Jak večerní rychlík z Brna zvýšil 26. 4. 2016 své zpoždění čekáním ve Studenci (navzdory slibům "vedoucího" odboru dopravy), kvůli čemuž jsem v Třebíči ve 20:40 h těsně nestihl spoj linky č. 4

26. dubna 2016 v 22:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V úterý 26. 4. 2016 jsem jel rychlíkem č. 620 z Brna (odkud odjíždí v 19:20 h) do Třebíče (kam má přijet ve 20:31 h). Ale vlak z Brna hl. n. odjel s 11minutovým zpožděním, vzhledem k čekání na zpožděný rychlík z Bohumína. Cestou do Náměště nad Oslavou však "můj" rychlík stáhl své zpoždění natolik, že z Náměště odjel s jen 6minutovým zpožděním (ve 20:14 h namísto včasných 20:08 h). Doufal jsem, že tím pádem stihnu v Třebíči přestup na spoj linky č. 4 MHD Třebíč (chtěl jsem jet autobusem, protože mezitím začalo pršet; v dešti se mi nechtělo jít z nádraží pěšky).

Ale nakonec se přestup nepovedl - rychlík zastavil v Třebíči ve 20 h 39 min. a několik sekund k tomu, tzn. na přesun na zastávku Bráfova jsem měl jen necelou minutu. A spoj linky č. 4 projel přes křižovatku Chlumeckého ulice s Bráfovou ulicí přesně v okamžiku, kdy jsem již seběhl na dolní konec Chlumeckého ulice. Ještě se na mě řidič autobusu posměšně ohlížel. Nikdo z dalších cestujících tento přestup také nestihl (ostatně, autobus touto zastávkou pouze projel).

Proč rychlík nakonec navýšil své zpoždění (mezi Náměští a Třebíčí) z 6 minut na zpoždění 8minutové? Bylo to proto, že asi na minutu musel zastavit v železniční stanici Studenec (přitom touto stanicí má od prosince 2015 pouze projíždět), a to proto, že v tu chvíli ještě nedorazila tzv. odhláška (telefonát od třebíčského výpravčího studeneckému výpravčímu, že osobní vlak č. 4848 v pořádku dojel do Třebíče a tím pádem že ze Studence může směrem na Třebíč odjet další vlak) za osobním vlakem č. 4848.

Zde se ukazují hned dvě okolnosti pokryteckého a diletantského přístupu tzv. vedoucího odboru dopravě Městského úřadu Třebíč:

- Této osobě jsem již v červnu 2014 psal o tom, že tento rychlík často čeká v žst. Studenec i několik minut, a to právě kvůli čekání na tzv. odhlášku za osobním vlakem (takto dlouhé čekání zde je z jediného důvodu - protože již o cca 18 minut dříve, v 19:58 h, končí služba výpravčího na nádraží ve Vladislavi; tzn. poté může být v celém úseku mezi Třebíčí a Studencem v každém momentě přítomen vždy jen jeden vlak). A že těch několik minut čekání bývá rozhodujících v otázce (ne)stihnutí přestupu v Třebíči z tohoto rychlíku právě na spoj linky č. 4 odjíždějící ze zastávky Bráfova ve 20:40 h.

Uvedená osoba o této problematice do té doby nevěděla, ale následně prý napsala podnět Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), aby v případě potřeby zůstávali vladislavští výpravčí ve službě o něco déle a aby se tento rychlík zbytečně nezpožďoval. O několik dní později mi tato osoba odepsala, že od SŽDC dostala odpověď, že ano, že od té chvíle bude v případě potřeby mírně prodloužena doba služby tohoto výpravčího. Jak se ukázalo (nejen) v případě z 26. 4. 2016, tak skutek utek.

- Druhou okolností je skutečnost, že onen spoj linky č. 4, ač časově navazuje na vlaky, vůbec nezajíždí do tzv. přestupního terminálu. Plus že nemá stanovenu mírnou (dejme tomu max. 3minutovou) čekací dobu při zpožděních vlaků. Ale opět je to vizitka mj. oné "vedoucí" osoby, která si prosadila stavbu svého "dítěte" - tzn. onoho tzv. přestupního terminálu, ale již nebyla schopna zajistit, aby tam vůbec zajížděly všechny spoje MHD časově navazující na vlak (navíc, v tiskových prohlášeních úřadu bylo nepravdivě uvedeno, že všechny takto navazující spoje tam jezdit budou).

Takto jsem musel jít v (naštěstí již slábnoucím) dešti pěšky (čekat půl hodiny na další spoj se mi nechtělo, navíc bych se musel vrátit zpět na nádraží, od kterého ten další spoj - tzn. spoj linky č. 1 ve 21:10 h - jede). A nejen já, ale i další potenciální přestupující cestující z vlaku na autobus.

Zatímco onen "vedoucí" si v tu chvíli již zřejmě hověl ve svém domě v Náměšti nad Oslavou (tzn. zcela mimo oblast své pracovní působnosti)... A pokud si mu s tímto nikdo nestěžoval, potom dle jeho mínění "problém neexistuje"...
 


Aktuální články

Reklama