Květen 2016

Výběrové řízení na provozovatele MHD od 1. 1. 2017 (vyhlášeno jen cca 7,5 měsíce před začátkem kontraktu?!)

30. května 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Na facebookovém profilu "Město Třebíč" (spravovaném Městským úřadem Třebíč) se 19. 5. 2016 objevila zpráva o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele třebíčské MHD od 1. 1. 2017. Tedy, zpráva... Obsah sdělení souvisejícího s tématem je velmi stručný, cituji Třebíč vypsala veřejnou zakázku na provozovatele Městské autobusové dopravy. Od roku 2017 budou všechny autobusy MAD nízkopodlažní, budou mít USB zásuvky i připojení na WiFi.

Šikovným úhybným manévrem je v onom článku vložení starší fotky kloubového autobusu. Vyvolání dojmu nostalgie, snad aby komentáře pod článkem byly o to více zaměřeny na nostalgické vzpomínání. A aby se o to méně "hlasitě přemýšlelo" nad daleko důležitějšími aspekty, než jsou "fajnovky" typu USB připojení nebo wi-fi.

Z komentářů pod článkem jsou zajímavé (= nechytly se na udičku s nostalgickým vzpomínáním) zejména:

Je mezi požadavky jednotný celovozový nátěr v městských barvách, nebo to bude jezdit polepené reklamami jak cirkus?
(...)
Uvítal bych spíše přizpůsobení jízdních řádů konkrétní době a ne po celý den stabilní odjezdy. Večer pak autobus zbytečně stojí v zastávkách, přesto že by dojel za poloviční čas. Již jsem jednomu řidiči řekl, že bezdůvodnou pomalou jízdou, porušuje dopravní předpisy. Rozhodně v ní nestojí, že MHD má výjimku.
(...)
V plném autobuse jsem ráda, že se držím, natož ještě hledat USB.

A doplním věc, která v žádném komentáři zmíněna nebyla. Do zahájení účinnosti nového kontraktu zbývá něco málo přes 7 měsíců. To není nijak mnoho na předložení pečlivě připravených nabídek od jednotlivých dopravců, následně vybrání vítěze objednatelem, poté případné vyřešení odvolání/námitek a nakonec objednání potřebného počtu (v případě nového dopravce každopádně nemalého počtu!) vozidel splňujících zadané parametry.

Aby pak nenastala situace, kdy takto vzniklou "časovou tísní" bude zvýhodněn stávající dopravce; anebo kdy se do 1. 1. 2017 nestihne zařídit vše potřebné a bude nutné proto sáhnout k různým "dočasným/přechodným opatřením"...

Vizualizace přestavby Karlova náměstí - drobný komentář k navrhované podobě prostoru zastávek

27. května 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
V první polovině května 2016 byla "Městským úřadem Třebíč" představena vizualizace přestavby Karlova náměstí. Projekt zprvu vyznívající jako "již schválené a jediné možné řešení" byl zakrátko prezentován jako "návrh k případné diskusi". O tom se zde více rozepisovat nebudu. Zaměřím se nyní na jedinou věc - změněnou podobu, resp. i polohu, prostoru zastávek.

Tato změněná poloha (na východní část dolní strany náměstí) byla zmíněna již v plagiátu (tři chybějící zdroje v seznamu použité literatury, kromě toho též chybějící citace) zvaném "60 let MHD Třebíč" (vydáno v roce 2014). Pohled na nový prostor zastávek - viz odkaz.

Někteří občané v komentářích píší, že po přestavbě se z náměstí stane "další třebíčské autobusové nádraží". Já si myslím pravý opak - vždyť prostor zastávek bude menší než ten stávající. Novou podobu náměstí popisuje i tento zavádějící článek z tzv. Třebíčského deníku.

V článku je zmíněna údajná zlepšená plynulost provozu autobusů po "odstranění jízd autobusů do pravých úhlů". Tento argument by platil, kdybychom nechtěli mít na Karlově náměstí přestupní uzel. Chceme-li jej tam mít, pak je jasné, že autobusy tam budou případně i čekat na přípoje, tzn. o nějaké plynulosti nemůže být řeč.

V odkazované vizualizaci je zajímavá existence jednho jediného přístřešku pro každý směr jízdy; navíc, lidé nebudou vědět, který z řady autobusů je ten "jejich" spoj, tzn. zejména při přestupu bude (vzhledem k časové tísni) hrozit, že někdo nastoupí do nesprávného autobusu, resp. že si lidé budou při tomto "hledání přípoje" překážet.

Systém "v jakém pořadí autobusy přijedou, v takovém budou muset i odjet" má nevýhodu i při čekání na zpožděný přípoj. Například: spoj linky č. 5 od Hřbitova bude opožděn; v protějším směru budou za sebou stát spoje linek č. 1 a 10 do Domků a za ním spoj linky č. 4 na Nové Dvory; "čtyřka" by na "pětku" čekat nemusela, leč bude tam muset počkat tak jako tak, protože bude "uvězněna" za "jedničkou" a "desítkou"...

O víkendu 14. 5. a 15. 5. 2016 se konala pouť v Přibyslavicích - tentokrát zřejmě bez vlivu na provoz linky č. 31!

24. května 2016 v 0:00
O víkendu 14. 5. a 15. 5. 2016 proběhla tradiční jarní pouť v Přibyslavicích (pouť se koná vždy 7 týdnů po Velikonocích). V předchozích třech letech (linka č. 31 jezdí do Přibyslavic od 1. 3. 2013) byly o dotčeném víkendu (či přinejmenším v "pouťovou" neděli) zrušeny spoje linky č. 31 v úseku mezi továrnou MANN+HUMMEL a konečnou v Přibyslavicích.

Tím více mě zaujalo, že v této věci nebylo vyhlášeno/zveřejněno žádné výlukové opatření v třebíčské MHD. Uzavírka silnice v Přibyslavicích byla pro neděli 15. 5. naplánována na období od 6:30 do 17:00 h, tzn. začátek až po jízdě ranního páru autobusových spojů; konec uzavírky pak ještě před jízdou podvečerního páru spojů linky č. 31.

Na druhou stranu, totéž časové vymezení měla i "pouťová" uzavírka v neděli 6. 9. 2015, kdy autobusy (přinejmenším dle zveřejněného výlukového opatření; osobně jsem tehdy u toho nebyl přítomen) mezi "MANN+HUMMEL" a Přibyslavicemi ani okolo 6. hodiny ráno, ani okolo 18. hodiny, nejezdily.

Jak jsem se zpětně dozvěděl z důvěryhodného zdroje, tak přinejmenším v nedělní podvečer jela linka č. 31 standardně až na přibyslavickou náves. O. K., tím lépe, že konání pouti nemělo vliv na provoz MHD.

Ale pak je otázkou, proč tomu vloni v září bylo jinak, když uzavírka tehdy probíhala (soudě z oficiálních informací) od 6:30 do 17:00 h. Tzn. okolo 6. a 18. hodiny již byla přibyslavická hlavní silnice průjezdná, přesto po ní "nemohly" jet autobusy MHD?!

Změna výlukových jízdních řádů linky č. 5 a 11 (platí od 23. 5. 2016)

21. května 2016 v 0:00 Změny jízdních řádů
Přesně 14 dní platil stav, kdy se na Podklášteří nemohli dostat (a to z nepochopitelných důvodů, jak jsem popsal již v tomto článku) lidé jedoucí mj. z odpoledních směn. Od 23. 5. 2016 totiž bude zaveden závlek v trase Týn - Račerovická - Týn v čase mezi 22:27 a 22:33 h. Nadále zůstává otázkou, proč nebyla schopna příslušná osoba z odboru dopravy Městského úřadu Třebíč zajistit existenci tohoto spoje ihned od počátku platnosti výlukového jízdního řádu; proč k tomu dochází až po čtrnácti dnech?

Od 23. 5. rovněž dochází k odstranění další nelogické věci. V pravidelném provozu přijede spoj linky č. 4 ve 23:01 h na zastávku Marie Majerové (v ulici Kapitána Jaroše), odkud pokračuje jako spoj linky č. 11 přes Týn a Podklášteří na Karlovo náměstí. Po dobu uzavírky Podklášterského mostu samozřejmě není možné toto trasování linky č. 11, ovšem původní podoba výlukového jízdního řádu vypadala tak, že spoj linky č. 4 dojel ve 23:01 h k ZŠ Kapitána Jaroše, tam ukončil jízdu s tím, že autobus dále pokračoval již "poprázdnu" bez cestujících.

Od 23. 5. bude pokračovat s cestujícími - jako spoj linky č. 11 jedoucí okolo hotelu Atom a Kauflandu směrem na Karlovo náměstí.

Změn je více než tyto dvě popisované, zde je přepis kompletního sdělení ze stránek www.doprava-trebic.cz:

Od pondělí budou provedeny tyto změny ve výlukových jízdních řádech:

linka 5

spoj s odjezdem ze zastávky Za Rybníkem v 6:41 (v 6:53 na Karlově nám.) bude z Týna místo na hřbitov pokračovat jako linka 11 na Podklášteří (spoj v 7:15 z Týna tedy nebude začínat na hřbitově)
stejně tak i spoj v 22:03 (22:15 na Karlově nám.)
u spoje v 11:33 ze zastávky Za Rybníkem (11:45 na Karlově nám.) bude při cestě na Podklášteří v Týně nutný přestup na jiný autobus (podobně jako o hodinu později)

linka 11
přidány spoje

4:58 (Týn) -> 5:09 (Týn) -> 5:20 (KN)
7:08 (Týn) -> 7:15 (Týn) - v neprázdninové dny
22:27 (Týn) -> 22:33 (Týn)
23:01 (M.Maj) -> 23:11 (KN) - pokračování spoje linky 4

o prázdninách bude přidáno zajíždění spojů na hřbitov v časech 14:37, 15:37 a 16:37


Při "implantování" podklášterského závleku (jako linka č. 11) v čase okolo 22:30 h došlo k chybě - spoj linky č. 11 se má z Podklášteří vrátit do Týna ve 22:33 h, ale tentýž autobus má ze zastávky Týn odjet již ve 22:32 h (tzn. o minutu dříve) na spoji linky č. 5 směr Karlovo náměstí - Za Rybníkem. Tím pádem bude toto spojení mj. nevyhledatelné v IDOSu (protože bude vyhodnoceno jako minutový nepřípoj)...

Občané na FB profilu "Město Třebíč" správně poukazují na provozní úskalí "terminálu" vs. nekompetentní a patetické reakce "vedoucí" osoby z odboru dopravy

18. května 2016 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Na oficiálním facebookovém profilu "Město Třebíč" zřizovaném Městským úřadem Třebíč se 12. 5. 2016 objevila informace o nominaci tzv. Přestupního terminálu Třebíč do jakési soutěže, viz odkaz. Mile mě překvapily reakce několika občanů pod článkem, zato mě naopak nepříjemně překvapily reakce tzv. vedoucího představitele odboru dopravy.

Občané správně poukazují na to, že tzv. přestupní terminál zdaleka neplní svoji přestupní funkci, mj. že MHD dokonce k některým vlakovým spojům systémově nenavazuje; tito občané i umějí konkrétně popsat konkrétní problémy. Naopak přístup onoho "vedoucího" je kapitola sama pro sebe.

Mladá žena (bydlící zřejmě na Hájku) napsala: "studuji vysokou školu v Brně, kam každý týden dojíždím vlakem a na vlakové nádraží i z něj jsem nucena chodit pěšky, protože autobusová doprava z hájku na přestupní terminál, prostě nenavazuje", načež onen tzv. vedoucí reagoval "Určitě popisujete pouze určitou část dne. (...) Přímé přestupy vlak - MAD jsme nemohli navázat po celý den, protože zase existují přestupní vazby na Karlově náměstí.

Z čehož vyplývá, že:
- "Vedoucí" ani nezná zákonitosti taktové dopravy. Rychlíky mezi Třebíčí a Brnem jezdí v přesně dvouhodinových rozestupech, zatímco spoje MHD jezdí o víkendu v přesně půlhodinových rozestupech, tzn. přestupní doba z MHD na rychlík do Brna je z principu po celý den stejná - a to ve výši pouhých 3 minut, na které se nedá spoléhat (anebo dlouhých 33 minut, které jsou naopak nepřijatelně dlouhým časem pro čekání na nádraží). Tzn. rozhodně nejde o "popisování pouze určité části dne".

- Dalším nesmyslem je tvrzení "přestupy vlak - MAD jsme nemohli navázat po celý den...". Ano, přestupní vazby na Karlově náměstí jsou o víkendu důležité, ale - nikde není psáno, že musejí být přesně v X:15 a X:45 h. Stejně tak tyto přestupní vazby nemusejí být přesně 30 minut od sebe. Naopak, jako vhodné bych viděl vychýlení časového rozestupu z 30 - 30 minut na 28 - 32 minut, čímž by mj. padl pseudoargument o nemožnosti zajíždění spojů linky č. 4 ve směru od poliklinky do centra města o víkendech celodenně, jakož i v pracovní dny večer.

Perlička na závěr - na tvrzení občana, který uvedl "Já myslím, že jako rarita, tedy jako přestupní terminál, na kterém nikdo nikam nepřestupuje, by terminál mohl být nominován.", reagoval onen "vedoucí" patetickým tvrzením "Podle vašich názorů tedy bylo zřejmě lepší ponechat zde staré, nefunkční skladiště a plochu u které hrozilo, že ji dráhy pronajmou komukoliv, například na provoz stavebnin."

Neboli - "vedoucí" vkládá občanům do úst něco, co nenapsali/nevyřkli a co si zřejmě ani nemyslí. Asi málokdo zpochybňuje smysluplnost přestupních terminálů jako takových, ale mnoho lidí si správně všímá, že realita dosud je značně odlišná od vznosných slov, která provázela budování i slavnostní otevření tohoto tzv. přestupního terminálu.


Autobusy MHD na Podklášterském mostě v předposlední den jeho provozu (7. 5. 2016) a nepravdivá zpráva městského úřadu o snížení tonáže mostu

15. května 2016 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
S Podklášterským mostem jsem se pomyslně rozloučil v předposlední den jeho provozu - v sobotu 7. 5. 2016 večer.

Na spoji linky č. 10 (jedoucí v trase Poliklinika - Hřbitov) jsem toho dne v 19:20 h zdokumentoval "jindřichohradecký" MAN Lion´s City s RZ 5C5 6649 (fotka ze Žerotínova náměstí; most je patrný v pozadí). V 19:43 h jsem pořídil fotku téhož autobusu na jeho cestě zpět od Nového hřbitova, viz pohled z Komenského náměstí. V obou případech jsem tento autobus zdokumentoval nejen na fotky, ale i formou tohoto videozáznamu.

Kromě toho jsem v 18:48 h na Komenského náměstí (v pozadí s mostem) pořídil fotku autobusu MAN Lion´s City ev. č. 45 na spoji linky č. 5 jedoucím do Boroviny. Z Boroviny tento autobus vyjel po 19. hodině zpět do Týna, odkud již jel "poprázdnu"; v 19:33 h jsem jej u Podklášterského mostu zdokumentoval znovu.

Jak je z odkazovaných fotek i videa patrné, tak do posledních chvil provozu starého mostu bylo příslušnými dopravními značkami oznamováno, že maximální hmotnost vozidla jedoucího po mostě je 14 tun.

Přitom koncem února 2016 oznámil Městský úřad Třebíč v této zprávě, že od 9. 3. 2016 dochází ke snížení tonáže mostu ze 14 tun na 10 tun. Žel, byla to od městského úřadu další z mnoha klamných, nepravdivých informací...

Autobusy MHD na novém kruhovém objezdu na Václavském náměstí (fotky z 24. 4. 2016) aneb Jak byly o víkendu v provozu všechny tři vysokopodlažní autobusy

12. května 2016 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
V neděli 24. 4. 2016 jsem poprvé zdokumentoval provoz autobusů na kruhovém objezdu na Václavském náměstí (kruhová křižovatka byla uvedena do provozu v říjnu 2015). Do této oblasti jsem přijel v 15:57 h spojem linky č. 10, který jsem následně i zdokumentoval - turecká pomsta" (Mercedes Conecto ev. č. 35) za zastávkou Václavské náměstí (vjezd na kruhový objezd).

Ovšem u polikliniky došlo k vystřídání autobusů, a tak na obratovém spoji jelo "jindřichohradecké" Citaro s RZ 6C2 8208 - viz vjezd na kruhový objezd ve směru od polikliniky a viz autobus v zastávce Václavské náměstí (fotky pořízené v 16:05 h). O minutu později jsem pořídil fotku MANu Lion´s City ev. č. 49 na spoji linky č. 1 odbočujícím z kruhové křižovatky do Demlovy ulice.

Na Karlovo náměstí jsem předtím (v 15:45 h) přijel spojem linky č. 5, na kterém jela Karosa B952 ev. č. 29. Jinými slovy - ačkoliv v tuto chvíli je 22 z 25 autobusů MHD Třebíč nízkopodlažních, tak na obou spojích, které jsem v neděli 24. 4. 2016 odpoledne použil, jel VYSOKOPODLAŽNÍ autobus. A to vše o víkendu, kdy je k zajištění provozu potřeba daleko méně autobusů (max. cca 10).

Ovšem v provozu toho dne byly všechny tři vysokopodlažní autobusy (tzn. i Karosa B952 ev. č. 26, viz tato fotka). A o to více nízkopodlažních vozidel toho dne stálo odstavených v garážích...

Utajené zrušení obsluhy zastávky "Týn, Jednota" linkou č. 11 a neznalost hranic Týna s Podklášteřím

9. května 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Na tomto místě zmíním další aspekt výlukových opatření zavedených kvůli uzavírce Podklášterského mostu. Jde o věc, na kterou není na oficiálních stránkách (www.doprava-trebic.cz) nijak výslovně upozorněno!

Po dobu uzavírky Podklášterského mostu nebude zastávka "Týn, Jednota" obsluhována linkou č. 11!

Zatímco v bezvýlukovém provozu jezdí přes tuto zastávku odpolední spoje linky č. 11 + dopolední víkendové spoje téže linky (tzn. spoje, které jezdí "proti směru hodinových ručiček"; tuto zastávku obslouží během jízdy mezi zastávkami Týn a Palackého), tak výlukový jízdní řád s obsluhou této zastávky nepočítá, tzn. autobusy budou odbočovat do Palackého ulice již u Jednoty a nepojedou Luční ulicí.

Upřímně, nechápu smysl tohoto opatření. Snad jen u pozdněvečerních spojů v pracovní dny by se dala pochopit snaha vypustit jednu zastávku tak, aby autobus stíhal projet celou výlukovou trasu za potřebných 6 minut. Ale u ostatních spojů (které mají pro průjezd této výlukové trasy stanoven čas 8 minut) to je vcelku jedno, zda pojedou Palackého ulicí (čímž minou zastávku Týn, Jednota), anebo zda pojedou Luční ulicí, díky čemuž by mohly zastávku Týn, Jednota obsloužit.

Perlička na závěr - výlukové opatření na stránkách www.doprava-trebic.cz uvádí mj. Obsluhu Týna (oblast kolem rybníku Kuchyňka) zajistí z Karlova náměstí linka 11 a některé spoje linky 5, které v zastávce Týn pokračují bez přestupu jako linka 11. Jinými slovy - autor (autorka?) tohoto opatření ani neví, že oblast okolo Kuchyňky není v katastru Týna, ale v katastru Podklášteří!

Pro ilustraci - ze zastávek dotčených výlukovou trasou linky č. 11 se pouze zastávka Koutkova nachází v Týně, zatímco zastávky Palackého, Sýpky, Račerovická, Nová, Na Příkopech a dokonce i zastávka "Týn, Jednota" se nacházejí na území Podklášteří! Hranici mezi Týnem a Podklášteřím v popisované oblasti jsem zakreslil do této mapy.

"Polotajná" změna jízdního řádu linky č. 13 (platí od 9. 5. 2016)

6. května 2016 v 0:00 Změny jízdních řádů
Od 9. 5. 2016 se, kromě zahájení "výluky Podklášterský most, mění i jízdní řád linky č. 13. Děje se tak ve značné tichosti; ani na stránkách www.doprava-trebic.cz tato změna není uvedena ve výpisu na hlavní stránce; ke zjištění této novinky je potřeba se "proklikat".

K tomuto termínu (pozn. 9. 5. 2016) dojde i ke změně na lince 13. Budou zavedeny páry spojů v pracovní dny na 18. hodinu a o víkendu na 6. a 18. hodinu.

Víkendové spojení MHD do oblasti Žďárského ulice vzniká zřejmě poprvé v historii (resp. přinejmenším za posledních 20, spíše však 25 let, jezdila MHD do této oblasti výhradně v pracovních dnech).

Historie páru spojů "v pracovní dny na 18. hodinu" je poněkud bohatší; stručně byla zmíněna v tomto článku v lednu 2013. V komentáři k článku uvádí "vedoucí" představitel příslušného odboru dopravy, že "v autobuse jezdilo několik málo lidí" (a proto ten spoj byl zachován při tzv. optimalizaci MHD, aby byl o pouhé 3 měsíce později - tzn. k 1. 12. 2012 - zrušen?). Nyní, po téměř 3,5 letech, dochází k jeho obnovení, přestože byl - dle slov onoho "vedoucího" - nevyužívaný.

O výše uvedených dvou (tehdy již chystaných) změnách se mi již počátkem března 2016 zmiňoval jeden z pracovníků Tipafrostu, se kterým jsem se několikrát dal do řeči při jízdě spojem linky č. 11 odjíždějícím z Karlova náměstí ve 22:15 h. Bohužel, tento pracovník bude jedním z lidí, kterých se dotkne nepochopitelná "díra" ve výlukovém opatření pro uzavírku Podklášterského mostu, kdy tento spoj linky č. 11 je zrušen bez náhrady (v čase okolo 22:30 h není učiněn závlek do horní části Podklášteří).

Tzn. namísto naprosto automatického, samozřejmého nahrazení tímto závlekem, bude se muset tento pracovník (+ další cestující) doprošovat psaním podnětů/stížností a doufat, že příslušná rozhodující osoba uzná tyto podněty za "nutné ke změně" (viz tvrzení Odbor dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč po prvním týdnu provozu situaci vyhodnotí, a pokud to bude nutné, přistoupí k úpravám...).

Což ovšem tak jako tak nebude k prvnímu dni uzavírky. A nutno dodat, že uvedená osoba ani nepovažovala za nutné, zajistit řádné "internetové" (na stránkách www.doprava-trebic.cz) informování o přibyslavických uzavírkách (hned dvou v roce 2014) a v pozdější době ani o některých dalších změnách/novinkách...

"Opožděně rozšířený" výčet opatření spojených s uzavírkou Podklášterského mostu

3. května 2016 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Na stránkách www.doprava-trebic.cz bylo v průběhu pondělí 2. 5. 2016 přidáno info ke změnám v MHD, souvisejícím s uzavírkou Podklášterského mostu. Info je obsáhlejší než v původní verzi (přepis původní verze viz tento článek). Dodávám, že takto obsáhlé mohlo být již to původní info, neboť všechny uvedené informace byly známy již v době vydání té předchozí verze, což je dohledatelné z (tehdy již vydaných) výlukových jízdních řádů.

Níže (kurzívou) přepisuji ty údaje, které jsou uvedeny až v tomto sdělení, zatímco v předchozí verzi uvedeny nebyly (tzn. de facto byly zamlčeny):

(...)
linka 5 - ukončení některých spojů již na zastávce Týn
(...)
linka 4 - zrušení ranních spojů, které jedou pouze v trase Komenského náměstí - ZŠ Na Kopcích a pokračují jako linka 21
(...)

Odbor dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč po prvním týdnu provozu situaci vyhodnotí a pokud to bude nutné, přistoupí k úpravám. Tyto úpravy budou závislé na provozních možnostech dopravce.
Pokud již nyní máte jakékoliv připomínky, prosím, adresujte je na e-mailovou adresu (...)

Pozn. nehodlám zde uvádět e-mailovou adresu osoby, s jejíž neschopností mám mnohé zkušenosti (mj. s tím, jak nebyla schopna v roce 2014 zajistit informování o výlukovém opatření v Přibyslavicích, kde jsem se následně stal obětí její neschopnosti a následně, pouhé 2 dny po konání výluky si nebyla schopna na existenci této přibyslavické výluky vzpomenout). Mimo jiné jde o osobu, která se na svoji pracovní pozici dostala bez výběrového řízení a která je "shodou okolností" dcerou stejnojmenné třebíčské zastupitelky.

Ostatně, ukázkou budiž i podoba výlukového opatření, kdy poslední spoj do horní části Podklášteří pojede ve 21:30 h, takže lidé jedoucí z odpoledních směn v Jitoně a Tipě (tzn. ti lidé, kteří dnes tvoří značnou část cestujících ve spoji linky č. 11 odjíždějícím z Karlova náměstí ve 22:15 h) budou mít smůlu - budou muset jít pěšky z Týna, případně z centra města...

Přitom by stačilo tak málo - zajistit závlek autobusu od linky č. 5 i ve 22:30 h (tzn. úplně stejně, jako tomu bude i ve 21:30 či ve 20:30 h). Ale - bohužel...