V pozdně-večerních (a podle několika svědectví ani v "denních") spojích MHD ani 7. 3., ani 8. 3., neprobíhalo žádné sčítání cestujících!

9. března 2016 v 2:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Osobní vlak č. 4852 vyjel v pondělí 7. 3. 2016 z Brna hl. n. s 10 minutami zpoždění, ale cestou do Třebíče zvládl své zpoždění zkrátit na 2,5 minuty, díky čemuž mi ovšem spoj linky č. 14 ujel doslova před nosem (chyběla cca půlminuta času - viz toto video). Tohoto ujetí jsem o to více litoval s vědomím, že tím pádem nebudu započítán "sčítači - průzkumníky" coby nastupující cestující do tohoto spoje.

Rozhodl jsem se ale počkat 28 minut na následující spoj MHD - na spoj linky č. 4. Ovšem v tomto spoji (a jestli jsem se dobře díval, tak ani v žádném z dalších spojů, které se ve 22:45 h sjely na Karlově náměstí) žádný "sčítač" nebyl! Do značné míry je to patrné i z tohoto videa dokumentujícího odjezd tohoto spoje linky č. 4 (ve 22:52 h) ze zastávky Modřínová.

O den později, v úterý 8. 3. 2016, přijel osobní vlak č. 4852 do Třebíče s jen půlminutovým zpožděním a tím pádem jsem stihl přestoupit na spoj linky č. 14 (pravidelný odjezd z Bráfovy ulice ve 22:12 h). Ale opět - žádný "sčítač - průzkumník" tímto spojem nejel! Stejně tak nikdo takový nejel ve spoji linky č. 11, na který jsem následně přestoupil na Karlově náměstí.

Několika známých jsem se zeptal, zda během úterý viděli ve spojích MHD nějaké studenty-sčítače, a nikdo z mých známých se s nikým/ničím takovým nesetkal...

Z výše uvedených informací vyplývá, že "průzkum" v uvedených dnech buď vůbec neprobíhal (= bude probíhat jen v některých z původně avizovaných dní), anebo sice probíhal, ale pouze v omezeném počtu spojů. Ať už platí kterákoliv možnost, znamená to o to nižší vypovídající hodnotu dat získaných takovýmto "průzkumem".
 


Aktuální články

Reklama