjíždí již okolo 17. - 18. hodiny...

Pokrytectví jako vyšité. :-(

Autobusy MHD v oblasti dopravního omezení na Žerotínově náměstí a v ulici 9. května na fotkách z 21. 3. 2016

25. března 2016 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
V pondělí 21. 3. 2016 jsem zdokumentoval provoz autobusů v oblasti Žerotínova náměstí, mj. v místech, kde je od 19. 3. provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen provizorními semafory. Probíhají zde výkopové práce související s nadcházejícím uzavřením Podklášterského mostu (k uzavření mostu má dojít cca od 10. 5. 2016, přípravné výkopové práce mají probíhat do konce dubna 2016).

Mercedes Conecto ev. č. 56 odjíždí ze zastávky Žerotínovo náměstí. V pozadí (nad autobusem) je vidět zúženou část ulice 9. května. Vpravo autobusu je patrná značka "Zákaz vstupu chodců", která mj. znepoužitelňuje přilehlý přechod pro chodce, což je velmi nepříjemné zejména pro lidi, kteří se potřebují dostat na zatávku/ze zastávky pro směr jízdy z centra města.

Pohled z opačné strany na tuto situaci je poskytnut na fotce TEDOMu C12G ev. č. 44 v zastávce Žerotínovo náměstí - aneb přilehlý přechod pro chodce nepoužitelný, tzn. kdo se chce z protější strany ulice dostat na zastávku, musí "kličkovat" mimo přechod mezi auty, anebo jít výraznou oklikou (tzn. přes Podklášterský most na Komenského náměstí, tam přejít přes přechod a pak jít po mostě opět zpět).

Karosa B952 ev. č. 26 (služební jízda bez cestujících) projíždí dolním úsekem ulice 9. května. Jde o úsek, kde je doprava dočasně svedena do jednoho pruhu a řízena provizorními semafory. V pozadí je patrný Podklášterský most, jehož existenci v této podobě zbývá již jen 1,5 měsíce.

A z podobného úhlu pohledu byl zdokumentován (jak jsem ostatně popisoval již v předminulém článku) TEDOM C12G ev. č. 22 s novým neprůhledným celovozovým rekamním polepením. Vzápětí jsem tento autobus zdokumentoval na toto krátké video dokumentující čekání před semaforem a následný průjezd zúženým úsekem ulice 9. května.

TEDOM C12G ev. č. 22 nově s "neprůhlednou" celovozovou reklamou (vytvářející zdání, že nejde o autobus MHD)

22. března 2016 v 6:00 Zajímavosti z provozu
V rámci provozu MHD Třebíč bohužel přibyl již druhý autobus, ze kterého je, "díky" celovozovému reklamnímu polepu, prakticky znemožněn výhled cestujících ven a který svým vnějším vzhledem nyní vypadá spíše jako autobus patřící přímo firmě propagované touto reklamou.

Naopak z vnějších znaků prakticky není poznat, že jde o autobus MHD Třebíč (mj. chybějí viditelné údaje o dopravci, stejně tak chybí údaj o tom, že objednatelem MHD je Městský úřad Třebíč).

Autobus TEDOM C12G ev. č. 22 je totiž nově polepen reklamou na společnost TEDOM (ovšem nikoliv na výrobu autobusů, která byla ukončena již v roce 2012, ale na jiné výrobky - "efektivní zdroje elektřiny a tepla").

Viz fotky pořízené v pondělí 21. 3. 2016 na Karlově náměstí, na konečné zastávce "u Cyrila" (pohled zleva a zprava) a viz dvojice pořízených v ulici 9. května, nedaleko dopravního omezení souvisejícího s přípravnými pracemi na uzavírku Podklášterského mostu (viz pohled zepředu a zezadu).

Dopravce jistě nepohrdnul příjmem z této reklamy a je mu jedno, že se tím snižuje pohodlí cestujících. A objednateli (Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb) je to zřejmě taky jedno - ostatně, již v září 2014 mi tzv. vedoucí představitel tohoto odboru říkal (na můj dotaz ohledně - tehdy nového - "neprůhledného" celovozového polepení Mercedesu Citaro ev. č. 28), že "toto je věc dopravce" a "městský úřad do toho nemá co mluvit".

Zvláštní. Proč tedy byly v roce 2011 na autobusy lepeny nálepky "(Městský úřad) Třebíč podporuje veřejnou dopravu" a proč v témže roce byly na autobusy doplněny červené proužky coby prvek odlišení městských autobusů od autobusů linkových ("vesnických")???

MAN Lion´s City ev. č. 32 s reklamou na realitní a investiční společnost na fotkách z března 2016

21. března 2016 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Na zadním okně MANu Lion´s City ev. č. 32 (zřejmě pouze na tomto jediném autobuse, tzn. nikoliv na ostatních MANech) byla cca v průběhu února nalepena reklama na realitní a investiční společnost.


Na tomto místě doplním, že vzhledem k tomu, že v posledních několika měsících jsem provoz třebíčské MHD sledoval spíše méně než více, tak je možné, že jsem mohl přehlédnout (a tím pádem i nezdokumentovat na fotky) některou "krátkodobější" reklamu na některém z vozidel.

Setkání 2 - 3 autobusů na zastávce Atomhotel (nejen) ve 21:04 h a 1,5minutové blokování (stojícím autobusem) vjezdu na parkoviště u hotelu Atom

16. března 2016 v 7:00 Zajímavosti z provozu
Jak jsem již zmínil na konci tohoto článku, tak ve středu 9. 3. 2016 ve 21:03 h jsem tedy vystoupil ze spoje linky č. 4 na jeho "průjezdné konečné" zastávce Atomhotel. A vzápětí jsem si všiml, že k téže zastávce se blíží spoj linky č. 11 a pořídil jsem tento (více než dvouminutový) souvislý videozáznam.

Spoj linky č. 4 (v souladu s jízdním řádem) čeká na zastávce Atomhotel 2 minuty (jeho odjezd je stanoven na 21:05 h). Vzápětí do téže zastávky přijíždí (opět v souladu s jízdním řádem) spoj linky č. 11, který z této zastávky odjíždí ve 21:03 h. A jen co z této zastávky odjede spoj linky č. 11, přijíždí sem spoj dálkové linky Praha - Jihlava - Třebíč (opět víceméně v souladu s jízdním řádem - jeho čas příjezdu je ve 21:05 h, v tomto případě přijel s náskokem necelé minuty). Nakonec to dopadlo tak, že po dobu cca 1,5 minuty byl blokován vjezd na (resp. výjezd z) velkého parkoviště u hotelu Atom!

Jde o situaci, která vyplývá přímo z jízdního řádu, která existuje již cca od podzimu 2012 a dochází k ní nejen ve 21:05 h, ale i v 19:05 a do jisté míry i ve 20:05 h. Poprvé jsem byl účastníkem této situace v neděli 8. 6. 2014 ve 21:05 h, kdy jsem byl nucen ze spoje linky č. 4 vystoupit "do silnice", resp. do křižovatky s parkovištěm.

O 11 dní později, 19. 6. 2014, jsem tuto situaci zmínil v e-mailu psaném (jeho účelem bylo i napsáni jiných věcí, tzn. nepsal jsem to "jen kvůli tomuto") vedoucímu odboru dopravy Městského úřadu Třebíč. O to nepříjemnějším překvapením pro mne bylo pokrytectví obsažené v písemné odpovědi, kterou jsem od popisované osoby následně obdržel. Ale o tom až v dalším, samostatném článku.


Zajímavosti, které jsem se dozvěděl od pracovníka "sčítací firmy" při sčítání prováděném (výhradně) ve středu 9. 3. 2016

13. března 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Ve "sčítací" středu jsem ve spoji linky č. 4, kterým jsem jel ze zastávky Bráfova (odjezd ve 20:40 h) až na konečnou zastávku Atomhotel (příjezd ve 21:03 h), jel s pracovníkem "dopravně-poradenské společnosti", která prováděla sčítání. Prozradil mi, že on je koordinátorem sčítání, ale statistické zpracování zjištěných dat budou následně provádět jeho kolegové. Po úvodních pozdravech a "vtažení do hovoru", následovala přibližně tato konverzace. Nejzajímavější údaje vyřčené oním pracovníkem jsem v textu zdůraznil tučným písmem.

Já: "Jel jsem včera i předevčírem večer v MHD a nikdo nesčítal. Co se stalo?"

"Sčítání se provádí jen dnes, ve středu!"

Já: "Ale na stránkách městského úřadu bylo napsáno, že celý týden, respektive aspoň od pondělí do pátku. Proč městský úřad lhal?"

"Tak to nevím, ale každopádně o tomto se mluvilo od počátku, že sčítání bude probíhat jen ve středu. Proč to městský úřad psal jinak? No, možná si říkali, že Třebíč je malé město, že takovéto věci se brzy roznesou, tak se obávali, že lidé by byli zvědaví..."

Já: "A není jen jeden sčítací den málo? Vezměte si, že já přestupuji ve 22:10 h z vlaku na autobus v pondělí, úterý a čtvrtek, ale ve středu ne. Takže nebudu započítán!"

"Jeden den stačí. Ty údaje se pak zprůměrují. A jeden člověk v systému zase tolik neznamená, takže nemusíte mít obavy."

Já: "I jeden člověk je hodně u spojů, které vozí třeba jen 10 lidí. Což u těch večerních spojů bývá. A vezměte si - co když ten vlak bude mít zpoždění a lidé nestihnou ten spoj linky č. 14 ve 22:12 h? Tak nebudou započítáni! Kdyby ten vlak jel včas, tak několik lidí přestoupí."

"Tak pojedou dalším autobusem a budou započítáni za něj."

Já: "Vy si myslíte, že budou čekat 28 minut na další spoj? Vy nebudete z Třebíče, že?"

On: "Ne, nejsem. Každopádně, jeden den stačí, protože hodně údajů se dá zjistit i ze strojků. Ale jen údaje o nástupu, ne údaje o výstupu. Ten výstup nám zjistí toto sčítání."

Já: "Aha, takže zapisujete jen výstupy, nikoliv nástupy?"

On: "Nástupy také - musíme mít komplexní informaci."

Já: "Ale nástupy jsou přece zjistitelné z těch strojků."

On: "Ani strojek nemusí zjistit přesné údaje - může někdo projít okolo řidiče a nemusí být zaznamenán."

Já: "O. K., ale na druhou stranu, strojky sledují situaci v každý den, tzn. údaje se dají zprůměrovat a případné drobné chyby v počítání se tím "ztratí". Zatímco sčítání, pokud probíhá v jeden jediný den, žádnou chybu neodpouští."

On: "Jeden den stačí. Porovnáním s údaji ze strojků můžeme pak provést vynásobení potřebným koeficientem, např. 0,9 nebo 1,1."

Já: "O. K., ale i tak lze argumentovat, že objednatel by spíše měl průběžně sledovat údaje ze strojků a na jejich základě případně vytipovat spoje k cílenému sčítání/průzkumu, kde se budou počítat i vystupující cestující. Ale aby šlo o činnost průběžnou a opakovanou, ale ne že se jeden den za několik let udělá takováto hurá akce)."

On: "Ano, s tím lze souhlasit, že sčítání by mělo probíhat opakovaně. Ale tato iniciativa musí vzejít přímo od objednatele."

Já: "Tak mě napadá - i tak budete mít údaje jen za pracovní školní den. Co třeba víkendy? Na stránkách městského úřadu psali, že cílem je mimo jiné "identifikovat méně využité spoje". Vždyť právě o víkendu jsou spoje využité poměrně málo. Navíc existují koncepční souběhy, například spoje linek č. 1 a 10 jedou z Karlova náměstí do Domků ve stejný čas."

On: "Víkendy asi zadavatel (Městský úřad Třebíč) řešit nechtěl. Asi chtěl, aby výsledky vyšly nějakým způsobem."

Já: "To skoro vyznívá, jako by byl předem znám výsledek a až podle něj se prováděl "průzkum". Každopádně, děkuji za informace."

A poté jsem ve 21:03 h vystoupil na zastávce Atomhotel a o několik sekund později jsem věděl, že budu svědkem (navíc budu mít vynikající možnost toto zdokumetovat) situace, o které "vedoucí" představitel odboru dopravy Městského úřadu Třebíč pokrytecky tvrdil, že "zatím se s ní nesetkal" (tzn. vedoucí nic neviděl = problém neexistuje?), přičemž tato situace přímo vyplývá z platných jízdních řádů. Ale o tom až v dalším článku.

Městský úřad Třebíč lže lidem - sčítání probíhalo pouze v jediný den - ve středu 9. 3. 2016!

10. března 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Několik postřehů:

- Ve středu 9. 3. 2016 probíhalo sčítání cestujících v úplně všech spojích MHD Třebíč.

- Sčítání probíhalo pouze v tento jediný den (jak mi bylo potvrzeno pracovníkem firmy, která sčítání provádí). Navíc, již před měsícem, kdy byla tato akce dohodnuta, se hovořilo o jednodenní sčítací akci. Znamená to, že Město Třebíč vědomě lže lidem, když v této tiskové zprávě vydané 22. 2. 2016 tvrdilo, že sčítání bude probíhat "od pondělí do pátku" či "celý týden".

- Upozornění směrem k firmě provádějící průzkum + k zadavateli průzkumu: proti mé vůli jsem byl započítán jako nastupující do spoje linky č. 13 na zastávce Bráfova ve 22:11 h. Chtěl jsem jet spojem linky č. 14. Ovšem na poslední chvíli, těsně před zastávkou, spoj linky č. 14 zcela zastavil a nechal se předjet "třináctkou", která následně zajela do zastávkového "zálivu".

- Na tomto místě mě napadá mnoho dalších myšlenek, ale z časových i prostorových důvodů je nyní nenapíši. Snad jen tu největší perlu - výše zmiňovaný pracovník firmy provádějící průzkum (podotýkám - ano, pracovník firmy, věk cca 30 - 40 let, nikoliv "student - pěšácký sčítač") vyslovil názor, že pokud by v den provádění sčítání měl osobní vlak č. 4852 z Brna zpoždění, vlivem kterého by lidé těsně nestihli přestoupit na spoj linky č. 14 jedoucí z Bráfovy ulice ve 22:12 h, tak by sice nebyli započítáni v té "čtrnáctce", ale tím pádem by byli započítáni v následujícím spoji MHD, kterého by využili.

Aneb pracovník se domnívá, že lidem by se chtělo čekat na zastávce Bráfova 28 minut (!) na další spoj...

V pozdně-večerních (a podle několika svědectví ani v "denních") spojích MHD ani 7. 3., ani 8. 3., neprobíhalo žádné sčítání cestujících!

9. března 2016 v 2:00 Postřehy z optimalizace MHD
Osobní vlak č. 4852 vyjel v pondělí 7. 3. 2016 z Brna hl. n. s 10 minutami zpoždění, ale cestou do Třebíče zvládl své zpoždění zkrátit na 2,5 minuty, díky čemuž mi ovšem spoj linky č. 14 ujel doslova před nosem (chyběla cca půlminuta času - viz toto video). Tohoto ujetí jsem o to více litoval s vědomím, že tím pádem nebudu započítán "sčítači - průzkumníky" coby nastupující cestující do tohoto spoje.

Rozhodl jsem se ale počkat 28 minut na následující spoj MHD - na spoj linky č. 4. Ovšem v tomto spoji (a jestli jsem se dobře díval, tak ani v žádném z dalších spojů, které se ve 22:45 h sjely na Karlově náměstí) žádný "sčítač" nebyl! Do značné míry je to patrné i z tohoto videa dokumentujícího odjezd tohoto spoje linky č. 4 (ve 22:52 h) ze zastávky Modřínová.

O den později, v úterý 8. 3. 2016, přijel osobní vlak č. 4852 do Třebíče s jen půlminutovým zpožděním a tím pádem jsem stihl přestoupit na spoj linky č. 14 (pravidelný odjezd z Bráfovy ulice ve 22:12 h). Ale opět - žádný "sčítač - průzkumník" tímto spojem nejel! Stejně tak nikdo takový nejel ve spoji linky č. 11, na který jsem následně přestoupil na Karlově náměstí.

Několika známých jsem se zeptal, zda během úterý viděli ve spojích MHD nějaké studenty-sčítače, a nikdo z mých známých se s nikým/ničím takovým nesetkal...

Z výše uvedených informací vyplývá, že "průzkum" v uvedených dnech buď vůbec neprobíhal (= bude probíhat jen v některých z původně avizovaných dní), anebo sice probíhal, ale pouze v omezeném počtu spojů. Ať už platí kterákoliv možnost, znamená to o to nižší vypovídající hodnotu dat získaných takovýmto "průzkumem".

"Sčítací embargo" na oficiálních stránkách doprava-trebic i na FB "MAD Třebíč", další postřehy ke sčítání cestujících

7. března 2016 v 2:00 Postřehy z optimalizace MHD
V den zahájení pětidenního sčítání cestujících, kdy pouhopouhých pět dní rozhodne o mnohých aspektech podoby třebíčské MHD od 1. 1. 2017 (viz příslušná tisková zpráva), přináším doplnění tohoto článku zamýšlejícího se nad úskalími a podivnostmi takového sčítání:

- O sčítání cestujících nebylo informováno ani na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz, ani na oficiálním facebokovém profilu "MAD Třebíč". Bohužel, v této věci jde jen o "jeden z mnoha kamínků" do dlouhodobé mozaiky nepřesných a chybějících informací na obou odkazovaných stránkách.

- V předcházejícím článku na toto téma jsem psal o nezohlednění mimosezónního období (např. počty cestujících v linkách č. 12, 14 a 31 jsou pravděpodobně o něco vyšší v letním období než v jiných částech roku). V situaci, kdy sčítání probíhá v jednom jediném týdnu, nemůže v něm být zohledněna případná problematika sudého/lichého týdne např. v otázce odpoledních směn na některých pracovištích.

- Ve sčítání počtu cestujících v autobusech nejsou zohledněny koncepční chyby. Pokud určité skupině cestujících nevyhovuje jízdní řád autobusů, tak autobusem vůbec nejedou = nebudou započítáni. Koncepční chyba nebude odstraněna, naopak - zadavatel se (chybně) "utvrdí" v tom, že "stejně to nikdo/skoro nikdo nevyužívá".

Jeden příklad za všechny - spoj linky č. 4 přijíždí v neděli v 17:21 h do zastávky Železniční stanice. Nikdo z něj zde nevystupuje a nikdo do něj nenastupuje (jako tomu bylo i v neděli 28. 2. 2016). Ze "sčítacího zápisu" by mohla být vyvozena chybná dedukce "nulový obrat cestujících, nevyužitý závlek do 'terminálu'; eventuálně by tam nemusel tento spoj zajíždět".

Ovšem kdyby tento spoj jel o pouhých 5 minut dříve (díky čemuž by přestupní vazba z MHD na vlak již byla časově stíhatelná), vystupovalo by z něj možná 10, možná i více cestujících přestupujících na vlak (takto se ti cestující - a toho dne jich do rychlíku nastupovalo několik desítek - museli dostat na nádraží jiným způsobem). Tuto skutečnost ale žádní "sčítači" nezaznamenají...

I když... výše uvedená situace stejně nemůže nastat, protože sčítání stejně bude probíhat (viz odkazovaná "tisková zpráva") pouze od pondělí do pátku. Jako by víkendový provoz byl z provozního a ekonomického hlediska v naprostém pořádku a nebylo potřeba v něm "identifikovat méně využité spoje"...

"Nové, moderní" Setry pro TRADO BUS nemají infodispleje - skutečnost zamlčená dopravcem i městským úřadem

3. března 2016 v 2:00
V předchozím článku jsem mj. upozorňoval na skutečnost, že "Třebíčský deník" bezmyšlenkovitě přepsal tiskovou zprávu Městského úřadu Třebíč o "sčítání cestujících", aniž by se zamyslel nad aspekty a úskalími takovéhoto časově velmi "zúženého" sčítání (já jsem se nad těmi aspekty zamyslel - viz jednotlivé odrážky ve výše odkazovaném článku).

V listopadu roku 2015 jsem v tomto článku popisoval opačný jev - že na internetových stránkách Městského úřadu Třebíč byla téměř doslovně a bez jakékoliv přidané hodnoty přepsána oslavná tisková zpráva o nových Setrách pro TRADO BUS. Nové Setry jsou tedy již po několik měsíců v provozu na "vesnických" autobusových linkách a nyní mohu zpětně doplnit výše uvedený článek.

Jak je i zdokumentováno na těchto fotkách i na tomto videu, tak vychvalované nové Setry nejsou vybaveny displeji - zůstávají tam předpotopní papírové cedulky za čelními skly... Přitom u autobusů v majetku srovnatelných (co do velikosti firmy + co do oblasti působení v linkové dopravě) dopravců jsou displeje samozřejmostí už po slušnou řádku let...

Že o tomto zásadním nedostatku taktně pomlčel dopravce ve své tiskové zprávě, to se dá pochopit (neschopný subjekt přece nebude přiznávat svoji vlastní neschopnost).

Otázkou však je, proč se Město Třebíč (tzn. veřejnoprávní subjekt, který není ve víceméně žádném vztahu vůči TRADO BUS) nekriticky vychloubá něčím, co je v určitých aspektech jen "navoněnou nádherou"???