Zajímavosti, které jsem se dozvěděl od pracovníka "sčítací firmy" při sčítání prováděném (výhradně) ve středu 9. 3. 2016

13. března 2016 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Ve "sčítací" středu jsem ve spoji linky č. 4, kterým jsem jel ze zastávky Bráfova (odjezd ve 20:40 h) až na konečnou zastávku Atomhotel (příjezd ve 21:03 h), jel s pracovníkem "dopravně-poradenské společnosti", která prováděla sčítání. Prozradil mi, že on je koordinátorem sčítání, ale statistické zpracování zjištěných dat budou následně provádět jeho kolegové. Po úvodních pozdravech a "vtažení do hovoru", následovala přibližně tato konverzace. Nejzajímavější údaje vyřčené oním pracovníkem jsem v textu zdůraznil tučným písmem.

Já: "Jel jsem včera i předevčírem večer v MHD a nikdo nesčítal. Co se stalo?"

"Sčítání se provádí jen dnes, ve středu!"

Já: "Ale na stránkách městského úřadu bylo napsáno, že celý týden, respektive aspoň od pondělí do pátku. Proč městský úřad lhal?"

"Tak to nevím, ale každopádně o tomto se mluvilo od počátku, že sčítání bude probíhat jen ve středu. Proč to městský úřad psal jinak? No, možná si říkali, že Třebíč je malé město, že takovéto věci se brzy roznesou, tak se obávali, že lidé by byli zvědaví..."

Já: "A není jen jeden sčítací den málo? Vezměte si, že já přestupuji ve 22:10 h z vlaku na autobus v pondělí, úterý a čtvrtek, ale ve středu ne. Takže nebudu započítán!"

"Jeden den stačí. Ty údaje se pak zprůměrují. A jeden člověk v systému zase tolik neznamená, takže nemusíte mít obavy."

Já: "I jeden člověk je hodně u spojů, které vozí třeba jen 10 lidí. Což u těch večerních spojů bývá. A vezměte si - co když ten vlak bude mít zpoždění a lidé nestihnou ten spoj linky č. 14 ve 22:12 h? Tak nebudou započítáni! Kdyby ten vlak jel včas, tak několik lidí přestoupí."

"Tak pojedou dalším autobusem a budou započítáni za něj."

Já: "Vy si myslíte, že budou čekat 28 minut na další spoj? Vy nebudete z Třebíče, že?"

On: "Ne, nejsem. Každopádně, jeden den stačí, protože hodně údajů se dá zjistit i ze strojků. Ale jen údaje o nástupu, ne údaje o výstupu. Ten výstup nám zjistí toto sčítání."

Já: "Aha, takže zapisujete jen výstupy, nikoliv nástupy?"

On: "Nástupy také - musíme mít komplexní informaci."

Já: "Ale nástupy jsou přece zjistitelné z těch strojků."

On: "Ani strojek nemusí zjistit přesné údaje - může někdo projít okolo řidiče a nemusí být zaznamenán."

Já: "O. K., ale na druhou stranu, strojky sledují situaci v každý den, tzn. údaje se dají zprůměrovat a případné drobné chyby v počítání se tím "ztratí". Zatímco sčítání, pokud probíhá v jeden jediný den, žádnou chybu neodpouští."

On: "Jeden den stačí. Porovnáním s údaji ze strojků můžeme pak provést vynásobení potřebným koeficientem, např. 0,9 nebo 1,1."

Já: "O. K., ale i tak lze argumentovat, že objednatel by spíše měl průběžně sledovat údaje ze strojků a na jejich základě případně vytipovat spoje k cílenému sčítání/průzkumu, kde se budou počítat i vystupující cestující. Ale aby šlo o činnost průběžnou a opakovanou, ale ne že se jeden den za několik let udělá takováto hurá akce)."

On: "Ano, s tím lze souhlasit, že sčítání by mělo probíhat opakovaně. Ale tato iniciativa musí vzejít přímo od objednatele."

Já: "Tak mě napadá - i tak budete mít údaje jen za pracovní školní den. Co třeba víkendy? Na stránkách městského úřadu psali, že cílem je mimo jiné "identifikovat méně využité spoje". Vždyť právě o víkendu jsou spoje využité poměrně málo. Navíc existují koncepční souběhy, například spoje linek č. 1 a 10 jedou z Karlova náměstí do Domků ve stejný čas."

On: "Víkendy asi zadavatel (Městský úřad Třebíč) řešit nechtěl. Asi chtěl, aby výsledky vyšly nějakým způsobem."

Já: "To skoro vyznívá, jako by byl předem znám výsledek a až podle něj se prováděl "průzkum". Každopádně, děkuji za informace."

A poté jsem ve 21:03 h vystoupil na zastávce Atomhotel a o několik sekund později jsem věděl, že budu svědkem (navíc budu mít vynikající možnost toto zdokumetovat) situace, o které "vedoucí" představitel odboru dopravy Městského úřadu Třebíč pokrytecky tvrdil, že "zatím se s ní nesetkal" (tzn. vedoucí nic neviděl = problém neexistuje?), přičemž tato situace přímo vyplývá z platných jízdních řádů. Ale o tom až v dalším článku.
 


Aktuální články

Reklama