Pokrytectví v odpovědích "vedoucího" pracovníka odboru dopravy v otázce vzájemného překážení dvou autobusů v zastávce Atomhotel

28. března 2016 v 11:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Tento článek o vzájemném překážení dvou až tří autobusů na zastávce Atomhotel jsem zakončil zmínkou o pokrytectví "vedoucího" představitele příslušného odboru dopravy, které se projevilo v červnu roku 2014, kdy mi písemně odpověděl na moje upozornění o vzájemné kolizi autobusů na zastávce Atomhotel (+ uvedl jsem, že ke zhoršení této situace došlo přestavbou prostoru, provedenou v roce 2013). Tučnou kurzívou volně přepisuji pokrytecké, ne-li diletantské odpovědi jmenované osoby; pod každou odpovědí přidávám svůj krátký komentář):

Pokud dojde k situaci, kdy by se v zálivu určeném pro jeden autobus měly setkat dva autobusy, musí druhý autobus počkat ještě před zastávkovým zálivem.
Jinými slovy - spoj linky č. 11 by musel v této situaci čekat před zastávkou Atomhotel téměř 2 minuty; podobně dlouho by musel čekat i spoj dálkové linky z Prahy. A po celou dobu by oba překážely autům jedoucím po Jelínkově ulici v témže směru jízdy. Zajímalo by mě, zdali si ona "vedoucí" osoba takovou situaci vůbec umí představit (?)

Není pravda, že by přestavba z léta 2013 znamenala zhoršení situace. Délka zastávkového zálivu zůstala nezměněna.
Délka zálivu jako takového zůstala možná stejná, ovšem "vedoucí" si už neuvědomil, že došlo k posunutí zastávkového zálivu západním směrem. Před přestavbou (do roku 2013) činila vzdálenost od označníku po vjezd na parkoviště cca 35 metrů, zato po přestavbě je vzdálenost mezi označníkem zastávky a vjezdem na parkoviště jen asi 19 metrů.

Takže zatímco v roce 2012 druhý autobus v pořadí sice trochu překážel provozu, ale nestál v prostoru křižovatky s parkovištěm, tak v roce 2014 už byla situace výrazně problematičtější.

"S popisovaným vzájemným překážením autobusů na zastávce Atomhotel jsem se doposud nesetkal"
Tak jednak - toto nežádoucí setkávání (překážení) autobusů si lze ověřit přímo z jízdních řádů (dochází k němu právě při včasné či téměř včasné jízdě spojů okolo 19:03, 20:03 a 21:03 h), tzn. netřeba u toho být přítomen. Ale hlavně - popisovaná osoba se s touto situací ani setkat nemůže, protože v těchto večerních hodinách už v Třebíči vůbec nebývá. Již cca od roku 2012 totiž je jejím bydlištěm Náměšť nad Oslavou, kam z Třebíče obvykle odjíždí již okolo 17. - 18. hodiny...

Pokrytectví jako vyšité. :-(
 


Aktuální články

Reklama