Výběrové řízení na provozovatele MHD od 1. 1. 2017 (vyhlášeno jen cca 7,5 měsíce před začátkem kontraktu?!)

30. května 2016 v 0:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Na facebookovém profilu "Město Třebíč" (spravovaném Městským úřadem Třebíč) se 19. 5. 2016 objevila zpráva o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele třebíčské MHD od 1. 1. 2017. Tedy, zpráva... Obsah sdělení souvisejícího s tématem je velmi stručný, cituji Třebíč vypsala veřejnou zakázku na provozovatele Městské autobusové dopravy. Od roku 2017 budou všechny autobusy MAD nízkopodlažní, budou mít USB zásuvky i připojení na WiFi.

Šikovným úhybným manévrem je v onom článku vložení starší fotky kloubového autobusu. Vyvolání dojmu nostalgie, snad aby komentáře pod článkem byly o to více zaměřeny na nostalgické vzpomínání. A aby se o to méně "hlasitě přemýšlelo" nad daleko důležitějšími aspekty, než jsou "fajnovky" typu USB připojení nebo wi-fi.

Z komentářů pod článkem jsou zajímavé (= nechytly se na udičku s nostalgickým vzpomínáním) zejména:

Je mezi požadavky jednotný celovozový nátěr v městských barvách, nebo to bude jezdit polepené reklamami jak cirkus?
(...)
Uvítal bych spíše přizpůsobení jízdních řádů konkrétní době a ne po celý den stabilní odjezdy. Večer pak autobus zbytečně stojí v zastávkách, přesto že by dojel za poloviční čas. Již jsem jednomu řidiči řekl, že bezdůvodnou pomalou jízdou, porušuje dopravní předpisy. Rozhodně v ní nestojí, že MHD má výjimku.
(...)
V plném autobuse jsem ráda, že se držím, natož ještě hledat USB.

A doplním věc, která v žádném komentáři zmíněna nebyla. Do zahájení účinnosti nového kontraktu zbývá něco málo přes 7 měsíců. To není nijak mnoho na předložení pečlivě připravených nabídek od jednotlivých dopravců, následně vybrání vítěze objednatelem, poté případné vyřešení odvolání/námitek a nakonec objednání potřebného počtu (v případě nového dopravce každopádně nemalého počtu!) vozidel splňujících zadané parametry.

Aby pak nenastala situace, kdy takto vzniklou "časovou tísní" bude zvýhodněn stávající dopravce; anebo kdy se do 1. 1. 2017 nestihne zařídit vše potřebné a bude nutné proto sáhnout k různým "dočasným/přechodným opatřením"...
 


Aktuální články

Reklama