Duben 2016

"Dvoudveřák" s novým ev. č. 46 na (ne)objízdné trase linky č. 10 a na Žerotínově náměstí (24. 4. 2016) aneb dvě předčasně ukončená dopravní omezení

30. dubna 2016 v 8:00 Aktualizace fotogalerie
V neděli 24. 4. 2016 jsem se vydal zdokumentovat autobusy v oblasti horní části Podklášteří, dotčené uzavírkou ulice Na Příkopech. Do této oblasti jsem přijel v 11:10 h spojem linky č. 11, viz tato fotka dokumentující spoj linky č. 11, na kterém jel Mercedes Citaro s RZ 4J6 2138. Vzápětí jsem zjistil, že výlukové jízdní řády na zastávce Sýpky (v obou směrech jízdy) jsou odstraněny (viz též tato série fotek; tzn. dopravce nebyl schopen vylepit jasné sdělení "pozor, objížďka/výluka skončila předčasně"), z čehož jsem (správně) usoudil, že výluka již skončila.

Tím pádem jsem musel zdokumentovat autobusy na jiném místě, než kde jsem chtěl. Postavil jsem se nad křižovatku ulice 9. května s ulicí U Kuchyňky, kde jsem v 11:20 h pořídil fotku "dvoudveřáku" na lince č. 10 (autobus jede přímým směrem; kdyby v tu chvíli stále probíhalo výlukové opatření, odbočoval by zde vpravo do ulice U Kuchyňky). O minutu později projel přes stejné místo spoj linky č. 31, na kterém jelo stejné vozidlo, které jelo o 11 minut dříve na spoji linky č. 11 - tzn. Citaro s RZ 4J6 2138.

Poté jsem se přesunul ulicí 9. května dolů na Žerotínovo náměstí, kde jsem v 11:41 h pořídil fotku "dvoudveřáku" na lince č. 10 - viz pohled zepředu i zezadu. Jak je patrné, tak 24. 4. již byl dolní konec ulice 9. května průjezdný v obou jízdních pruzích, tzn. kyvadlový provoz s řízením provizorními semafory skončil s minimálně týdenním předstihem, protože naplánován byl až do 30. 4. (viz odkaz); není velkým překvapením, že odkazované stránky již nebyly schopny oznámit info, že toto dopravní omezení skončilo v předstihu...

Jak je také zřejmé z fotek "dvoudveřáku", tak v průběhu dubna 2016 byla na jeho čelo i záď doplněna nálepka s evidenčním číslem - 46.

Výlukové opatření související s dlouhodobou uzavírkou (9. 5. - 15. 12. 2016!) Podklášterského mostu

27. dubna 2016 v 18:00 Mimořádnosti v provozu
Na stránkách www.doprava-trebic.cz se (ke zveřejnění došlo již okolo 20. 4.) objevilo info o změnách v MHD souvisejících s dlouhodobou uzavírkou Podklášterského mostu (od 9. 5. do 15. 12. 2016!). Prozatím zde přepisuji (viz níže, kurzívou) pouze "oficiální info", bez svého komentáře:

Jak večerní rychlík z Brna zvýšil 26. 4. 2016 své zpoždění čekáním ve Studenci (navzdory slibům "vedoucího" odboru dopravy), kvůli čemuž jsem v Třebíči ve 20:40 h těsně nestihl spoj linky č. 4

26. dubna 2016 v 22:00 Postřehy z optimalizace MHD
V úterý 26. 4. 2016 jsem jel rychlíkem č. 620 z Brna (odkud odjíždí v 19:20 h) do Třebíče (kam má přijet ve 20:31 h). Ale vlak z Brna hl. n. odjel s 11minutovým zpožděním, vzhledem k čekání na zpožděný rychlík z Bohumína. Cestou do Náměště nad Oslavou však "můj" rychlík stáhl své zpoždění natolik, že z Náměště odjel s jen 6minutovým zpožděním (ve 20:14 h namísto včasných 20:08 h). Doufal jsem, že tím pádem stihnu v Třebíči přestup na spoj linky č. 4 MHD Třebíč (chtěl jsem jet autobusem, protože mezitím začalo pršet; v dešti se mi nechtělo jít z nádraží pěšky).

Ale nakonec se přestup nepovedl - rychlík zastavil v Třebíči ve 20 h 39 min. a několik sekund k tomu, tzn. na přesun na zastávku Bráfova jsem měl jen necelou minutu. A spoj linky č. 4 projel přes křižovatku Chlumeckého ulice s Bráfovou ulicí přesně v okamžiku, kdy jsem již seběhl na dolní konec Chlumeckého ulice. Ještě se na mě řidič autobusu posměšně ohlížel. Nikdo z dalších cestujících tento přestup také nestihl (ostatně, autobus touto zastávkou pouze projel).

Proč rychlík nakonec navýšil své zpoždění (mezi Náměští a Třebíčí) z 6 minut na zpoždění 8minutové? Bylo to proto, že asi na minutu musel zastavit v železniční stanici Studenec (přitom touto stanicí má od prosince 2015 pouze projíždět), a to proto, že v tu chvíli ještě nedorazila tzv. odhláška (telefonát od třebíčského výpravčího studeneckému výpravčímu, že osobní vlak č. 4848 v pořádku dojel do Třebíče a tím pádem že ze Studence může směrem na Třebíč odjet další vlak) za osobním vlakem č. 4848.

Zde se ukazují hned dvě okolnosti pokryteckého a diletantského přístupu tzv. vedoucího odboru dopravě Městského úřadu Třebíč:

- Této osobě jsem již v červnu 2014 psal o tom, že tento rychlík často čeká v žst. Studenec i několik minut, a to právě kvůli čekání na tzv. odhlášku za osobním vlakem (takto dlouhé čekání zde je z jediného důvodu - protože již o cca 18 minut dříve, v 19:58 h, končí služba výpravčího na nádraží ve Vladislavi; tzn. poté může být v celém úseku mezi Třebíčí a Studencem v každém momentě přítomen vždy jen jeden vlak). A že těch několik minut čekání bývá rozhodujících v otázce (ne)stihnutí přestupu v Třebíči z tohoto rychlíku právě na spoj linky č. 4 odjíždějící ze zastávky Bráfova ve 20:40 h.

Uvedená osoba o této problematice do té doby nevěděla, ale následně prý napsala podnět Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), aby v případě potřeby zůstávali vladislavští výpravčí ve službě o něco déle a aby se tento rychlík zbytečně nezpožďoval. O několik dní později mi tato osoba odepsala, že od SŽDC dostala odpověď, že ano, že od té chvíle bude v případě potřeby mírně prodloužena doba služby tohoto výpravčího. Jak se ukázalo (nejen) v případě z 26. 4. 2016, tak skutek utek.

- Druhou okolností je skutečnost, že onen spoj linky č. 4, ač časově navazuje na vlaky, vůbec nezajíždí do tzv. přestupního terminálu. Plus že nemá stanovenu mírnou (dejme tomu max. 3minutovou) čekací dobu při zpožděních vlaků. Ale opět je to vizitka mj. oné "vedoucí" osoby, která si prosadila stavbu svého "dítěte" - tzn. onoho tzv. přestupního terminálu, ale již nebyla schopna zajistit, aby tam vůbec zajížděly všechny spoje MHD časově navazující na vlak (navíc, v tiskových prohlášeních úřadu bylo nepravdivě uvedeno, že všechny takto navazující spoje tam jezdit budou).

Takto jsem musel jít v (naštěstí již slábnoucím) dešti pěšky (čekat půl hodiny na další spoj se mi nechtělo, navíc bych se musel vrátit zpět na nádraží, od kterého ten další spoj - tzn. spoj linky č. 1 ve 21:10 h - jede). A nejen já, ale i další potenciální přestupující cestující z vlaku na autobus.

Zatímco onen "vedoucí" si v tu chvíli již zřejmě hověl ve svém domě v Náměšti nad Oslavou (tzn. zcela mimo oblast své pracovní působnosti)... A pokud si mu s tímto nikdo nestěžoval, potom dle jeho mínění "problém neexistuje"...

Uzavírka ulice Na Příkopech skončila dříve = (utajené a pro cestující matoucí) předčasné ukončení výlukového opatření na linkách č. 10 a 31

24. dubna 2016 v 13:00 Mimořádnosti v provozu
Ačkoliv výlukové opatření pro linky č. 10 a 31 (související s uzavírkou ulice Na Příkopech) bylo naplánováno na dva dny - sobotu 23. 4. a neděli 24. 4. 2016, tak v neděli 24. 4. po 11. hodině již autobusy jezdily obvyklou trasou - přes ulici Na Příkopech, jejíž uzavírka tedy skončila předčasně.

A informování o tomto předčasném ukončení uzavírky bylo (jako tomu v třebíčské MHD bývá téměř vždy) tristní - žádné jasné info "pozor, předčasně ukončená výluka" na dotčených zastávkách. Pouze stržené výlukové jízdní řády a výluková oznámení...

Navíc, ve výlukovém oznámení NEBYLA uvedena informace ve smyslu "na základě postupu stavebních prací může dojít k dřívějšímu ukončení výluky". Tzn. i v tomto ohledu je předčasné ukončení této uzavírky velmi matoucí - někteří cestující mohli jít na zastávku Sýpky na poslední chvíli a až tam by zjistili (pokud by je to vůbec napadlo, že stržené výlukové jízdní řády = výluka skončila dříve), že "jejich" spoj jede již obvyklou trasou, tzn. ne přes zastávku Sýpky, ale přes zastávku Račerovická.

O předčasném ukončení výlukového opatření nebylo (stav platný k 24. 4. 2016 ve 13:00 h) uvedeno ani slovo ani na oficiálních internetových stránkách www.doprava-trebic.cz, ba ani na tzv. oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová doprava Třebíč".

Výše uvedené jevy jsou zdokumentovány na fotkách (čas pořízení - cca od 11:10 do 11:20 h - je uveden pod jednotlivými fotkami), které jsem nahrál do této galerie.

Uzavírka ulice Na Příkopech o víkendu 23. a 24. 4. 2016 = objízdná trasa pro linky č. 10 a 31

20. dubna 2016 v 8:00 Mimořádnosti v provozu
Přepis sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Uzavírka ul. Na Příkopech

Upozorňujeme, že v sobotu a neděli 23. a 24. dubna bude z důvodu pokládky nového povrchu uzavřena ulice Na Příkopech.

Linka 10 - zastávky Na Příkopech a Račerovická budou zrušeny, náhradními zastávkami bude Koutkova a Sýpky.

Linka 31 - zastávky Na Příkopech a Nová budou zrušeny, náhradní zastávky Sýpky a Račerovická.

Dvouminutové překážení dvou autobusů (mj. nemožný vjezd na parkoviště) na zastávce Atomhotel na videu z 17. 4. 2016 (21:03 - 21:05 h)

18. dubna 2016 v 11:00 Postřehy z optimalizace MHD
V neděli 17. 4. 2016 od 21:03 do 21:05 h jsem v prostoru zastávky Atomhotel opět zdokumentoval kolizní situaci, kdy zde po dobu více než dvou minut souběžně stály dva autobusy - vůz jedoucí na lince č. 4 (která zde má, v souladu s jízdním řádem, dvouminutový prostoj od 21:03 do 21:05 h) a autobus přijídějící na dálkové lince z Prahy (který sem přijíždí ve 21:05 h, nicméně nic mu nebrání jet s mírným náskokem; spoj zde jízdu končí, tzn. nemůže ze zastávky ihned odjet, ale je nutné, aby řidič prošel vozidlo a zjistil, zda zde nějaký cestující nezůstal či zde nic nezapomněl atd.).

Video (dokumentující mj. situaci, kdy po více než 2 minuty nebylo možné vjet na/vyjet z parkoviště u hotelu Atom) můžete zhlédnout po kliknutí na tento odkaz.

Připomínám, že když jsem v červnu roku 2014 poprvé upozornil tzv. vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Třebíč na tuto kolizní situaci, tak dotyčná osoba pokrytecky písemně reagovala mj. tím, že "s touto situací se dosud nesetkala". Na tomto místě zopakuji, že uvedená osoba se s touto situací ani setkat nemůže, protože ve večerních hodinách (natož o víkendu) již v Třebíči není přítomna; jejím bydlištěm je Náměšť nad Oslavou.

Tím více právě tomtuto pokrytci je určeno výše uvedené video. Dotyčná osoba z něj může i posoudit, jak moc by bylo vhodné, kdyby druhý z autobusů čekal po dobu více než 2 minut před zastávkovým zálivem (jak dotyčná osoba tvrdila, že druhý autobus musí před zastávkou vyčkat na odjezd prvního z autobusů). Odpovídám, že takovýto autobus by o to více překážel provozu dalších automobilů, nemluvě o tom, že by bránil výhledu řidičů vyjíždějících z parkoviště u hotelu Atom či z Náhorní ulice.

Jak se paní v důchodovém věku málem nechala nachytat nepravdivými tvrzeními městského úřadu o "zajíždění spojů linky č. 4 navazujících na vlak" do tzv. přestupního terminálu (9. 4. 2016 od 18:37 do 18:40 h)

10. dubna 2016 v 11:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V sobotu 9. 4. 2016 po půl sedmé večer. jsem zdokumentoval stav jízdních řádů na osmi zastávkových stanovišť v tzv. Přestupním terminálu Třebíč. Posuďte sami, v jakém jsou stavu (viz tato série fotek). Sám dodám - nenapadlo by mě, že obvyklá "icomácká lahůdka" ve smyslu "nový jízdní řád nalepit na ten starý namísto odstranění toho starého" bude praktikována i v tzv. přestupním terminálu.

V průběho pořizování těchto fotek (přesné časy pořízení - viz EXIF údaje pod fotkami) jsem si (bylo to v 18:37 h) všiml, že na stanovišti č. 8 stojí paní v důchodovém věku, bezradně se dívající na jízdní řády linek č. 4 a 10 a nechápající, že o víkendu odtud tímto směrem (tzn. do centra města) nejede žádný spoj linky č. 4 ani linky č. 10. Rychle jsem k ní došel a poradil jí, že musí rychle jít na zastávku Bráfova a že jí do odjezdu spoje zbývají už jen 3 minuty.

Sama paní se divila, jaktože ten "její" spoj do tzv. terminálu nezajíždí a dodala, že "přece se říkalo, že to tam zajíždět bude!" (dost možná měla na mysli "že tam budou zajíždět všechny spoje navazující na vlak"). Paní má pravdu - říkalo "se" to (napsal to ve své tzv. tiskové zprávě Městský úřad Třebíč a od něj to bezmyšlenkovitě "přepapouškovala" i média). Ale šlo o diletantskou nepravdu, resp. úlisnou lež. I když se paní pohybovala jen velmi pomalu, tak ty 3 minuty jí na přestup těsně stačily (i za cenu, že spoj linky č. 4 holt chvíli počkal v prostoru zastávky Bráfova, viz tato trojice fotek).

Hřeje mě dobrý pocit, že paní nakonec nespadla do pasti, kterou na ni svými lživými/nepravdivými tvrzeními nastražil mj. i Městský úřad Třebíč svými manipulativními tvrzeními (viz např. zde; odkazovaná zpráva tvrdí, že do tzv. terminálu zajedou všechny spoje linky č. 4 navazující na vlaky; pokud by toto byla pravda, zajížděly by tam téměř všechny víkendové spoje, ovšem ona to pravda není - ve směru jízdy do centra města tam nezajíždí ŽÁDNÝ víkendový spoj linky č. 4...).

V úterý 5. 4. 2016 nejezdila MHD přes přejezd u větrníku kvůli "železniční nehodě"; obsluhovány nebyly ani zastávky U Kapličky a Revoluční!

7. dubna 2016 v 11:00 Mimořádnosti v provozu
Přináším pojednání o mimořádnosti, která probíhala v úterý 5. 4. 2016 jen po dobu cca dvou hodin, ale stojí za zmínku nejen z hlediska "informační úplnosti o všech zajímavostech", ale i z hlediska podoby tohoto opatření.

V úterý 5. 4. 2016 v 11:20 h srazil rychlík (jedoucí do Brna) chodkyni na železničním přejezdu u větrníku (viz mj. článek se 7 let starou ilustrační fotkou motorového vozu, který na trati přes Třebíč přestal definitivně jezdit již před čtyřmi lety: odkaz). Provoz na trati byl na cca 2 hodiny zastaven. A neprůjezdná byla i hlavní silnice u větrníku, viz zpráva na oficiálním facebookovém profilu "MAD Třebíč" (odkaz):

Upozornění pro řidiče i cestující MAD:
Železniční přejezd na ulici Pražská je dočasně uzavřen. Probíhá odstraňování následků železniční nehody. Autobusová doprava po dobu poruchy nebude zajíždět k zastávkám Sucheniova, U kapličky a Revoluční. Předpokládaná doba trvání je minimálně do 15,00 hodin.

a později dopsaný dodatek:
Vše už zase jezdí, netrvalo to tak dlouho, jak jsme předpokládali.

Ze zprávy vypichuji dvě zajímavosti:
- Nehoda, kdy je vlakem sražena osoba, která se v tu chvíli neoprávněně pohybovala v kolejišti, je "autorem" (nebo autorkou?) zprávy označena jako "železniční nehoda". Velmi zkreslující přístup ve stylu "hodný chodec šel přes koleje a zlý vlak jej srazil".

- Kvůli neprůjezdnosti přejezdu tedy MHD po dobu cca dvou hodin nejezdila přes zastávky Sucheniova, U Kapličky a Revoluční. Co se týče zastávky Sucheniova, tam O. K., nebylo možné zajistit její obsluhu náhradním způsobem. Pokud ale jde o zastávky U Kapličky a Revoluční, tak ty mohly být zcela normálně obslouženy (tímto způsobem).

Ovšem nestalo se - dopravce (opět) zvolil variantu pro něj nejjednodušší, ovšem nejméně příjemnou pro cestující, kteří tím pádem na uvedené dvojici zastávek marně čekali na svůj autobusový spoj...

Reklamní společnost se pochlubila videem dokumentujícím instalaci neprůhledné celovozové reklamy na autobus TEDOM C12G ev. č. 22

3. dubna 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Reklamní společnost zajišťující mj. reklamní polepy na autobusech MHD Třebíč se formou tohoto zrychleného videosestřihu pochlubila průběhem instalace neprůhledné celovozové reklamy na autobus TEDOM C12G ev. č. 22.

V popisku svého videa se společnost s nadsázkou chlubí, že (její pracovníci) polepí autobus dřív než stačíte zalapat po dechu. Spíše bude část cestujících lapat po dechu poté, co se jim při pohledu z interiéru autobusu skrz tuto "reklamu" zamotá hlava.

Z tohoto videa i z mých fotek je vcelku patrné, že hlavní reklamní slogany jsou umístěny na "kostře" autobusu, nikoliv na oknech. Tzn. prakticky nic by se nestalo, kdyby okna autobusu zůstala touto reklamou nedotčena (určitě není potřeba zobrazovat celou zeměkouli). Leč, realita je bohužel jiná. :-(