Červen 2016

Poslední sobotní spoj linky č. 5 odjíždí (stav od 9. 5. 2016) z Karlova náměstí již ve 22:44 h, tzn. minutu před příjezdem "čtyřky"?!

28. června 2016 v 0:00 Postřehy z optimalizace MHD
Od 9. 5. 2016, kdy vstoupily v platnost výlukové jízdní řády související s uzavírkou Podklášterského mostu (most následně byl 17. 5. 2016 zbořen, ovšem v následujících týdnech panoval na "stavbě" naprostý stavební klid!!!), vznikla podivná situace ohledně času odjezdu sobotního pozdněvečerního spoje linky č. 5 ve směru do Boroviny.

Jak podle IDOSu, tak i podle zastávkových jízdních řádů (a to jak těch platných jen od 9. 5. do 22. 5. 2016, tak i těch, které platí od 23. 5. 2016, odjíždí poslední spoj linky č. 5 z Karlova náměstí směrem na Borovinu ve 22:44 h! Tzn. o minutu dříve, než by bylo zvykem s ohledem na zažité časy "rozjezdů" v "přesných čtvrt" a "přesných tři čtvrtě"!

Cestující si tedy musejí dát pozor, aby třeba nešli na tento spoj na poslední chvíli (v domnění, že "přece to jezdí přesně o tři čtvrtě"). Protože by mohli splakat nad výdělkem a nakonec by museli jít do Boroviny pěšky (protože žádný další spoj už tam v daný den nejede).

Také platí, že lidé, kteří na tento spoj chtějí přestoupit ze spoje linky č. 4 jedoucího z Domků, musejí přestoupit již na Komenského náměstí. Protože na Karlově náměstí si tyto spoje o minutu ujedou, resp. v případě eventuálního zpoždění spoje linky č. 4, nemusí na ni spoj linky č. 5 na Karlově náměstí čekat, protože přece není přípojem - odjíždí o minutu dříve...

Kterou osobu z odboru dopravy tento nesmysl napadl? Přímo "vedoucího"? Nebo jeho neschopnou podřízenou, "shodou okolností" dceru stejnojmenné zastupitelky? Nebo tento nesmysl existuje bez jejich vědomí (s tím, že si tento minutový časový posun svévolně nastavil dopravce)???

"Výletnický" autobus TRADO BUS překáží v "terminálu" (stanoviště č. 8) linkám č. 4 a 13 (8. a 17. 6. 2016; kolize hrozila i 10. a 13. 6.)

25. června 2016 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
Ve středu 8. 6. 2016 jsem z třebíčského vlakového nádraží odjížděl v 10:39 h osobním vlakem do Brna. A z vlaku jsem byl svědkem nechutné situace, kterou jsem i zdokumentoval formou tohoto videa.

Autobus společnosti TRADO BUS couvá v tzv. přestupním terminálu z kruhového objezdu směrem do stanoviště č. 8, kde do něj nastoupí organizovaná skupina výletníků, která si tento autobus objednala. Vzápětí však do tohoto stanoviště potřebuje zajet spoj linky č. 13, který právě přijel (včas) od Jitony a pokračuje na Karlovo náměstí. Ovšem do stanoviště zajet nemůže - překáží mu tam onen "výletnický" autobus.

Přitom 6 z 8 stanovišť v hlavní části "terminálu" je v tu dobu nevyužitých. Ale bohužel, "výletnický" autobus musel "na just" překážet v tom stanovišti, které je v tu dobu (a obecně i jakž takž po většinu dne) využíváno...

Ke stejné situaci došlo i v pátek 17. 6. 2016 v 11:24 h. Autobus TRADO BUS čekající na organizovanou skupinu (která přijede za několik minut - mírně zpožděným rychlíkem od Jihlavy) překáží ve stanovišti č. 8. Tím pádem musí spoj linky č. 4 zastavit mimo prostor zastávky; vystupující lidé musejí vystupovat "do silnice"...

K podobné "překážející" situaci se schylovalo i 10. 6. 2016 v 10:39 h, nakonec však "výletnický" autobus odjel z "terminálu" cca 2 minuty předtím, než tam přijel spoj linky č. 13... A podobně tomu tak bylo i 18. 5. a 13. 6. 2016 v 11:20 h.

Mimochodem, podle návodu "vedoucího" představitele odboru dopravy, měl by "druhý" z autobusů čekat, dokud první z autobusů neodjede ze zastávkového zálivu (přinejmenším se ona osoba takto vyjadřovala ke kolizi dvou autobusů na zastávce Atomhotel). V tom případě by zde zmiňovaný spoj linky č. 4 vystál 17. června 2016 důlek - čekal by tam nejméně dalších 5 minut, protože autobus TRADO BUS z "terminálu" odjel až po přestupu organizované skupiny z rychlíku jedoucího od Jihlavy....

Další plivnutí na ("až druhou nejdůležitější dopravní stavbu za posledních 20 let?") průtah Rafaelovou ulicí, díky kterému nebyly 14. 6. 2016 odříznuty Nové Dvory/Hájek/Týn od ostatních částí Třebíče

22. června 2016 v 0:00
(článek navazující na předchozí dva články - o dočasné neprůjezdnosti dolní části Velkomeziříčíské ulice a o vyhlášení tzv. Přestupního terminálu Třebíč "Stavbou Vysočiny", resp. ve skutečnosti jednou z pěti "Staveb Vysočiny" za rok 2015)

Součástí tiskové zprávy Městského úřadu Třebíč je zopakování (již dříve uváděného), s prominutím, plivance do tváře všem lidem (nejen z Třebíče), kteří se zasloužili o realizaci obchvatu Rafaelovou ulicí (vybudován byl v letech 2001 - 2002). Oním "plivancem" je věta "Přestupní terminál je největší investiční dopravní stavbou v Třebíči za posledních dvacet let".

Bezesporu stavebně náročnější, na rozsah stavby "objemnější" (a patrně i dražší) a zřejmě i společensky přínosnější průtah Rafaelovou ulicí, jehož zásluhou je individuální doprava ve Velkomeziříčské i "západní Brněnské" ulici eliminována do snesitelného rozsahu, je uvedenou větou, kterou vyřkl "vedoucí" představitel odboru dopravy Městského úřadu Třebíč, dehonestován a stavěn ve svém významu až za tzv. přestupní terminál.

Jaký to paradox, že nebýt průtahu Rafaelovou ulicí, tak by po dobu několikahodinového uzavření dolní části Velkomeziříčské ulice (po autonehodě v úterý 14. 6. 2016, viz tento článek) byly Nové Dvory, Hájek a Týn od zbytku Třebíče (při souběžně uzavřeném, resp. v danou chvíli fyzicky neexistujícím, Podklášterském mostě) dopravně zcela odříznuty. A MHD by mohla leda tak popojíždět sem a tam mezi Týnem/Hřbitovem/Račerovickou a zastávkou ZŠ Na Kopcích...

"Přestupní terminál" byl vyhlášen "Stavbou Vysočiny" (ve skutečnosti 1 z 5 vítězných staveb) aneb zamlčení, že spoluvítězem se stal i "Alternátor"

19. června 2016 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V úterý 14. 6. 2016 se na oficiálním facebookovém profilu "Město Třebíč" objevila i tato krátká zpráva (s odkazem na tuto tiskovou zprávu na stránkách www.trebic.cz), že tzv. "Přestupní terminál Třebíč" se stal tzv. "Stavbou Vysočiny" za rok 2015. V odkazované zprávě se vyskytují i zavádějící informace či vyložené nesmysly. Kurzívou přepisuji zavádějící/nesmyslný údaj, následně přidávám krátký komentář:

"Nový přestupní autobusový terminál má osm moderních zastávek, vybavených digitálními informačními panely".
Není to pravda; v "terminálu" jsou všehovšudy tři displeje. Umístěny jsou mimo označníky zastávek; od některých zastávek jsou displeje poměrně daleko a tím pádem i špatně čitelné.

"Součástí jeho výstavby (pozn. myšlena výstavba terminálu) byla modernizace nádražní budovy"
Opět nepravdivá věc; modernizace budovy dodnes nebyla zahájena, zatímco "terminál" byl dokončen již na jaře 2015. Jde o dva různé, na sobě nezávislé projekty.

"V prestižní soutěži Stavba Vysočiny za rok 2015 se třebíčský přestupní terminál umístil na 1. místě."
Jak vyplývá z těchto stránek, tak prvních míst bylo (v různých kategoriích staveb) vyhlášeno hned pět; dalších šest staveb se dočkalo čestného uznání. Tzn. oceněna byla téměř polovina z 24 staveb, které byly do soutěže přihlášeny...

Navíc, v jiné z pěti kategorií zvítězilo ekotechnické centrum Alternátor (nachází se v Třebíči-Borovině, v areálu bývalé továrny BOPO). O vítězství tohoto třebíčského "želízka v ohni" však městský úřad v odkazované tiskové zprávě zcela pomlčel...

V odkazované "tiskové zprávě" městského úřadu je ještě jedna věta, která si ovšem - tím více s ohledem na další událost z úterý 14. 6. 2016 - zaslouží samostatný článek.

Zastávky Dřevařské závody a Samešova nebyly 14. 6. 2016 po několik hodin obsluhovány aneb informační embargo na oficiálních stránkách o MHD

16. června 2016 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
V úterý 14. 6. 2016 večer jsem se z "rodinných zdrojů" dozvěděl, že toho dne po určitý čas nejezdily autobusy přes zastávku Dřevařské závody, a to kvůli autonehodě, která se stala v dolní části Velkomeziříčské ulice a která tuto ulici na nějaký čas zneprůjezdnila.

Hned první myšlenka, která mě v tu chvíli napadla, byla o tom, zda a jak bylo o této mimořádnosti informováno na oficiálních internetových stránkách týkajících se třebíčské MHD. A výsledek není nijak lichotivý - informováno o této věci nebylo ani na stránkách www.doprava-trebic.cz, ani na oficiálním facebookovém profilu "Městská autobusová Třebíč".

K čemu jsou tyto stránky vůbec zřizovány, když při takovýchto mimořádnostech (o kterých objednatel dopravy, tzn. městský úřad, zjevně ví - viz níže) nejsou schopny informovat?

Jediným "městským" zdrojem o této dočasné uzavírce se stal oficiální facebookový profil "Město Třebíč" zřizovaný Městským úřadem Třebíč. Z odkazovaného článku je patrné, že nehoda se stala na křižovatce Velkomeziříčské ulice se Samešovou ulicí; Velkomeziříčská ulice byla po několik hodin v tomto úseku zcela neprůjezdná; autobusy MHD jezdily odklonem Rafaelovou ulicí, kvůli čemuž nebylo možné obsloužit zastávky Dřevařské závody a Samešova.

Téhož dne se na odkazovaných stránkách objevila i další zajímavá informace, která ovšem nepřímo souvisí i s tématem popsaným v předchozích řádcích. Ale o tom až v jiném, samostatném článku.

Na zastávce Revoluční (a možná i jinde) visí jízdní řád linky č. 14 ve verzi, která přestala platit k 1. 7. 2014!

14. června 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V závěrečné části tohoto a tohoto článku jsem se zmínil o dalším neuvěřitelném projevu neschopnosti dopravce. O projevu, kterého jsem si všiml v Borovině v neděli 22. 5. 2016.

Potřeboval jsem odjet po 19. hodině ze zastávky Revoluční směrem do centra města. Pohledem do jízdních řádů jsem se ujistil, že v 19:07 h mi jede spoj linky č. 5 (který přijede v 19:15 h na Karlovo náměstí, kde je možné přestoupit do ostatních směrů).

Ale zaujalo mě, že spoj linky č. 14 (jedoucí ze Starče) má jet ze zastávky Revoluční až v 19:16 h. Měl jsem za to, že cca v roce 2014 došlo ke změně časové polohy tohoto spoje, aby dojel na Karlovo náměstí již v 19:15 h a aby tak od něj byly zajištěny přípoje do ostatních směrů. Ale asi jsem se spletl, říkal jsem si v tu chvíli.

Už jsem jel spojem linky č. 5 z Revoluční směrem do centra města, když nás v zastávce Sucheniova (kde jsme zastavovali, zatímco druhý jmenovaný autobus tudy pouze projel) předjel "dvoudveřák" právě na spoji linky č. 14. Tento spoj jsem následně v 19:15 h viděl i v prostoru zastávek na Karlově náměstí. Říkal jsem si - že by se řidič spoje linky č. 14 spletl a omylem jel s téměř 10minutovým náskokem???

Kdepak. Následně jsem si doma ověřil, že onen spoj linky č. 14 skutečně jezdí tak, aby na Karlově náměstí byl již v 19:15 h. A je tomu tak již od 1. 7. 2014, viz i tento článek: o víkendu budou všechny spoje ze Starče (10:54, 14:54, 18:54) uspíšeny a zrychleny.

Jinými slovy - dopravce TRADO MAD, s. r. o., uvádí i na jaře 2016 v zastávkových jízdních řádech (přinejmenším na zastávce Revoluční) stav, který přestal být platným již od 1. 7. 2014... Neuvěřitelné.

Změny reklamních polepení na některých autobusech a zrušení "zákazu telefonování" v MANu ev. č. 45

11. června 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
V průběhu května (nebo možná již i dříve?) došlo ke změně reklamy na zadním skle MAN Lion´s City ev. č. 32. Reklama na realitní společnost byla vystřídána reklamou na společnost "Stylové bydlení".

Změny doznalo i odporné celovozové reklamní polepení na Mercedesu Citaro ev. č. 28 - změna spočívá v doplnění "inzerátu" oné okříšské firmy na nabídku práce. Viz mj. tato fotka.

Všiml-li jsem si v průběhu května správně, tak z interiéru autobusu MAN Lion´s City ev. č. 45 (v autobuse vybaveném mj. wi-fi připojením, použitelným mj. v "chytrých" mobilních telefonech) konečně zmizely nálepky (jejichž existence byla proti zdravému rozumu a neměla žádnou podporu ve smluvních přepravních podmínkách) zakazující používání mobilních telefonů.

Uvedený výčet změn vzhledu autobusů MHD nemusí být úplný; v posledních několika týdnech jsem provoz třebíčské MHD sledoval jen náhodně a krátkodobě. Což je svým způsobem i dobře - alespoň nepřijdu na všechny nelogické záležitosti, které se v tomto systému vyskytují. :-)

"Dvoudveřák" u Autodružstva a nad Poušovem na fotkách z 22. 5. 2016

8. června 2016 v 0:00 Aktualizace fotogalerie
Ve slunné neděli 22. 5. 2016 jsem podnikl pěší výlet z Vladislavi do Třebíče (mj. s motivem pořídit fotky vlaků na trati) a načasoval jsem si návrat tak, abych v 17:08 h odjel spojem linky č. 12 ze zastávky Autodružstvo směrem do centra města. Na tomto spoji jel dvoudveřový Mercedes Citaro (fotka pořízená před příjezdem do zastávky Autodružstvo), který jsem následně zdokumentoval i na konečné na Karlově náměstí (u sochy Cyrila a Metoděje).

V tu chvíli stály na Karlově náměstí tři autobusy konající pauzu mezi spoji. Kde asi budou stát v situaci, kdy bude prostor zastávek "zefektivněn" v rámci přestavby náměstí?

Mezi 18. a 19. hodinou jsem byl u trati v okolí železniční zastávky Třebíč-Borovina a jako "vedlejší produkt" vznikla dvojice fotek spoje linky č. 14 (jedoucího do Starče), na kterém jelo opět dvoudveřové Citaro. Viz tato fotka ze železničního přejezdu nedaleko borovinské zastávky (autobus jede do Poušova) a viz tato fotka, pořízená o kousek dále a o 4 minuty později (autobus se právě vrací z Poušova).

Spoj linky č. 14 následně dojel do Starče, odkud se vzápětí vrací zpět do Třebíče. I já jsem okolo 19. hodiny došel na zastávku Revoluční, abych v 19:06 h odjel spojem linky č. 5 do jiné části města. A během této jízdy jsem si všiml další neuvěřitelné neschopnosti dopravce (o které jsem se zmínil již v závěru tohoto článku). Ale o tom až jindy.

Toho dne jsem jel oním "dvoudveřákem" poprvé. O. K., nasazení tohoto "regionálního" autobusu (mj. vybaveného policemi na zavazadla!) na linky č. 12 nebo č. 31 je akceptovatelné. Ovšem nasazování tohoto vozdila na "páteřní" linky MHD je, s prominutím, prasárna.

Výlukové jízdní řády na zastávkách - původní verze (od 9. 5.) s chybami a bez žlutého pozadí; až druhá verze (platná od 23. 5.) chyby napravila

5. června 2016 v 0:00 Zajímavosti z provozu
Jak jsem zmiňoval mj. v tomto článku, tak od 23. 5. 2016 platí pozměněné výlukové jízdní řády linek č. 5 a 11.

Ovšem k tomuto dni došlo na třebíčských zastávkách k výměně jízdních řádů všech linek dotčených uzavírkou Podklášterského mostu (tzn. kromě linek č. 5 a 11 též mj. linek č. 10, 21, 31). A až na druhý pokus to vypadá tak, jak by mělo.

První verze výlukových jízdních řádů ani neměla žluté pozadí (obvyká věc pro výlukové jízdní řády), ani na ní nebylo explicitně uvedeno, že se jedná o výlukovou podobu jízdního řádu. Stejně tak na té původní verzi byly uvedeny nesmyslné poznámky typu "nejede 24./31. 12." (nesmyslné jsou proto, že doba trvání výlukového jízdního řádu se s těmito dny míjí).

Druhá verze výlukových jízdních řádů (vyvěšených během víkendu 21. a 22. 5.) již výše uvedené chyby nemá. Otázkou však je, proč se to povedlo až na druhý pokus???

Jedna z fotek ve výše odkazovaném albu dokumentuje i další neuvěřitelnou neschopnost dopravce. Ale to už je docela jiný příběh.

Zábranné sloupky v "terminálu" byly opět (téměř 2 měsíce) mimo provoz (k radosti městské policie?)

2. června 2016 v 0:00 Postřehy z provozu tzv. přestupního terminálu
V tomto článku jsem v únoru 2016 popisoval, jak byly zásuvné sloupky na východním okraji tzv. přestupního terminálu po dobu téměř čtyř měsíců (od začátku října 2015 do začátku února 2016) mimo provoz.

Následující dva měsíce, až do 8. dubna 2016, tyto sloupky fungovaly, avšak od onoho 8. 4. byly opět vyřazeny z provozu (tentokrát zřejmě došlo k závadě na druhém ze sloupků; zatímco na podzim/v zimě byl poškozen sloupek umístěný severněji, tak nyní na jaře 2016 byl zřejmě poškozen "jižní" sloupek).

A až v průběhu pondělí 30. 5. 2016 došlo k opětovnému zprovoznění těchto zábran. Tzn. tentokrát byly sloupky mimo provoz "jen" necelé 2 měsíce. Viz série fotek pořízených od 6. 4. do 30. 5. 2016. Je neuvěřitelné, jak dlouho může trvat, než dojde k opravě takového zdánlivě jednoduchého zařízení.

Na druhou stranu, na poruše těchto sloupků si zřejmě přivydělal i Městský úřad Třebíč formou "své" (městské) policie. Viz tato dvojice fotek ze 7. 5. 2016. Kdyby v tu dobu fungovaly sloupky, řidič vozidla by do "terminálu" vůbec nemohl vjet. Takto mu nic nebránilo v tom, aby tam vjel - a vzápětí měl v patách městskou policii, která jej zastavila.

Ironií je, že situace se stala v 10:39 h, tzn. v čase, kdy pod vlakovým nádražím projíždí spoj linky č. 4, který časově navazuje na dva vlakové spoje (rychlík od Brna + zastávkový vlak od Jihlavy). Ovšem tento spoj do tzv. terminálu nezajíždí (byť městský úřad - nepravdivě - tvrdil, že tam budou zajíždět všechny spoje linky č. 4 navazující na vlak).

Tzn. "terminál" byl úplně prázdný (= řidič projíždějícího vozu nikoho neohrozil), přesto byl policií zastaven kvůli činu, který by se nemohl stát, kdyby zábranné sloupky normálně fungovaly...