Vizualizace přestavby Karlova náměstí - drobný komentář k navrhované podobě prostoru zastávek

27. května 2016 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
V první polovině května 2016 byla "Městským úřadem Třebíč" představena vizualizace přestavby Karlova náměstí. Projekt zprvu vyznívající jako "již schválené a jediné možné řešení" byl zakrátko prezentován jako "návrh k případné diskusi". O tom se zde více rozepisovat nebudu. Zaměřím se nyní na jedinou věc - změněnou podobu, resp. i polohu, prostoru zastávek.

Tato změněná poloha (na východní část dolní strany náměstí) byla zmíněna již v plagiátu (tři chybějící zdroje v seznamu použité literatury, kromě toho též chybějící citace) zvaném "60 let MHD Třebíč" (vydáno v roce 2014). Pohled na nový prostor zastávek - viz odkaz.

Někteří občané v komentářích píší, že po přestavbě se z náměstí stane "další třebíčské autobusové nádraží". Já si myslím pravý opak - vždyť prostor zastávek bude menší než ten stávající. Novou podobu náměstí popisuje i tento zavádějící článek z tzv. Třebíčského deníku.

V článku je zmíněna údajná zlepšená plynulost provozu autobusů po "odstranění jízd autobusů do pravých úhlů". Tento argument by platil, kdybychom nechtěli mít na Karlově náměstí přestupní uzel. Chceme-li jej tam mít, pak je jasné, že autobusy tam budou případně i čekat na přípoje, tzn. o nějaké plynulosti nemůže být řeč.

V odkazované vizualizaci je zajímavá existence jednho jediného přístřešku pro každý směr jízdy; navíc, lidé nebudou vědět, který z řady autobusů je ten "jejich" spoj, tzn. zejména při přestupu bude (vzhledem k časové tísni) hrozit, že někdo nastoupí do nesprávného autobusu, resp. že si lidé budou při tomto "hledání přípoje" překážet.

Systém "v jakém pořadí autobusy přijedou, v takovém budou muset i odjet" má nevýhodu i při čekání na zpožděný přípoj. Například: spoj linky č. 5 od Hřbitova bude opožděn; v protějším směru budou za sebou stát spoje linek č. 1 a 10 do Domků a za ním spoj linky č. 4 na Nové Dvory; "čtyřka" by na "pětku" čekat nemusela, leč bude tam muset počkat tak jako tak, protože bude "uvězněna" za "jedničkou" a "desítkou"...
 


Aktuální články

Reklama