"Opožděně rozšířený" výčet opatření spojených s uzavírkou Podklášterského mostu

3. května 2016 v 0:00 |  Mimořádnosti v provozu
Na stránkách www.doprava-trebic.cz bylo v průběhu pondělí 2. 5. 2016 přidáno info ke změnám v MHD, souvisejícím s uzavírkou Podklášterského mostu. Info je obsáhlejší než v původní verzi (přepis původní verze viz tento článek). Dodávám, že takto obsáhlé mohlo být již to původní info, neboť všechny uvedené informace byly známy již v době vydání té předchozí verze, což je dohledatelné z (tehdy již vydaných) výlukových jízdních řádů.

Níže (kurzívou) přepisuji ty údaje, které jsou uvedeny až v tomto sdělení, zatímco v předchozí verzi uvedeny nebyly (tzn. de facto byly zamlčeny):

(...)
linka 5 - ukončení některých spojů již na zastávce Týn
(...)
linka 4 - zrušení ranních spojů, které jedou pouze v trase Komenského náměstí - ZŠ Na Kopcích a pokračují jako linka 21
(...)

Odbor dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč po prvním týdnu provozu situaci vyhodnotí a pokud to bude nutné, přistoupí k úpravám. Tyto úpravy budou závislé na provozních možnostech dopravce.
Pokud již nyní máte jakékoliv připomínky, prosím, adresujte je na e-mailovou adresu (...)

Pozn. nehodlám zde uvádět e-mailovou adresu osoby, s jejíž neschopností mám mnohé zkušenosti (mj. s tím, jak nebyla schopna v roce 2014 zajistit informování o výlukovém opatření v Přibyslavicích, kde jsem se následně stal obětí její neschopnosti a následně, pouhé 2 dny po konání výluky si nebyla schopna na existenci této přibyslavické výluky vzpomenout). Mimo jiné jde o osobu, která se na svoji pracovní pozici dostala bez výběrového řízení a která je "shodou okolností" dcerou stejnojmenné třebíčské zastupitelky.

Ostatně, ukázkou budiž i podoba výlukového opatření, kdy poslední spoj do horní části Podklášteří pojede ve 21:30 h, takže lidé jedoucí z odpoledních směn v Jitoně a Tipě (tzn. ti lidé, kteří dnes tvoří značnou část cestujících ve spoji linky č. 11 odjíždějícím z Karlova náměstí ve 22:15 h) budou mít smůlu - budou muset jít pěšky z Týna, případně z centra města...

Přitom by stačilo tak málo - zajistit závlek autobusu od linky č. 5 i ve 22:30 h (tzn. úplně stejně, jako tomu bude i ve 21:30 či ve 20:30 h). Ale - bohužel...
 


Aktuální články

Reklama